В новата програма „Европа за гражданите“ Европейската комисия отрежда централно място на побратимяването на градове, съхраняването на спомена за историята на Европа и дебатите относно Европа в гражданското обществоДата15.10.2018
Размер46.5 Kb.
#87982

Европейска комисия — Съобщение за медиите


В новата програма „Европа за гражданите“ Европейската комисия отрежда централно място на побратимяването на градове, съхраняването на спомена за историята на Европа и дебатите относно Европа в гражданското общество

Брюксел, 14 декември 2011 г. — Европейската комисия прие днес предложение за нова програма „Европа за гражданите“, която цели по-добра осведоменост и по-добро познаване на Европейския съюз от гражданите. С програмата, която е за периода 2014—2020 г. и има бюджет от 229 млн. EUR, ще се подпомагат дейности за повишаване на осведомеността и за по-добро познаване на ЕС, на неговите ценности и история от страна на гражданите, като например дейности, свързани със съхраняването на спомена за миналото на Европа, и партньорствата между градовете (побратимяването на градове). Освен това тя ще помогне на хората да участват по-активно в граждански и демократични дейности чрез дебати и дискусии по теми, свързани с ЕС.

Вследствие от финансовата криза значението на Европа е по-голямо от когато и да било преди, що се отнася до ежедневието на гражданите и обществения дебат. Следователно е по-важно от всякога да се подкрепят проекти, които дават на гражданите и на гражданското общество като цяло възможност да се ангажират с въпросите, касаещи ЕС“, заяви Вивиан Рединг, комисарят на ЕС по въпросите на правосъдието, основните права и гражданството. „Програмата „Европа за гражданите“ има малък бюджет, но благодарение на нея могат да се подкрепят хиляди малки проекти — по-специално на местно и регионално равнище —  които пряко касаят организациите на гражданското общество, занимаващи се с транснационални проекти и трансграничен диалог. Новата програма трябва да стимулира дебатите относно ЕС в гражданското общество, както и конкретни проекти, осъществяващи се близо да гражданите, като например побратимяването на градове.“

Настоящата програма „Европа за гражданите“ за периода 2007—2013 г. вече предоставя правна рамка за подпомагането на широк кръг дейности и организации, популяризиращи европейското гражданство. Като част от усилията за повишаване на осведомеността на гражданите за различните аспекти на европейското гражданство новата програма „Европа за гражданите“ ще подпомага мозъчни тръстове, граждански групи и други организации на гражданското общество. Чрез нея ще се насърчава също така по-доброто познаване на ЕС, на неговата и история и ценности, както и на отражението на политиките на ЕС върху ежедневието на гражданите. В частта от програмата, посветена на съхраняването на спомена за миналото на Европа, гражданите ще участват в процес на размисъл относно историята на европейската интеграция, нейните цели и европейската идентичност.

Новата програма ще допълни Доклада за гражданството за 2010 г. на Комисията (вж. IP/10/1390) и нейното предложение да определи 2013 г. за Европейска година на гражданите (IP/11/959).Контекст

През юни 2011 г. Комисията прие многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. (вж. материалите за пресата). Сега Комисията допълва тази рамка с нови конкретни програми за следващия финансов период.

Настоящата програма „Европа за гражданите“ (2007—2013 г.) приключва на 31 декември 2013 г. Тя дава на гражданите възможността да участват в създаването на една по-сплотена Европа, да изградят европейска идентичност, да работят за засилване на чувството на съпричастност и ангажираност с ЕС, както и за повече толерантност и взаимно разбирателство. По програмата, чийто скромен бюджет възлиза на 215 млн. евро, подкрепа под формата на безвъзмездна помощ за проекти и оперативна помощ са получили над 9 000 проекта годишно. Програмата достига до над 1 млн. европейски граждани всяка година чрез хиляди проекти, стартирани на местно, регионално и европейско равнище.

Благодарение на програмата „Европа за гражданите“ организациите на гражданското общество могат да развият своя капацитет и да мобилизират гражданите на местно равнище в обсъждането на въпроси, които имат отражение върху тяхното ежедневие — като например икономиката, работните места или околната среда — в европейски контекст. Те могат да участват също така в транснационални партньорства, които водят до обмен на най-добри практики и до подобряване на сътрудничеството с европейските институции.

Побратимяването на градове е добър пример за това как гражданите се учат едни от други, проявяват взаимно уважение и разработват съвместни проекти на местно равнище.

За повече информация

Интернет страница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:http://ec.europa.eu/reding

За контакти:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)IP/11/1538

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница