В тази връзка искам да прочета някои неща от Учителя Беинса ДуноДата30.11.2018
Размер84 Kb.
#106436
Според съвременната астрономия небесните тела се разглеждат като механични обекти, движещи се по определени закони, има формули по които може де се изчисляват положенията на планетите в един или друг момент от време. Но освен външната форма, която можем да наблюдаваме визуално или с телескоп, с планетите са свързани и неща, за сега скрити от повечето хора на Земята.

Относно влиянията на планетите от астрологична гледна точка, можем да ги разгледаме като силови или енергийни течения които въздействат на Земята по различен начин – върху живота на хората, върху различни процеси в обществото и международната политика, както и спрямо минерали, растения и животни.

В миналото тези взаимо връзки са били долявани по вътрешен път и са се използвали за различни цели. Влиянията на планетите също касаят различни същества и съзнания, които имат отношение към живеещите на земята.

В тази връзка искам да прочета някои неща от Учителя Беинса Дуно:

В подсъзнанието си човек трябва да има предвид влиянието на Земята, на Слънцето и на Месечината заедно, и да е свързан с центъра на Слънцето. Според мене центърът на Слънцето, това е интелигентността на Слънцето. Слънцето е разумно, Земята и Месечината са разумни. Между тези разумности има отношение. Видимата земя е тялото на Земята. И Земята има душа, и Слънцето има душа.”

Културата се обуславя от космичната обич, която ни се изпраща отгоре. Не мислете, че Слънцето и другите планети не взимат участие в нашия живот. Слънцето най – много се интересува за нас и всяка година изпраща милиарди кредит на България. Ако отидете на Слънцето, ще видите, че тамошните жители имат много милиарди енергия за културата на България, за обич, за религиозни вярвания и за повдигане в пътя на истината. А сега, насочим телескопа и казваме: Слънцето е огън. Аз оспорвам това, защото огънят е слаба енергия. На Слънцето има енергия, но не е огън. То е нещо по – силно, което няма думи да се изрази. Слънцето не е горящо тяло, а тяло на грамадна енергия. Няма да се спирам на вътрешната страна на тази енергия, да обяснявам как се е развила тя и т. Н. Па и дали ще повярвате, ако ви кажа нещо за Слънцето, което е на такова голямо разстояние от нас? Вие не вярвате в мене, доколко съм искрен. Питате се, дали нямам задни цели, а ще повярвате за Слънцето! Че Слънцето е добре разположено към нас, това се вижда от енергията, която изпраща на земята, от добрините, които повседневно ни приготвя, защото без тази енергия животът е немислим. Слънчевата енергия е жива, съзнателна. Ако започнем да мислим така за нея, ние ще можем да всмукнем в себе си тази енергия и тя ще произведе в нас един съзнателен и правилен процес на растене.

Човешката раса съществува и живее едновременно във всичките планети, според думите на астрономите и астролозите. Някои казват, че Сатурн влияел върху хората на земята. Според мене, хората, които живеят на Сатурн, влияят върху хората на земята. Тъй щото, не е Юпитер, или Марс, или Венера, които влияят върху хората на земята, но хората на Юпитер, на Марс, на Венера и на другите планети оказват влияние върху хората на земята. Хората, които живеят на Юпитер, живеят по юпитеровски; тия, които живеят на Марс, живеят по марсовски; тия, които са на Венера, живеят по венеровски и т. н. Ще кажете, дали всичко това е вярно или не. - Има нещо вярно, но този филм е така скроен, че представя едно добро забавление. Считайте, че това е едно забавление за вас. Ще знаете, че хората, които живеят на Марс, или на Юпитер, или на Венера, или на Сатурн, са другояче устроени, другояче организирани, не са като нас. Най-висшите типове, които сега съществуват, са тия на слънцето, а хората на земята са от низко произхождение, от низките типове в сравнение със слънчевите. - Защо? Хората на земята живеят в много гъста материя... Сега мнозина питат, дали хората на Юпитер седят по-високо от тия на земята. - Те седят по-високо, защото тия типове имат голямо благородство в характера си. Сега хората на земята ще станат по-благородни, по-справедливи, защото покрай мнозина от тях им оказват влияние. Юпитеровите типове са благородни, справедливи, милосърдни, имат повече бащинско отношение...”

Когато астролозите говорят за влиянието на планетите, те са имали пред вид онова първоначално състояние, когато всички планети са били в един пояс. Тогава всеки пояс се е управлявал от едно разумно същество. И каквото влияние са оказвали тези пояси, тези планети на хората, те днес едва ги разбират.” – но сега нещата са различни и затова не винаги може да се направи напълно точна прогноза,

Живота ни на земята може да разглеждаме като училище, което може да ни отвори врати към Космоса, учим ли правилно уроците си на Земята. Развитието на човека може да продължи и на други плати, без да е необходимо да се правят космически кораби и космически станции за това.

Вие имате едно предназначение, което трябва да изпълните. Постъпвате в първо отделение, няма да останете там; ще постъпите във второ отделение, после в трето, в четвърто. След това ще влезете в прогимназията, в първи, във втори, трети клас. Като свършите прогимназията, ще влезете в гимназията, ще свършите всичките осем класа. След това ще влезете в университета, дето ще свършите първи, втори, трети, четвърти курс. И там няма да останете, ще се специализирате. След това ще преминете през другите планети. Като минете през Юпитер, през Марс, през Венера, през Сатурн и през всичките крайни планети, най-после ще дойдете в слънцето, през неговия университет, дето ще прекарате сто години. Това са сто слънчеви години. Там ще прекарате две милионни години като дете, 25 милионни години като възрастен и още толкова като стар. След това ще напуснете слънцето и ще отидете да живеете на Сириус. Там ще прекарате 500 милионни години като стар, още толкова като възрастен и толкова като млад. След това ще обикаляте и другите планети.”

Преди време гледах филм за шаманството и ми беше интересно нещо, което казал един сибирски шаман на руснак, коментирайки космичните полети: (в смисъл) –„вие пращате хора на луната , аз там съм бил без да ми трябва толкова много желязо”

Чрез концентрация и медитация върху някои метали може да се развива постепенно вътрешната връзка със съответните планети, с които те са свързани и оттам възможност за постигане на нови степени на съзнание, които има в човека, но за които за сега повечето хора не са осъзнати.

(Връзките са: злато – Слънце, желязо – Марс, калай – Юпитер, олово - Сатурн, мед – Венера, живак – Меркурий и сребро – Луна. )

И свръхсетивното възприятие може да се разглежда като преминаване от една степен на съзнание в друга.

Влиянията на различните планети касаят и здравето на човека и неговото физическо тяло:

Сърцето не може да бъде здраво, ако не се свърже със слънцето. Има начин за свързване с енергията на слънцето. Умът не може да бъде здрав, мозъкът не може да бъде здрав, ако човек не знае как да се свърже с месечината. И стомахът не може да бъде здрав, активен, ако не се свърже с Марс. Те са планетни влияния. Има известни енергии, течения, с които трябва да се свържем. Ако вие не се свържете с чистия въздух, тогава не можете да бъдете здрав. Ако не се свържете с онази светлина. Има една светлина, която носи живота - туй което наричат индусите прана.” – коментар за дълбокото дишане

Различните планетни влияния може да се проявяват в различни растения по различен начин, и оттам свойствата и влиянието на различните растения и храни може да е различно, като не е без значение и кои храни с кои са или не са съвместими за едновременна употреба или сготвяне в едно ястие. Също така чрез употребата на една или друга билка или храна може да внесем в нас едни или други енергии и сили, които да укажат влияние върху нашия характер.

Като изучавате астрологията, вие ще си обясните защо хората обичат известни плодове, или цветя повече от другите... Изобщо, растенията и плодовете съдържат такъв род енергии, в зависимост от планетите, с които са свързани. Планетите пък са свързани със звездите от зодиака. Искате ли да въздействате по някакъв начин върху характера си, вие трябва да употребявате такава храна, която да ви даде съответните енергии. Особено силно въздействие оказват плодовете. Също така върху характера на човека влияят и книгите. Запример, ако четете книгите на Виктор Хюго, вие се свързвате със Слънцето и Юпитер. При това, за всяка възраст човек трябва да чете съответни книги. В бъдеще човек ще употребява храна, съответна на възрастта и на развитието си. Всеки ден човек ще употребява храна според планетите, които действат този ден: в понеделник - една храна, във вторник - друга и т.н. И днес човек се стреми към разнообразие в храната, но между храната, която употребява, и планетата, която в дадения момент действа, няма съответствие. Като изучава живота си и проявите на своя характер, човек дохожда до убеждението, че се намира под влиянието на планетите не само външно, физически, но и вътрешно, т.е. духовно.”

Човек може да се лекува чрез различни плодове и храни. Различаваме три вида храни: сладки, кисели и лютиви. Сладките храни се отнасят към Венера, киселите - към Меркурий, а лютивите - към Марса. Понеже българинът е сатурнов тип, той обича повече лютиви храни. Англичанинът, като марсианец, обича повече кисели храни, но яде и сладки. Изобщо, всяка възраст изисква специална храна. Това е въпрос, който в бъдеще ще се изучава.”

И тук да дам някои примери: Храните под влияние на Венера може да дадат мекота, разположение в чувствата:

Череша – Венера

Ябълка – Венера и Скорпион

Ако човек иска да образува един изящен характер в своята мисъл, той поне в годината трябва да изяде 3–4 ябълки, за да може да придаде някаква красота на своята мисъл. Ако иска да придаде някаква хубава форма на своята мисъл, 3–4 круши трябва да изяде.”

Черешата също за веселие, жизненост, вътрешно разположение – особено сутрин на гладно. А може да се подложи човек на плодова диета при болезнено състояние – минимум 24 часа пълни само на един плод (за да се усилят неговите свойства в организма), може и няколко плода, но има правило: между употребата на два плода да има минимум 1 час разстояние (в тази връзка така наречените плодови салати от няколко различни плода не са подходящи за ядене)

Крушата указва влияние на ума.

Друго правило – да се садят семките и костилките на изядените плодове и да се грижи човек за дърветата, това може да има полезно влияние за човека.( и да не се кастрят и отрязват дървета)

Във всичките плодни дървета се крият възможности да развие човек разни страни на своята мисъл. Човек, като взема за храна плодовете, той развива външните качества на своята мисъл. Какъв е цветът на житото? Житото има цвят, подобен на златото. Житото е слънчев плод, който минал през Венера, плод, който означава любовта, но любовта във формата на жертва.” –

Важен метод за пречистване и развитие е така наречения житен режим – 10 дни човек да се храни само със 100 грама накиснато от вечерта жито за покълване, 3 ябълки и 9 ореха на ден , като при това всяка хапка се дъвче по много пъти докато стане на каша. По време на режима да се пие много вода, особено гореща, но след като е минало минимум 30 минути след яденето. Гореща вода на гладно действа пречистващо и лечебно(не кафе!)

Доста информация за житния режим може да се намери тук: http://www.jitenrejim.bratstvoto.net/ и тук http://www.facebook.com/groups/duh.grupa6/

дренките? Те означават следното – ще сложиш твоето търпение, активност, воля. – Марсово влияние. Под влияние на Марс се разглежда и копривата – за смелост.

Слива – вяра. Кехлибарено жълто грозде – мъдрост.

Боб – под влияние на Сатурн

Да се избягва употребата на стар и недоварен боб - въобще боба е силна храна и да се употребява 1 път седмично – в събота, като при готвенето първата вода като кипне и поври да се сменя, а след това на боба да не се слага мазнина, тъй като той си има своя и може да се получи неблагоприятна реакция. 

Всяка сутрин и вечер по една супена лъжица зехтин. Дървеното масло поглъща всичките киселини от нервната система. – добре е и за разтривки (зехтин + черен пипер)

Силициевата киселина е нужна на човека, за да привлича космичните сили – съдържа се в горската ягода, цикория, полски хвощ. Горската ягода подпомага кръвообразуването.

Полския хвощ – лечебно действие за храносмилателната система, също и цикория

едно растение, което именно в това отношение е учител самата природа това е cichorium ihtybus . То е нещо, с помощта на което, бих желал да кажа - стига да искаме, можем да изследваме всичко възможно във връзка с човешкия организъм. Защото при cichorium intybus (синя жлъчка - бел. прев.) можем да открием, че то предста- влява средство против слабост в храносмилането, т.е. срещу нещо, което изразява себе си чрез органите, разположени непосредствено срещу днешния свят; второто е, че cichorium ihtybus въздействува и върху самата кръв и не и позволява да не извършва нужните и процеси, не поз-волява да възникнат нарушения в самата кръвна течност. И накрая особено значимо при cichorium ihtybus е, че в своето лечебно въздействие достига до най-периферните процеси, и че при определени обсто-ятелства проявява активност спрямо органите на главата, а така също и спрямо органите на шията и тези в гръдния кош - белите дробове. Име- нно защото cichorium intybus показва тъй силни въздействия върху всички възможни части на човека, затова е така интересно да бъде изследвано това растение. В известна степен тези въздействия виждаме да се разпространяват групирано. И се питаме: на какво почива активността срещу храносмилателната слабост? И откриваме, че тя почива на на-личното в синята жлъчка горчиво екстратно вещество, изразяващо себе си чрез силното въздействуващия вкус. Тези горчиви екстратни вещества, притежаващи все още силно изразен растителен субстанциален характер, те притежават силно родство с това в човека, което в него все още не е обработено, което в известна степен все още има вид, подобен на този във външния свят. Нали трябва да сме наясно, че веществата от външния свят първоначално попадат в областите до стомаха в слабо преработен вид, че след това те биват преработени от червата, в кръвта се появяват съществено променени, и най-силно преработени те се по-явяват в периферията, в костната система, в нервната система, в мускулната система. А екстрактните вещества притежават силно родство с все още непреработените външни субстанции.

Cichorium intybus съдържа обаче и алкални соли, калий. И именно в него трябва да търсим това, което въздействува върху кръвта; така в cichorium intybus виждаме, как силите се разделят. Силите, съдържащи се в екстрактивните вещества, поради своето родство, се отдръпват към храносмилателните органи. Силите, заложени в алкалните соли, поради сво-ето родство, се оттеглят към близките до кръвта органи или към самата кръв. След това в съществена степен се съдържа и силициева киселина. Силициевата киселина, чрез кръвта въздействува върху периферните ор- гани, чак до костната система, и чрез нервната система, чрез мускулната система - до костната система. Така cichorium intybus представлява не- що, което в действителност ни показва: аз съм тук и се разделям на три, така че въздействувам върху всичките три части на човешкия организъм.” Рудолф Щайнер

Белият равнец е истинско чудо, всъщност също като всяко растение, но когато човек гледа друго цвете, в сърцето възниква чувството, че в сравнение с него белият равнец е съвсем особено чудо. То съдържа в себе си това, за което ви казах, че с него Духът винаги си на мокря пръстите, когато иска да пренесе на неговото съответно органическо място дадено нещо като въглерод, азот и пр. Белият равнец се представя в природата така, като че ли някакъв творец на растения го е имал за модел, по който да постави по правилен начин сярата в правилно-съотношение спрямо другите растителни субстанции. Може да се каже: при никое друго растение природните духове не са постигнали такова съвършенство да приложат сярата, както при белия равнец. И ако човек е запознат с действието на белия равнец в животинския и човешкия организъм, ако знае как с правилно поемане на бял равнец може да поправи всичко, което е причинено от слабост на астралното тяло, тогава може да проследи това растение с неговата специфичност в целия природен процес на расти-телното развитие.” Рудолф Щайнер


сярата в белтъка играе ролята на посредник между градивната сила на присъстващата на- всякъде в света духовност и физическия свят. И може да се каже:който на-истина иска да проследи дирите, които Духът оставя във физическия свят, трябва да проследи действието на сярата. Макар тази дейност да не е така очевидна, както е при другите вещества, тя обаче е от най-голямо значение, тъй като по пътя на сярата Духът прониква и действа във физическата страна на природата, където тъкмо сярата е носителят на духовното. Старото име е "сулфур", което е сродно с името "фосфор". На сярата е дадено това име, защото в древността, в разпростиращата се навсякъде слънчева светлина, хората са виждали също и разпростиращият се навсякъде Дух. И затова тези вещества - сярата и фосфорът, които са свързани с действието на свет-лината в материята, са били наречени "носители на светлината". Рудолф Щайнер
опитайте се веднъж да вникнете в едно растение, каквото е например обикновения хрен, cochlearia officinalis. Това растение е също така интересно за изследване; това растение съдържа в себе си сяроподобни, сяросъдържащи масла.

Поради това, че съдържа в себе си сяроподобни масла, чрез сярата то въздействува директно в себе си върху собствения си белтък. В областта на минералното сярата е нещо, което така въздействува върху белтъка, че стимулира силите му, стимулира неговите формообразуващи сили. Когато протича твърде мудно, белтъчният формообразуващ процес бива ускорен от прибавения серен процес. Това е най-същественото, което растение като хрена органично образува в себе си. Чрез това, че хрена вирее на определени места, чрез това, че е включен в природата по един съвсем определен начин, чрез всичко това хрянът е осъден да образува в себе си твърде мудни белтъчни процеси и чрез един чуден природен инстинкт, с помощта на съдържащи те се вътре сяроподобни масла, които се противопоставят на тези мудно действуващи процеси, се създава едно равновесие. И така един ускорен белтъчен процес представлява нещо различно от белтъчния процес, който поради своята природа протича бързо. Това винаги трябва да се има предвид. Разбира се при многобройните растения Вие може да откриете белтъкообразуващи процеси, които протичат също така бързо, както при хрена; но те не са предизвикани поради обстоятелството, че мудният принцип е влязъл в взаимообмен с ускорения принцип. Това непрекъснато съвместно действие на мудният принцип и на ускореният принцип в растежа на хрена, прави хрена, поради неговото вътрешно родство, изключително подходящ за приложение, по съответния начин, при такива заболявания като например скорбут; защото процесът, протичащ при скорбута, е изключително подобен на процеса, който описах сега.”

Рудолф Щайнер
лайката също съдържа сяра
лавандула – лечебно при нервна и душевна слабост, безсъние.
Коприва – Марс, смелост

Също и копривата носи в себе си сярата, чието значение вече разясних, а именно тя подрежда и улеснява работата на Духа. Освен че разпространява калий и калций в своите излъчвания и течения, копривата има и железни лъчения, които са почти толкова полезни за развитието на природата, колкото нашите собствени железни лъчения в кръвта. Поради своите ценни свойства копривата съвсем не заслужава да бъде пренебрегвана, което често се случва там, където тя расте навън в природата. Всъщност тя би трябвало да се врастне в сърцето на човека, тъй като поради своето великолепно вътрешно действие и вътрешна организация, вън в природата тя наистина е подобна на това, което е сърцето в човешкия организъм. На първо място става дума за това, че в копривата човек има едно голямо благодеяние..” Рудолф Щайнер


Краставицата си е краставица. Тя (се влече) по земята, никога не може да расте. Динята става голяма, динята е много горделива, пъпешът е много тщеславен. Краставицата е еротична, своенравна е краставицата, по-своенравно същество от краставицата няма във формата, която е дадена. Казвам: Ако ти постоянно ядеш краставица у тебе ще се усили своенравието.”
Качеството на нещата не седи в тяхната големина. Един диамант не мяза на диня. Сега ако вас ви запитат защо динята, едно малко растение, ражда такива големи дини. Диненото семе е по-голямо от ябълчното семе, а пък туй малкото семе дава голямо дърво. Туй голямото дърво ражда малък плод. Как ще си обясните? Защо динята дава големи плодове, а ябълката ражда малки? – Динята е много горделива. Като направи нещо, мисли, че никой не може да го направи. Тя в 3–4 месеца направя едно голямо растение. Динята, тиквата, пъпешът се правят големи растения. Пъпешът е тщеславен, динята е горделива. Като го насееш, като порастне, от половин километър говори. Динята е горделива, мълчи.”

XXI година. 17 лекция на Младежкия окултен клас, 13. II. 1942 г
който е неразположен, нека мирише роза. Ако мирисането не помага, да вземе няколко листа от цвета на розата и да натърка носа, устата, ушите и ръцете си. Розата лекува човека и физически, и психически. Ползвайте се от всичко, което природата ви е дала за укрепване на здравето, за увеличаване на красотата и силата. Бог иска да види човека здрав, силен, красив.”
Възможности за щастие, Беседа от Учителя, държана на 22 септември 1941 г.

Какво употребявате? – Боровинки сушени. В боровинките силата седи в онзи, черният цвят, понеже растат на високо място и съдържат доста прана, ако се вземат действуват добре на стомаха. Но казвам: Церовете, това са последното нещо, което човек трябва да употребява. Казвам: Природата е предвидила за всичките погрешки, които човек може да направи, има изправление. Казвам: Вие може да си дадете помощ на себе си. През тази година направете един малък опит, поне един месец да се храните добре, храната добре да я сдъвчете, не да я ядете бързо. Помислете си по закона на вашето съзнание и на вашето самосъзнание да ядете, че съзнанието ви и самосъзнанието ви да бъдат съгласни с тази храна. Някой път може да бъдете раздвоени. Някой казва, яж, друг казва, не яж. Щом се раздвоите, не яжте. Щом сърцето мисли едно, умът мисли друго, не яжте. Ако умът и сърцето са раздвоени, не пий. Ако искаш да вземеш една вдишка, а умът ти е раздвоен, не дишай. Опитвали ли сте се за колко време може да не дишате, да спрете дишането? Спри се някой път, изпразни въздухът. Чакай, не приемай. Тъй като изпразниш дробовете си, колко време може да чакаш? Може като напълниш дробовете да чакаш, то е положителната страна и като ги изпразниш, колко може да чакаш? Правили ли сте опити? Не се пресиляйте, вижте за колко секунди след като издишате, след като изпразните въздуха, за колко секунди може да задържите туй състояние вътре в себе си. Тогава съзнателното дишане. След като си дишал, в тебе се заражда едно дълбоко желание да дишаш. Тогава започни дишането и да не става бързо. Мнозина се простудяват в дишането, понеже поемат бързо въздуха. Много медлено приеми въздуха. Научете се да дишате, че да не се простудявате. Вие вземате на много малко време. Аз мога половин минута и цяла минута да поемам въздуха.”
Каталог: wp-content -> Knigi -> Astrolog
Astrolog -> Предполагам, че повечето от вас знаят за крилатата фраза „ Звездите управляват живота, а Мъдростта управлява звездите
Knigi -> Бодхисатвите „Това са ония, които идат от
Knigi -> „Той дойде и сне тялото Исусово
Knigi -> Великата битка на земята и голямо знамение се яви на Небето жена
Knigi -> Българите и шестата култура
Knigi -> Подписът на бога
Knigi -> Втората голгота и жертвата на беинса дуно
Knigi -> Беинса дуно и рудолф щайнер, част от христовия импулс


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница