В помощ на дипломантите на доц д-р Недялко КатранджиевДата06.01.2017
Размер37.62 Kb.
#12134
В помощ на дипломантите на доц. д-р Недялко Катранджиев

(версия 3 на файла)
Дипломанта да изпрати следната информация на емайла на ръководителя: ned_uht@abv.bg
1. Subject/Тема на съобщението:

diplomant info - ime na diplomanta
2. Да се попълни и изпрати файла:

diplomant_info_ime1_ime2.xls

където ime1 и ime2 са съответно първо име и фамилия на дипломанта.


3. В писмото да се прикачи актуална снимка на дипломанта.


Указания за дипломната работа/защита
1 стр. – Заглавна (не се поставя номер на страницата), може да се свали от http://sundybg.com/diplomanti

2 стр. – Задание на дипломната работа (не се поставя номер на страницата). Взима се подпечатано и подписано от секретарката на катедрата.

3 стр. – Съдържание (слага се номер 3 на страницата и оттук започва номерацията)

Дипломната работа да има поне 3 глави.
I-ва глава – преглед на състоянието до момента. Нещата, които са направени вече до момента на започването на дипломната работа. Дали има такива сайтове, програми и пр. Актуалността на дипломната работа. Ползата от дипломната работа.
II-ва глава – какво е използвано за да се направи дипломната работа. Какви програми, какъв език за програмиране. Какво е било необходимо да се направи за да се започне практическата част на дипломната работа. Избор на сървър. Избор на език за програмиране.
III-ва глава – Практическата част на дипломната работа. Какво е направено и как е направено.


Приложения

Постигнатия резултат, кодове от страницата, таблици със съкращения, снимки и др. Прилага се диск с дипломната работа, кодовете и всички материали свързани с дипломната работа!Литература

Да се подреди по азбучен ред. Първо литературата на кирилица после на латинеца.

Първо се пишат имената на авторите, после заглавието на книгата, издателство, година. Ако няма автор на първо място минава издателството.

Ако са използвани интернет адреси, то те се подреждат пак по азбучен ред най-накрая, след книгите. Когато се поставят адреси на сайтове в литературата преди адреса да се напише на кой е сайта, какво има на сайта, какво е взето от сайта или да се сложи заглавието на сайта от Title лентата.

Да се сложи номерация на книгите:
Използвана литература
Печатни издания

1. Елизабет Нарамор, Джейсън Гернев, PHP5, APACHE, MySQL, Том 1, Алекс – Софт, 2005;

2. Каръл Мак Кълог, Oracle 8 – Библия, Алекс – Софт, 1999;

3. David Rivers., CorelDRAW X4 Essential Training, USA 2008;

4. Foster D. Coburn., CorelDRAW X4 Unleashed Premium, USA 2008;
Електронни издания (интернет адреси)

5. Adobe, http://www.adobe.com;

6. PHP: Hypertext Preprocessor, http://www.php.net;
При цитиране на известни от литературата факти на място в текста се посочва използвания източник, чрез изписване в квадратни скоби на номера му от приложения списък с използвана литература, например – литературен източник с номер 1 се посочва [1] .

След одобряване на електронен вариант на дипломната се печата един екземпляр и се предава за проверка. Трябва да се предаде минимум две седмици преди защитата. Този екземпляр остава в ръководителя. Нанасят се корекциите и се печата втори екземпляр, който се предава в катедрата за разглеждане от интересуващите. Ако срока от две седмици не се спази не се гарантира защита за съответната дата.


За самата защита се подготвя презентация от 4 до 15 слайда.

На първият слайд се поставя името на университета, логото на университета, катедрата, темата на дипломната, името на дипломанта, степента, която защитава (бакалавър/магистър) и ръководителя. (Информацията от заглавната част на дипломната работа). Останалите слайдове са в зависимост от броя на главите на дипломната работа. Те маркират основните моменти при изготвянето на дипломната работа.

Освен презентацията, се прави и демонстрация в реално време на това, което е направено. Всичко това трябва да стане за 10 минути.
Примерно обръщение към комисията и гостите при представянето на дипломната работа:
Уважаема госпожо председател,

Уважаеми членове на държавната изпитна комисия

Уважаеми (Драги) колеги и гости,

На Вашето внимание ще представя дипломна работа на тема ......


ВАЖНО!

Когато се изпращат електронни варианти на файлове имената им да са изписани на латинеца и от името на файла да става ясно на кой е файла и какво има в него. В името на файла да не се поставят интервали..за интервал да се използва долна черта! ..ако се изпраща файл за корекция в името да се постави и варианта на файла – 01, 02 и т.н.


Например:

Ivan_Todorov_diplomna_rabota_var_01.docСлед последното разпечатване на дипломната (крайният вариант) да се преброят на колко страници има снимков материал и на колко страници има таблици (не колко снимки/таблици, а на колко страници има – може на 1 стр. да са 2 снимки - брои се за 1). Тази информация се предава на ръководителя и секретарката на катедрата!


/Каталог: diplomanti
diplomanti -> Програма за държавен изпит за специалност „социален мениджмънт" окс „ бакалавър"
diplomanti -> Програма за държавен изпит за специалност „социален мениджмънт" окс „ бакалавър" за учебната 2015/2016 година
diplomanti -> Дипломни защити и Държавен изпит за специалности към катедра спн във фе за календарната 2015 година
diplomanti -> Дипломни защити и Държавен изпит във фе за календарната 2012 година
diplomanti -> Дипломни работи за специалност „Социален мениджмънт", окс „Магистър"


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница