Увод Какъвто ме мислят хората, Партхастраница6/11
Дата24.04.2022
Размер183.5 Kb.
#114166
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
bezant religia
Свързани:
Шунгит-е-уникален-минерал

Двата основни закона


Два са законите за развитието на Духа в негови­те материални носители и за растежа или за еволюци­ята на тези носители.
Първият е Законът за Причинността, известен до­ста много в наши дни под подходящата индийска ду­ма Карма. "Карма" е санскритска дума, която означа­ва "действие, постъпка" и наистина включва в себе си и въздействието, причината на нови действия, тъй ка­то двете са неразделни: "Действието и противодейст­вието са еднакви, но противоположни" казва науката, "навсякъде, където има действие трябва да има и про­тиводействие - това е закон в материалните светове.
Всеки предмет е свързан и преплетен с други пре­дмети и чрез тези взаимовръзки те растат. Ето защо Законът за Причинността е и закон на еволюцията за човешките тела, независимо от това дали те са напра­вени от груба или от фина материя. Материята се на­мира в непрекъснато движение, вечно трепти и тъй като Духът е въплътен в материята, той не може да избяга от този закон. Всяка промяна в съзнанието на Духа - всяко желание мисъл, дейност - се придружа­ват от промяна в трептенето на телата, които го обли­чат. И обратно - всяко трептене в тези тела, породено от външни влияния, от други въплъщения във вселе­ната, в която Духът живее, произвеждат в него промя­на на съзнанието. Това е неизбежната и непрекъсвае­ма връзка между духа и материята, Живота и форма­та, в която той е въплътен. Всички тези промени се извършват според Закона за Причинността, който е За­кон за еволюцията на материята.
Вторият закон е Законът на жертвата. Той е така всеобщ в царството на Духа, както Законът за Причинността - в царството на материята. Духът се развива според Закона на жертвата, както тялото се раз­вива според Закона за Причинността. Духът живее и тържествува чрез жертвата, както тялото расте и се развива чрез мъдро ръководеното действие. Оттук и духовитото, правило: "Който обича душата си, ще я изгуби; а който мрази душата си на този свят, ще я запази за вечен живот." И: "По-блажено е да се дава, нежели да се взима."
"Природнияг закон" с проява, израз на божест­вената Природа, и с неизменен и ненарушим. Ние не можем да го променим, можем само да го пренебрег­нем, но пренебрегването, като ни поставя в конфликт със закона, докарва страдания. Ние се разбиваме о не­го, както прави онзи, който се блъска в стена. Нещо повече, сегссгвеният закон не знае награда, ни нака­зание, а само неизбежна последователност. Именно тази последователност е характерна за закона. Радо­стта следва хармонията със закона, а страданията -пренебрежението към него.
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница