Вариант 7 Кратки въпросиДата25.08.2016
Размер47.16 Kb.
#7236
Вариант 7

Кратки въпроси:

1.Какви физически слоеве се използват в IEEE 802.11?

FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)

DSSS (Direct Sequence Spread)

IR (Infrared Physical Layer)


2. Посочете модела на обслужване при IP?

При този модел се установява предварително виртуален канал – не се дава гаранция за интервалите между дейтаграмите, не се съхранява на изходния порядък на следване на дейтаграмите, няма гаранция за доставка на дейтаграмите до крайният хост.
3. Какви портове се използват в полето на получателя в хедъра на TCP сегмента ?

Това поле обозначава порта на който се очаква получателят да приеме пакета.

Порт на получателя – 2 байта.

ports 0~1023 - well known ports

ports 1024~49151 - registered port: vendors use for proprietary applications

ports > 49151 - dynamic / private ports
4. Какви IP адреси се използват при DMZ и NAT

Вътрешни
5. Какво означава термина „сокет” – дайте пример

Сокетите са средство за локална и мрежова комуникация между два процеса.

Под термина сокет (контакт) се разбира обвързването на IP адресите на хостовете и портовете, чрез които приложните процеси (работещи върху хостовете) обменят информация.

Процеса на договаряне на разширен порт между два процеса използващи TCP се зaвършва при първоначално стартиране на TCP сесията.

6. Защо се използва CGI протокола ?

CGI (Common Gateway Interface) е протокол, чрез който се дефинира как web сървъра да интерпретира потребителските данни от формата, изпратени като разширение на URL, и да генерира изходен HTML документ по предварително зададен сценарии.

CGI - Извлича заявената страница от диска или я конструира, ако съдържа динамично съдържание
Дълги въпроси:

1.Каква е разликата при WLAN базирани на инфрачервен канал LОS и дифузен канал?
Същността на дифузния инфрачервен канал е способността на инфрачервените лъчи да се отразяват от стените, пода, тавана и предметите в затворени помещения, при което предавания сигнал може да бъде приет без пряка видимост между предавателя и приемника, което е удобно за мобилни цели.

При LOS канала трябва да има пряка видимост между приемника и предавателя.2. Опишете МАС подслоя използвайки Ad-hoc (IEEE 802.11).

Възможни са няколко режима на работа на крайните устройства, всеки от които се характеризира с определена функционалност и настройка на параметрите, за да може да бъде настроена една безжична мрежа.AD-HOC (всеки с всеки)

В този режим, който е най-често срещан при връзка на мобилни устройства помежду си (laptop, palmtop и др.), не е необходимо определено безжично устройство в мрежата да синхронизира достъпа до канала. Това не е често срещан режим на работа поради ниската производителност и възможността за колизии.

‘Ad hoc’ топологията реализира равностоен достъп до мобилните хостове МН при липса на инфраструктура. Мрежите с равностоен достъп от типа “Ad Hoc” се използват в случаите на изграждане на временни WLAN, или когато в помещанието не съществува предварително изградена инфраструктурана кабелна LAN. Всяка станция в мрежата може да установява връзки от типа ‘peer-to-peer’ с другите станции, като използваните MAC протоколи реализират множествен достъп до съобщителната среда.
3. Какво означава таблица на маршрутизиране? Дайте пример при автономни системи.

Процесът на придвижването на пакет информация от един физически мрежови сегмент към друг се нарича маршрутизиране (routing). Маршрутизирането управлява процеса на препращане на логически адресирани пакети информация от техния източник до крайната им цел посредством междинни устройства, наречени маршрутизатори. Маршрутизаторът е интелигентно устройство. То взима решения на базата на т.нар. маршрутизираща таблица, за да избере най-добрия маршрут за дейтаграмата по пътя й до крайния получател. Поради тази причина конструирането на маршрутизиращата таблица е важен етап за ефикасността на маршрутизирането. Тази таблица сдържа две основни полета “Destination” и “Gateway”. Полето “Destination” определя адресът от който пристига пакета, а полето “Gateway” адреса на където той следва да бъде препратен. Като освен това могат да се отчитат и раличните интерфейси. В общият случай при приситагането на пакет, рутера започва да претърсва своята рутираща таблца от нейното начало, като се претърсва по следният алгоритъм: Първо се търси съвпадение на “Destination” адреса с този, от който пристига пакета, ако няма пълно съвпадение се търси за мрежата от която пристига пакета. След това се проверява за Gateway съвпадаща с адреса на получателя на пакета, и ако няма съвпадение, се търси (в таблицата) за мрежата на получателя на пакета. Ако се открие някой от търсените записи в таблицата, пакета се препраща към съответният следващ рутер към самият хост (ако той фигурира в таблицата). Ако няма съвпадения се проверява дали в таблицата има указан Gateway по подразбиране, към който да се изпращат пакети чийто адрес на източник или на получател не са известни, ако няма такъв, то пакета се връща.

В маршрутизиращата таблица се поддържа списък на най-добрите пътища до различни мрежи. За определянето на понятието най-добър маршрут се използват т.нар. мерни единици (metrics). Мерните единици представляват или оценка, или стойност на даден параметър на мрежовата връзка. Най-често използваните в маршрутизиращите протоколи мерни единици са: Hop count (брой преходи), Delay (закъснение), Bandwidth (пропускателна способност), Reliability (надеждност), Communication cost (цена на комуникацията).
Автономни системи

Автономните системи (AS) представляват група от IP мрежи и маршрутизатори под контрола на една или няколко организации, придържащи се към единни, ясно дефинирани правила за маршрутизиране в интернет (RFC-1930). Обикновено организациите, които контролират AS, са доставчиците на интернет услуги (ISP). Всяка автономна област притежава уникален AS номер, който се отпуска от организацията IANA. Автономните области се разделят на три групи:

Multihomed AS – това са автономни системи, които имат връзка към повече от един доставчик (ISP). По този начин автономната система остава свързана дори при напълно отпадане на някой от доставчиците.

Stub AS – това са автономни системи, поддържащи връзка към един - единствен доставчик (ISP).

Transit AS – този тип автономни системи осигуряват връзка между мрежи, свързани към тях. Доставчиците на интернет услуги (ISP) са винаги автономни системи от този тип.

//• Hop count (брой преходи). Това е най-разпространената мерна единица. Тя измерва броя маршрутизатори, през които преминават пакетите от мрежата източник до режата получател.

Delay (закъснение). Тази единица измерва времето, необходимо за придвижване на пакет от мрежата източник до мрежата получател. Факторите, определящи закъснението, могат да включват пропускателна способност, брой заявки, обслужвани от всеки маршрутизатор, мрежови задръствания и разстоянието между двете мрежи.

Bandwidth (пропускателна способност). Тази единица измерва наличния капацитет на мрежовата връзка. Например, 10Mbps Ethernet връзката е за предпочитане пред 64К връзка.Reliability (надеждност). Тази единица осигурява оценка на надеждността на мрежовите връзки. Някои връзки излизат от строя по-често, отколкото други, така че се предпочитат по-надеждните връзки. Друг параметър на надеждността е времето, необходимо за възстановяване на повредена връзка.

Communication cost (цена на комуникацията). Понякога доставянето на информация за най-краткото възможно време не е основната цел. Често целта е минимизиране цената на мрежовия транспорт.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница