В сила oт 11. 05. 2009 Писмо нои документи при Работа по 2 Договора при Един Работодател ксоДата25.07.2016
Размер45.63 Kb.
#5492


в сила oт 11.05.2009

Писмо НОИ Документи при Работа по 2 Договора при Един Работодател - КСО
Писмо НОИ
Относно: Как би Следвало да се Постъпи при Оформяне на Документите, Когато Лицето е Назначено по Основен Трудов Договор на 4 Часа и по Трудов Договор за Допълнителен Труд При Същия Работодател (Съгласно чл. 110 от Кодекса на Труда) за Още 4 Часа?

Редно ли е за основния договор да се зачете пълният трудов стаж и да се направи вписване в трудовата книжка, като се отбележи, че служителят работи на 4 часа, а за договора, по който полага допълнителен труд, да се издадат удостоверение за осигурителен стаж (УП-3) и за осигурителен доход (обр. УП-2), с които да се признае осигурителен стаж и доход?

Може ли по втория трудов договор да се направи вписване в трудовата книжка на лицето или се постъпва, както, когато лицето е сключило договор с друг (втори) работодател?

Как би следвало да се постъпи, ако лицето работи и се осигурява при двама работодатели с втори трудов договор, сключен на основание чл. 111 КТ?

Вторият работодател следва ли да прави вписвания в трудовата книжка, или само да издаде удостоверение за осигурителен стаж (УП-3) и за осигурителен доход (обр. УП-2), или да се издаде само удостоверение обр. УП-2?

Аналогична ли е ситуацията, в която лицето полага по основния си трудов договор 4 часа труд и по външно съвместителство - 4 часа? Следва ли да се признае трудов стаж само по основното правоотношение в пълен размер, а по второто да се изчислят и зачетат само осигурителният стаж и доход?

При изчисляването и зачитането на трудовия стаж и вписванията в трудовата книжка се спазват разпоредбите на Кодекса на труда (КТ) и Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж. За консултация по въпроси, свързани с прилагането на тези нормативни актове, следва да се обърнете към Министерството на труда и социалната политика, тъй като те са от тяхната компетентност.

Осигурителният стаж се изчислява в дни, месеци и години, а за периода след 31.12.2004 г. - в часове, дни, месеци и години, за времето, през което лицата са били осигурени за инвалидност, старост и смърт, и за това време са внесени или дължими осигурителни вноски (чл. 38, ал. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж).

За времето преди 01.01.2003 г. осигурителният стаж на работниците и служителите, наети на работа за повече от пет работни дни, или 40 часа, през един календарен месец, както и тези, наети на работа при един или повече работодатели за не повече от 5 работни дни (40 часа) през календарния месец, се зачита и изчислява съгласно чл. 38, ал. 2, т. 1-3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС), както следва:

1. за един ден осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата са отработили най-малко половината от законоустановеното за тях работно време за деня и са получили възнаграждение, не по-малко от минимално установеното за страната за съответната продължителност на работното време;

2. осигурителният стаж на лицата, които са отработили по-малко от половината от законоустановеното за тях работно време за деня и са получили възнаграждение, не по-малко от минимално установеното за страната за съответната продължителност на работното време, се изчислява, като сборът от отработените часове се раздели на законоустановената за тях дневна продължителност на работното време;

3. осигурителният стаж на лицата, които са получили възнаграждение, по-малко от минимално установеното за страната за съответната продължителност на работното време, се изчислява, като изплатената сума се раздели на среднодневната минимална работна заплата за страната.
Осигурителният стаж на същия кръг лица за времето след 31.12.2002 г. се зачита и изчислява по реда на чл. 38, ал. 3, т. 1-2 НПОС, както следва:

1. за един ден осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата са отработили пълното законоустановено за тях работно време за деня и за това време са внесени или са дължими осигурителните вноски, върху не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия по икономическа дейност;

2. когато лицата са работили при непълно работно време и са били осигурени върху не по-малко от минималния осигурителен доход за професията по икономическа дейност за съответната продължителност на работното време, осигурителният стаж се изчислява, като сборът от отработените часове се раздели на установената с нормативен акт продължителност на работното време.
В случаите, когато след 31.12.2002 г. работниците и служителите са работили на 4-часов работен ден при 8 часа законоустановено работно време, в трудовата книжка се заверява продължителността на трудовия стаж, а за продължителността на осигурителния стаж се издава удостоверение обр. УП-3.

В случаите, когато лицето работи по основен трудов договор на 4-часов работен ден при 8 часа законоустановено работно време и на договор за допълнителен труд при същия работодател за 4 часа, следва да се издадат удостоверения за осигурителен стаж (обр. УП-3) и удостоверения за осигурителен доход (обр. УП-2) за всяко от двете правоотношения.

Когато лицето работи и се осигурява при двама работодатели, документите за осигурителния стаж и за осигурителния доход се издават от всеки един от тях.

В случаите, когато лицето полага труд по основното трудово правоотношение при пълен работен ден (отработило е пълното законоустановено работно време), при прекратяване на договора в трудовата книжка се зачита и вписва продължителността на трудовия стаж, като за времето след 31.12.2002 г. в трудовата книжка се вписва от осигурителя и следният текст: “Осигурителният стаж е равен на зачетения трудов (служебен) стаж.” В тези случаи не е необходимо и издаването на удостоверение за осигурителен стаж (обр. УП-3).

Когато лицето полага труд по основното трудово правоотношение при пълен работен ден (отработило е пълното законоустановено работно време) и работи по допълнителен трудов договор (външно съвместителство) или втори трудов договор (вътрешно съвместителство) с дневно работно време, не по-малко от 3 часа, това време се зачита за осигурителен стаж при пенсиониране, ако е по-благоприятно, в съотношение 4 години за 5 години от трета категория. Осигурителният стаж по този ред се зачита само за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 КСО.

В тази връзка за целите на пенсионното осигуряване е необходимо да се удостоверят осигурителният стаж и осигурителният доход за двете трудови правоотношения. За основното трудово правоотношение е достатъчен записът в трудовата книжка, а за допълнителния или втория трудов договор осигурителният стаж се удостоверява с удостоверение обр. УП-3. За осигурителния доход се издава удостоверение обр. УП-2 от всеки осигурител. В случай че допълнителният или вторият трудов договор е сключен за дневно работно време, по-малко от 3 часа - удостоверение за осигурителен стаж (обр. УП-3) не е необходимо да се издава.

стр. от
Каталог: web -> files -> files
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт
files -> В сила от 15. 04. 2010 Писмо Приспадане на Надвнесен Корпоративен Данък зкпо
files -> Закон за корпоративното подоходно облагане ( зкпо ) Закон за юридическите лица с нестопанска цел
files -> Закон за счетоводството ( зсч ) Закон за хазарта
files -> Процедура Намаляване, Преотстъпване и Освобождаване от Облагане с Корпоративен Данък по Реда на зкпо
files -> Закон за Здравното Осигуряване


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница