Утвърждавам: Проф д. изк. Б. АбрашевДата06.12.2017
Размер30.67 Kb.
#36187
УТВЪРЖДАВАМ:

Проф. д. изк. Б. Абрашев-

Министър на културата

СЪГЛАСУВАМ :

Д-р Кр. Мирев-

Кмет на Община Търговище

С Т А Т У Т

МЕЖДУНАРОДЕН ПЛЕНЕР


ЗА АКВАРЕЛ “ ПРОФ. НИКОЛА МАРИНОВ”

ТЪРГОВИЩЕ

Пленерът се посвещава на големия български художник и педагог проф. Никола Маринов. Провежда се от 1977 г. в родния му град Търговище, който се утвърди като водещ център на акварела, а художествената галерия притежава най- голямата колекция в страната от акварелни творби на наши и чужди майстори.


Международният пленер за акварел има за цел:

  • да продължи делото на своя патрон за развитието и утвърждаването на акварела в художствената ни култура,

  • да стимулира търсения и експерименти на наши и чужди художници и да съдейства за приобщаването им към акварелната техника,

  • да възстанови ролята и значението на пленера и на града за установяване и развитие на творчески контакти и сътрудничество между български и чуждестранни акварелисти,

  • да продължи обогатяването на спецализираната колекция от акварелни творби в художествена галерия “ Н. Маринов”,

  • да допринесе активно за художественото възпитание и културното развитие на зрителите от Търговищкия регион и цялата страна.

Международният пленер се организира от Община Търговище с подкрепата на Министерството на културата и активното съдействие на Съюза на българските художници.


Цялостната подготовка и провеждането на пленера се осъществява от екип на Община Търговище.
Международният пленер за акварел “Н. Маринов” се провежда през месец септември с продължителност 14 / четиринадесет / календарни дни всяка четна година в Търговище и в Балчик.
Имената на участниците, не повече от 15 художника, 2/3 / две трети /, от които чужденци и задължително един представител на Дружеството на художниците в Търговище и на един изкуствовед се определят от организаторите.

Персоналните покани се изпращат най- малко 6 / шест/ месеца предварително, а писменото потвърждение до 3 / три/ месеца преди началото на пленера.То задължително се съпровожда от кратко описание на творческия път на художника, портретна снимка и три цветни фотографии на акварелни творби, с които авторът се представя в специален каталог. При пристигането си участниците трябва да носят по три, предварително подготвени за участие в изложба, акварела..

Целите, програмата и участниците в пленера организаторите представят на медиите на пресконференция в Търговище.
При откриването на участниците се предоставя календарна програма за протичането на пленера и се изплащат авансово 100 / сто лв./. На чуждестранните художници се осигурява преводач от родния или друг говорим от тях език. Организаторите предоставят необходимите материали- хартия, бои и пр. За запознаване с историята и културата на страната за участниците се организира еднодневна екскурзия. Организират се атрактивни прояви на открито за широката публика и срещи с ученици от специализираните паралелки по изобразително изкуство в СОУ “Н. Маринов” и с възпитаници на Школата за изобразителни изкуства. Закриването на пленера става със заключителна изложба в залите на ХГ “ Н. Маринов”. Участниците получават възпоменателен диплом, почетен знак и каталог.
Финансирането се осъществява от Община Търговище и Министерството на културата,

а СБХ предоставя материали.

Допълнителни средства се набират от дарителство , от спонсорство и реклама. Разходването им се извършва по план- сметка, чието изпълнение се отчита до един месец след приключването на пленера.
На всеки от участниците организаторите откупуват по една картина на стойност 200 / двеста лв./ , а те от своя страна подаряват по 2 / две/ картини, като имат право да продават останалите. Откупените и подарени картини се инвентират в специализирания фонд на ХГ “ Н. Маринов”.
За своя сметка организаторите поемат разходите за храна и настаняване за цялото пребиваване в Търговище и Балчик, екскурзии, издаване на каталог, хонорари и други присъщи плащания. Пътните разноски на чуждестранните участници до Търговище и обратно са за тяхна сметка.
Правата за реклама, отразяване в медиите и публикации в специализираните издания са запазени за организаторите.

юни 2003


Община Търговище


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница