Уважаеми Господа „Асарел Медет” ад се нуждае от доставка доставка на спирателна арматура за защита от хидравличен ударДата25.01.2018
Размер38.82 Kb.
#51857
ОТНОСНО:Доставка на спирателна арматура за защита от хидравличен удар

Уважаеми Господа

Асарел Медет” АД се нуждае от доставка доставка на спирателна арматура за защита от хидравличен удар:І. Необходима арматура:Наименование

Броя

ед. цена без ДДС

1

Удароубивател WW-12”-735-00—Y-N-ISO-25-UC—NN- DKMNT

Производител BERMAD; за монтаж стом. тръби DN300; Удароубивателите трябва да са модел с код „EN”, с присъединяване ISO-25 с код 25 и код WW за агресивност на водата.2
2

Автоматичен въздушник тройно-действащ DN125 PN2.5MPa с дренажен кран от неръждаема стомана Mod. SS316 GOLIA 3F DN125, Производител CSA

23


Автоматичен въздушник тройно-действащ DN150 PN1.6MPa с дренажен кран от неръждаема стомана Mod. SS316 GOLIA 3F DN150, Производител CSA

44

Автоматичен въздушник тройно-действащ DN150 PN1.6MPa с дренажен кран от неръждаема стомана Mod. SS316 GOLIA 3F DN150, Производител CSA

6
5

Шибър клинов стоманен ръчен на фланци с изваждащо се вретено - DN300, PN2,5Mpa

2
6

Шибър клинов стоманен ръчен на фланци с изваждащо се вретено – DN125, PN2,5MPa

2
7

Шибър клинов стоманен ръчен на фланци с изваждащо се вретено– DN50, PN2,5MPa

2
8

Клапа Бътерфлай с ръчно задвижване DN150, PN1,6MPa

6
9

Клапа Бътерфлай с ръчно задвижване DN125, PN1,6MPa

4
Транспортирана среда – промишлена оборотна вода с Рн 6,5 ÷ 11
ІI. ДОСТАВЧИЦИТЕ СЛЕДВА ДА ПОСОЧАТ:

 1. Цена в лева и в щатски долари едновременно, като изборът на валута е в опция на купувача.

 2. Гаранция – в часове работа.

 3. Срок на доставка:

 4. Франкировка – DDP склад на Купувача.

 5. Плащане – максимално разсрочено след доставката.

 6. Качество и произход – доставката трябва да бъде придружавана със сертификати за качество и произход на стоката.

 7. Изискуеми документи за участие в офертното проучване:

            7.1. Представяне на препоръки (референции) от 3 други настоящи клиенти, ползващи идентична спирателна арматура (задължително да бъдат посочени имена и телефон (e-mail) за контакт).

            7.2. Счетоводен баланс за последната година.

7.3. Когато за извършване на доставката се сключва договор ще се изиска и удостоверение за актуално състояние на доставчика /или ЕИК номер.

8.Валидност на офертата – 90 дни от датата на представянето й.      

     


ІІІ. КРИТЕРИИТЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

 1. Цена.

 2. Гаранция .

ІV. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИТЕ:           

 1. Офертата моля да изпратите съгласно реда в дружеството на адрес:

                   „Асарел Медет” АД

                  гр. Панагюрище, 4500

                  До:  Ръководител отдел “Мониторинг” инж. Р. Шуманов. 

                  Надпис: «Оферта за доставка на спирателна арматура за защита от хидравличен удар », « Да се отвори само от определената за целта комисия»Офертите се изпращат само запечатани в плик, като търговските условия /цена и начин на плащане/ са запечатани във втори плик вътре в големия плик с надпис „Търговски условия”.     

 1. Офертите се класират само на един кръг.

 2. Обръщаме внимание, че създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това, при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

 3. Краен срок за предоставяне на офертите 23 .12.2010 г.

 4. Лице за контакти:                                                                                            

                                               Инж. П. Боюклиев, специалист „Доставки”

                                               Тел.:  0357/ 60437                                                e-mail: dr@asarel.com


С уважение,
Прокурист:

/ икн. Ив. Дончев/


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница