Ваня кастрева началник на рио на монДата01.05.2018
Размер134.31 Kb.
#67497
14 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ

“Проф. д-р Асен Златаров”

София, район ”Сердика”


ОДОБРЯВАМ: …………………………

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РИО на МОН

СОФИЯ-ГРАД


УЧИЛИЩЕН У Ч Е Б Е Н П Л А Н
за паралелки непрофилирано обучение

начален етап на основно образование

2010/2011 - 2013/2014 уч. год.

чужди езици

Английски език


  • срок на обучение

4 години
две паралелки

I А,Б - 2010/11

II А,Б - 2011/12

IIIА,Б - 2012/13

IVА,Б - 2013/14

I.Учебни предмети , разпределение на учебните предмети по класове и брой часове за изучаването им
КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ

ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН

ОСНОВНА

ЕТАП

НАЧАЛЕНКЛАСОВЕ

I

2010/2011II

2011/2012III

2012/2013IV

2013/2014ОБЩО I-IVУчебни седмици

Учебни предмети31

32

32

32
ЗП

ЗП

ЗП

ЗП

ЗП

А

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА/ЗП/
1

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

889
Български език и литература

217/7

224/7

224/7

224/7

889

2

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

256
Първи чужд език - АЕ
64/2

96/3

96/3

256

3


МАТЕМАТИКА,ИНФОРМАТИКА

ИНФОРМ. ТЕХНОЛОГИИ476
Математика

124/4

112/ 3,5

112/ 3,5

128/4

476

4


ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ НАУКИ И

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ111
Роден край

31/1


31
Човекът и обществото48/ 1,5

32/1

80

5

ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

112
Околен свят
32/132
Човекът и природата32/1

48/ 1,5

80

6

ИЗКУСТВА

444
Музика

62/2

62/2

48/ 1,5

48/ 1,5

222
Изобразително изкуство

62/2

48/ 1,5

62/2

48/ 1,5

222

7

ДОМАШЕН БИТ И ТЕХНОЛОГИИ

127
Домашен бит и техника

31/1

32/1

32/1

32/1

127

8

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ

286
Физическо възпитание и спорт

62/2

64/2

80/ 2,5

80/ 2,5

286
ОБЩО ЗП

589/19

640/20

736/23

736/23

2701

Б

ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА/ЗИП/Български език и литература

31/1

32/1

32/1

32/1

127
Първи чужд език - АЕ

62/2


62
Математика
32/1

32/1

32/1

96
ОБЩО ЗИП

93/ 3

64/2

64/2

64/2

285
ОБЩО ЗП и ЗИП

682/

22

704/

22

800/

25

800/

25

2986

В

СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА /СИП/Чужд език

62/2

64/2

64/2

64/2

254
Информатика


32/1

32
Музика/ Изобразително изкуство

62/2

64/2

64/2

32/1

222
ОБЩО СИП

124/

4

128/

4

128/

4

128/

4

508
ОБЩО ЗА А + Б + В

806

832

928

928

3494

II.График на учебната година:Начало на учебната 2010/2011 година:

15.09.2010 г.Първи учебен срок:

15.09.2010 г. – 28.01.2011 г.                 I – XII клас (18 учебни седмици)Втори учебен срок:

01.02.2011г.–20.05.2011г.                I клас (13 учебни седмици)


01.02.2011г.–31.05.2011г.                II – IV клас (14 учебни седмици)
01.02.2011г.–15.06.2011г.                V – VIII клас (16 учебни седмици)
01.02.2011г.–30.06.2011г.VIII клас(18уч.с.за пар. с прием след VII клас) 01.02.2011г.–30.06.2011г.                IX, X, XI клас (18 учебни седмици)
01.02.2011г.–11.05.2011г.               XII клас (13 учебни седмици)

Ваканции:

04.11.2010 г. – 08.11.2010 г. вкл. за първи клас

24.12.2010 г. – 03.01.2011 г. вкл. коледна

29.01.2011 г. – 31.01.2011 г. вкл. срочна

30.03.2011 г. – 10.04.2011 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас

30.03.2011 г. – 04.04.2011 г. вкл. пролетна за ХІІ класНеучебни дни:

01.11.2010 г. Ден на народните будители

17.05.2011 г. ДЗИ по БЕЛ

19.05.2011 г. Втори ДЗИ

25.05.2011 г. Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

III. Организация на обучението:

1.По този училищен учебен план се обучават ученици,завършили подготвителен клас/група.

2. Продължителността на обучение в паралелките е 4 години от I до IV клас.

3.Разпределение на часовете от задължителноизбираемата подготовка (раздел Б от учебния план) :

3.1.Организация на непрофилираната подготовка:

-Непрофилираната подготовка се осъществява от I клас в часовете за задължителноизбираемата подготовка и продължава до IV клас.

-Часовете за непрофилирана подготовка се разпределят както следва:

Учебна година

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014
Часове годишно/седмично

клас

I

II

III

IV

предмети

1.Български език

31/1

32/1

32/1

32/1

2.Английски език

62/2

---

---

---

3.Математика

---

32/1

32/1

32/1

ОБЩО ЗИП

93/3

64/2

64/2

64/2

-Изборът на предмети от културно – образователните области от раздел А се извършва при постъпване в I клас.

4.Разпределение на часовете от свободноизбираемата подготовка (раздел В от учебния план)

4.1.Организация на свободноизбираемата подготовка:

- Свободноизбираемата подготовка се осъществява от I клас в групи и продължава до IV клас.

-Часовете за свободноизбираема подготовка се разпределят както следва:


Учебна година

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014
Часове годишно/седмично

клас

I

II

III

IV

предмети

1.Чужд език

62/2

64/2

64/2

64/2

2. Информатика

-

-

-

32/1

3. Музика /Изобр.изкуство

62/2

64/2

64/2

32/1

ОБЩО СИП

144/ 4

144/ 4

144/ 4

144/ 4

-Изборът на предмет/-и се извършва в края на предходната учебна година и се осъществява при финансова възможност .

5.Чуждоезиково обучение.

Първи чужд език – английски език.

Обучението по първи чужд език започва в I клас и продължава до IV клас.

6.Всяка учебна седмица включва допълнително и по един час на класа и един час физическо възпитание и спорт. В часовете на класа се осъществява обучение по БДП и ЗПБАК.

7.Този училищен учебен план е разработен на основание чл.18 ЗСООМУП.

8.Този училищен учебен план е приет на заседание на педагогическия съвет на 14 СОУ на 09.09.2010г.\ Протокол №31\.

Директор:......................../Е.Георгиев/
Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
2012 -> Критерии за отпускане на еднократна финансова помощ и награждаване на жители на община елхово I общи положения
2012 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2014 г
2012 -> Област враца походът се провежда под патронажа на
2012 -> София-град Актуализиран на Педагогически съвет №8/04. 09. 2012 г
2012 -> Програма за развитие на селските райони европейски земеделски фонд за развитие на селските райони европа инвестира в селските райони
2012 -> Книгата е създадена по действителен случай. Имената на описаните места и действащите лица са променени
2012 -> Относно Обособена позиция №1


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница