Уважаеми г-н ВатевДата10.04.2018
Размер27.89 Kb.
#66546
Отговор на министъра на културата проф. Стефан Данаилов на парламентарен въпрос на народния представител г-н Бойко Ватев относно строителството на храмова постройка-молитвен дом на връх „Свобода” в землището на с. Босилково.

Уважаеми г-н Ватев,Във Вашия въпрос към мен от 25 ноември 2005 г. относно строителството на храмова постройка-молитвен дом на връх „Свобода” в землището на с.Босилково, община Баните, област Смолян са формулирани три конкретни въпроса. За да им отговоря, възложих на специалисти в Министерство на културата да проучат документацията и да се запознаят на място със случая. В резултат на извършеното от тях мога да заявя следното:
В археологическата карта на България не е отбелязано съществуването на скално тракийско светилище от ІV-ІІІ в. пр. Хр. на връх „Свобода”/Енихан баба/. Такова не фигурира и в регистъра на Националния институт за паметниците на културата. В писмо на Историческия музей-Смолян от 6 декември 2005 г. се декларира, че и в музея няма сведение за видим археологически паметник на връх „Свобода”. По повод строителството на върха, в музея и в Националния институт за паметниците на културата не е постъпвало официално запитване относно наличието там на археологически паметници на културата. Тези обстоятелства не дават основание за прилагане на нормите на чл.21 ал.1 на Закона за паметниците на културата и музеите, който предполага проучването, проектирането и извършването на укрепителни, възстановителни, консервационни и други работи по недвижимите паметници на културата да става под ръководството на Националния институт за паметниците на културата, както и той да спира всеки строеж при констатиране на нарушаване на закона.
Съгласно чл.18 на Закона за паметниците на културата и музеите, ако в процеса на извършване на строителни и благоустройствени работи се открият находки, които имат признаци на паметници на културата, ръководителите на строежа са длъжни да вземат мерки за запазване на откритата находка и да уведомят за нея незабавно общината или най-близкия музей.
Писмото на ст.н.с. д-р Костадин Кисьов от 28 април 2005 г. до председателя на Националния съвет за опазване на паметниците на културата, на което Вие се позовавате, е трябвало вероятно да изиграе ролята на сигнал за случващото се на връх „Свобода”. За съжаление то е било изпратено доста късно при вече значително напреднал строеж, а и се оказа, че то въобще не е получено в министерството. По тази причина специалисти на министерството не са реагирали по адекватен начин. Освен това в писмото се съдържат противоречия, които въвеждат в заблуждение и не помагат за решаване на проблема. В писмото си, а и по време на пресконференция в Народното събрание на 8 декември 2005 г., д-р Кисьов твърди, че като служител на Историческия музей-Смолян през 80-те години е регистрирал съществуването на древно тракийско светилище. Оказа се, че такава регистрация по изискванията на закона няма.На пресконференцията г-н Кисьов показа и находки от тракийски глинени съдове, събрани на мястото от него и археоложката Елена Божилова в края на 2004 г. В същото писмо той твърди, че светилището никога не е било обект на сондажи или цялостни археологически разкопки. Как тогава са направени необходимите научни изследвания, доказващи твърденията на автора?
Уважаеми г-н Ватев,
Въпросът, който поставяте, е от изключителна важност.Фактът, че той предизвика много широк отзвук в средствата за масова информация показва, че съществуват проблеми, които с общи усилия трябва да решим.Безспорно има пропуски и открити въпроси в действащия Закон за паметниците на културата и музеите. В Министерството на културата вече мислим по проектите за тяхното отстраняване, а и по разработването на проект на изцяло нов Закон за опазване на културно-историческото наследство.Не по-малко важно е и това, че органите на изпълнителната и на местната власт допускат масово да се нарушават разпоредбите на действащия закон, да се заобикалят неговите изисквания и да се узаконяват „пост фактум” фрапиращи негови нарушения. В тази връзка, изразявам готовност експерти на Министерството на културата да се включат активно в по-нататъшната работа по изясняване на ситуацията около градежа на връх „Свобода”, включително и - ако се прецени това за нужно, в провеждането на спасителни археологически разкопки и извършването на необходимите консервационни и възстановителни работи, за да се запази и утвърждава историческата истина и защитава националното ни самочуствие.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница