Вариант за обсъждане синя трефа – защо нестраница4/5
Дата21.08.2018
Размер0.9 Mb.
1   2   3   4   5

Откриване 1БК.


Развитието на преговорите без намеса са подробно описани в отделен файл, съпровождащ този (файлът може да бъде открит и в сайта ми bgbridge).
СПРАВЯНЕ С НАМЕСА СЛЕД НАШЕ ОТКРИВАНЕ 1БК

Намесата с цвят след откриване 1NT прави невъзможно използуването на стандартните конвенции. За да сведем до минимум пораженията от такава намеса, обикновено използуваме различни конвенции. Една от тях е “Лебензол” (Lebensohl), разработена от американските бридж-теоретици K.Lebenzohl и G.Boehm. Нейният основен елемент е конвенционалният анонс 2NT, след който следва изясняване на ръката на отговарящия.ЗАБЕЛЕЖКА: По-долу сме описали продълженията при използуване на “Лебензол”. Така предпочитаме ние. Иначе и “Рубензол” си е добра конвенция (виж файл “Конвенции в съвременния бридж”).

Първият защитник се намесва с контра.

Анонсите на отговарящия зависят от значението на контрата.Контрата е силова, т.е. показва ръка с оньорна сила за откриване.

В този случай анонсите продължават все едно че няма контра (естествено, отчитаме факта, че цялата липсваща сила е в първия защитник).По отношение на реконтрата използуваме следната концепция:

 • Пас: показва или слаба ръка с разпределение 4-3-3-3 (или нещо подобно), или ръка, гарантираща 21+Pts сумарно в двете ръце (тази на открилия и тази на отговарящия). Форсира отговарящия да обяви реконтра, след която всяка обява на цвят от отговарящия е стоп.

 • Реконтра: слаба ръка с 5+ карти в един от цветовете. Изисква задължителна обява 2♣ от страна на открилия, след което с цвят трефа отговарящия пасува, а с друг цвят прави натурална обява в цвета на второ ниво.

Тази концепция има следните предимства:

 • Отпада необходимостта от слаби трансфери за минори. Със слаба ръка и 5+ карти в минор можем да играем на второ ниво.

 • Конвенция “Стейман” се прилага само с ръце за инвит или за манш-форсинг;

 • “Jacoby” трансфери за мажори се прилагат само с ръце за инвит или за манш-форсинг.

ИЗВОД: Както е видно от гореизложеното силовата контра, показваща равномерно разпределение по-скоро помага на противниците. Затова ако сте в позиция на I-и защитник по-добре направете трап-пас с 15-17 Pts и равномерно разпределение.

Контрата показва едноцветна или двуцветна ръка със 6÷11HCP.

Възможни са много варианти на такава контра, например:

(1) контра “bi”: разпределение 5-4 и по-добро с поне един мажор;

(2) контра “Qingle”: мажорно или минорно двуцветие;

(3) контра “McComas”: произволно двуцветие;

(4) контра “Brozel”: едноцветна ръка в произволен цвят;

(5) контра “AZS”: или едноцветна ръка с трефа, или двуцветие без цвят трефа.

Най-разпространена от всички е контра “bi”.

Отговарящият продължава анонсите по следната схема:


   • Пас: слаба ръка, без петорни цветове;

   • Реконтра: 7+Pts, равномерно разпределение;

   • 2,2,2,2: натурално, sign off, 5+ карти в цвета;

   • 2NT,3,3,3:трансфери със сила минимум за инвит;

   • 4,4:Texas.


Първи защитник се намесва натурално с цвят на второ ниво.

Схемата за анонсиране на отговарящия е следната: • dbl: кооперативна, ръката на отговарящия е минимум за инвит с готовност за наказание. Ако открилият не вижда добро продължение, той може да пасува.

 • нов цвят на второ ниво: натурално, не форсира;

 • нов цвят на трето ниво под ранга на цвета на намесата, например {1БК – (2♥) – 3♦}: натурално, инвит

 • нов цвят на трето ниво над ранга на цвета на намесата, например {1БК – (2♥) – 3♠}: натурално, манш-форсинг.

 • 3NT: sign off : маншова ръка, без интерес в мажорите, но със стопер в цвета на намесата.

 • 2NT – конвенция “Лебензол”: или слаба ръка с 5+ карти в цвят под нивото на намесата, или 8+ HCP с поне една четворка в цвят над нивото на намесата. Изисква задължителен анонс 3♣ от страна на открилия, след което отговарящия изяснява ръката си.

Примери за използуване на конвенция “Лебензол”.

W N E S


1NT 2 2NT пас

3 пас ?


 • пас: слаба ръка с трефа;

 • 3 (): натурално, sign off;

 • 3: 8+Pts, четворка купа без стопер в пика;

 • 3NT: 8+Pts, четворка купа със стопер в пика.

W N E S


1NT 2 2NT пас

3 пас ?


 • пас: слаба ръка с трефа;

 • 3: натурално, sign off;

 • 3:8+Pts, четворка пика, късина в купи;

 • 3:8+ Pts, четворка пика, без стопер в купа;

 • 3NT: стопер в купа, sign off;

W N E S


1NT 2 2NT пас

3 пас ?


 • пас: слаб с трефи;

 • 3: 8+Pts, липса на стопер в каро, една или две мажорни четворки;

 • 3 (): 8+Pts, четворка, стопер в каро (с две четворки в мажорите обявяваме 3);

 • 3NT: стопер в каро, sign off;

След натурална намеса с 2♣ анонсът 2NT става практически Стейман с тази разлика, че откриващият показва не само мажорни четворки, но и стопер в трефи:

W N E S

1NT 2 2NT пас?

 • 3♣: няма стопер в трефа, няма мажорни четворки;

 • 3: няма стопер в трефа, има мажорна четворка (мажорни четворки);

 • 3,3: четворка в цвета и стопер в трефа;

 • 3NT: стопер в трефа и липса на мажорни четворки;

Освен всичко казано дотук, не виждаме никаква причина да се отказваме и от т.нар. “Голям Тексас” – 4 и 4 (с изключение на 4 след намеса 2).


ОБОБЩЕНИЕ:

1БК - (dbl) - rdbl е наказателна, всичко друго - без промяна

1БК - (2♠) - dbl (наказателна, 5+ карти)

1БК - (2♠) - 2БК - (пас) - 3♣ (автоматично) - pass / 3 в цвят (sign off)

1БК - (2♠) - 3 в нов цвят (invit)

1БК - (2♠) - 3♠ (Stayman без стопер в цвета на намесата)

1БК - (2♠) - 2БК - (пас) - 3♣ - 3♠ (Stayman със стопер)

1БК - (2♠) - 3БК (10+HCP, без стопер и без мажорна четворка)

1БК - (2♠) - 2БК - (пас) - 3♣ - 3БК (10+HCP със стопер)

1БК - (2♥) - dbl (наказателна, 5+ карти)

1БК - (2♥) - 2♠ (sign off)

1БК - (2♥) - 2БК - (пас) - 3♣ (автоматично) - pass / 3♦ (sign off)

1БК - (2♥) - 3 в нов цвят (invit)

1БК - (2♥) - 3♥ (Stayman без стопер в цвета на намесата)

1БК - (2♥) - 2БК - (пас) - 3♣ - 3♥ (Stayman със стопер)

1БК - (2♥) - 3БК (10+HCP, без стопер и без мажорна четворка)

1БК - (2♥) - 2БК - (пас) - 3♣ - 3БК (10+HCP със стопер)

1БК - (2♦) - dbl (наказателна, 5+ карти)

1БК - (2♦) - 2♥/2♠ (sign off)

1БК - (2♦) - 2БК - (пас) - 3♣ (автоматично) - pass (sign off)

1БК - (2♦) - 3 в нов цвят (invit)

1БК - (2♦) - 3♦ (Stayman без стопер в цвета на намесата)

1БК - (2♦) - 2БК - (пас) - 3♣ - 3♦ (Stayman със стопер)

1БК - (2♦) - 3БК (10+HCP, без стопер и без мажорна четворка)

1БК - (2♦) - 2БК - (пас) - 3♣ - 3БК (10+HCP със стопер)

1БК - (2♣) - dbl (наказателна, 5+ карти)

1БК - (2♣) - 2♦/2♥/2♠ (sign off)

1БК - (2♣) - 2БК - Stayman със стопер

1БК - (2♣) - 3 в нов цвят (invit)

1БК - (2♣) - 3♣ (Stayman без стопер в цвета на намесата)

1БК - (2♣) - 3БК (10+HCP, без стопер и без мажорна четворка)Първи защитник прави конвенционална намеса на второ ниво, показваща двуцветие (и двата цвята са определени)

Примери за такива намеси са 2 (Ленди) или 2 (Капелети), показващи мажорно двуцветие.

Отговарящият анонсира по следната схема:


  • Контра на такава намеса трябва да показва ръка, с която може да се контрира поне един от двата цвята на намесата.

Не бива да се дава контра обаче с ръка, способна да контрира само единия цвят и нищо встрани, например (след намеса, показваща двата мажора): -  KQxxx  xxxx  xxxx

Контрата трябва да се дава с по-силна в оньорно отношение ръка, макар и с относителна слабост в цветовете на намесата. След избора на цвят от втория защитник, откриващият трябва да контрира с четворка в цвета на обявата (или с добра тройка). Решението на отговарящия дали да превърне контрата в наказателна или да продължи анонсите по пътя към манша, се определя преди всичко от зоната, в която се намират двата отбора.ЗАБЕЛЕЖКА: Контра може да се даде и с ръка, притежаваща сила за инвит, но без особени ценности в цветовете на намесата. В тази ситуация отговарящият може да превърне контрата на партньора в наказателна, а ако няма контра – да обяви 2NT.

  • Свой цвят на второ ниво: натурално, sign off;

  • Свой цвят на трето ниво без скок (включително цвета на конвенционалната намеса): натурално, инвит;

  • 2NT – конвенция “Лебензол”: или sign off за цвят, по-нисък по ранг от по-ниския от двата цвята на намесата, или инвит за цвят, по-висок по ранг от по-високия цвят на намесата. Изиксква задължителен анонс 3 от страна на откриващия, след което отговарящия уточнява ръката си.

  • Свой цвят на трето ниво със скок (включително цвета на конвенционалната намеса): натурално, манш-форсинг;

  • Обява без скок на цвят, показан от намесата: силен инвит, късина в цвета на обявата, четворка в мажор;

  • Обява със скок на цвят, показан от намесата: силен инвит, късина в цвета на обявата, разпределение 5-4 и по-добро в минорите, липса на четворен мажор.

Ето един пример за справяне с намеса 2, показваща мажорно двуцветие:

W N E S

1NT 2(+) ? • контра: желание за наказание на противниците;

 • 2: натурално, sign off;

 • 2,2: късина в цвета на обявата, силен инвит;

 • 2NT: или sign off за трефа, или инвит за каро;

 • 3: натурално, инвит;

 • 3: натурално, манш-форсинг;

 • 3,3: късина в цвета на обявата, разпределение 5-4 и по-добро в минорите, инвит.


Първи защитник прави конвенционална намеса на второ ниво, показваща конкретен цвят (може цветът да е единствен, а може и да има втори неуточнен цвят).

Към този тип намеси спадат трансферите и конвенционалните анонси 2 и 2 на някои конвенции (например АСТРО), които показват съответно петорна купа с минор и петорна пика с минор.

След такава намеса отговарящия анонсира по следната схема:


 • Контра: желание за наказание на реалния цвят на защитника (или равномерно разпределение със сила, достатъчна за превръщане на предлагателна контра от откриващия в наказателна, или малко по-слаба ръка, но със сила в реалния цвят на намесата) ;

 • Свой цвят на второ ниво: sign off;

 • Свой цвят на трето ниво (без скок): инвит;

 • Свой цвят на трето ниво (със скок): манш-форсинг;

 • Реалния цвят на противника на трето ниво със скок: късина в цвета на обявата, разпределение 5-4 и по-добро в минорите, инвит;

 • 2NT (изисква задължителен анонс 3 от откриващия):

  • ако отговарящият може да обяви на второ ниво реалния цвят на намесата, 2NT се явява sign off за цвят, с по-нисък ранг от цвета на намесата или за самия цвят на намесата. В тази ситуация съгласуване на мажорни четворки се извършва чрез обявяване на реалния цвят на намесата на второ ниво.

  • ако отговарящият не може да обяви на второ ниво реалния цвят на намесата, 2NT се явява или sign off, или опит за съгласуване на мажорни четворки (реанонсите на отговарящия са по гореописаните схеми).

Ето един пример за действие на тази схема:

W N E S

1NT 2( + минор) ? • контра: желание за наказание (възможно е желание за наказание в пика);

 • 2: натурално, sign off;

 • 2: въпрос за четворка в купи, възможно е да има шлемови амбиции с четворка в купи и втори добър цвят в минорите;

 • 2NT: sign off за трефа или за каро (откриващият автоматично обявява 3);

 • 3,3: натурално, инвит;

 • 3: натурално, манш-форсинг;

 • 3: късина в пики, 5-4 и по-добро разпределение в минорите;

 • 4: Texas за купа.


Първи защитник прави конвенционална намеса на второ ниво, показваща един-единствен цвят, без да се уточнява кой е той.

Пример за такава намеса е 2: едноцветна ръка (произволен цвят).

W N E S

1NT 2(5+ цвят) ? • контра: силна ръка (манш-форсинг) с равномерно разпределение (възможно е двуцветие, дори трицветие);

 • 2,2,2: натурално, sign off;

 • 2NT: или sign off за трефа, или ръка за инвит с друг цвят;

 • 3: натурален инвит;

 • 3,3,3: натурално, манш-форсинг.


Първи защитник се намесва с блок на трето ниво.

Контрата е негативна и показва сумарна сила 21+Pts. Всички анонси на четвърто ниво са натурални с изключение на 3 – 4, показваща мажорен бикольор.НАША НАМЕСА СЛЕД ОТКРИВАНЕ “1БК” ОТ ОПОНЕНТИТЕ

Десният опонент е открил 1NT. По-голямата част от системите откриват с 15 – 17 Pts (включително и повечето варианти на конвенционалните системи като Precision и Blue club). Срещу такова откриване пасът на защитника, намиращ се на втора позиция (вляво от откриващия) може да означава: • Слаба и безперспективна ръка.

 • Позитивна, но балансирана ръка.

Във всички други случаи препоръчваме намеса – винаги е за предпочитане да играем, вместо да се защитаваме. А и защитата срещу 1БК много често води до лоши записи – грешки в атаката, затруднения при чистене и др. Това е особено важно при игра на MAX в двойков турнир.

Ако опонентите са открили със слаб “без коз” (13 – 15 HCP или 12 – 14 HCP), спазваме основния принцип на намесите: колкото по-слаби са анонсите на противниците, толкова по-силни са нашите. При такава ситуация контрата винаги има призивен характер със желание за наказание, а конвенционалната намеса – по-скоро с откриваща ръка.

Откриването 1БК всъщност е премахнало цялото първо ниво като пространство за анонсиране. По тази причина намесата ни не може да предаде информация към партньора едновременно за силата и разпределението ни. Затова жертваме тази за оньорната сила и се стремим да изразим максимално ясно разпределението си – по възможност с един анонс на второ ниво. Ако партньорът ни прояви заинтересованост, при следващия реанонс ще доуточним качеството на ръката си.

В бридж-литературата са описани десетки системи за противодействие срещу откриване с 1БК. Всяка двойка е свободна някоя от тях. Постарал съм се да опиша голяма част от тези конвенции във файла “Конвенции в съвременния бридж”, съпровождащ настоящия файл. Могат да бъдат намерени и в сайта ми bgbridge. Най-разпространените са DON’T и КАПЕЛЕТИ.

Качеството на цветовете се определя от зоната и от типа турнир, в който играем. В неблагоприятна зона и при игра на IMP препоръчваме К ≥ 6 (за петорните цветове) и К ≥ 7 (за шесторните), като оньорните точки трябва да бъдат в границите 8 – 10 (11). Без зона и при игра на MAX изискванията естествено са занижени. В крайна сметка и с 0 оньорни точки може да намерим добър фит за игра на второ ниво, която да ни даде добър запис (виж “Закон за тоталните взятки”).
ОТКРИВАНЕ 2

Уточнения: • Ако ръката е монокольорна, цветът трефа трябва да бъде с К≥8 (т.е. минимум Д10хххх);

 • Ако откриването е с мажорна четворка, почти цялата оньорна сила на ръката трябва да е съсредоточена в трефата и в четворния мажор.

ЗАБЕЛЕЖКА: никоя от цитираните по-горе системи не разглежда следните въпроси:

= има ли значение зоната при откриване с 2♣?

= при откриване 2♣ има ли значение дали партньорът ни е пасувал, т.е. има ли значение дали откриваме в първа/втора позиция или в балансираща трета/четвърта позиция.

Предлагаме следните тълкувания: • В неблагоприятна зона спазваме гореописаните схеми за откриване 2♣.

 • В благоприятна зона откриваме с (11)12÷15 ΣPts (или друг вид дистрибутивни точки), при спазване на изискванията към качеството на цветовете.

 • В балансираща позиция (т.е. когато партньорът ни е пасувал) откриването 2♣ има по-скоро баражен характер и се прави при спазване на принципа “-2/-3” (в зависимост от зоната). След такова откриване всички отговори и реанонси са напълно натурални, например отговорът 2♦ показва 5+ карти в каро.


ОТГОВОРИ И РЕАНОНСИ БЕЗ НАМЕСА НА ОПОНЕНТИТЕ

 • пас: до около 8(9)HCP с равномерно разпределение или с липса на добра подкрепа в трефа, например: ♠6 4 2 ♥ Q 10 8 6 5 ♦ A 9 6 3 ♣ 4 или ♠ K J 3 ♥8 5 2 ♦ A 7 5 2 ♣6 4 2.

 • 2♥/ 2♠: Тези отговори са натурални, нефорсиращи, показват 5+ карти в цвета на обявата и 6÷11 HCP. Тези отговори се дават с ръка, търсеща по-добър скор, но изключваща каквато и да е вероятност за манш, т.е. с ръка от вида ♠Д 10 9 7 6 2 ♥Д 7 2 ♦Д В 2 ♣2. Съветваме ви с ръка от вида ♠6 ♥ Q 10 8 6 4 5 ♦ A 9 6 ♣ 4 3 2 да минете пред отговор 2♦ (винаги можем да спрем на 3♣, но ако в ръката на открилия има четворна купа, маншът е много вероятен). От друга страна, Ви съветваме да не си правите експерименти с ръце от вида: ♠В 9 7 6 2 ♥Д 7 2 ♦Д В 2 ♣4 2 (може да се окаже, че няма фит в нито един цвят, но дори да има фит в пика, манш едва ли има). Спазваме следния принцип: колкото по-слаба е ръката на отговарящия, толкова по-дълъг трябва да бъде цвета на отговора.

 • 2БК: 10÷11(12)HCP, натурално, със стопери в двата мажора, но без дължина в нито един от тях (възможно е в единия мажор да има полустопер – Вхх или Дх). По принцип в ръката на отговарящия трябва да има един топ-оньор в трефа. Това би дало възможност на открилия да назначи 3БК със шесторна трефа, два топ-оньора в цвета и минимална ръка.

Възможните продължения на открилия са следните:

 • пас: това е играта;

 • 3♣: sign off, минимално откриване, най-вероятно с дълга и слаба трефа (максимум един топ-оньор).

 • 3БК.

 • 3♣: не е блок, не е и sign off. Показва подкрепа в трефи с ръка за инвит (9 ÷11HCP). Този отговор трябва да се прави в случаите, в които е ясно, че не е възможен договор 5♣. Открилият трябва да прецени дали да пасува или да назначи 3БК, бивайки наясно, че отговарящият няма безкозов стопер в поне един от мажорите.

 • 3♦: добро каро, но нищо встрани. В ръката на отговарящия има поне пет карти повече в каро отколкото в трефа и цялата оньорна сила е съсредоточена в този цвят.

 • 3♥, 3♠: силен инвит с 11+ HCP и 6+ карти в цвета на обявата, например: ♠ A 4 ♥ K Q J 9 5 3 ♦ Q 7 4 ♣ 8 4.

С мисфит открилия обявява 3БК, с фит и минимум обявява манш, с фит и максимум обявява контрол от I-и ранг (асо или шикан)”. УТОЧНЕНИЕ: ако ръката на отговарящият е много силна или такава, че от значение са не само първите контроли в ръката на открилия, отговорът трябва да бъде 2♦.

 • 3БК: sign off

 • 4♣, 5♣: блок, sign off

 • 2♦: реле. Прави се с ръце, с които може да се търси манш (11+ HCP), но неотговарящи на описаните по-горе възможности за отговори. По принцип е въпрос за мажорни четворки. Открилият продължава по следната схема:

  • 2♥/ 2♠: четворен мажор, оньорната сила не е определена (само във версия “ACBL” на “Прецизна трефа” този отговор е в границите 11÷13HCP).

Всички други анонси на отговарящия след релето 2♦ са натурални и ако показват нов цвят са форсиращи. В секвенцията {2♣ - 2♦; 2♥ - 2БК} анонсът 2БК е натурален и не форсира. В секвенцията {2♣ - 2♦; 2♥ - 3♣} анонсът 3♣ е sign off”.

ЗА ПОСТОЯННИ ДВОЙКИ: Ако открилия обяви 2♥/ 2♠, отговарящият може да направи ново реле (с долепяне – 2♠ на 2♥ или 2БК на 2♠). След това реле открилият трябва:

 • да обяви троен цвят, показвайки разпределение 5431.

 • да обяви 3♣, показвайки шесторна трефа (по-нататък 3♦ е ново реле – за късина и отговорите са както следва: 3БК – без шикан, 3♥/3♠ – шикан в цвета на обявата, 4♣ – шикан каро).

 • да обяви 3БК (2БК върху 2♠), показвайки разпределение 5422.

Примери:

 1. 2♣ 2♦ в) 2♣ 2♦

2♥ 2♠ 2♠ 2бк

3♦, 3♠ = тройка 3♣ 3♦

3♥ = късина в купи.


  • 2БК: няма четворен мажор, най-вероято има шесторна трефа със стопери в два от останалите три цвята, т.е. нещо от вида: ♠ K Q ♥ 5 ♦ Q 10 8 7 ♣ A K 9 7 5 2.

3♦ от отговарящия е въпрос къде са стоперите. Открилият продължава по следната схема: 3♥ – стопери в купа и каро, 3♠ – стопери в пика и каро, 3БК – стопери в двата мажора.

  • 3♣: 6+ карти в трефи, гарантира един страничен стопер. 3♦ от отговарящия е въпрос къде е стопера. Открилият продължава по следната схема: 3♥ – стопер купа, 3♠ – стопер пика, 3БК – стопер каро.

  • 3♥/ 3♠: четворен мажор в точковите граници 14÷15HCP.

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението за използуване на този отговор (той е в стила на версия “ACBL” на “Прецизна трефа”) се взема от конкретната двойка. При това положение в секвенцията {2♣ – 2♦; 2♥ (♠)}анонсите 2♥ / 2♠ показват минимум.

  • 3БК: 14÷15HCP, разпределение 6332, много добър цвят трефа.

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението за използуване на този отговор (той е в стила на версия “ACBL” на “Прецизна трефа”) се взема от конкретната двойка. При това положение в секвенцията {2♣ – 2♦; 2БК}анонсът 2БК показва минимум.
СПРАВЯНЕ С НАМЕСА СЛЕД НАШЕ ОТКРИВАНЕ 2

 • 3/4/5: блок.

 • Нов цвят: не е форсинг, ако е съобщен на второ ниво и е форсинг, ако е съобщен на трето.

 • Контра: негативна. Откриващият с добра четворка в цвета на оверкола може да пасува и да я превърне в наказателна.

 • Кю-бид в цвета на намесата: фит в трефи, манш-форсинг.

 • Реконтра (след намеса с призивна контра): показва превес в общата оньорна сила и желание за наказание на опонентите.


НАША НАМЕСА СЛЕД НАТУРАЛНО ОТКРИВАНЕ 2ОТ ОПОНЕНТИТЕ

 • Контра: призивна;

 • Цвят без скок: съревнователно;

 • Цвят със скок: силно, но не е форсинг;

 • 3♣ (кю-бид): манш-форсинг.


ОТКРИВАНЕ 2

Откриването е многозначно: • 6÷10HCP, 7 или 8 губещи взятки (ГВ) и 6 карти в един от мажорите, като цветът не трябва да бъде по-лош от Д10хххх. В ръката няма втори четворен мажор, няма сек или шикан. Допуска се откриването да бъде и с 11HCP (но само с 8 ГВ). Допуска се откриването да бъде направено и със 7 карти в цвета (ако ръката е с разпределение 7222)

 • 21+ hcp, трикольорна ръка с неиденфициран сек.

По-долу ще разгледам само продълженията в слабия (и по-често случващия се) вариант. Ако ръката на открилия е силна, той (независимо от отговора) обявява на 3-о ниво сека си, след което продълженията са натурални.
ПРИБЛИЗИТЕЛНО ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ГУБЕЩИТЕ ВЗЯТКИ (ГВ):

 1. Губещи взятки се изчисляват само в първите три карти от всеки цвят.

 2. С три и повече карти в цвета приемаме асото, ригата и дамата за уинери, а всичи останали – за лузери.

 3. С две карти в цвета приемаме асото и ригата за уинери, а всичи останали – за лузери.

 4. С една карта в цвета приемаме само асото за уинър.

 5. Не може да има повече от три ГВ в един цвят.

 6. Не може да има повече от 12 ГВ в една ръка.


ПРИБЛИЗИТЕЛНО ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ПОДКРЕПЯЩИТЕ КАРТИ (ПК):

 1. АКД – три подкрепящи карти

 2. АК – две подкрепящи карти

 3. Кх – една подкрепяща карта

 4. КД – една подкрепяща карта

 5. А, К или Д в цвета на партньора – една подкрепяща карта.


Отговарящият има поне по три малки карти в двата мажора.

В този случай той продължава по следната схема: • 8+ГВ: 2♥. Открилият пасува (със слаба ръка и дълга купа) или обявява 2♠ (със слаба ръка и дълга пика). Отговарящият пасува на 2♠.

 • 7 ГВ: 2БК. Схемата на реанонси на открилия е следната:

  • 3♣: максимално откриване, цвят купа. Отговарящият обявява 4♥ – sign off.

  • 3♦: максимално откриване, цвят пика. Отговарящият обявява 4♠ – sign off.

  • 3♥: цвят купа, минимално откриване. Отговарящият пасува.

  • 3♠: цвят пика, минимално откриване. Отговаряшият пасува.

 • 6 ГВ: 4♥. Открилият пасува (със слаба ръка и дълга купа) или обявява 4♠. Отговарящият пасува на 4♠.

 • 5 или по-малко губещи взятки: 2БК. Открилият реанонсира по описаната вече схема:

  • 3♣: максимално откриване, цвят купа. 3♦,3♠,4♣ е въпрос за брой губещи взятки в цвета (отговорите са на стъпки: 1 стъпка – 3ГВ и т.н.).

  • 3♦: максимално откриване, цвят пика. 3♥,4♣,4♦ е въпрос за брой губещи взятки в цвета (отговорите са на стъпки: 1 стъпка – 3ГВ и т.н.).

  • 3♥: цвят купа, минимално откриване. Отговарящият назначава манш или продължава с въпрос за губещи взятки в някой от останалите три цвята.

  • 3♠: цвят пика, минимално откриване. Отговарящият назначава манш или продължава с въпрос за губещи взятки в някой от останалите три цвята.


Отговарящият има три или повече карти в купи и две карти в пика.

 • 8+ГВ: 2♥. Открилият пасува (със слаба ръка и дълга купа) или обявява 2♠ (със слаба ръка и дълга пика). Отговарящият пасува на 2♠.

 • 7 ГВ: 2♠ – инвит за 4♥. Открилият пасува със слаба ръка и дължина в пики. Със слаба ръка и дължина в купи, той избира между 3♥ и 4♥.

 • 6 ГВ: 2БК. Открилият реанонсира по описаната вече схема:

  • 3♣: максимално откриване, цвят купа. Отговарящият обявява 4♥.

  • 3♦: максимално откриване, цвят пика. Отговарящият продължава по следната схема:

   • 3,5 или повече подкрепящи карти: 4♠

   • до 3 подкрепящи карти: 3♠

  • 3♥: цвят купа, минимално откриване. Отговарящият обявява 4♥.

  • 3♠: цвят пика, минимално откриване. Отговарящият продължава по следната схема:

 • 5 или повече подкрепящи карти: 4♠

 • до 4,5 подкрепящи карти: пас.

 • 5 или по-малко губещи взятки: 2БК. Открилият реанонсира по описаната вече схема:

  • 3♣: максимално откриване, цвят купа. 3♦,3♠,4♣ е въпрос за брой губещи взятки в цвета (отговорите са на стъпки: 1 стъпка – 3ГВ и т.н.).

  • 3♦: максимално откриване, цвят пика. Отговарящият реанонсира по следната схема:

   • до 3 подкрепящи карти: 3♠

   • 3,5÷4,5 подкрепящи карти: 4♠

   • 5 или повече подкрепящи карти: търсим шлем.

  • 3♥: цвят купа, минимално откриване. Отговарящият обявява 4♥ или търси шлем.

  • 3♠: цвят пика, минимално откриване. Отговарящият реанонсира по следната схема:

   • 5 или повече подкрепящи карти: 4♠

   • до 4,5 подкрепящи карти: пас.


Отговарящият има три или повече карти в пики и две карти в купа.

Спазваме принципа на гореописаната схема.


Отговарящият има по две карти и в двата мажора.

В този случай отговарящият изчислява броя на подкрепящите карти. С 3 и по-малко подкрепящи карти той обявява 2♥ (pass or correct). С 3,5 или повече подкрепящи карти отговорът е 2БК. Открилият реанонсира по описаната вече схема: • 3♣: максимално откриване, цвят купа. С 3,5÷5,5 подкрепящи карти отговарящият обявява 4♥, а с повече тръгва по пътя към шлем, обявявайки 3♦,3♠,4♣ - въпрос за губещи взятки в цвета.

 • 3♦: максимално откриване, цвят пика. С 3,5÷5,5 подкрепящи карти отговарящият обявява 4♠, а с повече тръгва по пътя към шлем, обявявайки 3♥,4♣,4♦ - въпрос за губещи взятки в цвета.

 • 3♥: цвят купа, минимално откриване. С 3,5÷4 подкрепящи карти отговарящият пасува, с 4,5÷5,5 обявява 4♥, а със 6 и повече подкрепящи карти тръгва по пътя към шлем, обявявайки 3♠,4♣,4♦ - въпрос за губещи взятки в цвета.

 • 3♠: цвят пика, минимално откриване. С 3,5÷4 подкрепящи карти отговарящият пасува, с 4,5÷5,5 обявява 4♥, а със 6 и повече подкрепящи карти тръгва по пътя към шлем, обявявайки 4♣,4♦,4♥ - въпрос за губещи взятки в цвета.


Отговарящият има сек купа.

В този случай отговарящият с до 16HCP обявява 2♥, а с повече оньорни точки обявява 2БК.


Отговарящият има сек пика.

 • С 8+ ГВ и сила до 16HCP отговарящият обявява 2♥.

 • Със 7 ГВ и сила до 16HCP отговарящият обявява 2♠ – инвит за 4♥.

 • С повече от 16HCP отговарящият обявява 2БК.


ОТКРИВАНЕ 2

Ръка в зоната 6-10 / 8-12 Pts (в зависимост от зоната, качеството на цвета и здравия разум), 5+ ♥ и втори петорен цвят. К ≥ 6 и за двата цвята. Отговарящият продължава по следната схема:  • pass: 8+ГВ, 3+♥ (възможно е да липсва фит в ♥ и ♠);

  • 2♠:8+ГВ; 2-♥,3+♠ - pass or correct;

  • 2NT: РЕЛЕ: Открилият продължава по следната схема:

   • 3♣: 5♥-5♣;

   • 3♦: 5♥-5♦;

   • 3♥: 5♥-5♠.


ОТКРИВАНЕ 2

Ръка в зоната 6-10 / 8-12 Pts (в зависимост от зоната, качеството на цвета и здравия разум), 5+ ♠ и 5-ен минор. К ≥ 6 и за двата цвята. Отговарящият продължава по следната схема: • pass: 8+ГВ, 3+♠ (възможно е да липсва фит в ♠);

 • 3♣: 8+ГВ, 2-♠ - pass or correct;

 • 2NT: РЕЛЕ, манш-форсинг:

  • 3♣: 5♠-5♣, min;

  • 3♦: 5♠-5♦, min;

  • 3♥: max, сек/шикан ♥;

  • 3♠: max, сек/шикан ♣(♦);


ОТКРИВАНЕ 2БК

Ръка в зоната 6-10 / 8-12 Pts (в зависимост от зоната, качеството на цвета и здравия разум), минорен бикольор. К ≥ 6 и за двата цвята. Отговарящият продължава по следната схема: • pass – неопределен;

 • 3♣: 8+ГВ, sign off;

 • 3♦: 8+ГВ, sign off;

 • 3♥:РЕЛЕ, манш-форсинг с 5+ в купа. Отговарящият продължава по следната схема:

 • 3NT:2- ♥;

 • 4♣:6-a ♣;

 • 4♦:6-a ♦;

 • 4♥:3-a ♥

 • 3♠:РЕЛЕ, манш-форсинг с 5+ в пика:

  • 3NT:2-♠ ;

  • 4♣:6-a ♣;

  • 4♦:6-a ♦;

  • 4♠:3-a ♠.


СПРАВЯНЕ С НАМЕСА СЛЕД СЛАБО ОТКРИВАНЕ 2, 2, 2, 2NT

Ако намесата е с контра, отговарящия продължава анонсирането все едно, че няма контра.

Ако намесата е с цвят на второ ниво, продълженията на отговарящия са натурални, като контрата замества силното реле.

Ако намесата е с цвят на трето ниво, продълженията на отговарящия са натурални, като контрата е наказателна.


НАША НАМЕСА СЛЕД ТЯХНО СЛАБО ОТКРИВАНЕ 2, 2, 2, 2NT

Спазваме основния принцип в конкурентното анонсиране: колкото са по-слаби анонсите на противника, толкова по-силни са нашите. В този смисъл “пас” от първия защитник означава, че той има слаба и/или безперспективна ръка. Възможно е оньорната сила в ръката му да бъде до 15Pts.
 • НАМЕСА С ЦВЯТ БЕЗ СКОК

Спазваме изискванията за оверкол: сила на ръката 8 – 15 Pts, качество на цвета К ≥ 8 (ако нивото на оверкола е трето – К ≥ 9). Продълженията са натурални.


 • НАМЕСА С КОНТРА

В такава ситуация контрата показва сила 16+ Pts. Ако отговарящия пасува, продълженията са по конвенция РУБЕНЗОЛ:


 • Откриването е 2♥

Вторият защитник отговаря по следната схема (схемата се използува независимо дали откриването е със шесторна купа или с петорна купа и втори петорен цвят):

 • 2♠: слабо (0-8Pts), натурално, не форсира (възможно е да е негато, без отношение към пиките);

 • 2NT: трансфер за трефа (вариант на конвенция Лебензол). Прави се със следните варианти ръце:

 • слаба ръка с трефа или каро (след задължителните 3♣ от партньора пасуваме или назначаваме 3♦ – sign off);

 • силна ръка с трефи (след задължителните 3♣ от партньора назначавамe 3♥ - без стопер в цвета на откриването или 3NT – със стопер);

 • силна ръка с пика и спирачка в купа (след задължителните 3♣ от партньора назначавамe 3♠).

 • 3♣: трансфер за кари, 4+♦, 9+ Σ точки;

 • 3♦: кю-бид, четворна пика, 9+ Σ точки (аналог на Стейман);

 • 3♥: трансфер за пика, 5+ ♠, 9+ Σ точки, без стопер в купа;

 • 3♠: трансфер за 3NT със сила, достатъчна за манш, без мажорна четворка и без стопер в цвета на откриването;

 • 3NT: sign off : маншова ръка, без интерес в мажорите, но със стопер в цвета на намесата (може да бъде и полустопер – Qx или Vxx).
 • Откриването е 2

Вторият защитник отговаря по следната схема (схемата се използува независимо дали откриването е със шесторна пика или с петорна пика и втори петорен цвят):

 • 2NT: трансфер за трефа (вариант на конвенция Лебензол). Прави се със следните варианти ръце:

 • слаба ръка с трефа или каро (след задължителните 3♣ от партньора пасуваме или назначаваме 3♦ – sign off);

 • силна ръка с трефи (след задължителните 3♣ от партньора назначавамe 3♠ - без стопер в цвета на откриването или 3NT – със стопер);

 • силна ръка с купа и спирачка в пика (след задължителните 3♣ от партньора назначавамe 3♥).

 • 3♣: трансфер за кари, 4+♦, 9+ Σ точки;

 • 3♦: слаб трансфер за купи;

 • 3♥: 5+♥, 9+ Σ точки, без стопер в пика;

 • 3♠: трансфер за 3NT със сила, достатъчна за манш, без мажорна четворка и без стопер в цвета на откриването;

 • 3NT: sign off : маншова ръка, без интерес в мажорите, но със стопер в цвета на намесата (може да бъде и полустопер – Qx или Vxx).
 • Откриването е 2♦ (6+ карти в каро)

Вторият защитник отговаря по следната схема:

 • 2♥: 5+♥, натурално, слабо (възможно да е нагато – без отношение към купите);

 • 2♠: натурално, слабо;

 • 2NT: трансфер за трефа (вариант на конвенция Лебензол). Прави се със следните варианти ръце:

 • слаба ръка с трефа (след задължителните 3♣ от партньора пасуваме);

 • силна ръка с трефи, без интерес в мажорите (след задължителните 3♣ от партньора назначавамe 3♦ - без стопер в цвета на откриването или 3NT – със стопер);

 • силна ръка с купа и спирачка в каро (след задължителните 3♣ от партньора назначавамe 3♥);

 • силна ръка с пика и спирачка в каро (след задължителните 3♣ от партньора назначаваме 3♠).

 • 3♣: 9+ Σ точки, Стейман;

 • 3♦: трансфер за купа, 9+ Σ точки, без стопер в каро;

 • 3♥: трансфер за пика, 9+ Σ точки, без стопер в каро;

 • 3♠: трансфер за 3NT със сила, достатъчна за манш, без мажорна четворка и без стопер в цвета на откриването;

 • 3NT: sign off : маншова ръка, без интерес в мажорите, но със стопер в цвета на намесата (може да бъде и полустопер – Qx или Vxx).
 • Откриването е 2♦ (6+ карти в мажор)

 • 2♥: 5+♥, натурално, слабо (възможно да е нагато – без отношение към купите);

 • 2♠: 5+ ♠, натурално, слабо;

 • 2NT: трансфер за трефа (конвенция Лебензол). В тази секвенция се прави със следните варианти ръце:

  • слаба ръка с трефа (след задължителните 3♣ от партньора пасуваме);

  • силна ръка с трефи, без интерес в мажорите. След задължителните 3♣ от партньора продълженията са следните:

   • 3БК: цвят трефа и безкозови стопери в двата мажора;

   • 3♦: цвят трефа и липса на безкозов стопер в поне един от мажорите. Открилият съобщава своя стопер в мажор (със стопери в двата мажора назначава 3БК).

  • силна ръка с купа (5+ карти) и спирачка в пика (след задължителните 3♣ от партньора назначавамe 3♥);

  • силна ръка с пика (5+ карти) и спирачка в купа (след задължителните 3♣ от партньора назначаваме 3♠).

 • 3♣: трансфер за каро. Може да е силно, може и да е слабо.

 • 3♦: трансфер за купа, 9+ точки, без стопер в пика;

 • 3♥: трансфер за пика, 9+ точки, без стопер в купа;

 • 3♠: трансфер за 3NT със сила, достатъчна за манш, без мажорна четворка, без стопер в двата мажора едновременно;

 • 3NT: sign off : маншова ръка, без интерес в мажорите, но със стопер в двата мажора (може да бъде и полустопер – Qx или Vxx).
 • Откриването е 2БК (минорен бикольор)

II-и защитник пасува или обявява мажор (5+ карти).


 • НАМЕСА С 2NT

2NT: 19 ÷ 21 Pts, безкозово разпределение, поне един стопер в цвета на откриването:

 • 3♣: стейман;

 • 3♦: трансфер за ♥;

 • 3♥: трансфер за ♠;

 • 3♠: 9+ карти в минорите, манш-форсинг;

 • 3NT: sign off;

 • 4♣ (♦): натурално, шлемов интерес.
  • НАМЕСА С 3NT

3NT: 22 ÷ 24 Pts, безкозово разпределение, поне един стопер в цвета на откриването.

ОТКРИВАНЕ НА ТРЕТО НИВО С ЦВЯТ

Това са откривания от т.нар. “баражен тип”. Подчиняват се на Закона за тоталните взятки. Накратко: в зона ръката трябва да гарантира 7 взятки (-2), а без зона – 6 взятки (-3). Продълженията са напълно натурални, включително и след намеса.


ОТКРИВАНЕ 3БК

Това е откриване в стил “Гемблинг” и означава буквално следното: “Стоящ (трите топ-оньора) седморен минорен цвят и максимум един стопер встрани (без зона може и да няма стопер)”. Отговарящиятима следните варианти: • Пас;

 • 4♣: иска игра на скор в цвета на открилия, който пасува или назначава 4♦;

 • 4♦: силно реле, иска от открилия обмяна на кю-биди.

 • 4♥ (♠): sign off, собствен седморен цвят;

 • 4БК: Римски Блекууд върху цвета на откриващия.

Ако е налице намеса продълженията са напълно натурални.
В ШЛЕМОВАТА ЗОНА

 • КЮ-БИД (Que-bid) И СПЛИНТЕР (Splinter)

  • КЮ-БИД

Кю-бид е изкуствен анонс, показващ наличие на първи (асо или шикан) или втори (рига или сек) контрол. Кюбидиране е поредица от изкуствени обяви, чрез които двамата партньори обменят информация за наличие на първи и втори контроли в ръцете си. Извършва се след установяване на добър фит в цвета, който ще бъде коз. Единият от двамата партньори преценява, че има шансове за шлемова игра и слага началото на поредицата от кю-биди като съобщава нов цвят извън вече установения козов такъв. За започване на тази поредица не е необходим скок в нов цвят. Допуска се обява на втори контрол (сек или рига), ако не е преминато нивото на манша. Партньорът отговаря също с кю-бид или назначава манш, отказвайки се от шлем. Обявата на цвят, в който единият партньот е направил кю-бид, означава наличие на другия контрол.


  • СПЛИНТЕР

Сплинтерът се прави с късина (сек или шикан) и с фит в цвета на партньора. Т.е. можем да разглеждаме сплинтера като разновидност на кюбида.

Сплинтер: двоен скок в нов цвят и предава следната информация:

 • 4+ карти в цвета на партньора;

 • манш-форсинг;

 • сек / шикан в цвета на скока;

 • желание за кю-биди по пътя за шлем.

С минимална ръка партньорът назначава манш в съгласувания цвят. Всичко друго е кю-бид.

Сплинтерите след минорно откритие не са много популярни, но действуват както тези след мажорно откриване, например: {1♦ – 3(♥,♠), 4♣}
   • Мини-сплинтер:

след откриване в мажор и двоен скок в другия мажор. Предава следната информация:

 • 4+ карти в цвета на партньора;

 • 5+ карти в цвета на скока;

 • има сек / шикан в неизвестен минор;

 • желание за кю-биди по пътя за шлем.

С минимална ръка партньорът назначава манш в купа или пика. 3NT е въпрос къде е късината. Всичко друго е кю-бид.


   • Авто-сплинтер:

реанонс с двоен скок от отговарящия, без открилият да е съобщил обявим цвят. Например:

N S N S


1♣ 1♥ 1NT 2♥

1NT 3♠ 2♠ 4♣

 • 4NT – БЛЕКУУД (Blackwood)

Конвенцията носи името на Айсли Блекууд /Easley Blackwood/, който е написал няколко книги на тази тема. Всъщност той твърди, че целта на конвенцията не е да търсим шлем, а да спрем навреме ако няма шлем.

4NT е конвенционален въпрос Blackwood ако анонсът се появява по време на първи или втори рунд на преговорите, или 4NT е обявен със скок. В секвенцията 1NT – 4NT обявата 4NT не е въпрос, а предложение за пас (с минимална ръка) или 6NT (с максимална ръка) от страна на откриващия. Ако 4NT се появи след анонс в цвят на четвърто ниво, той се явява количествена покана за шлем, не е форсинг. Анонсът може да бъде пасуван или да се започне обмяна на кю-биди. Понякога 4NT е закъсняло приключване на преговорите, например: {1♠ – 2♥; 3♣ – 3NT; 4♣ – 4NT}.

Когато 4NT е конвенционален анонс Blackwood, системата ни използува вариант на “РИМСКИ БЛЕКУУД” Roman Key Card Blackwood - RKCB, включващ отговори за пет ценности (ключови карти): 4-те аса и козовата рига. Отговорите са както следва:

= 5♣: 0 или 3 ключови карти;

= 5♦: 1 или 4 ключови карти;

= 5♥: 2 ключови карти, без дама коз;

= 5♠: 2 ключови карти + дама коз;

Ако няма установен козов цвят, RKCB действува като обикновен Блекууд.

Въпросът за риги е 5NT. Ако има установен фит отговорът е за три риги (за козовата рига вече е отговорено).

Ако след 4БК отговорът е 5♣ или 5♦, долепянето (козовият цвят се пропуска) е въпрос за козовата дама. Сега ако отговарящия се долепи, той отрича дама коз, а ако прескочи едно ниво потвърждава наличието на дама коз. Ако той направи някаква обява на 6-о ниво, той едновременно потвърждава наличие на дама коз и обявява цвета на най-ниската си по ранг рига.Опция: по договорка между партньорите от двойката, ако козовият цвят е трефа отговорите за ключови карти на първите две степени могат да бъдат разменени.
Ако противника контрира 4NT:

R(edouble)=0, P(ass)=1 (ROPI): реконтра – 0 ценности, пас – 1 ценност, 5♣ – 2 ценности, 5♦ – 3 ценности, 5♥ – 4 ценности, 5♠ - 5 ценности.Ако противникът се намеси с цвят след 4БК:

D(ouble)=0, P(ass)=1 (DOPI): контра – 0 ценности, пас – 1 ценност и т.н.
  • Бейби Блекууд”.

Той се използува при бързо уточняване на козовия цвят, например 1♠ – 3♠ – 3NT (бейби Блекууд):

= 4♣: 0 или 3 ключови карти;

= 4♦: 1 или 4 ключови карти;

= 4♥: 2 ключови карти, без дама коз;

= 4♠: 2 ключови карти + дама коз;

и така нататък
  • Изключващ Блекууд (Lackwood, Voidwood).

След установяване на фит, двоен скок в нов цвят означава шикан в цвета на сека и е въпрос за ключови карти спрямо цвета на коза (в отговорите се изключват ключовите карти в цвета на скока). Пример:

N: ♠ AQ7 ♥ AV832 ♦ 5 ♣V532

S: ♠ K109843 ♥ KQ4 ♦ AKQ2 ♣ -

N S


1♥ 1♠

2♠ 4♣ (Lackwood)

4NT(две кл.карти+Qкоз) 7♠


  • Кикбек (Kickback).

Тази икономисваща пространство конвенция за пръв път е публикувана от Джеф Рубенс в списанието Bridge World. Тя е особено полезна при минорен коз. Конвенцията се състои в следното: след съгласуване на коз на четвърто ниво, долепянето в следващия цвят е Римски Блекууд.

Пример:


N: ♠ KQV53 ♥ Q75 ♦ AV86 ♣A

S: ♠ 2 ♥ 4 ♦ KQ97542 ♣ KQ72

N S

1♠ 2♦


4♦ 4♥ (Kickback)

5♣ (две кл.карти без Qкоз) 5♦ (stop)
 • 4♣ “ГЕРБЕР”

Конвенцията носи името на Джон Гербер /John Gerber/, който е започнал да прилага конвенцията през 1936 г.

Използува се след откриване 1NT или 2NT (ако 2NT е силно откриване с безкозово разпределение). 4 е “Гербер” и в следната секвенция: 1♥ – 1♠ – 3NT - 4, както и във всяка друга секвенция, в която 3NT е назначен съгласно “принципа за бързото достигане”. Схемата на отговори е следната:

= 4♦: 0 или 3 аса;

= 4♥: 1 или 4 аса;

= 4♠: 2 аса.

Продължението с 4NT е стоп, а долепянето с цвят е въпрос за риги, като схемата на отговори е:

= една стъпка: 0 или 3 риги;

= две стъпки: 1 или 4 риги;

= три стъпки: 2 риги.

Можем да Ви предложим един вариант на МОДИФИЦИРАН ГЕРБЕР (въпрос за контроли), при който схемата на отговори е следната:

= 4♦: от 0 до 2 контрола;

= 4♥: 3 контрола;

= 4♠: 4 контрола;

= 4NT: 5 контрола;

= 5♣: 6 контрола.

и т.н.


При този вариант става дума за оньорни контроли, като А = 2 контрола, К = 1 контрол, всичко останало е 0 контрола.


 • 5NT – Жозефина или “Grand Slam Force”

Използува се или след Blackwood или със скок след установяване на фит. Отговорите са по следната схема:

= 6♣: 0 топ-оньора в цвета на фита;

= 6♦: 1 топ-оньор в цвета на фита;

= 6♥: 2 топ-оньора в цвета на фита;

= 7 в цвета на фита: 3 топ-оньора.

Предлагаме на Вашето внимание още една схема на “Жозефина”, описана в “Прецизна трефа” на Рийз:

А. Ако козовият цвят е купа или пика:

= 6♣: 0 топ-оньора в цвета на фита;

= 6♦: дама в цвета на фита;

= 6♥: асо или рига в цвета на фита;

= 6♠: два топ-оньора или Кхххх в цвета на фита;

= 6NT: три топ-оньора в цвета на фита.

Б. Ако козовият цвят е каро:

= 6♣: 0 топ-оньора или дама в цвета на фита;

= 6♦: асо или рига в цвета на фита;

= 6♥: два топ-оньора или Кхххх в цвета на фита;

= 6♠: три топ-оньора в цвета на фита.

В. Ако козовият цвят е трефа:

= 6♣: 0 или 1 топ-оньора или дама в цвета на фита;

= 6♦: два топ-оньора в цвета на фита;

= 6♥: три топ-оньора в цвета на фита.

Възможни са и други схеми на отговорите при използуване на “Жозефина”. Предлагаме преди двойката да започне да ползува конвенцията, партньорите да се договорят за схемата на отговори.


ИГРА В ЗАЩИТА

Щом сме тръгнали да правим стандарт в системата за анонсиране, да се опитаме да направим и стандарт в защитата (разиграването е строго индивидуален акт и там стандарт не може да има). • ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА АТАКАТА

 • Безкозови договори.

Тук има два основни принципа.

Първи принцип: Ако договорът е “натегнат” или е ясно, че картите лежат лошо за разиграващия, трябва да се направи пасивна атака. В противен случай (наличие на дълъг работен цвят или на голяма оньорна сила) трябва да се направи активна атака в опит бързо да бъдат изтеглени взятките на защитата.

Втори принцип: с оньорно слаба ръка трябва да се атакува в предполагаемия цвят на партньора, а не да се прави опит за обработка на собствения цвят.

 • Козови договори.

Първо правило: Ако съдбата Ви е подарила допълнителна взятка в коза, а оньорната сила на опонентите е ограничена, защитата трябва да бъде пасивна.

Важен е въпроса за какво да играем: за съкращаване на коза или за цакане.Второ правило: Когато имаме сила и дължина в коза на противника, който е разпределен приблизително поравно в двамата опоненти, трябва да играем коз, а не за наше цакане – има по-голяма вероятност за странични взятки. Играта за цакане обикновено губи темпо и дава възможност на разиграващия да обработи свой страничен цвят. Това правило е толкова по-вярно, колкото по-слаб е в оньорно отношение противника.

Когато козът е разпределен неравномерно в двамата опоненти и ние имаме дължина и сила в него, трябва да играем за наше цакане.

Когато козът е разпределен неравномерно в двамата опоненти и ние имаме дължина, но не и сила в него, трябва да играем за съкращаване на коза като принуждаваме противника да цака наш цвят от дългия си коз. Целта е разиграващият да загуби контрол върху коза.

Трето правило: Ако опонентите имат два фита и атакуващият няма някакви специални съображения, атаката му трябва да бъде в по-късия от останалите два цвята

Четвърто правило: Ако защитниците имат дълъг съгласуван цвят и оньорна сила (по-голяма от тази на противниците), а опонентите им – добро разпределение, атаката в съгласувания цвят, а не в коз е грешка.

Пето правило: Ако опонентите достигнат до манш или до шлем след оверкол на партньора и този оверкол не е бил с цел повдигане на нивото, трябва да атакуваме в цвета на намесата, защото тази намеса е имала за цел да укаже атаката при евентуален висок договор.


 • АТАКА С МАЛКА КАРТА

 • Общи принципи

Някои играчи избягват атаката изпод 4-а по сила. Има няколко причини, поради които тази атака е получила широко разпространение:

(1) Атаката с четвъртата по сила рядко струва загуба на взятка. Ако Вие имате КJ962 и атакувате срещу 3NT, трудно може да се намери ръка, при която атаката със шестицата е по-лоша от атаката с двойката. Атаката с рига или вале може да унищожи фигура на партньора или да блокира цвета. А атака с деветката може да подари взятка при втора или трета дама в партньора и A108x в ръката на разиграващия.

(2) Партньорът Ви лесно може да изчисли липсващите карти.

(3) Ако партньорът Ви атакува с най-малката възможна карта, лесно можете да познаете, че той е атакувал от четири карти.

(4) Атаката с 4-ата по сила често позволява на партньора да предприеме възможно най-правилното действие, прилагайки “правилото на единадесетте”.

(5) Когато по анонс е известно, че Вие имате дълъг цвят и атакувате в него с най-малката карта, а не с 4-тата по сила, това е сигнал към партньора Ви да извърши нещо необичайно, например да потърси цвят, в който имате цакане. Това се нарича “ход-будилник”.

 • 3-а по сила или най-малката

Повечето от експертите атакуват срещу козов договор с 3-ата по сила от четен брой карти и с най-малката по сила от нечетен брой.

Ако с първият си ход сте показали дължината на цвета, в който атакувате, на втория ход можете да покажете предпочитание към другите цветове. Ако първият ход не определя точно дължината Ви в цвета на атаката, с втория ход задължително доуточнявате тази дължина.
ЗАБЕЛЕЖКА: Препоръчваме правилото “3-а по сила или най-малката” да бъде използувано само при козови договори, а при безкозови такива да бъде използувано правилото “четвърта по сила”.

 • Гарантиране на оньор.

Препоръчваме игра с малка карта (3-а, 4-а или 5-а отгове надолу) само ако в този цвят имате оньор.

Нашата препоръка за атака от цвят без оньори се изразява в следното:

 1. при безкозов договор – атака с втората по сила карта с изключение на следните случаи:

= когато двете най-високи карти са последователни – тогава атакуваме с най-високата;

= когато атаката с втората по сила може да заблуди партньора (например от 9742) – тогава атакуваме с най-високата;

= когато цветът е двоен – атакуваме с най-високата;

= когато атакуваме в обявен от партньора цвят, който не сме подкрепили – атакуваме с най-високата.

(2) при козов договор – атака с втората по сила. Ако има опасност с такава атака да подлъжете партньора си, че притежавате оньор в цвета, атакувайте с най-високата. Ако обаче след атака с най-високата карта има опасност партньорът Ви да изчисли грешно разпределението Ви и да потърси цакане във Вашата ръка, по-добре атакувайте с втората по сила. Т.е. ако трябва да лъжете за разпределение или за сила на цвета, изберете вярното показване на разпределението.

При връщане в цвета на атаката спазваме следните принципи:

= при четен брой карти в цвета връщаме най-ниската;

= при нечетен брой карти в цвета връщаме най-високата от оставащите. (ако имаме AJ842 например и ако има опасност хода с валето да подари взятка, връщаме осмицата).

При връщане в нов цвят:

= с малка карта – интереси (стойности) в този цвят;

= с висока карта – липса на интереси (стойности) в този цвят.

След свалянето на мора атака с високи карти (9-а, 8-а, 7-а) се използува за показване на нежелание за продължение в този цвят.


 • Атака в коз

Ако се налага атака в коз, препоръчваме те да бъде с малка карта (освен ако не се атакува от последователни карти, например J109).


 • Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница