Великденско математическо състезание 12. 04. 2008г. 3 класДата22.07.2016
Размер59.05 Kb.
#1008
ТипРегламент
СМБ – Секция “Русе”

Великденско математическо състезание 12.04.2008г.

3 клас

Времето за решаване е 120 минути.

Регламент: Всяка задача от 1 до 15 има само един верен отговор. “Друг отговор“ се приема за решение само при отбелязан верен резултат. Задачите от 1 до 5 се оценяват с по 3 точки, от 6 до 10 с по 5 точки и от 11 до 15 с по 7 точки.

Организаторите Ви пожелават успех !

Име............................................................................училище.................................…......... ……град...........

1 зад. Стойността на израза (135 + 8 . 9 . 4) . 0 + 35 : 7 + 5 = е:

а) 433 б) 25 в) 10 г) друг отговор2 зад. Баба Рада боядисала за Великден 48 яйца – червени, зелени и пъстри. Червените яйца били 3 пъти повече от зелените, а пъстрите били колкото червените и зелените взети заедно. Колко са пъстрите яйца?

а) 24 б) 18 в) 6 г) друг отговор3 зад. Ема боядисала с 12 яйца повече от Лена, а двете заедно боядисали 42 яйца. Колко яйца е боядисала Ема?

а) 12 б) 15 в) 13 г) друг отговор4 зад. Колко отсечки има на чертежа?

С О Р Е А О К М N F

А• •В • • • • Д • • Е • • • • • •

a) 9 б) 14 в) 12 г) друг отговор5 зад. Реши уравнението 2 . х + 788 = 217 . 4. С полученото за х число замести а в израза (а + 266) – 28 . 4 и пресметни стойността му. Стойността на израза е: а) 436 б) 435 в) 500 г) друг отговор

6 зад. Едно зайче тежи колкото 8 мишки, а една котка тежи колкото 2 зайчета. Колко мишки тежат толкова, колкото тежи една котка? а) 3 мишки б) 12 мишки в) 9 мишки г) друг отговор

7 зад. В училищна библиотека има 4 библиотечни шкафа. Всеки шкаф има по 7 рафта, а на всеки рафт има по 28 книги. Седемнадесет ученици взели по 3 книги, а 147 ученици взели по 2 книги. Колко книги са останали?

а) 784 б) 295 в) 436 г) друг отговор8 зад. Снежанка има 43 бонбона, а всяко от седемте джуджета има по 3 бонбона. По колко бонбона трябва да даде Снежанка на всяко от джуджетата, за да има по равно с всяко от тях?

а) 8 б) 5 в) 7 г) друг отговор9 зад. Най – малкото трицифрено число, записано с различни цифри, е разделено на сбора от цифрите си. Колко е частното? а) 38 б) 41 в) 34 г) друг отговор

10 зад. Ани започнала да подготвя домашните си работи в 16 ч. 15 мин. и завършила в 18 ч. 5 мин. Колко време е отделила за домашното по български език, ако за домашното по математика й били необходими 55 минути? а ) 1 ч. б) 55 мин. в) 1 ч. 55 мин. г) друг отговор

11 зад. Правоъгълно дворно място има дължина 56 м и широчина 7 пъти по-къса от дължината. Дядо Петко има 500 м телена мрежа. Колко метра ще му останат, ако огради дворното място два пъти?

а) 244 б) 128 в) 256 г) друг отговор12 зад. Правоъгълникът АВСD е разделен на два правоъгълника с отсечка ОР. Обиколката на правоъгълника OBCP е с 36 см по-голяма от обиколката на правоъгълника AOPD.Намерете страната ОВ, ако АО=2см, а АD=30мм.

D P C


А O B


a) 30 см б) 10 см в) 20 см г) друг отговор

13 зад. На три дръвчета кацнали 36 врабчета. Когато от едното отлетели 4, от другото – 6, а от третото – 8, на трите дръвчета останали по равен брой птички. По колко врабчета е имало в началото на всяко дръвче? а) 9, 11, 16 б) 9, 8, 19 в) 11, 9, 16 г) друг отговор

14 зад. В училище “Щастливо детство” учат 199 първокласници, които са с 31 по-малко от второкласниците. Третокласниците са със 145 по-малко от общия брой на учениците от първи и втори клас, а четвъртокласниците са с 68 повече от третокласниците. С колко четвъртокласниците са повече от първокласниците?

а) 352 б) 153 в) 284 г) друг отговор15зад. Сборът на три числа е 849. Първото е най-малко, а всяко следващо е с 47 по-голямо от предходното. Намерете тези събираеми. С колко най-голямото от тях е по-малко от 1 000?

а) с 670 б) с 356 в) с 200 г) друг отговор


Награждаване : 15април 2008 в МГ „Баба Тонка „ от 18 часа
Отговори 1в; 2а; 3г27; 4б; 5г 194; 6г16; 7г 439; 8б; 9в; 10б; 11а; 12в; 13г 10, 12 14; 14б; 15а
ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – 2008 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ – ВАРНА (решения)

1. задача. Стойността на израза (135 + 8 . 9 . 4) . 0 + 35 : 7 + 5 = е:

а) 433 б) 25 в) 10 г) друг отговор(135 + 8 . 9 . 4) . 0 + 35 : 7 + 5 = 0 + 5 + 5 = 10
2. задача. Баба Рада боядисала за Великден 48 яйца – червени, зелени и пъстри. Червените яйца били 3 пъти повече от зелените, а пъстрите били колкото червените и зелените взети заедно. Колко са пъстрите яйца?

а) 24 б) 18 в) 6 г) друг отговор

3.а + а + (3.а +а) = 48; 8.а = 48; а = 6 (зелени); 3.а = 3 . 6 = 18 (червени); 3.а + а = 18 +6 = 24 (пъстри)


3. задача. Ема боядисала с 12 яйца повече от Лена, а двете заедно боядисали 42 яйца. Колко яйца е боядисала

Ема?


а) 12 б) 15 в) 13 г) друг отговор - 27

Варианти на решение:1) 42 – 12 = 30(яйца без 12 повече);30 : 2 = 15(яйца по равно);15 + 12 = 27(яйца бояд. Ема) 2) а + а + 12 = 42; 2 . а = 42 – 12; 2 . а = 30; а = 15 (яйца боядисала Лена); а + 12 = 15 + 12 = 27 (яйца бояд.Ема)


4. задача. Колко отсечки има на чертежа?

С О Р Е А О К М N F

А• •В • • • • Д • • Е • • • • • •

a) 9 б) 14 в) 12 г) друг отговор

Отсечките са 14: АB, CO, OP, PE, CP, OE, CE, DE, AO, OK, AK, MN, NF, MF
5.задача. Реши уравнението 2 . х + 788 = 217 . 4. С полученото за х число замести а в израза (а + 266) – 28 . 4

и пресметни стойността му. Стойността на израза е:

а) 436 б) 435 в) 500 г) друг отговор - 194

2 . х + 788 = 217 . 4; 2 . х + 788 = 868; 2 . х = 868 – 788; 2 . х = 80; х = 40

(40 + 266) – 112 = 306 – 112 = 194

6 задача Едно зайче тежи колкото 8 мишки, а една котка тежи колкото 2 зайчета. Колко мишки тежат

толкова, колкото тежи една котка?

а) 3 мишки б) 12 мишки в) 9 мишки г) друг отговор – 16 мишки

1 з = 8 м; 1 к = 2 з; ? м = 1 к; 2 з = 8 м + 8 м = 16 м; 1 к = 16 м
7. задача. В училищна библиотека има 4 библиотечни шкафа. Всеки шкаф има по 7 рафта, а на всеки рафт има по

28 книги. Седемнадесет ученици взели по 3 книги, а 147 ученици взели по 2 книги. Колко книги са останали?

а) 784 б) 295 в) 436 г) друг отговор – 439

(4 . 7 . 28) – (17 . 3 + 147 . 2) = (196 . 4) – (51 + 294) = 784 – 345 = 439 (книги са останали)


8. задача. Снежанка има 43 бонбона, а всяко от седемте джуджета има по 3 бонбона. По колко бонбона

трябва да даде Снежанка на всяко от джуджетата, за да има по равно с тях?

а) 8 б) 5 в) 7 г) друг отговор

43 + 3 . 7 = 64 (бонбона имат общо); 64 : 8 = 8 (трябва да имат по равно), следователно Снежанка трябва да даде на всяко джудже 8 – 3 = 5 бонбона


9. задача. Най – малкото трицифрено число, записано с различни цифри, е разделено на сбора от цифрите си.

Колко е частното?

а) 38 б) 41 в) 34 г) друг отговор

102 : 3 = 34

10. задача. Ани започнала да подготвя домашните си работи в 16 ч. 15 мин. и завършила в 18 ч. 5 мин.

Колко време е отделила за домашното по български език, ако за домашното по математика й

били необходими 55 минути?

а ) 1 ч. б) 55 мин. в) 1 ч. 55 мин. г) друг отговор

18 ч. 15 мин. – 16 ч. 15 мин. = 1ч. 55 мин. (общо се подготвяла); 1 ч. 55 мин. – 55 мин. = 1 ч.

11. задача. Правоъгълно дворно място има дължина 56 м и широчина 7 пъти по-къса от дължината. Дядо Петко

има 500 м телена мрежа. Колко метра ще му останат, ако огради дворното място два пъти?

а) 244 б) 128 в) 256 г) друг отговор

Р = 2 . 56 + 2 . (56 : 7) = 112 + 16 = 128 м; 500 – 2 . 128 = 500 – 256 = 244 м (ще останат)

12. задача. Правоъгълникът АВСD е разделен на два правоъгълника с отсечка ОР. Обиколката на правоъгълника

OBCP е с 36 см по-голяма от обиколката на правоъгълника AOPD.Намерете страната ОВ, ако

АО = 2 см, а АD = 30 мм.

D P C

A O B

a) 30 см б) 10 см в) 20 см г) друг отговор


Р АОРD = 2 . 2 + 2 . 3 = 10 см; Р ОВСР = 10 + 36 = 46 см; (46 – 2 . 3) : 2 = 20 см

13. задача. На три дръвчета кацнали 36 врабчета. Когато от едното отлетели 4, от другото – 6, а от

третото – 8, на трите дръвчета останали по равен брой птички. По колко врабчета е имало в

началото на всяко дръвче?

а) 9, 11, 16 б) 9, 8, 19 в) 11, 9, 16 г) друг отговор-10, 12, 14

36 – (4 + 6 + 8) = 18; 18 : 3 = 6 (по равно); I – 6 + 4 = 10; II – 6 + 6 = 12; III – 6 + 8 = 14


14. задача. В училище “Щастливо детство” учат 199 първокласници, които са с 31 по-малко от второкласниците.

Третокласниците са със 145 по-малко от общия брой на учениците от първи и втори клас, а

четвъртокласниците са с 68 повече от третокласниците. С колко четвъртокласниците са повече от

първокласниците?

а) 352 б) 153 в) 284 г) друг отговор

199 + 31 = 230 (второкл.); 199 + 230 = 429 (първокл. и второкл.); 429 – 145 = 284 (третокл.);

284 + 68 = 352 (четвъртокл.); 352 – 199 = 153 (повече четвъртокл. от първокл.)

15. задача. Сборът на три числа е 849. Първото е най-малко, а всяко следващо е с 47 по-голямо от

предходното. Намерете тези събираеми. С колко най-голямото от тях е по-малко от 1 000?

а) с 670 б) с 356 в) с 200 г) друг отговор

а + (а + 47) + (а + 2.47) = 849

3 . а + 141 = 849

3 . а = 708

а = 236 е първото число

236 + 47 = 283 е второто число283 + 47 = 330 е третото число

1 000 – 330 = 670
Каталог: materials -> VMS08
VMS08 -> Великденско математическо състезание 12. 04. 2008 г. 2 клас Времето за решаване е 120 минути
materials -> К а т е д р а " информатика"
materials -> Зад. 2 Отг.: 5- 3т Зад. 3 Отг.: (=,-);(+,=);(+,=) по 1т., общо 3т. За
VMS08 -> Іv клас От 1 до 5 зад по 3 точки, от 6 до 10 – по 5 и от 11 до 15 – по 7
materials -> Астероиди откриване на астероидите
VMS08 -> Смб – Секция “Русе” Великденско математическо състезание 12. 04. 2008 г
VMS08 -> Beликденско математическо състезание – 12. 04. 2008 5 клас
VMS08 -> Училище град
VMS08 -> Beликденско математическо състезание 12. 04. 2008 г 6 клас


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница