В преразпределение на националния доход в полза на най-бедните г нищо не е вярно Към инструментите на фп спадат а увеличаването на нормата на задължителнитеДата03.01.2022
Размер20.13 Kb.
#111677
Упражнение-6
Свързани:
Упражение, Упражение, Упражение, plan priem 8


1.Към основните цели на фискалната политика (ФП) на държавата спадат:

а. създаване на условия за успешно провеждане на бизнес начинания

б.антициклично регулиране на стопанството

в.преразпределение на националния доход в полза на най-бедните

г.нищо не е вярно

2.Към инструментите на ФП спадат

а.увеличаването на нормата на задължителните резерви

б.покупката от страна на ЦБ на ДЦК на открития пазар

в.контролиране на финансовите посреднициг.увеличаването на данъците

3.ФП е рестриктивна, когато

а.намалява данъчната ставка за данък върху печалбата

б.намалява данъка върху подоходния данък

в.увеличава обемът на държавните покупки на стоки и услуги

г.намалява обемът на държавните покупки на стоки и услуги

4.Всички от посочените равенства са верни за стопанството, намиращо се в равновесие, освен

а.S-I=G-T

б.S+T=G+I

в.S+G=I+T

г.S= (G-T) +I

5.Когато държавата има дефицитен бюджет, може да се твърди, че

а.държавата провежда стимулираща ФП

б.държавата провежда рестриктивна ФПв.бюджетът при пълна заетост има по-голям дефицит

г.няма верен отговор

6.Съкращаването на пропорционалните данъци, най-вероятно ще доведе до

а.по-малък от 1 мултипликатор на балансирания бюджет

б.увеличаване на AD и равновесния доход

в.намаляване на размера на данъчния мултипликатор в резултат на данъка

г.намаление на общото равнище на спестяванията в стопанството

7.При въвеждане на пропорционален данък

а.от всеки допълнителен лев се взима все по-малка част от нарастването на доходи

б.държавата получава еднакви постъпления от данъците при всички равнища на доходите

в.от всеки допълнителен лев доход с нарастването на доходите се взима еднакъв процент

г.всички са верни

8.При равни други условия размерът на мултипликатора на държавните разходи ще бъде:

а.по-малък от размера на данъчния мултипликатор

б.развен по размер на данъчния мултипликатор

в.по-голям от данъчния мултипликатор

г.равен на 1

9.Разликата между ефекта на мултипликатора на държавните разходи и данъчния мултипликатор съществува заради това, че

а.нарастването на G за разлика от намаляването на Т оказва пряко и непосредствено въздействие върху АЕ

б. нарастването на G за разлика от Т намалява I

в.намаляването на Т за разлика от G води до увеличаване на бюджетния дефицит

г.няма верен отговор

10. Ефективната дискреционна ФП се ограничава от

а.вътрешни лагове

б.външни лагове

в.мащабите й

г. от нищо

11.Кривата на AD ще се премести надясно ако

а.нараснат данъчните равнища

б.намалеят държавните разходи

в.нарасне бюджетния излишък

г.нарасната TR

12.Към автоматичните бюджетни стабилизатори на стопанството не спадат

а.разходите за отбарана

б.прогресивната данъчна ставка

в.компенасация за безработни

г.политики и мероприятия на МВФ

13. Правителствената ФП ще бъде дестабилизирана ако

а.държавните разходи нарастват при рецесия и намаляват в период на инфлация

б.не може да се смени бързо, когато частните разходи се променят неочаквано

в.данъчните ставки са редуцирани, когато съществува разрив в БВП и се увеличават, когато е налице инфлационен разрив

г.изоставанията в решенията са много кратки

14.При използване на ФП за стабилизиране на стопанството правителството трябва

а.да увеличи търсенето си, когато частното търсене е нарастващо

б.да намали търсенето си, когато частното търсене е нарастващо

в.да намали търсенето си, когато частното търсене е спадащо

г.нищо не е вярно

15.Ако в стопанството е налице инфлационен разрив, правителството трябва да провежда политика, която

а. ще намали държавните разходи и/или увеличи данъчните ставки

б.ще увеличи държавните разходи и/или намали данъчните ставкив.да насочи частните разходи към увеличаването им

г.да предизивика намаляване на данъчните постъпления

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница