В 1945 г селата Голобрадово и Скобелево се обединяват в с. ГранитДата28.10.2018
Размер194 Kb.
#103579
В 1945 г. селата Голобрадово и Скобелево се обединяват в с. Гранит.

В 1950 г. с. Войниците е присъединено към с. Братя Даскалови.

С. Бр. Даскалови създадено през 1885 под името Бурнусус, преименувано 1906 г. на Малко Борисово; в 1947 г.-на Гроздово; 1950- на Братя Даскалови.

С. Малък дол е отделено от с. Голям дол на 02. 05. 2000 г.ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ - Състояние на Регистрите за РАЖДАНЕ към 31.12.2008гНаселено място

Съставени регистри

от .......г.. до ........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до .........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от ........г. до .........г.

/Къде са съставяни ?/

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

1893-1929 /смесени/

1930-2008С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

1893-1933, 1946, 1978-1979-/изгубени/,

1980-1983-/няма събития/


С. ВЕРЕН

1906-1929 /смесени/

1930-1934

1946-2008


1993-2008– С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ1906- 1934 /изгубени/,

1946-1993 г. /изгорели при пожар на 14.07.1993 г./,

1993-2008-/няма регистрирани събития/


1935-1945 – с. Медово

С. ГОЛЯМ ДОЛ

1895-1929 – смесени

1930-1934

1946-2008


С. ГОЛЯМ ДОЛ
1960-2008–

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
1896 –1898, 1902, 1910, 1925-/изгубени/, 1951- /скъсан, негоден за употреба/

1935-1945 – с. Братя Даскалови


С. ГОРНО БЕЛЕВО

1895-1929 –смесени

1930-1935

1946-2008


С.ГОРНО БЕЛЕВО
1998-2008-

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
1906, 1918, 1950, 1951, 1957, 1958, 1960, 1962-1964-/изгубени /


1936-1945 -с.Братя

ДаскаловиС. ГОРНО НОВО СЕЛО

1897-1929 – смесени

1930-1934

1946-2008


С.ГОРНО НОВО СЕЛО
1990-2008- С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ


1898, 1900, 1903-1906-/изгубени/, 1908-/скъсан/, 1912-1913-/изгубени, 1915-/скъсан/, 1918, 1927, 1966, 1967-/изгубени,

1973-1980, 1985-1989-/няма регистрирани събития/
1935-1945 – с. Медово


С. ГРАНИТ

1945-2008


С. ГРАНИТ
1986-2008-

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ1970-1976, 1979-1985- /няма регистрирани събития/


С. ДОЛНО НОВО СЕЛО

1895-1929– смесени

1930-1931

1956-2008С. ДОЛНО НОВО СЕЛО
2004-2008- С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ


До 1931-/ изгорели при пожар/,

1956-1958, 1968-1983-/ изгубени/1932 – 1955 – с. Медово


С. КОЛЮ МАРИНОВО

1894-1929– смесени

1931-1934

1946-2008С. КОЛЮ МАРИНОВО
1960-2008- С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ


1895, 1899, 1919, 1921-/изгубени/

1935-1945 – с. Медово


С. МАЛКО ДРЯНОВО

1894-1929 – смесени

1930-1935

1959-2008


С. МАЛКО ДРЯНОВО
1981-2008-

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ1919, 1928- /изгубени/


1936-1958 – с. Сърневец


С. МАЛЪК ДОЛ

2000-2008


С. МАЛЪК ДОЛ
2000-2008-

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ


1935 – 1945 – с. Братя Даскалови

1946 – 1999 –с.Голям дол

С. МАРКОВО

1900-1929 – смесени

1930-1934

1959-2008


С. МАРКОВО

2004-2008-

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ1966-2007- /няма регистрирани събития/

1935 – 1955 – с. Медово
1956 – 1958 – с. Голям дол

С. МЕДОВО

1893-1929 – смесени

1930-2008

С. МЕДОВО
1982-2008-

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
1982-1986-/няма регистрирани събития/С. МИРОВО

1893-1929 – смесени

1930-1935

1946-2008


С. МИРОВО
2005-2008-

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ1894, 1895, 1897, 1899,1916, 1923, 1927-/изгубени /,1928- /скъсан/,

1961-1968, 1975-2004-/няма регистрирани събития/1936-1945 – с. Оризово

С. НАЙДЕНОВО

1894-1929 – смесени

1930-1934

1946-2008С. НАЙДЕНОВО
1981-2008-

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
1908, 1949- /изгубени /

1962-1975 - /няма регистрирани събития /

1977-1980- /няма регистрирани събития/


1935-1945 – с. МедовоС. ОПЪЛЧЕНЕЦ

1893-1929 – смесени

1930-1935

1946-2009С. ОПЪЛЧЕНЕЦ
1981-2008-

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
1897, 1898, 1906 – 1908, 1910, 1919, 1928, 1929, 1947, 1948, 1967-

/ изгубени /1936-1945 – с. Оризово


С. ОРИЗОВО

1900-1929 – смесени

1930-2008
С. ОРИЗОВО
1981-2008-

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
1920, 1925, 1932, 1980-/ изгубени /

С.ПАРТИЗАНИН

1894-1929 – смесени

1930-1938

1950-2008


С. ПАРТИЗАНИН
1983-2008 –

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
1897, 1915, 1926, 1927, 1929

/ изгубени /1939 – 1949 – с. Черна гора


С. ПЛОДОВИТОВО

1893-1929 – смесени

1930-1934

1946-2008


С. ПЛОДОВИТОВО
2004-2007-

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
1909, / изгубен/, 1974-1982-/няма регистрирани събития/


1935-1945 – с. Градина


С. ПРАВОСЛАВ

1894-1929 – смесени

1930-1938

1945-2008


С. ПРАВОСЛАВ

2001-2008– С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
1897, 1900, 1912, 1914-1916, 1918, 1919, 1936, 1937- / изгубени /, 1960-2000-/няма регистрирани събития/


1939-1944 – с. Братя Даскалови


С. СЛАВЯНИН

1895-1929-/смесени/

1930 – 1934

1949-2008С.СЛАВЯНИН
2004-2008– С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

1895-1924 ,1926-1929, 1931, 1932, 1949-1953, 1960-1972- / изгубени /, 1981-2003 –/няма регистрирани събития/

1935 – 1948 – с. Медово


С. СЪЕДИНЕНИЕ

1894-1929 – смесени

1945-1946

1949-2008


1894;1896;1898;1899;1900-1904;1906-1910 – ТД”Държавен архив”- Ст. Загора

1911-1998-

с. СЪЕДИНЕНИЕ

1999-2008 –

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ


1895, 1897, 1905, 1929-/ изгубени /, 1978-1998-/няма регистрирани събития/


1936-1944 – с. Сърневец

1947-1948 – с. Сърневец

С. СЪРНЕВЕЦ

1895-1929 – смесени

1930-2008С. СЪРНЕВЕЦ
1982-2008 –

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

1906, 1909, 1910, 1912-1914, 1916 – 1918, 1948, 1980, 1981-/ изгубени /
С. ЧЕРНА ГОРА

1893-1929 – смесени

1930-2008С. ЧЕРНА ГОРА

1981-2008– С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
1894, 1898, 1903, 1913-1918, 1936 – 1938-/ унищожени при наводнение /С. ВОЙНИЦИТЕ – закрито.

Присъединено към Братя Даскалови на 22.04.1950г.1893-1929 – смесени

1930-1949


С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ1898, 1899, 1912,1915,1916, 1923, 1925, 1929, 1946-/ изгубени /

1945-1949- с. Бр. Даскалови


С. ГОЛОБРАДОВО –

закрито.


Със с.Скобелево образуват с.Гранит на 19.05.1945г.

1893-1929 – смесени

1930-1935


С. ГРАНИТ1894 – 1898, 1901, 1908, 1919-/изгубени /

1936 – 1944 – с. ОризовоС. СКОБЕЛЕВО – закрито.

Със с. Голобрадово

Образуват с. Гранит на

19.05.1945г.1895-1929 – смесени

1930-1935


С. ГРАНИТ1897, 1898, 1904, 1908, 1909, 1922-

/ изгубени /


1936 – 1944 – с. ОризовоОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ - Състояние на Регистрите за ГРАЖДАНСКИ БРАК към 31.12.2008 гНаселено място

Съставени регистри

От .......г.. до ........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до .........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

От ........г. до .........г.

/Къде са съставяни ?/

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

1893-1929 /смесени/

1930-2008С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

1893-1934, 1944,1946, 1951, 1960-1962-/изгубени/


С. ВЕРЕН

1906-1929 /смесени/

1930-1934

1958-2008


1993 - 2008–С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ1906- 1934 г /изгубени/

1958-1993 г. /изгорели при пожар на 14.07.1993 г./

1993-2008-/няма регистрирани събития


1935 – 1957 – с.Медово


С. ГОЛЯМ ДОЛ

1895-1929 – смесени

1930-1935

1946-2008


С. ГОЛЯМ ДОЛ
1983-2008–

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
1896 – 1898, 1902, 1910, 1925-/изгубени/


1936 – 1945 – с. Братя Даскалови


С. ГОРНО БЕЛЕВО

1895-1929 – смесени

1930-1935

1946-2008


С. ГОРНО БЕЛЕВО
1982-2008–

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

1906, 1918, 1956 – 1958, 1980-1981-

/ изгубени /1936 – 1945 – с. Братя Даскалови


С. ГОРНО НОВО СЕЛО

1897-1929 смесени

1930-1934

1946-2008


С. ГОРНО НОВО СЕЛО
1985-2008-

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ1898, 1900, 1903-1906-/ изгубени /, 1908-/скъсан/, 1912-1913 -/ изгубени /, 1915-/скъсан/, 1918, 1927-/ изгубени /

1935 – 1945 – с. Медово

С. ГРАНИТ1945-2008


С. ГРАНИТ
1991-2008 –

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ1949, 1960, 1979
С. ДОЛНО НОВО СЕЛО

1895-1929– смесени

1930-1931

1956-2008

С. ДОЛНО НОВО СЕЛО

1985-2008-

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ


До 1931-/ изгорели при пожар/,

1956-1959-/ изгубени /1932 – 1955 – с. МедовоС. КОЛЮ МАРИНОВО

1894-1929– смесени

1930-1933

1946-2008С. КОЛЮ МАРИНОВО
1981-2008 –

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
1895, 1899 ,1934, 1980

/ изгубени /1935 – 1945 – с. Медово


С. МАЛКО ДРЯНОВО

1894-1929 – смесени

1931-1935

1946-2008


С. МАЛКО ДРЯНОВО
2004-2008– С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ


1930, 1932, 1934, 1935, 1950 – 1959-/ изгубени /

1936 – 1945 – с. Сърневец


С. МАЛЪК ДОЛ

2000-2008

С. МАЛЪК ДОЛ
2000-2008–

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ1936 – 1945 – с. Братя Даскалови

1946 – 1999 – с. Голям дол
С. МАРКОВО

1900-1929 – смесени

1930-1934

1959-2008


С. МАРКОВО
2004-2008-

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

1973-1979-/ изгубени /


1935 – 1955 – с. Медово

1956 – 1958 – с. Голям дол
С. МЕДОВО

1893-1929 – смесени

1930-2008
С. МЕДОВО

1981-2008–

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИС. МИРОВО

1900-1929 – смесени

1930-1935

1946-2008


С. МИРОВО
2005-2008- С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

1894, 1895, 1897, 1899

1916, 1923, 1927-/ изгубени/, 1928/скъсан/,

1998-2004 /няма регистрирани събития/


1936 – 1945 – с. Оризово


С. НАЙДЕНОВО

1894-1929 – смесени

1930-1934

1946-2008


С. НАЙДЕНОВО
1981-2008–

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ1908, 1948, 1949, 1974, 1977

/ изгубени /


1935 – 1945 – с. Медово
С. ОПЪЛЧЕНЕЦ

1893-1929 – смесени

1930-1935

1946-2008


С. ОПЪЛЧЕНЕЦ
1985-2008–С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

1895, 1897, 1898, 1906 – 1908, 1910, 1919, 1928,1929, 1946, 1981-1984

/ изгубени /1936 – 1945 – с. Оризово


С. ОРИЗОВО

1900-1929 – смесени

1930-2008
С. ОРИЗОВО

1999-2008–

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ1920, 1925, 1930, 1931, 1933, 1935, 1938, 1940, 1941, 1943, 1953, 1954-

/ изгубени /
С. ПАРТИЗАНИН

1894-1929 – смесени

1930-1938

1949-2008


С. ПАРТИЗАНИН
1981-2008–

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
1897, 1915, 1926, 1927, 1929

1930, 1935 – 1938-

/ изгубени /


1939 – 1948 – с. Черна гора


С. ПЛОДОВИТОВО

1893-1929 – смесени

1930-1934

1946-2008


С. ПЛОДОВИТОВО
1981-2008 –

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ1909 - /изгубен/


1935 – 1945 – с. Градина


С. ПРАВОСЛАВ

1894-1929 – смесени

1930-1935

1945-2008


С. ПРАВОСЛАВ

1983-2008–

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ


1897, 1900, 1912, 1914 – 1916, 1918, 1919, 1981-1982-

/ изгубени /
1936 – 1944 – с. Братя Даскалови


С.СЛАВЯНИН

1895-1929-/смесени 1930 – 1934

1951-2008
С. СЛАВЯНИН
2004-2008–

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
1895-1924, 1926-1929, 1930 – 1934, 1951-1959, 1972-2003

/ изгубени /1935 – 1945 – с. Медово


С. СЪЕДИНЕНИЕ

1894-1929 – смесени

1930-1935

1945-1946

1949-2008
1894;1896;1898;1899;1900-1904;1906-1910 – ТД”Държавен архив”- Ст. Загора

1911-2003-

с. СЪЕДИНЕНИЕ
2004-2008 –

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

1895, 1897, 1905, 1929, 1945,-

/ изгубени /

1990-2003-/няма регистрирани събития/


1936-1944 – с. Сърневец

1947-1948– с. Сърневец

С. СЪРНЕВЕЦ

1895-1929 – смесени

1930-2008С. СЪРНЕВЕЦ
1981-2008 –

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
1906, 1909, 1910, 1912 – 1914, 1916 – 1918, 1949- / изгубени /
С. ЧЕРНА ГОРА

1893-1929 – смесени

1930-2008
С. ЧЕРНА ГОРА

1987-2008-

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ


1894, 1898, 1903, 1913-1918, 1936 –1938-/ унищожени при наводнение/С. ВОЙНИЦИТЕ – закрито.

Присъединено към Братя Даскалови на 22.04.1950г.
1893-1929– смесени

1930-1949


С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ1898,1899, 1912, 1915, 1916, 1925, 1929, 1933, 1944, 1946-/ изгубени /

1945-1949-с.Бр.Даскалови


С. ГОЛОБРАДОВО –

закрито.


Със с. Скобелево образуват

с. Гранит на 19.05.1945г.1893-1929 – смесени

1930-1935


С. ГРАНИТ1894 – 1898, 1901, 1908, 1919-

/ изгубени /1936 – 1944 – с. Оризово

С. СКОБЕЛЕВО – закрито.

Със с. Голобрадово

образуват с. Гранит на

19.05.1945г.1895-1929 – смесени

1930-1935


С. ГРАНИТ1897, 1898, 1904, 1908, 1909, 1922-

/ изгубени /1936 – 1944 – с. Оризово


ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ - Състояние на Регистрите за СМЪРТ към 31.12.2008гНаселено място

Съставени регистри

от .......г.. до ........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до .........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от ........г. до .........г.

/Къде са съставяни ?/

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

1893-1929 /смесени/

1930-2008С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

1893-1934, 1937, 1960 – 1962-/ изгубени/
С. ВЕРЕН

1906-1929 /смесени/

1930-1934

1946-2009


1993-2008–

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИДо 1934 г.

На 14.07.1993 г. изгаря при пожар цялата архива на кметството1935 – 1945 – с. Медово


С. ГОЛЯМ ДОЛ

1895-1929 – смесени

1930-1934

1947-2008


С. ГОЛЯМ ДОЛ
1993-2008–

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

1896 – 1898, 1902, 1910, 1925, 1980-

/ изгубени /1935 – 1946 – с. Братя Даскалови


С. ГОРНО БЕЛЕВО

1895-1929 – смесени

1930-1935

1946-2008


С. ГОРНО БЕЛЕВО
1993-2008-

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
1906, 1918, 1956 – 1958-/ изгубени /

1936 – 1945 – с. Братя Даскалови


С. ГОРНО НОВО СЕЛО

1901-1929 – смесени

1930-1933

1946-2008


С. ГОРНО НОВО СЕЛО
1985-2008 -

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
1898, 1900, 1903-1906-/изгубени/ ,1908-/скъсан/, 1912-1913, -/изгубени/ , 1915-/скъсан/, 1918, 1927, 1934- /изгубени /

1935 – 1945 – с. Медово
С. ГРАНИТ

1945-2008
С. ГРАНИТ
1999-2008-

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
1947-/ изгубен /С. ДОЛНО НОВО СЕЛО

1895-1929– смесени

1930-1931

1956-2008С. ДОЛНО НОВО СЕЛО
1985-2008– С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

До 1931-/ изгорели при пожар ,/ 1956-1968, 1978- /изгубен/

1932 – 1955- с. Медово

С. КОЛЮ МАРИНОВО

1894-1929 – смесени

1930-1934

1946-2008


С. КОЛЬО МАРИНОВО
1997-2008– С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ1895, 1899, 1971, 1972-/ изгубени /

1935 – 1945 – с. Медово


С. МАЛКО ДРЯНОВО

1894-1929 – смесени

1930-1935

1952-2008


С. МАЛКО ДРЯНОВО
1989-2008–

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
1919, 1928, 1956 – 1958-/ изгубени /1936 – 1951 – с. Сърневец


С. МАЛЪК ДОЛ

2000-2008

С. МАЛЪК ДОЛ
2000-2008-

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ


1935 – 1946 – с. Братя Даскалови

1947 – 1999 – с. Голям дол

С. МАРКОВО

1900-1929 – смесени

1930-1934

1959-2008


С. МАРКОВО
1994-2008–

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
1935 – 1955 – с. Медово

1956 – 1958 – с. Голям дол
С. МЕДОВО

1893-1929 – смесени

1930-2008
С. МЕДОВО
01.12.1994 -2008 –

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
С. МИРОВО

1900-1929 – смесени

1930-1935

1946-2008


С. МИРОВО
1998-2008 –

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
1894, 1895, 1897, 1899, 1916, 1923, 1927-/ изгубени /, 1928-/скъсан/

1936 – 1945 – с. Оризово

С. НАЙДЕНОВО

1894-1929 – смесени

1930-1934

1946-2008


С. НАЙДЕНОВО
1992-2008-

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
1908, 1948, 1949, 1958, 1960 – 1964-

/ изгубени /
1935 – 1945 – с. Медово


С. ОПЪЛЧЕНЕЦ

1893-1929– смесени

1930-1935

1946-2008


С. ОПЪЛЧЕНЕЦ
1999-2008-С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ


1895, 1897, 1898, 1906 – 1908, 1910, 1919, 1928, 1929, 1934-/ изгубени /

1936 – 1945 – с. Оризово


С. ОРИЗОВО

1900-1929 – смесени

1930-2008
С. ОРИЗОВО
1997-2008-

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
1920, 1925, 1930 – 1933, 1938, 1940, 1951, 1953, 1954- / изгубени /С. ПАРТИЗАНИН

1894-1929 – смесени

1930-1938

1949-2008


С. ПАРТИЗАНИН
1995-2008-

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ1897, 1915, 1926, 1927, 1929, 1936 – 1938-/ изгубени /

1939 – 1948 – с. Черна гора


С.ПЛОДОВИТОВО

1893-1929 – смесени

1930-1934

1946-2009


С. ПЛОДОВИТОВО
1999-2008-

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ1909-/ изгубени /

1935 – 1945 – с. Градина


С. ПРАВОСЛАВ

1894-1929 – смесени

1931-1935

1945-2008


С. ПРАВОСЛАВ
1999-2007-

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
1897, 1900, 1912, 1914 – 1916, 1918, 1919, 1961-1971-/ изгубени /

1936 – 1944 – с. Братя ДаскаловиС. СЛАВЯНИН

1895-1929-/смесени 1930 – 1934

1946-2008С. СЛАВЯНИН


1981-2008 –

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
1895-1924, 1926-1929, 1946-1959, 1978-1980-/ изгубени /

1935 – 1945 – с. Медово


С. СЪЕДИНЕНИЕ

1894-1929 – смесени

1930-1935

1945-1946

1949-2008
1894;1896;1898;1899;1900-1904;1906-1910 – ТД”Държавен архив”- Ст. Загора

1911-1985-

с. СЪЕДИНЕНИЕ

1986-2008-

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ


1895,1897,1905, 1929, 1933-/ изгубени /

1936 – 1944 – с. Сърневец

1947 – 1948 – с. Сърневец
С. СЪРНЕВЕЦ

1895-1929 – смесени

1930-2008С. СЪРНЕВЕЦ
1991-2008 –

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
1906, 1909, 1910, 1912 – 1914, 1916 – 1918, 1940, 1946, 1949-/ изгубени /С. ЧЕРНА ГОРА

1893-1929 – смесени

1930-2008

С. ЧЕРНА ГОРА


1999-2008-

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ1894, 1898, 1903, 1913-1918, 1936 – 1938-/ унищожени при наводнение /С. ВОЙНИЦИТЕ – закрито.

Присъединено към Братя Даскалови на 22.04.1950г.1893-1929– смесени

1930-1949


С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ1898, 1899, 1912, 1915, 1916, 1925, 1929, 1933, 1937-/ изгубени /

1945-1949- с. Бр. Даскалови
С. ГОЛОБРАДОВО –

закрито.


Със с.Скобелево образ.

с. Гранит на 19.05.1945г.1893-1929 – смесени

1930-1935


С. ГРАНИТ1894 – 1898, 1901, 1908, 1919-

/ изгубени /1936 – 1944 – с. Оризово

С. СКОБЕЛЕВО – закрито.

Със с. Голобрадово

образуват с. Гранит на

19.05.1945г.1895-1929 – смесени

1930-1935


С. ГРАНИТ1897, 1898, 1904, 1908, 1909, 1922-

/ изгубени /1936 – 1944 – с. Оризово

Каталог: rgs -> staraZagora
rgs -> Община аврен състояние на Регистрите за Раждане към 31. 12. 2007 г
rgs -> Община севлиево – Състояние на регистрите за раждане – към 01. 05. 2003г
staraZagora -> С. воднянка -образувано от Чернево и Воднянка с указ 91 1951 г
staraZagora -> Решение на мс №38 от 1982 г е открита процедура за отчуждаване на с. Овчарци С. Гипсово закрито, присъед към гр. Раднево15. 09. 1964 г
staraZagora -> Община мъглиж състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2008 г
staraZagora -> Община гурково състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2008 г
staraZagora -> За родените лица в гр. Казанлък, чиито родители са били с жителство и местоживеене в други населени места са
staraZagora -> Община опан състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2008 г
staraZagora -> Община гълъбово състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2008 г
staraZagora -> Община чирпан състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2008 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница