V-та Международна музейна конференция „Съвременни проблеми на музеологията и на 13 май 2011 г в Ректората на су ауд. 224 от 9 до 17 ч. Международна Интернет-конференция музеи, архиви и библиотекиДата04.01.2018
Размер58.72 Kb.
#41164Орловский государственный институт искусств и культуры

Софийски университет
Св. „Климент Охридски”


организират на 12 май 2011 г. в гр. Орел, Русия

V-та Международна музейна конференция „Съвременни проблеми на музеологията”

и на 13 май 2011 г. в Ректората на СУ ауд. 224 от 9 до 17 ч. Международна Интернет-конференция

МУЗЕИ, АРХИВИ И БИБЛИОТЕКИ

В СЪВРЕМЕННОТО ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО
Уважаеми колеги,

Орловският държавен институт за изкуства и култура (ОГИКК, Русия) – Катедра по история и музейно дело, Катедра по информатика и документалистика, заедно със Софийския университет „Св. Климент Охридски” (СУ, България) – Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика” ще проведат на 12 и 13 май 2011 г. V-та международна конференция на тема: „Музеи, архиви и библиотеки в съвременното информационно общество”.

В конференцията ще вземат участие преподаватели от двата ВУЗ-а и специалисти от музеи, библиотеки и архиви, а също и историци, литературоведи, философи, културолози, специалисти в областта на документалистиката, туризма, педагогиката, както докторанти и студенти.

В рамките на международната музейна дискусия в ОГИИК ще бъде проведена Международна Интернет-конференция „Музеи, архиви и библиотеки в съвременното информационно общество”. Ще бъде създаден форум в интернет-мрежата, също така ще се проведе видеовръзка с участниците извън Орел. Всички материали от тази Интернет-конференция ще бъдат публикувани в сайта на форума ФГОУ ВПО „ОГИИК” http://ogiik.forum24.ru от 1-ви февруари 2011 год. до края на конференцията.На конференцията ще се обсъждат следните проблеми:

 1. Музеи, архиви и библиотеки в системата на социокултурните комуникации.

 2. Проблеми свързани с усвояването на културното наследство и съвременните информационни технологии.

 3. Документалното подсигуряване на управлението: регионални проблеми.

 4. Специфични взаимодействия между социокултурните институти и потенциалната аудитория.

 5. Документални източници за научни изследвания в музеите, библиотеките и архивите.

 6. Проблемите при подготовката на кадри в социокултурната сфера в условия на модернизация.

 7. Комуникативно-образователна дейност на музеите и библиотеките.

 8. Туризмът като фактор за запознаване с ценностите на културното наследство.


Организационен комитет на конференцията
Председател:

Николай Александрович Паршиков – доктор на педагогическите науки, професор, ректор в ОГИИК (Орел, Русия).


Членове на организационния комитет:

 1. Ирина Александровна Ивашова – кандидат на педагогическите науки, професор и проректор по научната дейност в ОГИИК (Орел, Русия).

 2. Татяна Алексеевна Ступина – заместник-началник на управлението на образованието и политиката на младежта, началник на отдела по професионално образование на департамента по образование на културата и спорта в Орловска област (Орел, Русия).

 3. Александър Димчев – доцент, д-р – декан на Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” (София, България).

 4. Симеон Недков – доктор по изкуствознание, професор, завеждащ катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика” – Философски факултет в Софийския университет „Св. Климент Охридски” (София, България).

 5. Оля Борисова Харизанова – доктор на философските науки, доцент в катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика” – Философски факултет в Софийския университет „Св. Климент Охридски” (София, България).

 6. Виктор Николаевич Селютин – кандидат на историческите науки, професор, завеждащ катедра по история и музейно дело в ОГИИК (Орел, Русия).

 7. Елена Юревна Степанова – кандидат по културология, доцент, и.о. на декана БИФ ОГИИК (Орел, Русия).

 8. Бела Арсенова Леонова – кандидат на филологическите науки, доцент в ОГИИК (Орел, Русия).

 9. Анна Сергеевна Деденева – кандидат на педагогическите науки, професор, завеждащ катедра по информатика и документалистика ОГИИК (Орел, Русия).

 10. Алексей Анатолиевич Аксюхин – кандидат на физико-математическите науки, доцент в ОГИИК (Орел, Русия).

Езици на които ще се проведе конференцията: Руски, Български, Английски.

За участие в конференцията е необходимо да се представи заявка за участие (прилага се формуляра) пред организационния комитет, в срок до 20 април 2011 г. (важи пощенското клеймо), докладът се изпраща на електронна поща e-mail: museum.orel@mail.ru, 1 брой хартиен екземпляр и едно копие с подпис от автора. Сборникът на материалите от V Международна Музейна Конференция ще бъде издаден след окончателното й приключване.

За участие в Международната Интернет-конференция е необходимо да се изпрати заявка за участие на e-mail адреса на организационния комитет museum.orel@mail.ru (информацията, отбелязана във формуляра със звезда „*”, ще бъде публикувана на сайта на Интернет-конференцията). Материалите за доклада се приемат само в електронен вариант.

За обсъждането на форума http://giik.forum24.ru и за публикуването на разработки в електронния сборник на трудовете относно Интернет-конференцията се допускат текстови документи (анотации, тезиси, текстове от доклади, приложения – по желание на автора) в Microsoft Word формат с общ обем до 14 страници, размер А4, с таблици, графики, снимки, диаграми; графични (фото) материали всякакъв формат; електронни таблици Microsoft Excel; презентации и демонстрации на Microsoft Power Point; аудио-файлове и видео-материали в общоизвестните формати с продължителност до 30 минути. Общият обем на материалите на една разработка в електронен вариант не бива да надвишава 50 Мбайта. Броят на представените разработки не трябва да бъдат повече от 3.

Цена за участие в конференцията:


 • Публикуването на съдържанието на статията във форума на Интернет-конференцията е безплатно.

 • Цена на CD/DVD с официалното електронно издание на сборника с разработките на Интернет-конференцията е 100 рубли (4,84 лв) + пощенски разходи.

 • Участие в конференцията без взимане на участие чрез изказване или публикуване на статии в електронния сборник, а също така участие в Интернет-конференцията без получаване на електронен сборник на разработките на конференцията на CD/DVD носител е безплатно.

При публикация на материали в сборника на конференцията на V Международна Музейна Конференция се изчисляват по 100 рубли на страница (с обем 6 страници, А4 формат) (6Х4,84=29,04 лв).

Пътя, настаняване и храна на участниците в конференцията се поемат от участниците.Изисквания за оформяне на публикациите в сборника с материали на V Международна Музейна Конференция

Текстът на доклада (статията) за публикуване трябва да бъде подготвен с помощта на програмата Microsoft Word, да не бъде повече от 6 страници формат А4, orientation portrait, като горното и долното поле са по 20 мм, лявото 30, дясното 10 мм. Шрифтът на текста на статията да бъде Times New Roman, обикновен размер – 12. Подравняването е по ширина, един интервал между редовете, отстъп за нов ред – 1,25, бележка под линия – автоматична. Не трябва да има пренасяне на думите и номериране на страниците.

На първата страница на статията се изписват фамилията и инициалите на автора, централно подравнени без отстъп за нов ред, с размер на шрифта 12пт.

По същият начин на следващия ред се изписват държавата, града и организацията. След това се изписва името на статията, с размер 12пт удебелен шрифт. С оставяне на свободен ред следва текстът на статията (с възможност за анотация). В края на текста се прилага списък на използваните източници и литература като с удебелен шрифт се указва това – „литература”/”references”.Организационния комитет на конференцията има правото да не публикува статии, които не са оформени според изискваните правила, изпратени след указания срок, темите, които не съответстват на тематиката на конференцията.
Заявките се изпращат на специален формуляр, който можете да получите от Симеон Недков на e-mail: nedkovsn@abv.bg

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница