В сила от 1 септември 2004 г. Международен олимпийски комитетстраница1/18
Дата23.10.2018
Размер387.5 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18ОЛИМПИЙСКА


ХАРТА
В сила от 1 септември 2004 г.

Международен олимпийски комитет

Съдържание


Съдържание 3

Съкращения, използвани в олимпийското движение 6

Въведение 7

Преамбюл 8

Фундаментални принципи на олимпизма 9

Глава 1
Олимпийското движение и неговата дейност 10

1. Състав и обща организация на олимпийското движение 10

2. Мисия и роля на МОК* 10Разпоредба към правило 2 11

3. Признаване от МОК 11

4. Олимпийски конгрес* 12

Разпоредба към правило 4 12

5. Олимпийска солидарност* 12Разпоредба към правило 5 12

6. Олимпийски игри* 13Разпоредба към правило 6 13

7. Права върху олимпийските игри и олимпийската собственост* 13

8. Олимпийският символ* 14

9. Олимпийското знаме* 14

10. Олимпийското мото* 14

11. Олимпийски емблеми* 14

12. Олимпийският химн* 14

13. Олимпийският огън, олимпийски факли* 14

14. Олимпийски означения* 14

Разпоредба към правила 7-14 15

Глава 2
Международен олимпийски комитет (МОК) 18

15. Юридически статут 18

16. Членове* 18Разпоредби към правило 16 21

17. Органи 23

18. Сесията* 23

Разпоредба към правило 18 24

19. Изпълнително бюро на МОК* 25Разпоредби към правило 19 26

20. Президент* 27Разпоредба към правило 20 27

21. Комисии на МОК 28Разпоредба към правило 21 28

22. Комисия по етика на МОК* 29Разпоредба към правило 22 29

23. Мерки и санкции 29Разпоредба към правило 23 31

24. Езици 31

25. Източници на МОК 31

Глава 3
Международни федерации (МФ) 32

26. Признаване на МФ 32

27. Мисия и роля на МФ в рамките на олимпийското движение 32

Глава 4
Национални олимпийски комитети (НОК) 33

28. Мисия и роля на НОК* 33

29. Състав на НОК* 34

Разпоредба към правила 28 и 29 35

30. Националните федерации 36

31. Страна и име на даден НОК 37

32. Знаме, емблема и химн на даден НОК 37

Глава 5
Олимпийски игри 38

I. ОТБЕЛЯЗВАНЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОЛИМПИЙСКИТЕ ИГРИ 38

33. Отбелязване на олимпийските игри* 38

Разпоредба към правило 33 38

34. Избор на град-домакин* 38Разпоредба към правило 34 38

35. Местонахождение, обекти и съоръжения на олимпийските игри* 40Разпоредба към правило 35 40

36. Организационен комитет* 40Разпоредба към правило 36 40

37. Отговорности – оттегляне на организирането на олимпийски игри* 41

38. Комисия за координиране на олимпийските игри – връзка между НОК и ОКОИ* 41

Разпоредба към правило 38 41

39. Олимпийско село* 43Разпоредба към правило 39 43

40. Културна програма* 43

II. УЧАСТИЕ В ОЛИМПИЙСКИТЕ ИГРИ 43

41. Кодекс за допускане* 43Разпоредба към правило 41 44

42. Националност на състезателите* 44Разпоредба към правило 42 44

43. Възрастова граница* 45

44. Световен антидопингов кодекс* 45

45. Покани и записване* 45Разпоредба към правило 45 45

III. ПРОГРАМА НА ОЛИМПИЙСКИТЕ ИГРИ 47

46. Олимпийски спортове* 47

47. Програма на спортовете, допускане на спортове, дисциплини и състезания* 48

48. Програма на олимпийските игри 50

49. Технически отговорности на МФ по време на олимпийските игри 50Разпоредба към правило 49 50

50. Младежки лагери 53

51. Медийно отразяване на олимпийските игри 54

Разпоредба към правило 51 54

52. Публикации, свързани с олимпийските игри 54Разпоредба към правило 52 54

53. Рекламиране, демонстрации, пропаганда 54Разпоредба към правило 53 55

IV. ПРОТОКОЛ 56

54. Протокол 56

55. Олимпийска идентичност и акредитационна карта – права към нея 57

56. Използването на олимпийското знаме 57

57. Използване на олимпийския огън 57

58. Церемония по откриването и церемония по закриването на игрите 58

59. Церемония при победа, при раздаването на медали и дипломи 58

60. Списък с отличията 58

V. АРБИТРАЖ 58

61. Спорове – арбитраж 58Съкращения, използвани в олимпийското движение

МОК

Международен олимпийски комитет

ОХ

Олимпийска харта

П

Правило... от Олимпийската харта

РП

Разпоредба към правило................ от Олимпийската харта

ОКОИ

Организационен комитет на олимпийските игри

МФ

Международна федерация

АМФЛО

Асоциация на международните федерации на летните олимпийски спортове

АМФЗО

Асоциация на международнитете федерации на зимните олимпийски спортове

НОК

Национален олимпийски комитет

МПК

Международен параолимпийски комитет

АНОК

Асоциация на националните олимпийски комитети

АНОКА

Асоциация на националните олимпийски комитети на Африка

ОСА

Олимпийски съвет на Азия

ПАСО

Панамериканска спортна организация

НОКО

Национален олимпийски комитет на Океания

ЕОК

Европейски олимпийски комитети

САС

Спортен арбитражен съд

ИСОИ

Информационна служба на олимпийските игри

WADA

Световна антидопингова агенция

МОА

Международна олимпийска академия


Въведение

Олимпийската харта е кодификация на фундаменталните принципи на олимпизма, на правилата и разпоредбите, приети от Международния олимпийски комитет (МОК). Тя определя организацията, дейностите и действията на олимпийското движение и определя условията за отбелязването на олимпийските игри. По същество Олимпийската харта служи за постигането на три основни цели:

а) Олимпийската харта, като основен инструмент с конституционен характер, определя и отменя фундаменталните принципи и най-важните ценности на олимпизма.

б) Олимпийската харта също така служи и като устав на Международния олимпийски комитет.

в) В допълнение, Олимпийската харта дефинира главните реципрочни права и задължения на трите главни съставни органа на олимпийското движение, а именно: Международния олимпийски комитет, международните федерации и националните олимпийски комитети, както и организационните комитети за олимпийските игри, всеки от които трябва да спазва Олимпийската харта.
Забележка

В Олимпийската харта, мъжкият род използван във връзка с физическа личност (например за президент, вицепрезидент, председател, член, лидер, официално лице, шеф на мисията, участник, състезател, спортист, съдия, съдебен заседател, аташе, кандидат или персонал, или при произнасяне като той, те или тях) трябва, освен ако няма специална разпоредба за обратното, да се разбира като включващо женски род.

Ако изрично не е казано друго в писмен вид, за целите на Олимпийската харта година означава календарна година, започваща от 1 януари и завършваща на 31 декември.

Преамбюл

Съвременният олимпизъм e заченат от Пиер дьо Кубертен, по чиято инициатива се събира Международния атлетически конгрес в Париж през юни 1894 г. Международният олимпийски комитет се учрява на 23 юни 1894 г. Първите олимпийски игри (Игри на Олимпиада) в модерните времена са проведени в Атина, Гърция през 1896 г. През 1914 г. е одобрено Олимпийското знаме, представено от Пиер дьо Кубертен на Парижкия конгрес. То представлява пет преплетени кръга, които символизират обединението на петте континента и срещата на спортисти от цял свят по време на олимпийските игри. Първите Зимни олимпийски игри ся проведени в Шамони, Франция през 1924 г.

Фундаментални принципи на олимпизма

1. Олимпизмът е философия на живот, възхваляваща и комбинираща в балансирано цяло качествата на тялото, волята и ума. Съчетавайки спорта с културата и образованието, олимпизмът търси да създаде начин на живот, основаващ се на радостта от усилието, образователната стойност на добрия пример и уважението към универсалните фундаментални етически принципи.

2. Целта на олимпизма е да постави спорта в услуга на хармоничното развитие на човека с оглед на насърчаване на мира в обществото при зачитане на човешкото достойнство.

3. Олимпийското движение е съгласувано, организирано, универсално и постоянно действие, провеждано под върховната власт на МОК, на всички лица и организации, които са вдъхновени от ценностите на олимпизма. То покрива петте континента. То достига своя връх, събирайки заедно спортистите от света на големия спортен фестивал – олимпийските игри. Техен символ са пет преплетени кръга.

4. Практикуването на спорт е човешко право. Всеки човек трябва да има възможност да практикува спорт, без никакъв вид дискриминация и в олимпийския дух, което изисква взаимно разбирателство в дух на приятелство, солидарност и честна игра. Организацията, администрирането и управлението на спорта трябва да се контролира от независими спортни организации.

5. Всяка форма на дискриминация спрямо страна или човек на основа на раса, религия, политика, пол или друг признак е несъвместимо с принадлежността към олимпийското движение.

6. Принадлежността към олимпийското движение изисква спазване на Олимпийската харта и признаване на МОК.

Глава 1
Олимпийското движение и неговата дейност


Каталог: fce -> 001 -> 0011 -> files
001 -> Първа обекти и субекти на задължително депозиране
001 -> Депозитен списък на книги №42/2013 г
001 -> Литература за подготовка на зрелостници и кандидат-студенти. Фабер, 2008. Без сведение за цена
001 -> На книги, депозирани от 14 до 20 януари 2009 г
001 -> На книги, депозирани от 26 април до 2 май 2007 г
001 -> Справочник на военнотранспортните органи в Българската армия (1907-2007 г.). [Шарп Стоун], 2007. Без сведение за цена
001 -> Закон за защита на потребителите. Сдружение Потребител бг, 2006. 5 лв
001 -> Dvd и книгите с български издател към вестници и списания се описват и разпределят с книгите по-късно списания и бюлетини
001 -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет
files -> В сила от 1 септември 2004 г. Международен олимпийски комитет


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница