Уважаеми приятелиДата13.03.2017
Размер73.78 Kb.

Уважаеми приятели,
Ние от Радио ХОТ ФМ сме уверени, че информацията по-долу ще Ви бъде полезна – за Вашата по-добра информираност и за успеха на Вашето представяне на предстоящите ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ 2016 и НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ 2016. След като се запознаете с фактите, свързани с нашата динамична медиа, моля не забравяйте най-важното:

Радио ХОТ ФМ Дава Резултати!
Така е, защото радио ХОТ ФМ е избирателно, позволяващо ви да се насочите към тези, които е най-вероятно да станат Ваши поддръжници и симпатизанти. Радиото е инструмент, който ще Ви помогне да изградите връзка с тях.
Радио ХОТ ФМ е мобилно, така че Вие можете да стигнете до Вашите избиратели, независимо къде се намират те, 24 часа в денонощието. В къщи, в офиса или на път...
Радио ХОТ ФМ е стойностно-ефективно, така че Вие можете да си позволите да доставите своето съобщение с честота на излъчванията, необходима за да достигнете и повлияете на електората.
Радио ХОТ ФМ е близост, дава Ви връзка с хората. Българите обичат Радиото. Започвайки с първата песен сутрин, която звучи от Радио часовника, и продължавайки през целия ден, Вашите избиратели прекарват повече време с Радиото, отколкото с която и да било друга медиа.
Всяка минута, която Вашите избиратели прекарват, слушайки Радио ХОТ ФМ, е още една възможност Вашето рекламно послание да достигне до тях.
Нашите консултанти са готови да Ви помогнат да използвате Великата сила на Радиото за по-висока ефективност на Вашата предизборна кампания.
Ред и условия за провеждане на

предизборната кампания за ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ 2016 и

НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ 2016 по Радио ХОТ ФМ
Уважаеми представители на политически партии и коалиции,

Във връзка с провеждането на ИЗБОРИТЕ, радио ХОТ ФМ представя условията и възможностите за провеждане на предизборна кампания в рамките на нейното излъчване.


1. Предизборната програма на радио ХОТ ФМ стартира с официалното обявяване на началото на предизборната кампания.
2. Предизборната кампания се води на официалния български език.
3. Всички независими кандидати, партии и коалиции, регистрирани в районната избирателна комисия имат право на достъп до ефира на радио ХОТ ФМ при едни и същи условия и цени.
4. Възражения за нарушаване реда за провеждане на предизборна кампания от радио ХОТ ФМ могат да се правят в срок до 24 часа след излъчване на съответния материал до Управителя на радио ХОТ ФМ, който се ангажира да оказва съдействие за проверка, а така също по целесъобразност да осигури излъчване “право на отговор” съгл. Чл.18 от Закона за радио и телевизия /ЗРТ/.
5. При форсмажорни обстоятелства попречили на излъчване на заявен материал радио ХОТ ФМ се задължава да предостави равностойно на това излъчване ефирно време.
6. Радио ХОТ ФМ ежедневно ще предоставя ефирно време в определени часови пояси за предизборна агитация. Препоръчителни форми на рекламната кампания са:

  • имиджови аудио клипове

  • анонси за предстоящи събития, среща с избиратели и др.

  • встъпителни и заключителни обръщения

  • предизборна хроника /интервюта, репортажи, анкети и др./

  • диспути, дискусии, самостоятелно представяне на кандидат депутати


7. Начин на заявяване

Сключва се стандартен договор, в който се посочват избраните форми, схемата на излъчване и цената /Приложение 1/.

В зависимост от вида на рекламата, необходимите срокове за заявяване са:

ИЗЛЪЧВАНЕ НА ГОТОВ АУДИО МАТЕРИАЛ - минимум 1 ден предварително

ИЗРАБОТКА НА АУДИО МАТЕРИАЛ - минимум 3 дни предварително

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ НА ЖИВО - минимум 1 ден предварително

При желание за ползване на един и същ интервал от време в предизборните излъчвания от различни политически сили – правото е на първия заплатил времето.


8. Заплащането се извършва съгласно обявената тарифа авансово при сключване на договора, но не по-късно от един ден преди излъчването.
Желаем успешно представяне на изборите!


Цени за изработка и излъчване

на предизборни материали в Радио ХОТ ФМ
І. Аудио клип

Изработка – 250 - 400 лв.

Базова цена за излъчване на 30 сек. спот – 40 лв.

за 20 сек. спот минус 25%, за 10 сек.- минус 40%; за 45 сек. спот плюс 25%.


Преференциални оферти при пакетно излъчване:

за 1 ден

за 3 дни

за 7 дни

за 14 дни

за 21 дни

за 30 дни

4 изл./ден

150 лв.

450 лв.

1000 лв.

1800 лв.

2600 лв.

3200 лв.

6 изл./ден

240 лв.

660 лв.

1600 лв.

3000 лв.

4400 лв.

5400 лв.

10 изл./ден

360 лв.

840 лв.

2200 лв.

4000 лв.

5600 лв.

7000 лв.


ІІ. Обяви, анонси за срещи и събития – до 1 мин.

Изработка плюс:

1 изл. – 150 лв.; 4 изл. – 300 лв.; 6 изл. – 400 лв.; 10 изл. – 500 лв.
ІІІ. Предизборна хроника, репортажи, интервюта, обръщения и др.

Изработка – 100 - 300 лв.

Базова цена за излъчване до 1 мин.– 100 лв.

До 90 сек.- плюс 25% , до 2 мин. –плюс 50%


Дневно излъчване на 1 мин. репортаж:

за 1 ден

4 изл./ден

280 лв.

6 изл./ден

420 лв.

10 изл./ден

600 лв.


ІV. Участие като гост в сутрешен блок или в други предизборни дискусионни студиа:

до 5 мин. – 50 лв./мин.; до 10 мин. – 40 лв./мин.; над 10 мин. – 30 лв./мин.


ОТСТЪПКИ ЗА ОБЕМ:

* над 2 500 лв. – 3 %

* над 5 000 лв. – 5 %

* над 10 000 лв. – 10 %ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ОФЕРТИ ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАКУПУВАНЕ НА МЕДИЙНО ВРЕМЕ


пакети

30 мин.

45 мин.

60 мин.

90 мин.

120 мин.

цени

2200 лв.

3200 лв.

4200 лв.

6200 лв.

7800 лв.


* Тези пакети могат да включват анонси и репортажи от събития, аудиоклипове, обръщения, участие на живо в студио и др. форми на реклама. Освен специалните пакетни отстъпки при тях и изработката на рекламните форми е бонус.Д О Г О В О Р

Днес, ....................г. в гр. Враца между:

............................................................................................................., представлявано от

......................................................................., с ЕИК................................,с адрес на управление: ..........................................................................................., тел......................................

наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

и

Лакс Медиа” ООД гр. София, представлявано от инж. Владимир Любенов Михайлов - Управител, с ЕИК 121819228, с адрес: гр. Враца, ул.”Стоян Кялъчев” 23, IBAN:BG23UBBS80021013466320, BIC: UBBSBGSF, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор за следното:ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да


.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ЦЕНА НА ДОГОВОРА:
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената сума в размер на

.....................................................................................................................................................,


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да създаде продукт, който не нарушава разпоредбите на българското законодателство и не накърнява каквито и да било права на трети лица.

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури подходящо техническо качество на излъчването.

5. Аудиоматериалите ще бъдат излъчени по предварително одобрена схема, като при желание за промяна, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да я заяви предварително.

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да променя схемата на излъчване, съобразно своите нужди, на принципа на натрупване, т. е. в рамките на закупеното ефирно време.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ефирно време, за което е направил потвърждение, освен при форсмажорни обстоятелства. В тези случаи ще бъде предоставено друго равностойно ефирно време за излъчване на материала.

8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за нарушени авторски права и претенции на трети лица при предоставяне от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на готов материал за излъчване.


СРОК НА ДОГОВОРА:
9. Договорът влиза в сила от датата на подписването му при условие, че е направено договореното плащане. Договорът се прекратява с извършване услугата и изпълнение на финансовите условия.
СХЕМА НА ИЗЛЪЧВАНЕ:
10. По заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след предварително потвърждение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Договорът се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Каталог: user pic -> files
files -> Конкурс за съвременна хореография Враца -15 и 16 април 2016 г. Цел: Да презентира, популяризира, обогати и усъвършенства репертоара, да създаде сцена за
files -> Презентация на регионалния тв канал Телевизия Враца правен статут
files -> Презентация за живота и делото на Васил Левски. 5-8 клас, соу. Място на провеждане: Зала за мероприятия в библиотеката на читалището
files -> За взаимоотношенията с крайните потребители на “михайлов тв” оод
files -> Задание за обхват и съдържание на оценка на въздействието върху околната среда
files -> М и Х а й л о в т в ” о о д местни избори 2015 г
files -> Companies report
files -> Сейшелски острови о. Праслин
files -> Светът става по-малък, но по-труден за въздействие човечеството става
files -> Покана enterprise Europe Network към Търговско-промишлена палата – Враца


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница