Ведомства иДата02.02.2017
Размер35.65 Kb.
С П Р А В К А

за отразяване на становища от общественото обсъждане по проект за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър (НПРРЧС)ВЕДОМСТВА И

ПРЕДПРИЯТИЯ


Предложение


Приема/ не приема предложението


Мотиви за неприемане на предложението


„Теленор България" ЕАД

Във връзка с общественото обсъждане на Проект за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър (НПРРЧС), в установения срок „Теленор България” ЕАД представя на вниманието Ви своето становище.

Като едно от водещите предприятия на пазара на телекомуникационни услуги, „Теленор България“ ЕАД е пряко заинтересувано от разпределението на радиочестотния спектър на територията на Република България. Ефективното разпределение на спектъра е в основата на развитието на този пазар, както и на развитието на непрестанно развиващите се технологии, подобряването на продуктите, предлагани от предприятията и съответно удовлетворяването на потребителите и техните непрекъснато увеличаващи се нужди и интереси от все по-добри, по- бързи и по-сигурни комуникации.

Във връзка с горното, бихме искали да изразим принципната си подкрепата към Проекта за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър (НПРРЧС). Също така, бихме искали да обърнем внимание на някои основни, по наше мнение, моменти в Проекта и да изтъкнем тяхното значение.

На първо място, в мотивите към Проекта за изменение и допълнение на НПРРЧС е посочено, че се цели „осигуряване на условия за определяне на достатъчен радиочестотен спектър за радиорелейни линии с висока плътност, което от своя страна е едно от условията за осигуряване развитието на 4G мрежите“. Както вече споменахме, развитието на технологиите и по-конкретно на мобилните такива, има важно значение, както по отношение на пазара и неговото икономическо отражение, така и по отношение на обществената роля на комуникациите. Мрежите от ново поколение са вече широко разпространени, както на територията на Европейския съюз, така и в развитите страни извън Европа. Изграждането на такива мрежи в България е свързано със значителни инвестиции от страна на предприятията. Такива инвестиции вече са направени от Теленор. Това развитие обаче е зависимо от честотите като ограничен ресурс. Тук е необходима подкрепата на държава при определянето на радиочестотната политика и ефективното разпределяне и използване на честотите.

На следващо място, с допълнението в т. 1 от Проекта, на практика цялата радиочестотна лента 57~66GHz (т. нар. V-Band), се предвижда да се използва от НЕПОДВИЖНАТА радиослужба. Ефектът от тази промяна е положителен за Теленор и за мобилните оператори, като цяло по отношение на възможностите за използване на радиорелейни линии с висока плътност.

С предложението за промяна на Забележка 182 (т. 3 от Проекта) се създават условия за използване на радиочестотна лента 2500 - 2690 MHz за мобилни приложения, както следва:

2500-2570 MHz и 2620-2690 MHz - UTRA/FDD (ETSI TS 25.101)

2570 - 2620 MHz - UTRA/TDD (ETSI TS 125 102),

след пълното освобождаване на „определени радиочестотни ленти, използвани за нуждите на националната сигурност (до 31 август 2015 г.)“. Считаме, че това е крачка в положителна посока, що се отнася до освобождаването на спектър, който да бъде използван за нужди, различни от националната сигурност.

На следващо място, с т. 4 се добавя нова забележка:

„300. В тази честотна лента отделни радиочестоти, определени за национална сигурност, се използват съвместно от националната и от локални системи за оповестяване (ЛСО), с цел превенция и реагиране при бедствия. Тези радиочестоти се определят в стандартни оперативни процедури за взаимодействие между МВР и оператора, експлоатиращ ЛСО“.

Така формулиран, текстът остава неясен. Считаме, че би следвало да се уточни с кой от предходните текстове/забележки кореспондира израза „В тази честотна лента“ или да бъде отбелязана конкретната честотна лента, за да се избегне неяснотата и възможността за неправилно тълкуване.


Приема се .

Предложена е редакция, съгласно която в предложения проект за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър в т.т. 2, 3, 4 и 5 са определени отделните радиочестотни ленти, за които се отнася забележка 300. По този начин допълнителните промени в прилежащите забележки са обособени самостоятелно в отделни точки – т. 6, 7 и 8. Считаме, че с извършеното разграничаване са избегнати неяснотите.По отношение на използваните изрази „в тази честотна лента“ в т. 4 следва да отбележим, че изразът: „В тази честотна лента“ се среща в голяма част от забележките в действащия план, като например, в забележки 48, 68, 91, 93, 94, 95, 140, 163 и др.
Каталог: upload -> docs -> 2015-05
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия
2015-05 -> Отговорни институции времеви период


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница