В норвегия грижите за хората със сляпо-глухота са на светлинни години пред насДата28.10.2018
Размер128 Kb.
#104070
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА
НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ
бр. 2, ноември 2010 г.
основан през месец септември 2000 г.

гр. ПловдивВ НОРВЕГИЯ ГРИЖИТЕ ЗА ХОРАТА СЪС

СЛЯПО-ГЛУХОТА СА НА СВЕТЛИННИ ГОДИНИ ПРЕД НАС
По покана и на разноски на Асоциацията на норвежките сляпо-глухи (АНСГ), председателят на Националната асоциация на сляпо-глухите в България Димитър Парапанов посети Норвегия през юни т.г. за запознаване и проучване на норвежкия опит в рехабилитацията на сляпо-глухи с тотална и практическа сляпо-глухота. Като интерпретатор-придружител на г-н Парапанов, координатор на НАСГБ и методист по алтернативни методи на общуване към Националния център по рехабилитация на сляпо-глухи, имах възможността да присъствам и бъда свидетел на видяното, чутото и наученото при това посещение. Абстрахирайки се от мероприятията на самата норвежка асоциация, в които участвахме, ще спра вниманието на читателите най-вече на проучването на системата за грижи за сляпо-глухите в Норвегия. В това отношение, за съжаление отново трябваше да констатираме, че в тази далечна северна страна грижите за хората с увреждания и в частност, към нейните сляпо-глухи граждани, са на светлинни години напред спрямо родната ни действителност. Наши водачи в пътуванията и срещите ни бяха председателят на Норвежката асоциация на сляпо-глухите и генерален секретар на Световната федерация и на Европейския съюз на сляпо-глухите, г-н Геир Йенсен и координаторът на АНСГ г-жа Арлет Егенес.
И така, денят е 07 юни, понеделник. Днес сутринта хванахме влак в 8:43 за гр. Торнсберг. Пътувахме около 1,5 часа, и на гарата ни чакаше бусче, което ни откара в близко село в планините над града. По пътя има много ферми с ниви, къщи и гори около тях. Стигнахме до село Андебу, като в края му има голям район с около 50 сгради. Това е Център за сляпо-глухи „Андебу”. Тук пребивават сляпо-глухи, които са по рождение с увреждания на зрението и слуха, и са настанени да живеят тук за постоянно. Например в една къща има четири малки апартамента, всеки има стая с кухненски кът и малка всекидневна, също спалня с баня и тоалетна, килер. От апартаментите се отива към общ коридор и от него се влиза към голяма всекидневна (хол), където сляпо-глухите и учителите могат да бъдат заедно. Също така има голяма трапезария с кухня, където може да се готви всичко и храната да се консумира в трапезарията. А в малките кухни в апартаментите могат да се мият чинии и да се приготвят по-прости ястия. Влязохме в апартамента на момиче на 18 години, което не използва своята кухня, а там е поставила йоника, на която тя сама свири, компютърът си и др. Влязохме и в апартамента на момче, почти сляпо, на 21 год., което може само да приготвя различни торти и сладкиши. Тъй като те живеят за постоянно в апартаментите, по стените висят техни снимки, картини и други украшения или аксесоари. Показаха ни веранда, на която се излиза от апартаментите и от трапезарията, с градински мебели. Разгледахме плувния басейн и стаята с вибриращ под - когато се пусне музика, в пода има тонколони и в краката си усещаш вибрациите на басовите тонове, особено, ако легнеш на пода. До всички помещения може да се отиде чрез коридори, които свързват няколко къщи заедно и не се налага да се излиза навън. По коридорите има дъсчена облицовка с перваз на височината на ръцете, по които сляпо-глухият да се ориентира при придвижване.  На поляните между къщите има каменни статуи, които са поставени така, че да могат да се изследват тактилно от клиентите. Има такава статуя, в която отгоре се събира дъждовна вода и изтича върху глава на човек и после в съд и към ръцете му, като всичко това може да се пипне и усети от сляпо-глухите.
Предиобед директорът Кнуд Йохансон ни представи работата на центъра. Той се финансира от държавата, включително и настаняването на сляпо-глухите там. Финансирането на консултантските услуги, които се провеждат в местни дневни центрове или по домовете на сляпо-глухите, се извършва от общините. Центърът „Андебу” се управлява от фондация „Сигно”. Учителят Гюнард Вееге ни разказа, как обучава деца, родени сляпо-глухи, чрез впечатления и възприятия от тялото и след това изразяване с движения на тялото. Следобед консултантката Игне-Мария ни запозна с консултантските услуги, които предоставя на сляпо-глухи с придобита сляпо-глухота (които не са родени сляпо-глухи, а са придобили увреждания в по-късна възраст). Тя и колегите й пътуват в различни градове и малки общини, като обучават сляпо-глухите, техните роднини, социалните работници, медицинските работници и др., как да се справят с проблемите, произтичащи от сляпо-глухотата, как да подобрят общуването и взаимното разбиране.

Димитър Парапанов благодари за всичко, и обясни, че в България има още много да се направи, тъй като нито има обучени специалисти (учители и интерпретатори-придружители), нито има такава материална база (сгради, оборудване), както в Норвегия.


08 юни, вторник. Пътуваме с влак до гр. Драмен, който се намира на 50 км. от Осло. Градът е разположен на морския бряг, и е заграден с гористи хълмове. На високо разположен квартал се намира Националният ресурсен център за сляпо-глухи „Айкхолт”. Срещнахме се с изпълнителния директор г-н Роар Мелан и със специалиста по зрителна рехабилитация г-жа Ан-Брит Йохансон. В семинарната зала г-н Мелан представи мултимедийна презентация за центъра. През 1975 г. се провежда държавно проучване на разпространението на сляпо-глухотата в Норвегия. През 1980 г. Националния център за сляпо-глухи „Айкхолт” е открит от Н.В. Крал Улав V. Центърът се управлява от фондация „Айкхолт” и е национален ресурсен център. Част е от националната ресурсна система за сляпо-глухи. Работи чрез обществени фондове. В щатния си персонал включва над 20 служители. Ръководи се от изпълнителен директор. Има три направления, всяко от които има свой ръководител, пряко подчинен на директора. Направление „Информационни технологии” има трима учители-консултанти по компютърна грамотност. Направление „Специалисти” има учители по слухов тренинг, по жестомимичен език, брайл, зрителна рехабилитация, ориентиране и мобилност, двама социални работници, активатор, старши консултант. Екипът е интердисциплинарен, като при необходимост се наемат и външни специалисти. Направление „Домакинство” се ръководи от мениджър и към него е зачислен персоналът на кухненския блок и на блоковете за настаняване (хотелската част). Районът на центъра е с площ 24 декара, включва 10 сгради, конферентни зали, стаи за настаняване, плувен басейн, работни помещения, парк с река и езеро, както и специално проектиран пешеходен път за излети. Под настилката по цялата дължина на пътя минават тръбите на парното отопление, което позволява дори и през зимата на него да не се задържа сняг и лед, което много улеснява придвижването на сляпо-глухите. Някои сляпо-глухи дори толкова са харесали центъра, че те живеят за постоянно в специално построени къщи за тях в района на центъра, които им се отдават под наем от фондация „Айкхолт”. Наемът съответно се заплаща от общините, от където са дошли сляпо-глухите. Те харесват както достъпната среда, така и възможността да контактуват с други сляпо-глухи, които пристигат за обучение от цялата страна. „Айкхолт” като национален център има изградено сътрудничество с университети и други ресурсни центрове. Поддържа и развива специализацията на персонала си чрез вътрешни курсове и чрез взаимопомощ с институции от другите държави от групата на Нордическото сътрудничество. Това е официално определената група от държави „Нордик” – в нея на най-високо правителствено равнище участват Норвегия, Швеция, Дания, Финландия и Исландия. Съвместното коопериране се осъществява чрез Нордическия център за обучение на персонал, обслужващ сляпо-глухи. С тази професионална подготовка, Националния център „Айкхолт” обучава три целеви групи:

- лица със сляпо-глухота (имащи комбинирани зрителни и слухови увреждания),

- персонал, работещ с лица със сляпо-глухота;

- роднини на сляпо-глухите.

Според националната статистика на „Айкхолт”, към 31.12.2009 г. в Норвегия са идентифицирани 354 сляпо-глухи лица, от които 266 са с придобита сляпо-глухота и 88 са с вродена сляпо-глухота. Без да се претендира за изчерпателност, тъй като няма официален държавен регистър на лицата със сляпо-глухота. Предполага се, че идентифицираните сляпо-глухи са около 80% от реалната популация на сляпо-глухите в Норвегия. Новите клиенти за 2009 г. са 25. Възрастовата група на сляпо-глухите между 19 години и 66 години е 67%. Сляпо-глухите с Ушер-синдром са около 50% от популацията на сляпо-глухите.

Учебните курсове на центъра са насочени индивидуално към всеки кандидатстващ. Курсът може да се състои от няколко модула, като всеки модул продължава до 5 дни. Освен в учебните помещения на „Айкхолт”, курсовете се провеждат в дома на клиента (надомно обучение), но също така и на работното му място, или в училището (колежа, университета), ако е ученик или студент, като в тези случаи включват неговите преподаватели там, или колеги по месторабота. Също така се дават съвети за адаптиране на домашната, работната или учебната среда, за да бъде безопасна и достъпна за сляпо-глухия. Курсовете са индивидуални или групови, в различни специализирани области: ориентиране и мобилност, брайл, общуване (включва алтернативни форми на общуване, като жестомимичен език, тактилно-жестов език, хаптично общуване); информационни и комуникационни технологии (включва компютърна грамотност, електронно дистанционно обучение, консултиране по телефона, отдалечена помощ). Също така се извършва адаптиране и тестване на технически помощни средства, които се заплащат от държавата, и се предоставят от съответни фирми-доставчици. Отделено е внимание и за курсове по различни хобита и дейности от свободното време, както и за психо-социални теми. Същия ден в центъра посетихме групов час по история на социалната политика в Норвегия, който се водеше от външен лектор. Дискусията се провеждаше при голям интерес и активно участие. В залата познахме много от сляпо-глухите и техните интерпретатори, които до неделя бяха на лятната среща на АНСГ в Осло. Разбрахме, че курсът ще се провежда няколко седмици и участват около десет сляпо-глухи с техните интерпретатори-придружители. Залата, където се провеждаше курса, бе специално пригодена. Освен нормалното осветление, имаше и прожектори за по-висока яркост. Озвучаването бе чрез конферентна система - с микрофон пред всеки участник и тонколони на няколко места в стаята.

Посетихме часове по зрителна рехабилитация, компютърна грамотност и брайл. Брайловото обучение е свързано и с компютърното, когато се ползва брайлов дисплей, също и когато се ползват портативни компютъризирани брайлови устройства за писане, четене и водене на записки, които са съвместими с лаптопи и мобилни телефони.
Сряда, 9 юни. Предиобед бяхме в Университета в Осло, Педагогически факултет, Катедра по Специална педагогика. Срещнахме се с професор д-р Анфин Вонен и преподавателя г-н Кристиан Шесму. Те ни разказаха за учебната програма за обучение на жестомимични преводачи. Това е университетска бакалавърска учебна програма от 3 години. Приемат се кандидат-студенти, които са завършили средно образование, като към момента се обучават около 50 студента.

През първата година се изучава норвежки жестомимичен език. Втората и третата година се изучава превеждане (интерпретиране) за различни целеви групи – хора с увреден слух (глухи и тежкочуващи) и сляпо-глухи. През третата година студентите завършват обучението си, като се усъвършенстват в интерпретирането на сляпо-глухи, придружаването и описването на заобикалящата обстановка.

В програмата на третата година се изучават:


 • различни начини на общуване и комбинации от тях: устна реч, калкиращ жестомимичен език (това е жестомимичен език, съчетан с артикулация), също така жестов език без артикулация (за тотално сляпо-глухи), тактилни ръчни азбуки, хаптични сигнали;

 • интерпретиране чрез тактилен жестов език;

 • интерпретиране чрез жестомимичен език при пигментна дегенарация на ретините (тунелно зрение);

 • словестно интерпретиране и хаптични сигнали;

 • интерпретиране от писмен текст;

 • интерпретиране „от реч към текст” за лица с придобита сляпо-глухота (чрез писане на компютър)

 • как да влизаме в контакт със сляпо-глухи;

 • техники на придружаване;

 • описване на заобикалящата среда (хора, предмети);

 • зрение, анатомия и болестни състояния на окото, и тяхното влияние върху начина на интерпретиране, придружаване и описване;

 • професионална етика;

При третата година на обучение се отделя голямо внимание и повече време върху практиката и тренинга на студентите. Те се поставят в симулации на реални ситуации на интерпретиране, работейки със сляпо-глухи доброволци, като ги придружават до различни институции (например до адвокат, до лекар, до магазин и т.н.), а сляпо-глухият изиграва определен сюжет, който служи за упражнение на студента. Същият подход се прилага и при полагането на изпитите.

След завършване на бакалавърската степен, студентите могат да завършат в Университета в Осло магистърска степен по жестомимичен език. Проф. Вонен подчерта, че в Норвегия е било решено обучението на преводачи за глухи и интерпретатори-придружители на сляпо-глухи да бъде обединено под единна специалност „преводач по жестомимичен език”. По този начин специалистът има по-широка подготовка и може да работи с всички категории лица със слухови или комбинирани зрителни и слухови увреждания, ползващи всякакви алтернативни методи на общуване.

Бакалавърската специалност „Преводач по жестомимичен език” се изучава също и в колежите в гр. Берген и в гр. Тронхайм.

Професионалното обучение обаче е основано на широкия държавнически подход в Норвегия, който осигурява редовна заетост на всички жестомимични преводачи. Държавата плаща заплата и командировъчни на преводачите за всички часове за превеждане, интерпретиране и придружаване на глухи и сляпо-глухи лица, които са подали заявки. Така че, преводачите имат пълна заетост и доходите им са средни за страната, което прави професията престижна и в нея се реализират много млади хора.

Димитър Парапанов обсъди възможното сътрудничество за подготовката на интерпретатори-придружители за сляпо-глухи в България. Важни са обединените усилия на хората с увреждания, които да принудят правителството да осигури със закон пълно обслужване на глухите и сляпо-глухите по отношение на превеждането и придружаването.
Следобед посетихме централния офис на Фондация "Сигно" и разгледахме голям техен комплекс в Осло - центърът „Конрад Свенсен”, където има настанени 60 души - глухи с допълнителни увреждания, включително и с интелектуални нарушения, и от тях 13 сляпо-глухи. Всеки си има апартамент и живее там, като условията са дори по-комфортни от тези в центъра „Андебу”. Имат плувен басейн и сензорна стая, занимални, всекидневни и много персонал (учители и асистенти, лекари, медицински сестри).


Четвъртък, 10 юни. Училище за сляпо-глухи деца „Скодален” в гр. Осло. То се намира на високо възвишение над столичния град, в близост до световноизвестната писта за ски-скок „Холменколен”. Част е от комплекс сгради на училището за глухи деца. Директорът на училището за сляпо-глухи г-н Кнуд Нордли и учителката г-жа Тирил Улдвиг представиха накратко историята и развитието на институцията. Това са специални училища от интернатен тип, но настъпилите обществени промени и разгръщането на интегрираното обучение при децата с увреден слух са довели до намаляване на броя на учениците. Понастоящем не се използва изобщо интернатната база и всички ученици живеят в Осло и околностите му, като се придвижват всеки ден с таксиметров превоз, заплащан от държавата. В училището за сляпо-глухи се обучават 7 деца и подрастващи, предимно сляпо-глухо родени, а част от тях имат и допълнителни увреждания. Приемат се деца от предучилищна възраст, като могат да останат за обучение до 18 годишна възраст или малко по-големи.

Беше ни показана базата и начинът на обучение на сляпо-глухите деца. Винаги един учител работи само с един ученик. Първо видяхме плувния басейн, после ни заведоха в учебната сграда, където има отделни кабинети за всяко сляпо-глухо дете. Обучението се провежда по индивидуален учебен план, фокусиран върху индивидуалните нужди на ученика. Работи се върху изграждане на удовлетворение и мотивация, развитие на общуването, на физическата култура и дейностите от ежедневието. Изграждат се 5 основни умения: да може да се изразява устно или чрез жестова реч, да се изразява писмено, да може да чете, да може да смята, да може да използва дигитални устройства и технически помощни средства. В обучението се използва календарна система от символи-модели - които нареждат на дъсчица и ги показват на децата да ги гледат и опипват. Целта е всеки символ да се опипа и възприеме като дейност, след приключването на дейността символът се сваля от дъската и се слага в кутия. Следващия символ показва следващата дейност. Когато детето е навън, вместо дъска, се взима папка, в която се залепват символите. Целта е да придобие представа за поредност и цикличност, както и да се даде повод за обсъждане на различни дейности и припомняне на минали такива. Също така децата се обучават да ползват компютър чрез софтуер, като ученика натиска няколко разноцветни бутона, като може да пусне изображения и снимки, придружени с музикален сигнал и гласово описание от синтетична реч. Разказаха ни, че сляпо-глухо родените деца след завършване на училище, обикновено ги приемат да живеят в центъра „Андебу” за постоянно, като родителите им предпочитат да ги оставят там, където им се предоставят добра грижа и услуги.


Следобед бяхме в Регионалния център за сляпо-глухи „Скодален”. Там подробно ни разказаха за Националната система за подкрепа за сляпо-глухи в Норвегия. Системата се състои от 4 регионални центъра, един Национален център „Ейкхолт” и още един ресурсен център в гр. Хюсебю, също така Координационно звено за цялата система. Също така има 3 дома за грижа за сляпо-глухи стари хора (където старите хора живеят постоянно с помощта на персонал) - в Осло е центърът „Конрад Свенсен”, също така в Берген и в Трондайм. Сляпо-глухотата е рядко увреждане и около 500 сляпо-глухи лица в Норвегия са потребители на системата за подкрепа на сляпо-глухи, която е част от държавното обслужване в областта на здравеопазването. Съгласно Нордическото определение за сляпо-глухота от 2007 г.: „Сляпо-глухотата е отделно увреждане и представлява комбинирано зрително и слухово увреждане. Тя ограничава дейностите на лицето и възпрепятства пълното участие в обществото до такава степен, че обществото е задължено да предостави специфични услуги, както и адаптации в заобикалящата среда и в технологиите”.
Петък, 11 юни. В последния ден от визитата ни посетихме офиса на Асоциацията на норвежките сляпо-глухи. Офисът заема част от етаж в голямата сграда на Централното управление на Съюза на слепите в Норвегия, който е отдаден срещу скромен наем. В офиса има стая за срещи, работни кабинети, сервизни помещения. Геир Йенсен ни обясни, че информационния център на асоциацията, където се публикуват печатните, брайловите и говорещи издания, се намира в друг град извън столицата. Беше ни показан и магазин за различни помощни средства за слепи и сляпо-глухи, но цените в норвежки крони са доста високи за българския стандарт. Имахме възможността да обсъдим с Геир впечатленията си от изминалите дни и да изкажем още веднъж благодарността си за голямото гостоприемство на нашите северни приятели.

Светлозар Парапанов

Координатор на Националната асоциация на сляпо-глухите в България

Методист по алтернативни методи на общуване

към Национален център за рехабилитация на сляпо-глухи „Хелън Келър” - Пловдив
Международен семинар по хаптично общуване на тотално сляпо-глухи

гр. Поморие,

28 август – 04 септември 2010 г.
От 28 август до 04 септември 2010 г. в гр.Поморие, в Националния център за социална рехабилитация „Св. Георги”, се проведе Международен семинар по хаптично общуване на тотално сляпо-глухи. Основни участници бяха осем норвежеца: лица със сляпо-глухота, интерпретатори-придружители и специалисти по хаптично общуване. Ръководител на семинара бе г-н Геир Йенсен – генерален секретар на Световната федерация на сляпо-глухите (СФСГ) и на Европейския съюз на сляпо-глухите (ЕССГ), председател на Норвежката асоциация на сляпо-глухите (напълно сляп със слаб остатъчен слух). Участваха г-н Уле Елвесвеен - тотално сляпо-глух, владеещ жестомимичения език и тактилния жестов език, със съпругата си г-жа Турил Елвесвеен (глуха виждаща). Участваха още интерпретаторите-придружители на Геир Йенсен – г-жа Лисбет Москауг и г-жа Арлет Егенес, както и интерпретаторите-придружители на Уле Елвесвеен – г-н Фруде Гравнингсмир (интерпретатор и специалист по хаптично общуване), г-жа Катрине Тимм Хой и г-жа Сигрид Талго. От българска страна имаше също 8 участника: специалните педагози в Националния център за рехабилитация на сляпо-глухи (НЦРСГ) „Хелън Келър” - гр. Пловдив – Деян Славов, Ваня Ташева и Анна Ройдева, и сляпо-глухите Емил Кръстев Димов от гр. Шумен (тотално сляпо-глух) с интерпретатор Геновева Кръстева Димова, Катя Парапанова (тотално глуха с частично зрение) с интерпретатор Светлозар Парапанов – координатор в НАСГБ и методист в НЦРСГ „Хелън Келър”, и Димитър Парапанов – председател на НАСГБ (напълно сляп с остатъчен слух, ползващ слухов апарат), чийто интерпретатор-придружител бе Деян Славов.

Поради финансовите затруднения, българските сляпо-глухи ползваха правото си на добавка за социална интеграция за балнеолечение, която ще бъде изплатена от дирекциите „Социално подпомагане” (195 лева, с придружител 390 лева). По този начин, участието на българските сляпо-глухи в семинара бе за тяхна сметка, а не на НАСГБ, с което бяха спестени 1170 лева. И тримата сляпо-глухи си ползваха безплатните билети за ЖП транспорт на стойност 180 лева за тях и придружителите. Или общо бяха спестени средства за НАСГБ в размер на 1350 лева. За семинара НАСГБ изразходва за норвежките гости, участници, специалисти и преподаватели, сляпо-глухи и интерпретатори – 1176 лева, и за българските участници специални педагози 693 лева, или общо 1869 лева.

28 август (събота) беше денят за пристигане и настаняване на участниците. На 29 август (неделя) се проведе среща, на която Димитър Парапанов и Геир Йенсен представиха участниците в международния семинар и се обсъди програмата за провеждане на семинара - от 30 август до 03 септември с лекции и практически упражнения по 2 часа сутрин от понеделник до петък, от 09:30 до 11:30 ч.

На 30 август се пристъпи към практическото реализиране на семинара. Официалното откриване бе направено от ръководителя Геир Йенсен, който поздрави участниците от името на Управителния съвет на Норвежката асоциация на сляпо-глухите. „Щастливи сме да ви помогнем по какъвто и да било начин. През тази седмица ще споделим част от опита си, който сме придобили в Норвегия. Ще имате възможността да видите по какъв начин общуваме ние в Норвегия. Надяваме се, че вие ще можете да използвате това в България. По този начин вие ще приемете нашето познание и може да развиете ваш начин на общуване. Смятам, че нашата подкрепа ще бъде този малък стимул, който ще ви помогне да се развивате в бъдеще” – заяви г-н Йенсен в своето обръщение.

На 30 и 31 август лекциите и практическите упражнения се водеха от Фруде Гравнингсмир, специалист - интерпретатор по хаптично общуване, автор на книгата „Основно жестово ръководство по хаптично общуване”. В упражненията се включиха българските сляпо-глухи с интерпретаторите им, и те взеха участие и в следващите занятия по време на курса. Хаптичното общуване е вид описателна система и се използва от интерпретаторите, за да предоставят на сляпо-глухия бърза и детайлна информация относно заобикалящата го среда, вътрешното или външното пространство, в което се намира, хората, които са около него и техните действия в момента. Наречено е „хаптично общуване”, „хаптична система” или „хаптика”, като терминът произлиза от гръцката дума „хапкитос”, която означава „осезание”. Използват се петте неутрални зони на тялото: гърба, горната част на ръката, горната част на дланта, зоната над коляното и стъпалото. Преводачите подават предварително уговорени условни сигнали и хаптични знаци, чертаят по гърба карти и схеми на заобикалящата среда. Преимуществото на хаптичната система е, че може да се използва с които и да са други методи на общуване (например устна реч, писане по дланта, жестомимика, тактилен жестов език и др.), като заедно с тях, добавя информация за заобикалящата среда, а другите методи се използват за интерпретиране думите на събеседника.

На 01, 02 и 03 септември Уле Елвесвеен - тотално сляпо-глух, изнесе лекция и с примери сподели своя опит като тотално сляпо-глух човек, от рождението си с пълна загуба на слух, до днес. Преодолявайки много трудности в обучението в училище и в усвояване на професия дърводелец и тапицер, той търси начини за усвояване за общуване чрез жестомимичен език като глух младеж. И в последствие като глух - късно ослепял, чрез усвояване на тактилния жестов език търси възможности за общуване със своите преподаватели и заобикалящите го. Успява да се пребори и да получи платен от държавата интерпретатор, който му помага както в обучението в училището за слепи, така и в работата като тапицер във фабриката. Благодарение на упоритостта и необходимостта му от куче–водач, той усвоява техниката на ползването му, и е първият тотално сляпо-глух в Норвегия, придвижващ се с куче-водач. Уле сподели опита си за ползване на много специфични безжични вибриращи помощни технически средства в жилището си, на компютър и на мобилен телефон с брайлов дисплей, и за общуването му със съпругата си Турил и с интерпретаторите му. Също така, участва и в обучението на студенти – преводачи по жестомимичен език, като тотално сляпо-глух (актьор, пресъздаващ различни комуникативни ситуации) в помощ на преподавателите от университета в Осло.

Уле Елвесвеен е специфичен действителен пример как един тотално сляпо-глух може да се пребори с различни трудности и ситуации в общуването, за да води до известна степен самостоятелен независим живот.

След приключването на лекцията на Уле, който отговори на въпроси от участниците, се проведе заключителна среща.Геир Йенсен: „Бих искал да благодаря на Уле за неговата лекция, също така и на тримата му преводачи. Благодарение на тях, Уле успя да проведе лекцията си успешно. Димитър и Светлозар бяха на проучвателно пътуване в Норвегия в началото на лятото. Надявам се, че този семинар ще добави още повече познания към тези, които придобихте в Норвегия. Можете да ги използвате във вашата работа. Мисля, че престоят ни тук в България беше чудесен. За съжаление в сряда се разболях, но днес се чувствам по-добре. От името на всички нас бих искал да благодаря за възможността да бъдем тук и да ви изнесем тези лекции. Ние с Лисбет подаряваме на НАСГБ два броя от книгата на Фурде Гравнингсмир „Основно жестово ръководство по хаптично общуване” на английски език. Бих искал да дам думата на Димитър, за да може той да изрази преценката си за семинара, както и за заключителни думи. Така, че благодаря за вниманието.”

Димитър Парапанов: „Скъпи Геир и всички норвежки приятели, и мои колеги от България. Колеги, искам да изкажа най-искрена благодарност и признателност, че благодарение на нашето приятелство с Геир Йенсен, ние намерихме най-верния път за нашето сътрудничество. Това е пътят на семинарите и взаимните посещения за обмяна на опит. Тази среща беше в рамките на нашата съвместна международна дейност, както в Световната федерация, така и в Европейския съюз на сляпо-глухите. Аз съм убеден, че този семинар беше полезен най-вече за нашите специални педагози, за българските сляпо-глухи, които ще получат от тях вашия опит. Изразявайки още веднъж нашата благодарност за това, което вие направихте, благодаря за вашите подаръци - двата броя книги, които ще бъдат в полза в рехабилитацията на българските сляпо-глухи - в специфичния начин на хаптичното общуване. Искам да ви връча скромни сувенири от НАСГБ на Норвежката асоциация на сляпо-глухите, за нейния реален принос в осъществяване на обучението на нашите специалисти педагози и българските сляпо-глухи, както и лично на Геир Йенсен, председател на Норвежката асоциация на сляпо-глухите, без чиято активна помощ и съдействие нямаше да се осъществи току-що завършилия семинар.” Бяха поднесени малки сувенири и на останалите участници - Уле Елвесвеен,Турил Елвесвеен, Сигрид Талго, Фруде Гравнингсмир, Катрине Тимм Хой, Арлет Егенес, Лисбет Москауг.

Международният семинар за хаптично общуване даде възможност за теоретично и най-вече практично предаване на норвежкия опит по хаптично общуване на българските специалисти и сляпо-глухи. В същото време участниците имаха възможност по-добре да се опознаят и установят добри приятелски контакти, разменяйки си адреси и имейли. Семинарът беше реален принос в професионално отношение и за доброто сътрудничество и приятелство между сляпо-глухите от Норвегия и България.

На 04 септември те се разделиха обогатени с повече знание, опит и приятелски чувства. Участниците отпътуваха – норвежците с полет за своята родина, а българите с влакове за Пловдив и Шумен.
Светлозар Парапанов

Координатор на Националната асоциация на сляпо-глухите в България

Методист по алтернативни методи на общуване

към Национален център за рехабилитация на сляпо-глухи „Хелън Келър” - Пловдив


Семинар по хаптично общуване за тотално сляпо-глухи

гр. Пловдив, 13.11.2010 г.
Хаптичното общуване - важен елемент от тактилния жестов език

за тотално сляпо-глухи
Димитър Парапанов,

председател на Националната асоциация на сляпо-глухите в България,

директор на Националния център за рехабилитация на сляпо-глухи „Хелън Келър”,

ръководител на семинара по хаптично общуване за тотално сляпо-глухи
Както е известно от столетия, жестомимичният език за глухите хора е единственото средство за комуникацията им с околните. Сред глухите и слепите хора се срещат и такива, лишени, и от зрение, и от слух - сляпо-глухи. Най-зле в комуникацията са тотално сляпо-глухите, които общуват само с ръцете - тактилен жестов език. Глухите с частично или съвсем слабо зрение по неволя са принудени също да ползват жестомимичния език от близко разстояние, почти пред очите им. За съжаление, българските университети не подготвят специалните педагози за обучение и рехабилитация на лица със сляпо-глухота.

Националната асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ) е една от младите организации на сляпо-глухите във Европа и света. Полага усилия за издирване, организиране, подпомагане и рехабилитация на лица с комбинирани сензорни зрителни и слухови увреждания. Приоритет е рехабилитацията най-вече на тотално сляпо-глухите и на лица с практическа сляпо-глухота - с тежки зрителни и слухови увреждания. За тази цел през 2004 г. НАСГБ създаде Национален център за рехабилитация на сляпо-глухи (НЦРСГ) „Хелън Келър” - Пловдив. Ръководствата на асоциацията и на центъра полагат усилия да подготвят младите специални педагози в обучението и рехабилитацията на сляпо-глухите. Основен елемент е усвояването на жестомимичния език и на тактилния жест. В това отношение голяма помощ ни оказват специалистите от Съюза на глухите в България (СГБ) и неговия Национален център по жестомимичния език. За което изказваме нашата признателност и благодарност към председателя на СГБ - Васил Панев, на специалистите Миряна Мошева, Спаска Джангозова, Христина Гъркова, Елена Буцева и други, които ни оказват компетентна помощ.

Участвайки в редица международни конференции по сляпо-глухотата, ние стигнахме до убеждението, че трябва да подготвим младите ни специални педагози посредством обмяна на опит с колегите си от други страни, имащи богат опит в тактилно жестовия език и хаптичното общуване - рехабилитацията на сляпо-глухите. Първите стъпки в тази насока вече са направени. В края на март 2010 г. преподавателите от НЦРСГ „Хелън Келър” участваха в Семинар за предоставяне на услуги за сляпо-глухи в страните от Източна и Централна Европа, провел се в Унгария. Благодарение на членството ни във Европейския съюз на сляпо-глухите (ЕССГ) и Световната федерация на сляпо-глухите (СФСГ), НАСГБ установи активни контакти със специалисти от Норвегия, Русия, Хърватска, Великобритания и други страни. На разменни начала НАСГБ търси най-подходящи форми за обучение на нашите специалисти и обмяна на опит. В подкрепа на тази идея е проведеният в България Международен семинар с изтъкнати специалисти от Русия, Норвегия и Хърватска - 25-30 май 2010 г. Изказваме най-искрена благодарност на Сергей Сироткин - президент на Европейския съюз на сляпо-глухите и председател на асоциацията „Елвира” в Русия, Геир Йенсен (Норвегия) - генерален секретар на Световната федерация на сляпо-глухите и на Европейския съюз на сляпо-глухите, Саня Тарцай от Хърватия - магистър по тактилен жестов език и жестомимичен език, председател на Хърватската асоциация на сляпо-глухите, вицепрезидент на ЕССГ и член на Изпълнителния съвет на СФСГ като регионален представител за Европа. Те дават реален принос в рехабилитацията и интеграцията на сляпо-глухите не само в България, но и в света, и Европа.

От 03 -12 юни тази година по покана на Норвежката асоциация на сляпо-глухите председателят на НАСГБ и координатора на НАСГБ, методист на НЦРСГ „Хелън Келър” посетиха и се запознаха обстойно с работата на Националния ресурсен център за сляпо-глухи в Норвегия и други четири регионални центрове, както и Университета в Осло, където се подготвят и дипломират като бакалаври преводачи по жестомимичен език и тактилен жестов език, които работят като преводачи за глухи и интерпретатори-придружители за сляпо-глухи. Това посещение ни стимулира да се проведе първия в България Международен семинар по хаптично общуване от 28.08. до 04.09.2010 г. под ръководството на Геир Йенсен. Специалистът Фруде Гравнигсмир запозна екипа на НЦРСГ „Хелън Келър” с новия и разпространяващ се метод по хаптично общуване за сляпо-глухи. Скромният ни двумесечен опит ще ви го представим сега теоретично с доклад на методиста Светлозар Парапанов и с практически умения и демонстрации с тотално сляпо-глухия Илия Желязков, тотално глухите с частично зрение Красимир Евтимов и Али Неби, заедно със специалните ни педагози Ваня Ташева и Деян Славов. Ще бъдат демонстрирани и други алтернативни методи на общуване, компютърна грамотност като алтернативен метод за сляпо-глухите с частично зрение чрез мишка и монитор, за тези с частичен слух чрез говорящата програма „Гергана”, и за тотално сляпо-глухите чрез брайлов дисплей и други, както и традиционните умения по ориентиране и мобилност, брайл и други. Демонстрациите ще продължат и паралелно с изложбата във фоайето пред залата.Разрешете ми от името на Управителният съвет и членовете на НАСГБ, да пожелая успех на Семинара по хаптично общуване за тотално сляпо-глухи, както и на гостите в семинара крепко здраве и нови творчески успехи на всички участници в благородното дело за интеграцията на сляпо-глухите в обществото.

Семинар по хаптично общуване за тотално сляпо-глухи

гр. Пловдив, 13.11.2010 г.
Хаптичното общуване – връзка на сляпо-глухия със заобикалящата среда
Светлозар Парапанов

координатор на Националната асоциация на сляпо-глухите в България,

методист на Националния център за рехабилитация на сляпо-глухи „Хелън Келър”
Какво представлява хаптичното общуване?

Хаптичното общуване е описателна система и се използва от интерпретаторите-придружители, за да предоставят на сляпо-глухия бърза и детайлна информация относно заобикалящата среда, вътрешното или външното пространство, хората, които са около него и техните действия в момента. Наречено е „хаптично общуване”, „хаптична система” или „хаптика”, като терминът произлиза от гръцката дума „хапкитос”, която означава „осезание”. Използват се неутралните зони на тялото. Преводачите подават предварително уговорени условни сигнали и хаптични знаци, чертаят по гърба карти и схеми на заобикалящата среда. Предимството на хаптичната система е, че може да се използва с които и да са други методи на общуване (например устна реч, писане по дланта, жестомимика, тактилен жестов език), като заедно с тях, добавя информация за заобикалящата среда, а останалите методи се използват за интерпретиране думите на събеседника.
Думата „тактилен” произлиза от латински език и също означава „осезание”. В областта на сляпо-глухотата термините „хаптично общуване” и „тактилен жестов език” са различни. Тактилният жестов език е метод, при който сляпо-глухия поставя ръцете си върху ръцете на говорещия, докато съобщението се предава чрез жестове. Тактилното опознаване е начина, при който сляпо-глух или сляп човек използва осезанието на ръцете си, за да си представи формата и границите на околната среда. При хаптичното общуване сляпо-глухият не опознава сам тактилно заобикалящата среда, а получава информация за средата, за нейните форми и граници чрез хаптичните сигнали на друг човек. Терминът „хаптичен” е бил предложен от д-р Рита Лахтинен от Финландия. Д-р Рита Лахтинен, която е научен работник, заедно със съпруга си Ръс Палмър, който е сляпо-глух музикант, са организирали група за изследване на хаптичното общуване във Великобритания и Финландия.

Концепцията за хаптично общуване е била въведена сред сляпо-глухите в Норвегия от г-жа Трин Нес, която е била сляпо-глуха с остатъчно зрение. След смъртта й през 2007 г., професионалните преводачи по жестомимичен език и интерпретатори-придружители на сляпо-глухи г-н Фруде Гравнингсмир и г-жа Бьорге Хилдебьорг основават организацията „Хапти - Ко”, която се занимава с проучване на хаптичното общуване в Норвегия и провеждане на обучителни семинари в организациите на сляпо-глухите, както и в семейства на сляпо-глухи. Специалисти от „Хапти-Ко” обучават студенти от бакалавърската специалност „Преводач по жестомимичен език”.
Какво представляват хаптичните сигнали, знаци и жестове?

Общуването с хаптични сигнали не е ограничено до жестове, които се усещат чрез поставяне на дланите на слушателя върху ръцете на говорещия. Хаптичните сигнали могат да бъдат възприети чрез множество „неутрални знакови зони”, като се използват други части на тялото.

Хаптичните сигнали основно допълват говоримата или жестовата дума с цел да се даде още информация за конкретната ситуация. Хаптичното общуване използва нервните клетки на кожата, усещанията и възприятията за натиск, температура, посока и форма, а също така се използва и кинестетичното усещане на тялото за движение и баланс.

По този начин хаптичното общуване може да се използва дори и като хаптичен жестов език от сляпо-глухи, живеещи в среда, където начинът на общуване на сляпо-глухите е познат и добре приет.

При използването на хаптика е добре да се има предвид, че всеки индивид има различни усещания за приятно и неприятно, с които трябва да се съобразяваме – както по отношение на зоните на тялото, така и по отношение на натиска, който използваме. Разбира се, нужно е определено ниво на натиск, за да се възприеме добре хаптичният сигнал. Използват се петте неутрални зони на тялото: гърба, горната част на ръката, дланта, коляното и стъпалото. Не е прието да се използват личните зони на тялото: отпред от врата до коленете, не се използва и зоната под кръста, и по-надолу.
Петте хаптични комуникационни зони:
1) Рамото и горната част на ръката

- тя се използва за писане на имена, названия на предмети и др.

- зоната между лакътя и рамото се използва за показване на височина, ниво и количество
2) Горната част на гърба или целия гръб

- използва се за чертане на карти, като стая – малка квадратна зона, или заобикалящата среда (големи външни или вътрешни пространства)

- горната част на гърба между раменете се използва за показване на посока, ляво и дясно. По продължение на гръбначния стълб се показва посоката „право напред”.
3) Ръката като модел за лицето

- може да се използва за изобразяване на изражения на лицето, или за създаване на карти, локализация на предмети в заобикалящата среда. Използва се по същия начин както гърба.

Ръката като индикатор за отговори:

За показване на жестовете за „да / не”, „чакай”, „какво”, и за изписване на имена буква по буква, думи и др.
4) Отпред на коляното, от външната му страна

В седнало положение се използва за обратна връзка - отговор (да, не, какво), усмихва се / сърдит е, уста / смях, писане буква по буква, инициали и др.


5) Предната част на ходилото – когато интерпретаторът и сляпо-глухият са застанали един до друг – стъпало до стъпало, се използва за отговори „да / не”

Хаптичните комуникационни зони са свързани с неутрални знакови контактни зони на тялото. Цялата предна част на тялото, от врата до коленете, представлява „червена зона”, т.е. не се използва.

Усещането за допир е силно индивидуален процес. След проучвания и обсъждане, са определени тези пет комуникативни зони, предназначени за хора, активно използващи хаптичното общуване. Важно е да се работи съвместно с човека, който се интересува от използването на хаптично общуване, за да се установи кои комуникативни зони той предпочита, респективно – не желае да използва. Повечето хора възприемат гърба, раменете и горната част на ръката като по-удобни места и по-лесни за възприемане и привикване.
Също така е важно да се знае, че силата на натиск, която се изисква, ще бъде строго индивидуална. Дадени сигнали едно лице възприема като слаби, а това обърква и разсейва, докато друг човек може да ги възприема дори като болезнени. За да се определи индивидуалната чувствителност на лицето, се изпълнява упражнение, при което интерпретатор-придружителят рисува фигури върху гърба на сляпо-глухия, а той от своя страна рисува възприетото върху хартия. Използването на хаптичното общуване изисква сътрудничество и добро взаимодействие между всички участници.
Демонстрация на компютърни умения и на устна и жестомимична реч (Красимир Евтимов и Али Неби).
Демонстрации на техники по хаптично общуване: (Илия Желязков)

Описанието на техниките в цитати е от лекции на Фруде Гравнингсмир, изнесени на Семинара по хаптично общуване, проведен в България, 28.08. – 04.09.2010 г.
1) Водене (придружаване) на сляпо-глухия с хаптични сигнали

Когато се намираме зад човека, показваме посоката на гърба. Движение напред, завой надясно, наляво, обръщане – надясно, наляво. Може да се прави с 2 пръста или с всичките. Ако водите сляпо-глухия, използвате гърба за подаване на информация.”


2) Описание на стая - мебелировката и хората в нея

Когато започнем да рисуваме стаята на гърба, заставаме с гръб към стената и рисуваме стаята от тази позиция, защото ако си сменим позицията, картата на стаята ще се промени. Когато започваме да описваме стаята, намираме място, стол, където да седнем и започваме от това място да описваме стаята. Винаги започваме описанието от мястото, където седи сляпо-глухият. Ако седите в автобус, можете да изчертаете пространството върху горната част на дланта, но площта е много по-малка. Вратата се показва с жест на събраните пръсти на дланта ви и движението на отваряне и затваряне с контакт върху гърба на събраните кутре и безименен пръст. Маса – изчертава се, при няколко маси чертаем всяка от тях поотделно. Ако имате диван за трима души – изчертава се масата, дивана и после посочваме с точки местоположението на хората. Ако искате да опишете нещо, например маса, можете да поставите дланта си върху гърба на сляпо-глухия и около нея да описвате обстановката. За прозорец, жеста в Норвегия е почукване с двете кокалчета на показалеца и средния пръст. Това се прави върху гърба, като за всеки прозорец се почуква два пъти.”


3) Описване на движението на хората в стаята

Може да използваме показалеца, или пък показалеца и средния пръст, като имитираме ходене. Следващото упражнение е за двама човека, които се движат в стаята: Фруде и Катрин. Можете да използвате буквата „Ф” за Фруде върху горната част на ръката със силен натиск, както и буквата „К” за Катрин.Вашата задача е да обясните къде се движи Фруде и къде се придвижва Катрин.

Напомням ви, че когато показвате, е хубаво да натискате по-силно и да използвате по-големи жестове, тъй като по гърба усещането е по-трудно.

Много е важно да използваме хаптични знаци, опростени знаци, малко на брой и да бъдат големи и ясни, също така със силно натискане. Разбира се, това става в сътрудничество между преводача и сляпо-глухия.

Хаптичната система не е отделен език, това е система за описване на заобикалящата среда, така че използваме хаптични знаци, говорими думи, и жестомимичен език.”
Демонстрация на други алтернативни методи на общуване:
Демонстрация на тактилен жестов език и двуръчна тактилна азбука – Въпроси: „От кой град си?”, „Как се казваш?” и отговори от Илия Желязков.

Демонстрация на локализиран жестомимичен език и отчитане по устните – въпроси и отговори от Красимир Евтимов и Али Неби.

Красимир Евтимов и Али Неби имат тунелно зрение (централно зрение) и стеснен обхват на зрителното поле със загуба на периферията. При общуване с тях събеседниците им използват локализиран жестомимичен език. Той представлява жестомимичен език, който се артикулира само в рамките на тесния обхват на зрителното поле, като ръцете застават близо до устата, за да може едновременно сляпо-глухото лице с тунелно зрение да отчита по устните и да вижда движенията на ръцете при жестикулиране. Важно е говорещият да застава на определено разстояние, което да не е прекалено близо, за да се получи ефектът на пълна локализация на устните и на ръцете.


Демонстрация на умения за използване на брайл – на първи етап в обучението се използва четало (Красимир Евтимов), следващият, по-сложен етап е използването на брайлова машина (Али Неби). Третият, най-сложен етап е процесът на привикване към използването на брайлова плоча и шило (Илия Желязков).
Демонстрация на компютърни умения от тотално сляп с остатъчен слух с помощта на говореща програма и брайлов дисплей (Снежанка Кирчева).
Демонстрация на използване на техника на движение с червено-бял бастун (Илия Желязков).

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница