Вариант за обсъждане синя трефа – защо нестраница3/5
Дата21.08.2018
Размер0.9 Mb.
1   2   3   4   5

Откриване 1.


Отговарящият продължава по следната схема:

 • пас: 0-6 hcp и “мъртва” ръка;

 • 1 - РФ, 7+ hcp, 4+ карти в купа. Възможно е прилагане на “канапе”, “ривърс” или “силно канапе” от отговарящия. Продълженията са по следната схема:

1♠: силен вариант (15-16 hcp) и равномерно разпределение. Отговарящият с до 7(8) hcp обявява 1БК, всичко останало от него е натурално с (8)9+ hcp.

1БК: (11)12-14 hcp, равномерно разпределение (включително разпределение х-х-3-5). В тази ситуация 2♣ от отговарящия е “чек-бек”.  • 2♣: х-х-4-5 с 12-14 hcp (с разпределение х-х-4-4 реанонсът е 1БК). Всички продължения са натурални с изключение на 2♠ от отговарящия (конвенция “форсинг на четвъртия цвят”)  със стопер в пики открилият обявява 2БК.

2♦: 5+ карти в каро. Всички продължения са натурални с изключение на обявата на 2♠ от отговарящия, която е конвенция “форсинг на третия цвят”, т.е. отговарящият може да има, но може и да няма четири карти в пика. Със сигурност обаче той има стопер в цвета и пита дали открилия има стопер в четвъртия цвят, в случая – трефа (2БК потвърждава такъв стопер, а всеки друг анонс го отрича).

2♥: четири малки карти в купа;

2♠: 15-16 hcp, ривърс в пики (5+ карти в цвета, оглавени от 2 топ-оньора).

2БК: 15-16 hcp, равномерно разпределение, предложение за 3БК (най-вероятно дефектът в ръката е бил слабост в купи).

3♣: 15-16 hcp, силно канапе с 5+ карти в трефи (минимум 9 карти в минорите).

3♦: 15-16 hcp, 6+ карти в каро. Ръката може да бъде и по-слаба ако цветът каро е с допълнителни стойности (например АКВ10хх).

3♥: 15-16 hcp, ривърс в купи (5+ карти в цвета, оглавени от 2 топ-оньора)

3♠: Сплинтер върху купа.

3БК: нещо от вида: ♠ A 2 ♥ 2 ♦ A K Q 5 4 3 2 ♣ J 10 3

4♣: Сплинтер върху купа.

4♦: Сплинтер върху купа.

4♥: sign off

4БК: RKCB с фит купа


 • 1 - РФ, 7+ hcp, 4+ карти в купа. Възможно е прилагане на “канапе” или “силно канапе” от отговарящия. Продълженията са по следната схема:

1БК: (11)12-14 hcp, равномерно разпределение (включително разпределение х-х-3-5). В тази ситуация 2♣ от отговарящия е “чек-бек”.

  • 2♣: х-х-4-5 с 12-14 hcp (с разпределение х-х-4-4 реанонсът е 1БК). Всички продължения са натурални с изключение на 2♥ от отговарящия (конвенция “форсинг на четвъртия цвят”)  със стопер в купи открилият обявява 2БК.

2♦: 5+ карти в каро. Всички продължения са натурални с изключение на обявата на 2♥ от отговарящия, която е конвенция “форсинг на третия цвят”, т.е. отговарящият може да има, но може и да няма четири карти в купа. Със сигурност обаче той има стопер в цвета и пита дали открилия има стопер в четвъртия цвят, в случая – трефа (2БК потвърждава такъв стопер, а всеки друг анонс го отрича).

2♥: 15-16 hcp, ривърс в купи (5+ карти в цвета, оглавени от 2 топ-оньора).

2♠: четири малки карти в пика;

2БК: 15-16 hcp, равномерно разпределение, предложение за 3БК (най-вероятно дефектът в ръката е бил слабост в пики).

3♣: 15-16 hcp, силно канапе с 5+ карти в трефи (минимум 9 карти в минорите).

3♦: 15-16 hcp, 6+ карти в каро. Ръката може да бъде и по-слаба ако цветът каро е с допълнителни стойности (например АКВ10хх).

3♥: Сплинтер върху пика.

3♠: 15-16 hcp, ривърс в пики (5+ карти в цвета, оглавени от 2 топ-оньора)

3БК: нещо от вида: ♠ A 2 ♥ 2 ♦ A K Q 5 4 3 2 ♣ J 10 3

4♣: Сплинтер върху пика.

4♦: Сплинтер върху пика.

4♥: sign off

4БК: RKCB с фит купа


 • 1БК – “мъртва” ръка, (6)7-10(11) hcp, липса на обявим четворен мажор, не е форсинг. Възможно е наличие на 5+ карти в трефа и/или нормална подкрепа в каро. Реанонсите и на двамата партньори са натурални. Реанонс от открилия 2♣ показва 5-а трефа и минимум. Анонсът може да бъде пропасуван или коригиран на 2♦. Реанонс от открилия 3♣ показва 5-а трефа и максимум. Анонсът може да бъде пропасуван или коригиран на 3♦ или 3БК. Реанонс от открилия 3♦ е инвит за 3БК, но не е форсинг. Реанонс от открилия 2♥ или 2♠ е ривърс и показва 15-16 hcp, 5+ карти в мажора, оглавени поне от два топ-оньора.

ЗАБЕЛЕЖКА: възможно е в ръката на отговарящия да има сек/шикан (ако е налице дължина в трефи). Това е съществена разлика от познатата ни книжка “Синя трефа”. Всъщност, и там възможността за такова разпределение е спомената, но по-скоро като намек. Тук заявяваме конкретно: отговор 2♣ се прави само със силна ръка, тъй като няма никакъв смисъл да играем на 3♣ с 20 или по-малко оньорни точки (по-добре е да се мъчим на 1БК).

 • 2♣ ALERT: 12+ hcp, рунд-форсинг. След този отговор спирането на преговорите преди манш е по-скоро изключение. Отговарящият прави този анонс в един от следните случаи:

 1. има равномерно разпределение и търси манш в “без коз”;

 2. има силен цвят трефи;

 3. има силен цвят каро;

 4. има 5+ карти в мажор, оглавени от 2 или повече топ-оньори (на втори рунд обявява цвета без скок);

Този отговор трябва да се възприеме от открилия като въпрос за безкозови стопери в мажорите. Едновременно с това той трябва да информира партньора си и за своето разпределение в минорите. Схемата на неговите реанонси е следната:

2♦:12-16 hcp, разпределение х-х-5-4, без да се уточняват мажорни стопери. 3♣ или 3♦ от отговарящия фиксират фита по пътя към шлем. 2♥ или 2♠ от него е конвенция “форсинг на третия цвят” и се прави с цел уточняване на безкозови стопери в другия мажор.

2♥: 12-16 hcp, стопер в купа, няма стопер в пика.

2♠: 4-5 карти в каро (възможно е разпределение х-х-4-4), минимум, стопер в пика, няма стопер в купа;

2БК: 4-5 карти в каро (възможно е разпределение х-х-4-4), минимум, стопери в двата мажора;

3♣: 12-14 hcp, разпределение х-х-4-5, без да се уточняват мажорни стопери. 4♣ или 4♦ от отговарящия фиксират фита по пътя към шлем. 3♥ или 3♠ от него е конвенция “форсинг на третия цвят” и се прави с цел уточняване на безкозови стопери в другия мажор.

3♦:12-17 hcp, 6+ карти в каро, без да се уточняват мажорни стопери. 4♣ или 4♦ от отговарящия фиксират фита по пътя към шлем. 3♥ или 3♠ от него е конвенция “форсинг на третия цвят” се прави с цел уточняване на безкозови стопери в другия мажор.

3♥: 15-16 hcp, ривърс в купа, 5+ карти в цвета, оглавени от поне два топ-оньора;

3♠: 4-5 карти в каро (възможно е разпределение х-х-4-4), максимум, стопер в пика, няма стопер в купа;

3БК: 4-5 карти в каро (възможно е разпределение х-х-4-4), максимум, стопери в двата мажора

Назначаването на манш от отговарящия е sign off, а 4♣ или 4♦ от него фиксират фита по пътя към шлем.


 • 2/3/4♦: блок

 • 2♥: Манш-форсинг, силна ръка с 6+ карти в купа, оглавени поне от два топ-оньора (минимум AJ10xxх). Анонсът не отрича втори петорен (или по-дълъг) цвят в минорите. Ако в ръката има цвят пика, той е по-къс от купата (4-5-х-х или 5-6-х-х или 6-7-0-0).

ЗАБЕЛЕЖКА: Отговарящият може да обяви цвят със скок и с 5 карти в цвета на скока, но само ако има пълноценен фит в цвета на откриването.

Защо отговорът 2 е силен? Нали и отговор 1 е форсинг?

Целите, които се преследват са следните: • Бързо установяване на козов цвят.

Отговорът ни със скок на практика е определил козовия цвят. Това облекчава отговорите на следващия ни въпрос – за ключови карти.

Примери: • нека допуснем, че при откриване 1♦ имаме следната ръка:

♠ К 2 ♥ A K Q J 10 3 2 ♦ 2 ♣ К Q 2

Не можем просто да обявим 4БК, защото партньорът ни ще включи в отговорите си и ригата каро, което въобще не ни върши работа. Затова първоначално даваме отговора 2♥.
 • “Самосъгласуването” на собствения цвят е полезно и тогава, когато в отговора на Блекууд искаме да бъде включен отговор и за липсващата ни рига в този цвят, както е в следния пример:

♠ К 2 ♥ A Q J 10 4 3 2 ♦ 2 ♣ А Q 2

Първоначално даваме отговора 2♥ и независимо от реанонса на открилия обявяваме 4БК. Партньорът ни е задължен да включи в отговорите си и К♥.
 • Да предположим, че след откриване 1♦ държим следната ръка:

♠ К Q 2 ♥ A K Q J 10 3 2 ♦ 4 3 2 ♣ ---

отговаряме с 2♥ и следва реанонс 3♦.Работата е ясна: трябва да узнаем има ли партньора ни асата в пики и кари. Трябва да използуваме “изключващ Блекууд” или “Блекууд – изключение”. Впрочем, той се използува от повечето системи за анонсиране. В конкретния случай след 3♦ от открилия отговарящият обявява 5♣: въпрос за ключови карти в трите цвята освен цвета на обявата – трефа.
 • Още един пример:

♠ К 3 2 ♥ А Q J 10 4 3 2 ♦ К 3 2 ♣ -  1♦ - 2♥ ; 2♠ - ?

Отново обявяваме 5♣. Ако партньора съобщи за 3 ценности, играем 7♥. Ако той съобщи 2 ценности, обявяваме 6♥, а ако има една ценност играем на 5♥.


ЗАБЕЛЕЖКА: Повторението на цвета, в който е извършен скок, еднозначно определя фита.


 • Обявяване на шлем на базата на преброими взятки.

След откриване 1♦ ние държим следната ръка:

♠ A 2 ♥ А Q J 10 3 2 ♦ K Q J ♣ 3 2

Ако откриващият има две аса и рига купа, имаме бързи 12 взятки. А ако и карото му е петорно, имаме 13 взятки. За целта обявяваме 2♥, а после – 5♦. Партньорът с рига купа и две аса просто не може да пасува, тъй като лесно може да преброи взятките.


 • Показване на силен цвят без да се преминава границата на маншовото ниво

След откриване 1♦ ние държим следната ръка:

♠ А Q ♥ А Q 10 5 4 3 2 ♦ 2 ♣ A 3 2

Ръката изглежда мощна, но ако откриващият е със сек/шикан в купи, нищо повече от манш няма. Нашата конвенция “отговор с нов цвят със скок” дава възможност да избегнем недоразуменията в подобни ситуации. Обявяваме 2♥ и след какъвто и да е реанонс обявяваме 3БК. Партньорът ни с фит в купи и поне една фигура в този цвят трябва да си даде сметка, че анонсът не трябва да спре дотук.


 • Търсене на фит.

Понякога, заедно със шесторния цвят отговарящият държи в ръката си и четворка. Може да се окаже, че фитът е точно в тази четворка. В такива случаи след скока в шесторния цвят отговарящия на втория рунд от преговорите обявява четворния си цвят без скок. Ако открилия има четири карти в него (и ако този цвят е мажор) най-вероятно това и ще бъде маншът, на който ще се играе в тази игра.


 • Продължаване на анонсите след отговор с цвят със скок

По-нататъшното анонсиране след такъв отговор по принцип е натурално. Реанонсът на откриващият в “без коз” е възможно най-слабото продължение. Показва липса на фит в цвета на скока и ръка, неподходяща за шлем. Реанонсът в нов цвят има полунатурален характер: или друг добър цвят, или концентрация на фигури в този цвят.


 • 2♠: този отговор принципно не се различава от отговор 2♥ (виж по-горе).

 • 2БК: (11)12-13 hcp, равномерно разпределение, “мъртва” ръка.

 • 3♣ ALERT: конвенция “фит + цвят”

 • манш: sign off.


СПРАВЯНЕ С НАМЕСА СЛЕД НАШЕ ОТКРИВАНЕ 1

 • I-и защитник се намесва с контра.

Контрата има призивен характер и е рунд-форсинг за II-и защитник (ако отговарящия пасува). Ако откриването е 1♦, открилият няма обявим петорен мажор (ривърсната поредица е по-скоро изключение), следователно задачата на отговарящия в този случай е да покаже своето отношение към евентуалната игра на опонентите в мажор. Всеки негов анонс в минор показва ръка, неподходяща за игра в защита срещу договор в мажор.

Схемата, по която продължава отговарящия е следната: • Пас: (1) слаба и безперспективна ръка или (2) ръка, притежаваща защитни възможности в поне един от мажорите. След задължителния отговор на II-и защитник открилият пасува с минимум, а с добри защитни стойности контрира. Всички други негови анонси показват нежелание за игра в защита.

 • Реконтра: (10)11+ HCP, добри защитни възможности, желание за наказание на опонентите.

 • 1БК ALERT: подкрепа в цвета на откриването, желание за получаване на повече информация за ръката на открилия. С този анонс отговарящият показва нежелание за игра в защита.

 • Нов цвят без скок: до 8(9) hcp, натурално, съревнователно, 5+ карти в цвета, възможен е фит в цвета на откриването. Ръката не е подходяща за игра в защита.

 • 2, 3, 4 в цвета на откриването: блок с практически нулеви защитни стойности в ръката. Нивото се определя от ЗАКОНА ЗА ТОТАЛНИТЕ ВЗЯТКИ.

 • 2БК: предложение за 3БК със стопери в мажорите (в единия от тях може да има полустопер – Дх или Вхх).

 • 3♣ ALERT: конвенция “фит + цвят”. Ръката не е подходяща за игра в защита.

 • 3БК: sign off. Отговарящият е преценил, че този договор ще даде по-добър запис от евентуална контра на цвят, обявен от опонентите.

 • нов цвят с двоен скок ALERT: сплинтер
  • I-и защитник се намесва с 1БК (силен, безкозово разпределение)

При натурална намеса с 1БК, показваща 15(16) ÷ 17(18) HCP и стопер в цвета на откриването е трудно да се предположи, че отговарящия има някаква съществена оньорна сила. Поради това повечето му анонси са натурални и нефорсиращи:

 • пас: (1) слаба и безпреспективна ръка или (2) относително силна ръка с 4+ карти в поне единия от мажорите.

 • контра: (1) слаба ръка, липса на фит в цвета на откриването, 5+ карти в собствен цвят или (2) добри защитни стойности с фит в цвета на откриването. Ако II-и защитник пасува, открилият задължително обявява 2♣ (продълженията на отговарящия са натурални и са в зависимост от вида на неговата ръка и от реанонсите на I-и защитник). Ако II-и защитник не пасува, открилият задължително пасува за да даде възможност на отговарящия да изрази ръката си.

 • 2, 3, 4 в цвета на откриването: блок с практически нулеви защитни стойности в ръката. Нивото се определя от ЗАКОНА ЗА ТОТАЛНИТЕ ВЗЯТКИ.

 • Нов цвят на второ ниво: слаба ръка, 5+ карти в цвета на обявата, съревнователно, няма шансове за манш.

 • 3♣ ALERT: конвенция “фит + цвят”. Ръката не е подходяща за игра в защита.

 • нов цвят с двоен скок ALERT: сплинтер  • I-и защитник се намесва с 1БК (някакъв слаб вариант, показващ разбалансирана ръка)

В тази ситуация има сериозна опасност от блокиране на нашите анонси. Затова основната ни цел е да покажем имаме или нямаме фит в цвета на откриването. Другата цел, която преследваме е бързо да уточним за манш или скор трябва да играем. Затова с фит в цвета на откриването по възможност трябва да се въздържаме от контра. В тази ситуация с 8+ HCP можем да контрираме в два случая: липса на фит в цвета на откриването или дължина в цвета, маркиран от намесата (ако намесата показва двуцветие – дължина в единия и стопер/полустопер в другия). Не бива да контрираме и със 16+HCP, защото може да се получат недоразумения между партньорите. Предлагам следната схема от отговори:

 • 2, 3, 4 в цвета на откриването: блок с практически нулеви защитни стойности в ръката. Нивото се определя от ЗАКОНА ЗА ТОТАЛНИТЕ ВЗЯТКИ.

 • Нов цвят на второ ниво: слаба ръка, 5+ карти в цвета на обявата, съревнователно, няма шансове за манш.

 • 2 в маркирания цвят (ако намесата показва двуцветие - в единия от тях) ALERT: манш-форсинг (ръката е по-силна от тази, скоято бихме обявили 2БК).

 • 2БК: инвит за 3БК със стопери в мажорите (в единия от тях може да има полустопер – Дх или Вхх).

 • 3♣ ALERT: конвенция “фит + цвят”. Ръката не е подходяща за игра в защита.

 • нов цвят с двоен скок ALERT: сплинтер  • I-и защитник се намесва натурално с цвят без скок

  • пас: (1) слаба и безперспективна ръка или (2) 8+ HCP, липса на фит в цвета на откриването, добри защитни възможности.

  • Контрата ALERT е негативна. Ако има необявен мажор, контрата показва 4+ карти в него (възможно е освен четворния мажор да има 5+ карти в четвъртия цвят).

  • 2, 3, 4 в цвета на откриването: блок с практически нулеви защитни стойности в ръката. Нивото се определя от ЗАКОНА ЗА ТОТАЛНИТЕ ВЗЯТКИ.

  • Отговор в цвят на второ ниво (без скок) – не форсира;

  • Отговор в цвят на второ ниво (със скок) – форсира;

  • Отговор в цвят на първо или трето ниво – форсира;

  • 2БК: инвит за 3БК със стопер в цвета на намесата.

  • отговор в цвят (с двоен скок) ALERT e Сплинтер;

  • кю-бид в цвета на намесата ALERT – манш-форсинг с фит в цвета на откриването. • I-и защитник се намесва натурално с цвят със скок

По принцип схемата на отговорите се запазва с тази разлика, че пространството за анонсиране се съкращава. Нов цвят на практика форсира винаги. По тази причина негативната контра на трето ниво става многозначна (на трето ниво тя е предлагателна и открилия може да пасува, а на четвърто ниво тя почти винаги е наказателна). Анонсите в “без коз” са по баланс: 2БК – инвит, 3БК – sign off. 4БК е Римски Блекууд с фит в цвета на откриването. Покачването на цвета на откриването без скок е съревнователно, а обявата на манш в цвета на откриването е sign off. Силна ръка с фит в цвета на откриването се показва с кю-бид.

 • I-и защитник се намесва с “Майкълс кю-бид”

W N E S

1 2(+) ? • * ALERT - 8+ Pts, приблизително равномерно разпределение. Можем да опишем тази контра като “интонационна” – намеква на откриващия за желанието на отговарящия да накаже намесата.

 • 3♦,4♦: блок с практически нулеви защитни стойности в ръката. Нивото се определя от ЗАКОНА ЗА ТОТАЛНИТЕ ВЗЯТКИ.

 • 2NT- инвит за 3БК със стопери в двата мажора;

 • 3♣: слаба ръка, възможен е фит в цвета на откриването, 5+ карти в цвета на обявата, съревнователно, няма шансове за манш.

 • 3NT- sign off.

 • 2,2 ALERT: кю-бид по пътя към шлем

 • 3,3,4♣ ALERT: сплинтер  • I-и защитник пасува, отговарящият прави анонс “1 over 1”, а II-и защитник се намесва.

W N E S

1♦ пас 1 2

?


 • * ALERT - контра-сапорт с ръка малко над минимума, фит в цвета на отговора и късина в цвета на намесата;

 • Нов цвят, обявен в “ривърсна” поредица, е рунд-форсинг;

 • Повторение на цвета на откриването не форсира;

 • Обявата на 2БК е баланс и също не форсира;

 • Обява в цвета на отговарящия (без или със скок) е баланс и също не форсира;

 • Обява в цвета на намесата ALERT форсира и показва или силна едноцветна ръка без стопер в цвета на намесата, или силна ръка с фит в цвета на отговарящия;

 • Контрата ALERT е предлагателна. Отговарящия трябва да пасува, освен ако ръката му е слаба с фит в цвета на откриването и късина в цвета на намесата.  • I-и защитник пасува, отговарящият отговаря в стил “2 over 1”, а II-и защитник се намесва.

В тези ситуации имаме значителен превес в оньорната сила, затова анонсираме по следния начин: • II-и защитник се намесва в балансираща позиция

В тези случаи откриващият при своите реанонси трябва да отчита слабостта на отговарящия. Например в секвенцията:

W N E S


1 пас пас *

?

предлагаме следната схема от реанонси на открилия: • **- максимално откриване, реконтрата е призивна.

 • 1,1: търсене на фит

 • 2: разпределение 5-5 или по-добро;

 • 2,3,4: блок

 • 3: разпределение 6-5 с не много силна ръка

ЗАБЕЛЕЖКА: При наличие на добро разпределение и силна ръка е по-добре първо да покажем първо разпределението (със скок), а не да бием призивна реконтра.

ЗАБЕЛЕЖКА: След намеса в цвят без скок “Re-open” контра не обещава силно откриване, а добро разпределение; 2БК показва силно откриване, а всичко останало е съревнователно.
НАША НАМЕСА СЛЕД ОТКРИВАНЕ 1 ОТ ОПОНЕНТИТЕ

Спазваме същите принципи, описани в глава “Наша намеса след натурално откриване 1 от опонентите”.


ОТКРИВАНЕ 1/ 1

Откриването не е форсинг, прави се в зоната (11)12 ÷ 16 hcp и показва 4+ карти в цвета на откриването (K ≥ 5).УТОЧНЕНИЯ:

1. Откриваме “1 в мажор” и в случаите, в които в ръката си имаме по-дълъг цвят в минор.

2. Разпределение 4-4 в мажорите не дава основание за ривърс, независимо от броя оньорни точки.

3. При разпределение 4-5 или 5-4 в мажорите и слаба ръка откриваме с по-дългия мажор, след което анонсираме в стил “канапе”.

4. При разпределение 4-5 или 5-4 в мажорите и силна ръка откриваме с по-късия мажор, след което анонсираме в стил “ривърс” или “силно канапе”.

5. При наличие на мажорен бикольор (5-5 или по-добро) винаги откриваме с 1♠.

6. Със 6 карти в мажор и 5 карти в минор откриваме в мажора и правим реанонс в същия цвят.

7. С уникольорна мажорна ръка, 17+ ΣРts, K ≥ 9 откриваме с 1♣.

8. С бикольорна ръка, 17+ ΣРts, Kмажор ≥ 8 и KII-и цвят ≥ 8 откриваме с 1♣.


СТРАТЕГИЯ НА ОТГОВАРЯЩИЯ ПРИ НАЛИЧИЕ НА ФИТ В ЦВЕТА НА ОТКРИВАНЕТО

Описаните по-долу варианти на отговори се базират на хипотезата, че отговарящият е преценил, че ако двамата партньори ще играят в това раздаване, това ще бъде в цвета на откриването.


I-и вариант (за партньори, които рядко играят заедно или сядат еднократно в двойка):

Използуваме конвенция “Берген”


II-и вариант (за постоянни партньори):

На базата на конвенция “Берген” сме разработили нещо по-точно (естествено – и по-сложно), което сме описали по-долу:


Дефиниции:

 • Липса на подкрепа в цвета на откриването: нула до три малки карти (включително вале/десетка) или сек топ-оньор.

 • Минимална подкрепа в цвета на откриването: четири малки карти (включително вале/десетка) или двоен топ-оньор.

 • Нормална подкрепа в цвета на откриването: четири карти с един топ-оньор или пет карти без топ-оньор. Тази подкрепа гарантира не повече от две губещи взятки в цвета на откриването (при нормално разпределение на цвета в опонентите).

 • Добра подкрепа в цвета на откриването: четири карти с два/три топ-оньора, пет карти с един топ-оньор или 6+ без топ-оньор. Тази подкрепа гарантира не повече от една губеща взятка в цвета на откриването (при нормално разпределение на цвета в опонентите).

 • Много добра подкрепа в цвета на откриването: пет карти с два/три топ-оньора, 6+ карти с един или повече топ-оньора. Тази подкрепа гарантира нула губещи взятки в цвета на откриването (при нормално разпределение на цвета в опонентите).

ЗАБЕЛЕЖКА: Дефинирането на подкрепата се базира на откриване с К=5, т.е. четири карти с един топ-оньор или пет карти без топ-оньор и вариантите за отговор са построени върху тази хипотеза. По време на реанонсите може да се окаже, че в ръката на открилия има 5+ карти в цвета на откриването, оглавени от два или три топ-оньора. В тези случаи дори три малки карти в ръката на отговарящия се явяват подкрепа.

 • Подкрепящи карти: наличие на къси топ-оньори (двойна рига или тройна комбинация от дама-вале или дама-десетка-деветка) в странични цветове. При наличие на такава камбинация отговарящият трябва да оцени броя на губещите си взятки в този цвят за една.

Максималният брой губещи взятки в ръката на открилия в останалите три цвята е 8 (всички карти извън коза са лузери).

 • Формула (1) за изчисляване на броя на губещите взятки в двете ръце. Тази формула се прилага единствено от отговарящия при наличие на нормална, добра или много добра подкрепа в цвета на откриването и липса на 5+ карти в страничен цвят.

Σ1 = 24 – (8 + А + В1)

Σ1брой взятки, които могат да вземат двамата партньори ако коз е цвета на откриването

24 – максималния брой лузери в двете ръце (максималния брой лузери в една ръка в един цвят е 3).

8 – максималния брой лузери (ГВ) в ръката на открилия в останалите три цвята.

А – максимален брой лузери (ГВ) в двете ръце в цвета на откриването (при нормално разпределение на цвета в опонентите).

А=2 (нормална подкрепа)

А=1 (добра подкрепа)

А=0 (много добра подкрепа)В1 – брой лузери (ГВ) в ръката на отговарящия в останалите три цвята.


 • Формула (2) за изчисляване на броя на губещите взятки в двете ръце. Тази формула се прилага единствено от отговарящия при наличие на нормална, добра или много добра подкрепа в цвета на откриването и наличие на 5+ карти в страничен цвят (минимум АВ9хх).

Σ2 = 24 – (6 + А + В2 + С)

Σ2брой взятки, които могат да вземат двамата партньори ако коз е цвета на откриването

24 – максималния брой лузери в двете ръце (максималния брой лузери в една ръка в един цвят е 3).

6 – максималния брой лузери (ГВ) в ръката на открилия в останалите два цвята.

А – максимален брой лузери (ГВ) в двете ръце в цвета на откриването (при нормално разпределение на цвета в опонентите).

А=2 (нормална подкрепа)

А=1 (добра подкрепа)

А=0 (много добра подкрепа)В2 – брой лузери (ГВ) в ръката на отговарящия в останалите два цвята.

С – брой лузери (ГВ) в двете ръце във втория цвят на отговарящия (при първоначалните изчисления отговарящият трябва да приеме, че в ръката на открилия няма подкрепящи карти в този цвят).

С фит в цвета на откриването отговарящият прилага формула (1) или формула (2). Съобразно резултата той има пред себе си следните варианти за отговори:

 • Пас: Σ ≤ 7 (оньорната сила на ръката на отговарящия е до около 7HCP).

 • Покачване цвета на откриването без скок (1♥ – 2♥ или 1♠ – 2♠): Σ = 8 (оньорната сила на ръката на отговарящия не бива да надвишава 9(10) HCP). Този отговор не изключва възможности на ръката да играе в защита.

 • Покачване на цвета на откриването с единичен скок (1♥ – 3♥ или 1♠ – 3♠): Σ = 9 (оньорната сила на ръката на отговарящия не бива да надвишава 7(8) HCP). Този отговор изключва възможността ръката на отговарящия да участвува ефективно в защита.

 • Покачване на цвета на откриването с двоен скок (1♥ – 4♥ или 1♠ – 4♠). Σ = 10 (оньорната сила на ръката на отговарящия не бива да надвишава 7(8) HCP). Този отговор изключва възможността ръката на отговарящия да участвува ефективно в защита и е напълно подчинен на ЗАКОНА ЗА ТОТАЛНИТЕ ВЗЯТКИ, т.е. ако договора влиза, то със сигурност опонентите имат по-добър запис при игра в техен цвят.

 • Отговор 1♠ (ако откриването е 1♥ и отговарящият има обявим четворен или по-дълъг цвят в пика с оньорна сила над 7HCP). При налицието на фит в цвета на откриването този отговор може да бъде направен в един от следните два случая:

  • отговарящият не може да определи дали трябва да се играе манш или трябва да се спре под манша и му е необходима допълнителна информация за ръката на открилия.

  • от гледна точка на ръката на отговарящия има вероятност за шлем, но преди това трябва да е ясно с каква сила е направено откриването.

И в двата случая ръката на отговарящия има достатъчно защитна сила срещу евентуална намеса от страна на опонентите.

 • Отговор 2♣. С фит в цвета на откриването този отговор може да бъде направен в два случая:

 • ръката на отговарящия е по-силна от тази, с която може да се направи подкрепа без скок. Отговарящия преценява дали има или няма манш в зависимост от реанонса на открилия.

 • ръката на отговарящия е неподходяща за отговор 2БК (Jacoby). В този случай отговарящият ще форсира анонсите независимо от реанонса на открилия.

 • Отговор 2БК (Jacoby). В този случай ръката на отговарящия е с приблизително равномерно разпределение, добра подкрепа в цвета на откриването и оньорна сила около 15HCP. Ако ръката на открилия е максимална и има върхови оньори, най-вероятно има шлем. Ако не – маншът е сигурен. Този отговор гарантира, че ръката на отговарящия е готова за наказание на каквато и да е намеса от страна на опонентите.

 • Конвенция “фит + цвят” (1♥ – 2♠,3♣,3♦ или 1♠ – 3♣,3♦,3♥). Този отговор показва добра или много добра подкрепа в цвета на откриването и до 1,5 лузера във втория цвят. Такъв отговор се прави в случаите, когато отговарящия е сигурен, че маншът е гарантиран, но не е сигурен има ли шлем (или не е сигурен какъв е шлема – малък или голям). ВНИМАНИЕ: Ако скокът е в мажор, възможно е да става дума за собствен цвят (без подкрепа в цвета на откриването).

ОТГОВОРИ И РЕАНОНСИ СЛЕД ОТКРИВАНЕ “1 В МАЖОР” (БЕЗ НАМЕСА)

Отговор “пас”

до 7HCP, слаба в дистрибутивно отношение ръка.Отговор 1(след откриване 1)

7+ hcp, 4+ карти в пика, рунд-форсинг. При наличие на добър цвят пика, се допуска отговорът да бъде направен и с по-малка оньорна сила, например: ♠ K J 10 7 5 3 ♥4 ♦ Q 4 2 ♣ 9 7 5. При наличие на 5-ен минор и 4-на пика трябва първо да бъде обявен мажора. Отговорът не изключва нормална, добра или много добра подкрепа в цвета на откриването, т.е. в купа.Открилият продължава по следната схема:

 • 1БК: минимум с 4-а купа (възможно е наличие на необявим четворен минор). Реанонсите на отговарящия са:

 • 2♣: конвенция “Чекбек”.

 • 2♦: форсинг на третия цвят. Обявата е полунатурална и показва или 4+ карти в цвета, или стопер в този цвят и липса на такъв в необявения цвят. Възможно е отговарящия да търси по-подходящ от 1БК скор.

При избора на анонс след обявяване на трети цвят на второ ниво, открилият трябва да спазва следните принципи:

 • Анонс в “без коз” показва стопер само в необявения цвят.

 • С четири карти в третия цвят и липса на стопер в необявения цвят, откриващият трябва да обяви третия цвят на трето ниво.Покачването на третия цвят не говори нищо за евентуална допълнителна сила.

 • Другите анонси на открилия са натурални (в рамките на възможното): повторение на своя цвят, подкрепа на първия цвят на партньора (с три малки карти)....

 • 2♥: sign off. Този реанонс е изборен и предполага минимална подкрепа в купа (три малки карти или двоен топ-оньор).

 • 2♠: sign off.

 • 2БК: инвит за 3БК. С 14÷15HCP открилия назначава 3БК.

 • 3♣, 3♦: манш-форсинг, 5+ карти в цвета на обявата, оглавени поне от две фигури. Този реанонс отрича фит в купа.

 • 3♥: манш-форсинг в купа, желание за обмен на кю-биди.

 • 3♠: инвит.

 • 3БК, 4♥, 4♠: sign off

 • 4♣,4♦: splinter

 • 4БК: Блекууд (4 ценности)

 • 2♣, 2♦: 4+ карти в цвета на обявата. Реанонсите на отговарящия са натурални с изключение на обява в другия минор (четвъртия цвят), което е въпрос за стопер в този цвят (2БК от открилия потвърждава такъв стопер). В секвенцията {1♥ – 1♠; 2♣(♦) - 2♥} анонсът 2♥ е изборен и не обещава фит в купа (но в никакъв случай и не отрича такъв). В секвенцията {1♥ – 1♠; 2♣(♦) - 3♥} анонсът 3♥ е манш-форсинг в купи и желание за обмен на кю-биди.

 • 2♥: 6+ карти в купа. Реанонсите на отговарящия са натурални.

 • 2♠: четворна пика. Реанонсите на отговарящия са натурални с изключение на 2БК, който е въпрос за късина (3♣ или 3♦ от открилия показват сек/шикан, а 3♠ – разпределение 4-5-2-2).

 • 2БК: максимум (възможно е наличие на необявим четворен минор или на шесторен цвят купа с К≥7). В случая става дума за оньорни точки в ръката на открилия тъй като вероятността да се играе в “без коз” е голяма. Отговарящият спазва “правилото за бързото достигане”, като възможните негови реанонси са следните:

  • пас: минимум, това е играта;

  • 3♥: фит в купа, шлемови амбиции, желание за обмен на кю-биди. С безперспективна ръка (бедна на контроли) открилия назначава 4♥. Всеки нов анонс от страна на отговарящия (с изключение на пас) е кю-бид по пътя към шлем (4БК е “Римски Блекууд”).

  • 3♠: манш-форсинг с 5-на пика. Открилият назначава 4♠ с тройна подкрепа в цвета (и поне един топ-оньор) или 3БК без такава подкрепа. Всеки нов анонс от страна на отговарящия (с изключение на пас) е кю-бид по пътя към шлем (4БК е “Римски Блекууд”).

  • 3БК, 4♥,4♠: sign off.

  • 3♣, 3♦: конвенция “форсинг на третия цвят”. Обявата е полунатурална и показва или 4+ карти в цвета, или стопер в този цвят и липса на такъв в необявения цвят. Открилия приема този анонс като проба за 3БК и при наличие на стопер в четвъртия цвят го назначава. Той може да повдигне нивото на втория цвят на отговарящия само ако са изпълнени едновременно следните условия:

 • Той има четири карти в третия цвят;

 • Няма стопер в необявения цвят.

 • Няма три карти в цвета на първия отговор;

 • Собственият му цвят не е такъв, че да бъде обявен още веднаж.

 • 4♣, 4♦: сплинтер. Фитът може да бъде в купа или в пика (на базата на гарантираните от открилия две малки карти в цвета).

 • 4БК: “Римски Блекууд” върху фит в купа.

 • 3♣, 3♦: максимум, 5+ карти в цвета на обявата. Реанонсите на отговарящия са натурални с изключение на 3♦ върху 3♣ (четвъртия цвят), което е въпрос за стопер в този цвят (3БК от открилия потвърждава такъв стопер).

 • 3♥: 6+ карти в цвета (К≥8). Отговарящият с минимална ръка може да пасува или да обяви 3♠ (5+ карти). Всички други негови реанонси форсират към манш (3БК и 4♥ са sign off).

 • 3♠: 4-на купа, инвит;

 • 3БК: sign off (обикновено със 6-на купа и три фигури - нещо от вида АДВххх).


Отговор 1БК

Не е рунд-форсинг. Показва балансирана или полубалансирана ръка, (7)8÷10(11)HCP и една до три карти в цвета на откриването. Отговорът отрича наличие на четири карти в пика (ако откриването е 1♥). Ако откриването е 1♠ е възможно наличие на 5-на купа. Отговорът не отрича наличие на петорен минор или разпределение 5-4 в минорите.

Както видяхме по-горе, отговорът 1БК може да бъде направен и с неравномерна ръка. Затова открилият трябва да продължи анонсите, стига да има нещо подходящо за обявяване. С минимум (до 13 hcp), той трябва да пасува. С по-силна ръка той трябва да обяви 2БК, а ако има някаква четворка встрани, той трябва да я обяви (независимо от силата си). Скок в нов цвят показва максимално откриване и петорен втори цвят.

Проблем възниква, ако откриващият е минимален, открил е 1♥ и има разпределение 4-5-х-х. В този случай реанонс 2♠ е ривърс, а е безсмислен (отговарящия няма четворна пика). Открилият има следните варианти: • Пас: препоръчваме го при слаба ръка с разпределение 4-5-2-2 (отговарящият е отрекъл четворка в пики);

 • Повтаряне на купата (ако тя е от вида ♥ А К Q 3 2);

 • Обява на троен цвят в минор (ако ръката му е от вида: ♠ K Q 3 2 ♥ A 5 4 3 2 ♦ K Q 2 ♣ 2).

Реанонсите на отговарящия са натурални с изключение на следната секвенция: {1♥ – 1БК; 2♥ – 2БК}.

Повтарянето на цвета на откриването показва минимум. В този случай 2БК от отговарящия е форсинг до 3♥. Този анонс отговарящият може да направи с максимум за отговор 1БК (ако е минал през пас ръката му може да бъде и с 11HCP), с минимална подкрепа в цвета на откриването (например двоен топ-оньор) и с някаква дистрибуция в ръката. Открилият продължава по следната схема: • 3♣, 3♦ = късина;

 • 3♥ = слабост, няма сек/шикан в минорите (възможен е сек в пики);

 • 3♠ = сек/шикан в пики, манш-форсинг (на базата на силата, показана от отговарящия)

 • 3БК = около 15 HCP.


Отговор 2ALERT

Конвенция “обратно Друри” (Reverse Drury). Рунд-форсинг. Ръката на отговарящия може да бъде:

(1) слаба монокольорна ръка, желание за игра на скор в един от необявените три цвята. В този цвят ръката има 5 или повече карти повече спрямо цвета на откриването (в който има максимум 3 карти).

(2) (11)12+ hcp с 4+ карти в трефи без фит в цвета на откриването (възможен е минорен бикольор).

(3) 12+ добри оньорни точки с добър 5+ цвят трефа, оглавен поне от два топ-оньора.

(4) (11)12+ hcp с петорен цвят каро, неподходящ за отговор 2♦.

(5) 8÷10(11)hcp с 0+ карти в трефи и фит в цвета на откриването. Ръката е по-силна от такава, с която бихме направили покачване без скок – най-вероятно е с възможности за цакане и/или подкрепящи карти в странични цветове. Ако открилият покаже максимум, ще бъде назначен манш, в противен скучай ще се играе скор в цвета на откриването.

(6) (14)15+hcp с 0+ карти в трефи и добра или много добра подкрепа в цвета на откриването. Ръката е по-силна от такава, с която бихме отговорили 2БК (Jacoby). Най-вероятно след реанонса на открилия (независимо какъв е той) ще последва предложение за обмен на кю-биди или ще бъде приложена някоя от шлемовите конвенции (Римски Блекууд или Жозефина).

(7) 12+ добри точки с 5+ карти в собствен цвят, оглавени поне от два топ-оньора.

(8) 16+hcp без добър собствен петорен цвят и максимум три карти в цвета на откриването. Съобразно собствената сила и реанонса на открилия ще се играе на 3, 6 или 7БК.


Открилият реанонсира по схемата на отговори на конвенция “обратно Друри”:

 • Повторение на цвета на откриването:11÷13 hcp, не гарантира 5 карти в цвета (възможно е наличие на втори цвят).

 • 2♦: 14÷16 hcp, няма отношение към цвета каро (ако откриването е 1♥ е възможна 4-а пика).

 • 2♥ (след откриване 1♠): слабо канапе с 4+ карти в купа.

 • 2♠ (след откриване 1♥): 15÷16 hcp, 5+ карти в пика, ривърсна поредица;

 • 2БК: максимум с 6+ карти в цвета на откриването, оглавени от поне два топ-оньора;

 • 3♣, 3♦:15÷16 hcp, силна ръка с втори добър петорен цвят.


Реанонси:

 • Повторение на цвета на откриването:11÷13 hcp, не гарантира 5 карти в цвета (възможно е наличие на втори цвят).

Реанонсите на отговарящия са по следната схема:

  • Пас: 8÷10 hcp с фит в цвета на откриването. Oтговарящият преценява, че няма шансове за манш. Най-вероятно той се е готвел да обяви манш при максимално откриване.

  • 2♠ (след откриване 1♥): слаба ръка с дълъг цвят пика и нищо друго. Отговарящият не е отговорил с 1♠ защото се е опасявал, че анонсите може да преминат нивото 2♠.

  • 2БК: слаба ръка с дълъг цвят. Открилият задължително обявява 3♣, а отговарящият пасува или обявява 3♦ – sign off.

  • 3 в цвета на откриването: добра или много добра подкрепа, шлемови амбиции, желание за обмен на кю-биди;

  • Манш в цвета на откриването: sign off. Този анонс е по-скоро изключение, тъй като с ръка, достатъчна само за манш при минимално откриване би трябвало да се отговори с Jacoby 2БК. По-вероятно е отговарящия да е с три карти в цвета на откриването и пробит или полупробит втори цвят – предпочита да играе с мисфит пред опасността да обяви лош 3БК.

  • 3БК: sign off. Този анонс показва, че отговарящият е в зоната 15÷17HCP без добър собствен петорен цвят и максимум две карти в цвета на откриването.

  • 3♣: собствен 5+ цвят, оглавен поне от две фигури, манш-форсинг.

  • 3♦: манш-форсинг, петорен цвят каро, неподходящ за отговор 2♦ или минорен бикольор.

  • 3 в другия мажор: собствен 5+ цвят, 12+ hcp, манш-форсинг.

  • 4БК: Римски Блекууд с фит – цвета на откриването.

  • 5 в цвета на откриването: конвенция “Жозефина”.

  • 6БК: sign off

 • 2♦: 14÷16 hcp, няма отношение към цвета каро (ако откриването е 1♥ е възможна 4-а пика).

Реанонсите на отговарящия са по следната схема:

  • Пас: слаба ръка с цвят каро.

  • 2 в цвета на откриването: покана за манш при максимално откриване. Открилият пасува или приема поканата съобразно силата и качеството на ръката си.

  • 2♠ (след откриване 1♥): слаба ръка с дълъг цвят пика и нищо друго. Отговарящият не е отговорил с 1♠ защото се е опасявал, че анонсите може да преминат нивото 2♠.

  • 2БК: слаба ръка с дълъг цвят. Открилият задължително обявява 3♣, а отговарящият пасува или обявява другия мажор, което е и крайния договор.

  • 3 в цвета на откриването: добра или много добра подкрепа, шлемови амбиции, желание за обмен на кю-биди (ръката на отговарящия има допълнителна дистрибутивна сила, която я прави неподходяща за отговор 2БК). С перспективна ръка (максимална, относително богата на първи и втори контроли) открилия приема поканата, обявявайки кю-бид, в противен случай назначава манш в цвета на откриването.

  • 3♣: собствен 5+ цвят, оглавен поне от две фигури, манш-форсинг (възможна е нормална подкрепа в цвета на откриването).

  • 3 в другия мажор: собствен 5+ цвят, 12+ hcp, манш-форсинг.

  • 3♦: манш-форсинг, петорен цвят каро, неподходящ за отговор 2♦ или минорен бикольор с относително слаб цвят каро.

  • Манш в цвета на откриването: sign off. Ръката на отговарящия е в зоната на 8÷10 ΣPts с фит в цвета на откриването и с добри възможности за цакане.

  • 4БК: Римски Блекууд с фит – цвета на откриването.

  • 5 в цвета на откриването: конвенция “Жозефина”.

  • 6БК: sign off

  • 5БК: инвит за 7БК. С максимум (16÷17HCP) открилият назначава 7БК, а с минимум (14÷15HCP) – 6БК.

 • 2♥ (след откриване 1♠): слабо канапе с 4+ карти в купа.

Продълженията на отговарящия са по гореописаната схема.

 • 2♠ (след откриване 1♥): силно откриване, ривърс в пики.

Продълженията на отговарящия са по гореописаната схема (липсва анонс 5БК тъй като ръката на открилия е достатъчно конкретизирана като оньорна сила). 3 в цвета на откриването показва добра или много добра подкрепа, шлемови амбиции и желание за обмен на кю-биди. Всички останали анонси на отговарящия са натурални.

 • 3♣, 3♦:15÷16 hcp, втори добър петорен цвят.

Със слаба ръка отговарящият пасува (най-вероятно). 3 в цвета на откриването показва добра или много добра подкрепа, шлемови амбиции и желание за обмен на кю-биди. Всички останали анонси на отговарящия са натурални.
Отговор 2

Манш-форсинг, 12+ добри оньорни точки, 5+ кари в каро, оглавени поне от два топ-оньора. Възможно е в ръката да има четири карти в другия мажор и/или нормална подкрепа в цвета на откриването (но не и добра или много добра подкрепа, тъй като в този случай отговорът ще бъде 3♦ – конвенция “фит + цвят”). Възможно е в ръката да има 4+ карти в трефа.

Реанонсите на открилия са по следната схема:


 • повторение на цвета на откриването без скок: минимум с 5+ карти и до две карти в каро.

 • 3БК: минимум (12÷14HCP), откриването е с четири карти. В ръката на открилия има до две карти в каро. Възможно е наличие на втори необявим цвят.

 • 2 в цвета на другия мажор: 4+ карти (12÷16HCP), до две карти в каро.

 • 2БК: максимум (15÷16HCP), откриването е с четири карти. В ръката на открилия има до две карти в каро. Възможно е наличие на втори необявим цвят.

 • 3♣: 4+ карти (11÷17HCP), до две карти в каро.

 • Скок в цвета на откриването: максимум, 6+ карти в цвета, до две карти в каро.

 • 3♦: фит в каро (12÷16HCP).

 • Скок в нов цвят: сплинтер

Реанонсите на отговарящия са натурални.

Отговор 2(след откриване 1)

Форсинг до 3♥. Отговорът показва или шесторна купа с 9+ Pts, или петорна купа с 11+ Pts. Възможна е нормална подкрепа в пики. Преди да изберем този отговор трябва да си отговорим на два въпроса: 1. Ако силата на ръката ни е в долната граница (например 9 Pts), имаме ли възможност да обявим 3♥ на реанонс 2♠ от страна на открилия?

 2. Ако обявим 2♥ с петорна купа и 11+ Pts, имаме ли реално продължение след реанонс 2♠ от страна на открилия?

Реанонсите на открилия са по следната схема:

 • 2♠: минимум без 3 карти в купа;

 • 2БК: максимум без 3 карти в купа;

 • 3♣, 3♦: 4+ карти във втори цвят, 11÷17HCP (възможно е наличие на 3+ карти в купа).

 • 3♥: нормална подкрепа в купа, минимум.

 • 4♥: добра ръка, 3 или 4 карти в купа.


Отговор 2(след откриване 1)

Манш-форсинг, 12+ добри оньорни точки, 6+ кари в пика, оглавени поне от два топ-оньора (минимум АВ9ххх). Принципите за реанонсиране са разгледани по-горе в глава “Откриване 1♦”.


Отговор 2БК

“Jacoby 2NT”: показва 13+HCP, 4+ карти в цвета на откриването и е манш-форсинг. В ръката на отговарящия няма допълнителна дистрибутивна сила. ВНИМАНИЕ: този отговор гарантира манш в цвета на откриването и по същество е проба за шлем.

Реанонсите на открилия са по следната схема:


1

2NT!

3!

Максимално откриване, силен цвят, липса на сек / шикан встрани

Sign off 4♥ или кю-биди към шлем

3/3/3!

Сек / шикан в обявения цвят

3NT

Максимално откриване, слаб цвят, равномерно разпределение

4

Минимално откриване, липса на сек / шикан

4/4/4!

Силен втори цвят, силна ръка


ЗАБЕЛЕЖКА: След откриване 1♠ логиката на схемата е същата.
Отговори 3♣, 3♦ или 3♥ (след откриване 1♠)

Конвенция “фит + цвят”: манш-форсинг с изявени шлемови амбиции. Анонсът показва 5+ карти в цвета на обявата, оглавени поне от две фигури (минимум АВ9хх) и добра или много добра подкрепа в цвета на откриването. Ако в цвета на отговора няма два топ-оньора, то в ръката на отговарящия задължително има поне една подкрепяща карта в другите два цвята.

Реанонсите (и на двамата партньори) показват първи контроли в страничните цветове. Ако единият партньор е показал първи контрол в даден цвят, обявата на другия партньор в същия цвят показва втори контрол. Реанонс на открилия в цвета на отговора показва наличие на топ-оньор (или контрол). Реанонс на отговарящия в цвета на отговора показва наличие на два топ-оньора в цвета. ВНИМАНИЕ: Ако открилият има два топ-оньора в цвета на откриването, първият му реанонс е повтаряне на цвета на трето ниво (по този начин за двамата партньори става ясно, че в цвета на откриването броят на губещите взятки е нула).

Открилият има два слаби реанонса:

= назначаване на манш в цвета на откриването веднага след отговора 3♣, 3♦ или 3♥: показва три малки карти в цвета на отговора, асо в цвета на откриването и никакъв друг първи контрол.

= 3БК веднага след отговора 3♣, 3♦ или 3♥: показва три малки карти в цвета на отговора и липса на какъвто и да бил първи контрол в ръката.


Отговор 3БК

(13)14÷15HCP и безперспективна за шлем ръка.


Отговор в стил “сплинтер”

отговор в нов цвят с двоен скок (3♠, 4♣, 4♦ върху откриване 1♥ и 4♣,4♦,4♥ върху откриване 1♠) е “сплинтер” и показва силно съгласуване на цвета на откриването и желание за обмен на кю-биди по пътя за шлем. Единственият слаб реанонс на открилия е обява на манш в цвета на откриването.


ОТГОВОРИ СЛЕД ОТКРИВАНЕ “1 В МАЖОР” ОТ ТРЕТА ПОЗИЦИЯ


 • Анонс 2♣ от отговарящия (който е пасувал) е конвенция “Обратно Друри”. Тази конвенция се използува при откриване в мажор в III-a и IV-a позиция от страна на партнера или след негов оверкол в мажор на първо ниво. Целта е да се провери с каква сила е извършено откриването (оверкола).

1♥(♠) – 2♣ (Конвенция Друри).

Открилия (извършилия оверкол) отговаря по следната схема:

= връщане в цвета на откриването (намесата) – слабо, около и под 11hcp;

= 2♦: малко по-силно откриване (12÷15hcp);

= 2БК: максимум (не важи за намеса);

= скок в цвета на откриването: 6+ карти в цвета, максимум

= цвят: търси подкрепа в обявения цвят, не е слабо откриване;


 • Анонс 2♦ (а също 2♥ след откриване 1♠) от отговарящия (ако е пасувал) може да е слабо (8-10 hcp).

 • Отговорите 3♣ и 3♦ показват 9-11 hcp с добър шесторен цвят, без фит в цвета на откриването.


СПРАВЯНЕ С НАМЕСА СЛЕД НАШЕ ОТКРИВАНЕ 1/ 1

  • I-и защитник се намесва с контра.

Контрата има призивен характер и е рунд-форсинг за II-и защитник (ако отговарящия пасува).

Схемата, по която продължава отговарящия е следната: • Пас: (1) слаба и безперспективна ръка или (2) ръка, притежаваща защитни възможности в другия мажор. След задължителния отговор на II-и защитник открилият пасува с минимум, а с добри защитни стойности контрира. Всички други негови анонси показват нежелание за игра в защита.

 • Реконтра: (10)11+ HCP, добри защитни възможности, желание за наказание на опонентите.

 • 1БК: подкрепа в цвета на откриването, желание за получаване на повече информация за ръката на открилия. С този анонс отговарящият показва нежелание за игра в защита.

 • Нов цвят без скок: до 8(9) hcp, натурално, съревнователно, 5+ карти в цвета, възможен е фит в цвета на откриването. Ръката не е подходяща за игра в защита.

 • 2, 3, 4 в цвета на откриването: блок с практически нулеви защитни стойности в ръката. Нивото се определя от ЗАКОНА ЗА ТОТАЛНИТЕ ВЗЯТКИ.

 • 2БК (след откриване “1 в мажор”): Jacoby

 • 3♣: конвенция “фит + цвят”. Ръката не е подходяща за игра в защита.

 • 3♦: конвенция “фит + цвят”. Ръката не е подходяща за игра в защита.

 • 3♥ (ако откриването е 1♠): конвенция “фит + цвят”. Ръката не е подходяща за игра в защита.

 • 3БК: sign off. Отговарящият е преценил, че този договор ще даде по-добър запис от евентуална контра на цвят, обявен от опонентите.

 • нов цвят с двоен скок: сплинтер
  • I-и защитник се намесва с 1БК (силен, безкозово разпределение)

При натурална намеса с 1БК, показваща 15(16) ÷ 17(18) HCP и стопер в цвета на откриването е трудно да се предположи, че отговарящия има някаква съществена оньорна сила. Поради това повечето му анонси са натурални и нефорсиращи:

 • пас: (1) слаба и безпреспективна ръка или (2) относително силна ръка с 4+ карти в другия мажор.

 • контра: (1) слаба ръка, липса на фит в цвета на откриването, 5+ карти в собствен цвят или (2) добри защитни стойности с фит в цвета на откриването. Ако II-и защитник пасува, открилият задължително обявява 2♣ (продълженията на отговарящия са натурални и са в зависимост от вида на неговата ръка и от реанонсите на I-и защитник). Ако II-и защитник не пасува, открилият задължително пасува за да даде възможност на отговарящия да изрази ръката си.

 • 2, 3, 4 в цвета на откриването: блок с практически нулеви защитни стойности в ръката. Нивото се определя от ЗАКОНА ЗА ТОТАЛНИТЕ ВЗЯТКИ.

 • Нов цвят на второ ниво: слаба ръка, липса на фит в цвета на откриването, 5+ карти в цвета на обявата, съревнователно, няма шансове за манш.

 • 3♣: конвенция “фит + цвят”. Ръката не е подходяща за игра в защита.

 • 3♦: конвенция “фит + цвят”. Ръката не е подходяща за игра в защита.

 • 3♥ (ако откриването е 1♠): конвенция “фит + цвят”. Ръката не е подходяща за игра в защита.

 • нов цвят с двоен скок: сплинтер  • I-и защитник се намесва с 1БК (някакъв слаб вариант, показващ разбалансирана ръка)

В тази ситуация има сериозна опасност от блокиране на нашите анонси. Затова основната ни цел е да покажем имаме или нямаме фит в цвета на откриването. Другата цел, която преследваме е бързо да уточним за манш или скор трябва да играем. Затова с фит в цвета на откриването по възможност трябва да се въздържаме от контра. В тази ситуация с 8+ HCP можем да контрираме в два случая: липса на фит в цвета на откриването или дължина в цвета, маркиран от намесата (ако намесата показва двуцветие – дължина в единия и стопер/полустопер в другия). Не бива да контрираме и със 16+HCP, защото може да се получат недоразумения между партньорите. С фит в цвета на откриването отговорите са по следната схема:

 • 2, 3, 4 в цвета на откриването: блок с практически нулеви защитни стойности в ръката. Нивото се определя от ЗАКОНА ЗА ТОТАЛНИТЕ ВЗЯТКИ.

 • Нов цвят на второ ниво: слаба ръка, липса на фит в цвета на откриването, 5+ карти в цвета на обявата, съревнователно, няма шансове за манш.

 • 2 в маркирания цвят (ако намесата показва двуцветие - в единия от тях): манш-форсинг ( ръката е по-силна от тази, скоято бихме обявили 2БК).

 • 2БК (след откриване “1 в мажор”): Jacoby

 • 3♣: конвенция “фит + цвят”. Ръката не е подходяща за игра в защита.

 • 3♦: конвенция “фит + цвят”. Ръката не е подходяща за игра в защита.

 • 3♥ (ако откриването е 1♠): конвенция “фит + цвят”. Ръката не е подходяща за игра в защита.

 • нов цвят с двоен скок: сплинтер  • I-и защитник се намесва натурално с цвят без скок

  • пас: (1) слаба и безперспективна ръка или (2) 8+ HCP, липса на фит в цвета на откриването, добри защитни възможности.

  • Контрата е негативна. Ако има необявен мажор, контрата показва 4+ карти в него (възможно е освен четворния мажор да има 5+ карти в четвъртия цвят).

  • 2, 3, 4 в цвета на откриването: блок с практически нулеви защитни стойности в ръката. Нивото се определя от ЗАКОНА ЗА ТОТАЛНИТЕ ВЗЯТКИ.

  • Отговор в цвят на второ ниво (без скок) – не форсира;

  • Отговор в цвят на второ ниво (със скок) – форсира;

  • Отговор в цвят на първо или трето ниво – форсира;

  • 2БК (след откриване “1 в мажор”): Jacoby

  • отговор в цвят (с двоен скок) e Сплинтер;

  • кю-бид в цвета на намесата – манш-форсинг с фит в цвета на откриването.  • I-и защитник се намесва натурално с цвят със скок

По принцип схемата на отговорите се запазва с тази разлика, че пространството за анонсиране се съкращава. Нов цвят на практика форсира винаги. По тази причина негативната контра на трето ниво става многозначна (на трето ниво тя е предлагателна и открилия може да пасува, а на четвърто ниво тя почти винаги е наказателна). Анонсите в “без коз” са по баланс: 2БК – инвит, 3БК – sign off. 4БК е Римски Блекууд с фит в цвета на откриването. Покачването на цвета на откриването без скок е съревнователно, а обявата на манш в цвета на откриването е sign off. Силна ръка с фит в цвета на откриването се показва с кю-бид.

  • I-и защитник се намесва с “Майкълс кю-бид”

W N E S

1 2(+m) ? • *- 8+ Pts, без фит в пика, приблизително равномерно разпределение. Можем да опишем тази контра като “интонационна” – намеква на откриващия за желанието на отговарящия да накаже намесата. Ето няколко примерни ръце на отговарящия:

1) 82 2) K2 3) 8 4) 5

 KJ3  A32  QJ32  K32

 K1032  QJ32  QJ32  Q7532

 Q765  A642  Q987  A975 • 3- фит в пика, блок. Ръката на отговарящия е от вида: KT54  765  QT32  54

 • 2NT- фит в пика, инвит за манш в пика с ръка от вида:  KT5  A2  QJ54  9764

 • 3- 13+ Pts, фит в пика, относително равномерно разпределение – ръка от вида:  KT54  A3  QJ54  K32

 • 4- sign off, слаба и дистрибутивна ръка, например: AQ654  3  98765  65

 • 3NT- фит в пика, не много силна (но не по-малко от 1,5 ЗВ), но силно дистрибутивна ръка – нещо от вида:  QJ654  3  AQ765  65

 • 4,4,4- Сплинтер

 • 3,3- натурално, манш-форсинг, или собствен цвят, или “фит + цвят”, например:

 A92  32  Q76  AKT65

 32  2  A54  KQJ9865ЗАБЕЛЕЖКА: Аналогична е схемата на отговори в секвенцията 1 – 2.

  • I-и защитник се намесва с “Необичаен 2БК – минорен бикольор”

W N E S

1 2NT(+) ? • *- равномерно разпределение, показва превес в сумарната оньорна сила. Примерни ръце на отговарящия:

1) KQ98 2) AJ32 3) KQ987 4) A2

 A2  32  32  Q32

 987  K765  Q43  K876

 J1032  J102  A32  9865 • 3- фит в купи, силата е минимум за инвит, ръката не е подходяща за контра. Примерни ръце на отговарящия:

1) AJ2 2) KQ43 3) QJ3 4) AJ32

 KQ43  AJ32  AK432  KQ54

 9876  J102  A32  A32

 32  32  32  K2
 • 3- манш-форсинг, или собствен цвят в пики, или 5+ карти в пика + фит в купи. Ръката не е подходяща за контра. Примерни ръце на отговарящия:

1) KQJ987 2) AQJ987 3) AK543 4) AKQ32

 A2  A2  KQ32  KQ32

 32  A2  32  A2

 432  532  32  32
 • 3- добър фит в купи и на практика нищо друго – ръка от вида:

 J1032  KQ32  32  432

не забравяйте, че истинският инвит е 3. • 3- натурално, 6+ карти, не е форсинг, ръка от вида:

 QJ10965  J10  A32  32

 • 3NT- желание за игра на 4 на базата на дистрибутивна ръка с някакви защитни взятки – нещо от вида:

 KJ1032  A9765  2  32

 • 4,4- Сплинтер, примерно (4):

 KQ32  A9876  K65  2

 • 4- блок, т.е нещо от вида:

 J10987  KJ1032  32  2

ЗАБЕЛЕЖКА: Същата схема използуваме и след откриване 1.


  • I-и защитник пасува, отговарящият отговаря в стил “2 over 1”, а II-и защитник се намесва.

В тези ситуации имаме значителен превес в оньорната сила, затова анонсираме по следния начин:

    • Контра- липса на фит в нашата посока, наказателна контра;

    • Всико останало- по пътя към манш.  • II-и защитник се намесва в балансираща позиция

В тези случаи откриващият при своите реанонси трябва да отчита слабостта на отговарящия. Например в секвенцията:

W N E S


1 пас пас *

?

предлагаме следната схема от реанонси на открилия: • **- максимално откриване, реконтрата е призивна. Например реконтра можем да дадем с ръка от вида: 2  AQJ32  A2  KQJ32

 • 1: четворка в цвета, ръка от вида: AKJ2  KQT92 32  32

 • 2: разпределение 5-5 или по-добро;

 • 2,3,4: блок

 • 3: разпределение 6-5 с не много силна ръка

ЗАБЕЛЕЖКА: При наличие на добро разпределение и силна ръка е по-добре първо да покажем разпределението (със скок), а не да бием призивна реконтра. Например в секвенцията:

W N E S


пас 1 пас пас

* ?


с ръка от вида  AKQ65  AQ10765  J2  - е по-добре да обявим 2 вместо реконтра.

ЗАБЕЛЕЖКА: Re-open в цвят (без скок) не обещава силно откриване, а добро разпределение. Например в секвенцията:

W N E S


1 пас пас 2

?

с ръка от вида  A2  AQJ32  2  KQJ102 трябва да обявим 3, а не контра. Ако дадем контра, отговарящия може да обяви 4 с ръка от вида  J10932  54  A876  32, ръководейки се единствено от баланса. В същата тази секвенция открилия анонсира по следната схема: • *- силно откриване, 3+ карти в необявените цветове:

1)  AQ2  KQJ98  32  AQ9

2)  KQJ2  AQ1097  2  AQ3

3)  QJ102  AK975  A2  A2

4)  AK2  AKQ32  2  QJ32

5)  A32  AKQJ32  3  A32


 • 2- съревнователно, ръка от вида:  K2  AQJ987  32  A109

 • 2- разпределение 5-6 и нелоша ръка от вида:  AKQ32  AQ10987  -  Q2

 • 2NT- натурално, максимално откриване;

 • 3- 7,5-8,5 бързи взятки, например:  K2  KQJ9865  2  AJ2


НАША НАМЕСА СЛЕД ОТКРИВАНЕ 1 ОТ ОПОНЕНТИТЕ

Спазваме същите принципи, описани в глава “Наша намеса след натурално откриване 1 от опонентите”.


НАША НАМЕСА СЛЕД ОТКРИВАНЕ 1♠ ОТ ОПОНЕНТИТЕ

Анонсите на I-и защитник са следните: • Пас: слаба и безперспективна ръка или трап-пас

 • Контра: многозначен анонс, включващ следните варианти:

 1. 12+ точки, поне по три карти във всеки от останалите три цвята (включително трикольорна ръка със сек / шикан в пики).

 2. 16+ точки, монокольорна ръка с добър цвят (К ≥ 7).

 3. 15 – 17 HCP, безкозово разпределение, поне един стопер в пики.

 4. 21+ HCP, безкозово разпределение, поне два стопера в пики.

Ако другият опонент пасува II-и защитник обявява по следната схема:

  • 1БК: 7 – 9 HCP, равномерно разпределение, стопер в пики

  • 2♣: двузначен анонс:

 • негатив, 0-5(6) HCP, 0+ карти в трефа (ръката пасува на всеки следващ анонс)

 • предпочитан цвят със слаба ръка (по преценка на втори тур се обявява 3♣)

  • 2♦: предпочитан цвят (4+ карти), желание за скор при минимум на партньора

  • 2♥: 5+ карти в купи, желание за скор при минимум на партньора

  • 2♠: манш-форсинг. Реанонсите на далия контрата партньор са следните:

   • 2БК: 22+ HCP, безкозово разпределение

   • 3♣ / 3♦ / 3♥: 5+ карти в цвета на обявата (К ≥ 7)

   • 3♠: балансирана ръка (или трикольор), предложение за 3БК, но без стопер в пики

   • 3БК: 15 – 17 HCP, безкозово разпределение

  • 2БК: инвит за 3БК с 10 – 12 HCP, равномерно разпределение и поне 1,5 стопера в пики

  • 3♣ / 3♦ / 3♥: 5+ карти в цвета на обявата (К ≥ 7), дистрибутивна сила

  • 3♠: предложение за 3БК, но без стопер в пики

  • 3БК: това е играта

Ако другият опонент даде реконтра II-и защитник обявява по следната схема:

  • пас: нямам конструктивен анонс, силата не е определена (възможно е единственият цвят да е пика)

  • 1БК: партнер, имам някаква сила и поне по три карти в трите цвята, казвай цвят

  • 2♣ / 2♦ / 2♥: предпочитан цвят, желание за скор при минимум на партньора

Ако другият опонент обяви 2♠ II-и защитник обявява по следната схема:

  • пас: нямам конструктивен анонс, силата не е определена

  • 2БК: партнер, предпочитам ние да играем, имам стопер в пика

  • 3♣ / 3♦ / 3♥: 5+ карти в цвета на обявата, съревнователно

  • 3БК: това е играта

Ако другият опонент обяви 1БК, 2, 2 или 2♥ II-и защитник обявява по следната схема:

  • пас: нямам конструктивен анонс, силата не е определена

  • контра: негативна, стойности в останалите цветове

  • собствен цвят без скок: съревнователно
   • 1БК: многозначен анонс, включващ следните варианти:

 1. слаба ръка с минорен бикольор

 2. слаба монокольорна ръка с 6+ карти в купа

 3. безкозово разпределение с поне 1,5 стопера в пики, 18 – 20 HCP.

Ако другият опонент пасува II-и защитник продължава по следната схема:

  • пас: слаба (до около 4HCP) и безперспективна ръка

  • 2♣ / 2♦: слаба ръка с предпочитание към цвета на обявата. Обявилия 1БК продължава по следната схема:

   • пас / 2♥: това е играта;

   • 2БК: безкозово разпределение, 18 – 20 HCP (продълженията са съгласно принципите след откриване в “без коз”)

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако вторият партньор иска да форсира анонсите, вместо 2♣ или 2♦ той обявява 2♠.

Ако другият опонент контрира II-и защитник по принцип пасува. Всеки друг анонс от него е съревнователен. Реконтрата е “SOS”.

Ако другият опонент говори, II-и защитник прилага конвенция “Лебензол”


   • 2(): 8-15 точки, 5+ карти в цвета на обявата;

   • 2: 11+ точки, 5+ карти в цвета на обявата (както е в “Синя трефа”).

   • Двуцветни намеси – както в “Синя трефа” (защита “Гестем”).

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница