В доклада се анализират ограниченията, произтичащи от конструктивните особенности на инструментите за ппд с периодично радиално подаване при обработване на отвори с малки диаметриДата09.04.2018
Размер32.27 Kb.
#65474
Публикации
1.Кършаков М. К., Б. Сакакушев. Анализ на възможностите за ППД на малки отвори чрез инструменти с периодично радиално подаване. Сб. научни трудове на ВВОВУ “В. Левски”,1998г.стр. 522 – 529.

В доклада се анализират ограниченията, произтичащи от конструктивните особенности на инструментите за ППД с периодично радиално подаване при обработване на отвори с малки диаметри.
2.Кършаков М. К., Б. Сакакушев. Относно възможностите за ППД на малки отвори чрез инструменти с периодично радиално подаване. Сб. научни трудове на РУ”А. Кънчев”том 37, серия 2, Русе, 1999г.стр. 148 – 153.

В доклада се разглеждат ограниченията, възникващи при обработването на цилиндрични отвори с малки диаметри относно възможността за прилагане на инструменти за ППД с периодично радиално подаване. Предложена е методика за определяне на деформиращата сила при обработване на стабилни заготовки. Резултатите са представени във вид на номограми за четири основни групи машиностроителни материали.
3.M. Karshakov, V. Grigorov, B. Sakakushev. Analysis of tribo-mechanical interactions in sustem an instrument stocking up beside instruments for SPD with radial feeding. 8th International scientific conference AMME 99’, Poland, 1999, 281-284pp.

В работата са разгледани силовото и трибологичното взаимодействия в системата инструмент-заготовка. На базата на създаден модел са получени обобщени коефициенти на триене, позволяващи по-прецизно определяне на силовите фактори.
4.Григоров В., Б. Сакакушев. Моделиране разпространението на пластичните деформации при ППД на повърхнини с голяма стъпка на грапавините. Сб. научни трудове на ТУ Габрово,1999г.

В доклада се предлага модел, описващ деформирането на издатините на изходната за процеса ППД грапавост, при което са диференцирани два случая на развитие на пластичната деформация под основата на грапавините.
5.Сакакушев Б., М. Кършаков, В. Григоров. Експериментално изследване на силовото и трибомеханичното взаимодействие в системата инструмент-заготовка при инструментите за ППД с радиално подаване. Сп.Известия на съюза на учените –Русе, 1/2000г. серия “Технически науки” №3.

В доклада е представена експериментална проверка на зависимостите за описване на силовото и трибологичното взаимодействие в системата инструмент-заготовка при инструментите за ППД с радиално подаване.
6.Сакакушев Б., В. Григоров. Експериментално изследване на заглаждането на грапавини с голяма стъпка чрез инструменти за ППД с радиално подаване. Сб. Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Русе, 2001г. стр. 44 – 48.

В доклада е представена експериментална проверка на хипотезата и създадения на нейна база модел за заглаждане на грапавини с голяма стъпка.
7.Сакакушев Б. Методика за конструиране на инструменти за ППД с еднократно радиално подаване за обработване

на отвори с малки диаметри. Сб. научни трудове на РУ”А. Кънчев” Русе, 2001г.В доклада е представена методика за пресмятане на основните конструктивни и режимни параметри при конструиране на инструменти за ППД, работещи с еднократно радиално подаване при обработване на отвори с малки диаметри.

8.Григоров В., Б. Сакакушев, С. Костадинов. Изменение на грапавостта при ППД в зависимост от развитието на пластичните огнища. 6та Международна конференция – “АМТЕСН 2001”, том 2, Созопол, 2001г. стр. 46 – 51.В доклада се предлага обобщен модел за изменение на грапавостта след процеса ППД в зависимост от развитието на пластичните огнища.

9. Сакакушев Б., А. Атанасов. Прибор за безшумна стрелба за спортно и ловно нарезно оръжие.Сб. Научни трудове на РУ “А. Кънчев” том 39 сер. 7, 2002г. стр. 154 – 158.Device for noiseless shooting for sporting and hunting groove weapon: In the report the design of the muffler is offered is based on instant lock-out gunpowder of gases on an input(entrance) of the device. The own design of the valve of superpressure is designed which costs(stands) in a basis of the device. The technique for designing the device for a various ammunition is created.
10. Сакакушев Б., В. Григоров. Експериментална проверка на зависимостите за определяне на параметрите на пластичната зона под деформираните издатини при невзаимодействащи си пластични огнища. Сб. Научни трудове на РУ “А. Кънчев” том 39 сер. 7, 2002г. стр. 28 - 31.

To practical check of dependence for definition of parameters to a plastic zone under are deformed of tops at not cooperating among themselves plastic zones: In the report it is represented to practical check of dependence which give the characteristic a plastic zone which is under deformed of tops an initial roughness of a surface processed by means of surface plastic deformation
11. Сакакушев Б. М. Петров. Технологични проблеми при разработването на холографски прицелен уред за спортно оръжие. Сб. Научни трудове на РУ “А. Кънчев” том 39 сер. 7, 2002г. стр. 81 - 85.

Technological problems by development holographic aim device for the sports weapon: In the report the variant of the decision technological problems is submitted are connected to manufactures, having written down and reproduction of the holograms for a holographic sight

12.Сакакушев Б. Преносим уред за измерване на грапавост в производствени условия.- под печат.Portable device for roughness measurement in the production process: The report proposes a principle design of a portable device for roughness measurement. An experimental study of the device’s design has been carried out to prove its working capacity.
13. Сакакушев Б., М Кършаков, В. Григоров. Инструмент за ППД с еднократно радиално подаване, работещ без опорен вал.- под печат.

A Training Model of a Microprogramming Unit for Operation Control: The paper justifies the necessity to introduce the students from the ‘Computer Systems and Technologies’ degree course to computer science details, such as operation control units and in particular, microprogramming control units. A specific unit scheme has been chosen and its programming model, developed for training purposes, has been described. The work with the model will enable students to comprehend the principle of microprogramming control and it will be also used to check and assess their knowledge.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница