Великденско математическо състезание – 20. 04. 2013г. 6 класДата15.01.2018
Размер25.34 Kb.
#47485
СМБ – Секция “Изток”

ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – 20.04.2013г.

6 клас

Времето за решаване е 120 минути.

Регламент: Всяка задача от 1 до 15 има само един верен отговор от четири възможни. “Друг отговор” се приема за решение само при отбелязан верен резултат. Задачите са разпределени на групи по трудност: от 1 до 3 се оценяват с по 1 точки; от 4 до 6 – с по 3; от 7 до 9 – с по 5; от 10 до 12 – с по 7 и от 13 до 15 – с по 9 точки. Организаторите Ви пожелават успех !
Име……………………………………………………..училище………………....................град…………...

1. Пресметнете алгебричния сбор 7–10+3–5:

А) 5 Б) –5 В) 15 Г) друг отговор

2. Числената стойност на израза e:

А) Б) В) Г) друг отговор

3. Пресметнете

А) 5 Б)12 В) 13 Г) друг отговор

4. В Декартова координатна система Оху ( м.ед. = 1 см.) са дадени точките . Лицето на фигурата е: А) Б) В) Г) друг отговор

5. Ани и Антон имали общо 14 великденски яйца. Когато Антон изял 2 яйца и Ани му дала 2 яйца от своите, двамата вече имали поравно. Колко яйца е имала Ани в началото?

А) 6 Б) 8 В) 7 Г) друг отговор

6. Колко пъти ще се увеличи обема на конус, ако радиусът се увеличи 4 пъти, а височината се намали 2 пъти? А) пъти Б) пъти В) пъти Г) друг отговор

7. Неизвестното число от равенството е:

А) 2 Б) 2 В) –0,7 Г) друг отговор

8. Сега (2013 година) Ани е на 10 години, а годините на Симеон са , където . През коя година, годините на Симеон са били два пъти повече от годините на Ани?

А) 2007 г Б) 2014 г В) 2020 г Г) друг отговор

9. Скоростта на кораб по течението на реката е 45,75 км/ч, а срещу течението 37,25км/ч. Колко километра, ще измине сал за 1ч 36мин А) 6,8км Б) 13,6км В) 6,5км Г) друг отговор

10. На линията на чертежа всяка отсечка е с дължина . Общата дължина е 2012см. Краят на линията е:


Г) друг отговор

11. Централният ъгъл на сектор, който е на развивката на околната повърхнина на конус е. Ако диаметърът на основата на конуса е , то лицето на повърхнината на конуса е:

А) Б) В) Г) друг отговор

12. Сумата от цифрите на числото е:

А) 18113 Б) 18032 В) 2013 Г) друг отговор

13. В деня „Да изчистим България за един ден” учениците от 6а решиха да изчистят училищния двор. Училищният двор заема 80% от училищната площ (училищна сграда, физкултурен салон, двор), която е 16000 м2. След 54 мин. почистване се оказва, че непочистената част е 2/3 от останалата част от училищната площ. За какво време, е почистен училищния двор? А) Б) В) Г) друг отговор

14. Ани обича да пресмята суми от цифрите, които показват часа и минутите на електрония й часовник. Например 21:54, тя пресмята 2+1+5+4=12. Колко различни сборове може да получи Ани?

А) 19 Б) 20 В) 24 Г) друг отговор

15. Ани и баба Марина боядисали 24 яйца за Великден. Боядисаните яйца в червен цвят са 9, които са 150% от боядисаните яйца в син цвят, а боядисаните яйца в зелен цвят са с 1 повече от боядисаните в жълт цвят. Разпределени, чрез кръгова диаграма , ъгълът на сектора представляващ яйцата боядисани в жълт цвят е:А) Б) В) Г) друг отговор


ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – 20.04.2013г.

ОТГОВОРИ - 6клас
Отговори: 1б; 2а; 3б; 4в; 5б; 6б; 7в; 8г(2005); 9а; 10а; 11г(); 12а ; 13в; 14г(25); 15в


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница