Великденско математическо състезание – 22. 04. 2012 г. 8 класДата25.07.2016
Размер34.33 Kb.
#5729
СМБ – Секция „ИЗТОК”

ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – 22.04.2012 г.

8 клас

Времето за решаване е 120 минути.

Регламент: Всяка задача oт 1 до 15 има само един верен отговор. „Друг отговор“ се приема за решение само при отбелязан верен резултат. 15 тестови задачи са разделени на групи по трудности: от 1 до 5 се оценяват с по 3 точки; от 6 до 10 – с по 5 точки и от 11 до 15 – с по 7 точки. Организаторите Ви пожелават успех !

Име……………………………………………………..училище………………..град…………...1зад. Изразът е тъждествено равен на:

а) б) в) г) друг отговор2зад. Сумата от корените на квадратното уравнение е

а) б) в) г) друг отговор3зад. В координатната система Оху е дадена точка А(– 5; 4). Точките В и С са образи на точка А при осева симетрия относно Оу и централна симетрия относно точка О. Лицето на ∆АВС е:

а) 20 кв. м. ед. б) 40 кв. м. ед. в) 80 кв. м. ед. г) друг отговор4зад. За коя стойност на параметъра а в системата стойността на х е равна на – 16?

а) – 4 б) – 3 в) – 2,5 г) друг отговор5зад. Медианите CM и AN на правоъгълния ∆АВС () се пресичат в т. О. Ако АВ = 12 см, то дължината на СО е равна на:

а) 4 см б) 6 см в) 8 см г) друг отговор6зад. Дадени са изразите , (n > 0 е цяло число) и .

MN е равно на:

а) б) 1 в) 2 г) друг отговор7зад. Равнобедрен трапец ABCD (AB CD) има обиколка 26 см и средна основа с дължина 8 см. Диагоналът АС е ъглополовяща на . Основата АВ има дължина:

а) 5см б) 11 см в) 17 см г) друг отговор8зад. Уравнението има един корен, когато параметърът m приема стойност:

а) б) или 0 в) или 0 г) друг отговор9зад. Ако , то изразът е равен на:

а) б) – 1 в) – х г) друг отговор10зад. Ако сумата на две числа е 11, а произведението им е 28, то сумата от квадратите им е:

а) 65 б) 93 в) 121 г) друг отговор11зад. Стойността на израза е:

а) б) в) 2 г) друг отговор12зад. Ако положителното числото а увеличим с 10%, а след това полученото намалим с 50%, ще получим число, което е със 7,35 по-малко от числото а2. Числото а е:

а) 2 б) 2,65 в) 3 г) друг отговор13зад. Броят на всички двуцифрени числа, притежаващи свойството: сборът от числото и числото, записано със същите цифри, но в обратен ред е точен квадрат на естествено число, е:

а) 8 б) 10 в) 12 г) друг отговор14зад. Велосипедист се движи по пътя АВ, който се състои от хоризонтален участък, изкачване и спускане. По равния участък скоростта му е 12 км/ч, при изкачване – 8 км/ч, а при спускане – 15 км/ч. От А до В велосипедистът пътува 5 часа, а от В до А – 4 часа и 39 минути. Ако дължината на хоризонталния участък е 28 км, общата дължина на останалата част от пътя е:

а) 24 км б) 25 км в) 26 км г) друг отговор15зад. Диагоналите на квадрата ABCD се пресичат в точка О. Точките M и N са среди съответно на отсечките OD и BC. Мярката на ∡AMN е:

а) 45º б) 60º в) 75º г) друг отговорОтговори 8 клас
Отговори: 1 а); 2 б) 3 б); 4 г) – 2; 5 а); 6 г) 0; 7 б); 8 в); 9 в); 10 а); 11 б); 12 в); 13 а); 14 в); 15 г) 90°
11зад.
13зад. Ако цифрите на числата са х и у от условието следва, че , . Тъй като х и у са цифри то . Тъй като 11 дели n2, 11 дели и n, следователно n = 11. и намиране на , числата са 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83 и 92 – 8 на брой.

15зад. NP AC NP е средна отсечка в ∆СОВ, и

AMO MPN (две страни и прав ъгъл между тях)


Каталог: velikdensko2 -> VM 12
VM 12 -> Beликденско математическо състезание – 22. 04. 2012 5 клас
VM 12 -> Регламент: Всяка задача от 1 до 15 има само един верен отговор. "Друг отговор"
velikdensko2 -> Beликденско математическо състезание – 16. 04. 2011 6 клас
velikdensko2 -> Beликденско математическо състезание – 24. 04. 2010 10 клас
VM 12 -> Задача Панделка е разделена на 5 равни части. С колко разрязвания е станало това без да сгъвате панделката?
VM 12 -> Смб – Секция”изток” великденско математическо състезание – 22. 04. 2012 г
VM 12 -> Великденско математическо състезание – 22. 04. 2012 г. 2 клас Времето за решаване е 120 минути
VM 12 -> Beликденско математическо състезание – 22. 04. 2012 7 клас


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница