В сила от 15. 04. 2010 Писмо Приспадане на Надвнесен Корпоративен Данък зкпоДата24.07.2016
Размер26.68 Kb.
#3643


в сила от 15.04.2010

Писмо Приспадане на Надвнесен Корпоративен Данък - ЗКПО
Разяснение Изх. № 1-62 от 15.04.2010 г. на НАП
Относно: Подаване на Годишна Данъчна Декларация по ЗКПО и Прилагането на чл. 94 и чл. 217 от ЗКПО

Във връзка с Ваше запитване, постъпило с вх. № ………… в Дирекция "ОУИ" – гр………., изразяваме следното становище :

Фактическа обстановка:

В годишната данъчна декларация за 2009 година е деклариран надвнесен корпоративен данък и същевременно дължим данък върху разходите. Сумата за данъците по чл. 204 от ЗКПО реално не е внесена, а е направена отметка в клетка 2610 на декларацията за приспадане по реда на чл. 94 и чл. 217 от ЗКПО.
Първи въпрос:

Правилно ли е това, или е трябвало реално да внесем данък по чл. 204 от ЗКПО, или да попълним искане за прихващане или възстановяване, съгласно чл. 129, ал. 1 от ДОПК?
Отговор:

В разпоредбата на чл. 94, ал. 1 от ЗКПО е предвидено, че надвнесеният корпоративен данък може да се приспада от следващи авансови и годишни вноски за същия данък, считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която корпоративният данък е надвнесен. Съгласно ал. 2 от същата разпоредба когато след подаването на годишната данъчна декларация се установи, че данъчно задълженото лице без основание е приспаднало корпоративен данък, за невнесените авансови вноски се дължат лихви.

На основание чл. 217, ал. 1 от ЗКПО данъкът върху разходите се декларира с годишната данъчна декларация по чл. 92 от същия закон. По силата на чл. 217, ал. 2 от ЗКПО данъкът върху разходите се внася до 15-о число на месеца, следващ месеца, в който е начислен разхода. Когато данъчно задължено лице има надвнесен данък върху разходите или корпоративен данък, същият може да се приспадне от дължимия данък върху разходите.

Видно е, че законът дава право на задължените лица самостоятелно да приспадат надвнесения корпоративен данък от следващи авансови и годишни вноски за същия данък и от следващ дължим данък върху разходите, без да е необходимо да подават Искане за прихващане или възстановяване пред компетентната ТД на НАП по реда на чл. 129 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. След като надвнесеният корпоративен данък бъде изцяло приспаднат от дължимите авансови вноски и дължимия данък върху разходите, лицата са длъжни да внасят следващите вноски в сроковете, регламентирани в чл. 90 и чл. 217 от ЗКПО.

В случая, след подаването на годишната данъчна декларация за 2009 г. данъчно задълженото лице има надвнесен корпоративен данък и невнесен данък върху разходите за 2009 година. ЗКПО не допуска приспадане на надвнесен корпоративен данък от дължим невнесен данък върху разходите за минала година. В този случай следва да се приложат разпоредбите на раздел първи "Прихващане и възстановяване" от Глава шестнадесета на ДОПК.
Втори въпрос:

При положение, че имаме надвнесен корпоративен данък през 2009 г. и сме отметнали в кл. 2610 от годишната декларация, че искаме да правим приспадане, това приспадане в сила ли е и за дължимите авансови вноски за 2010 г. и дължимите данъци върху разходите по чл. 204 от ЗКПО през 2010 г. или следва всеки месец да се подава искане за прихващане?
Отговор:

Видно от гореизложеното в отговор на първия въпрос, данъчно задълженото лице може на основание чл. 217, ал. 2 от ЗКПО самостоятелно да приспадне надвнесения корпоративен данък от следващи авансови вноски за същия данък и от следващ дължим данък върху разходите без да е необходимо да подава Искане за прихващане или възстановяване пред компетентната ТД на НАП по реда на чл. 129 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.


стр. от
Каталог: web -> files -> files
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт
files -> Закон за корпоративното подоходно облагане ( зкпо ) Закон за юридическите лица с нестопанска цел
files -> Закон за счетоводството ( зсч ) Закон за хазарта
files -> Процедура Намаляване, Преотстъпване и Освобождаване от Облагане с Корпоративен Данък по Реда на зкпо
files -> Закон за Здравното Осигуряване
files -> В сила oт 11. 05. 2009 Писмо нои документи при Работа по 2 Договора при Един Работодател ксо


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница