Велизара Пенчева, Димитър Грозев, Асен Асенов РезюмеДата10.02.2018
Размер96.82 Kb.
#56218
ИЗСЛЕДВАНЕ тенденцията зА използване на електроМОБИЛИ в лекотоварните таксиметрови превози и ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ ЗА стимулиране НА процеса
Велизара Пенчева, Димитър Грозев, Асен Асенов
Резюме: В работата са изследвани тенденциите за въвеждане на електромобили в схемата на лекотоварните таксиметрови превози в градовете и е предложено решения за ускоряване на процеса.
Ключови думи: таксиметрови автомобили, електромобили, алтернативни решения
Въведение

Основната задача на транспортния сектор е да допринася за увеличаването на икономическата и социална стабилност, чрез предоставяне на ефективни и надеждни транспортни услуги. Неговата мисия е да спомага за балансираното развитие на отделните региони, интегрирайки най-отдалечените от тях, намалявайки броя на пренаселените зони в градските агломерации.

Оценките на въздействието върху околната среда са задължителни елементи на решенията за проекти за изграждане и рехабилитация на транспортна инфраструктура, които са финансирани от държавните бюджет, европейските фондове, а също и от международните финансови институции.

Във връзка с членството на България в Европейския съюз и интеграцията на нейната транспортна инфраструктура в европейската транспортна инфраструктура, се полагат значителни усилия при въвеждането и осъществяването на европейските стандарти за модерен, екологичен и безопасен транспорт, предприети са интензивни действия за прилагане на съответното европейско законодателство.

Основна задача на процеса за устойчиво развитие на транспорта е непрекъснатата модернизация на транспортната инфраструктура и транспортните средства. Недостигът на инвестиции в поддръжката и развитието на инфраструктурата през последните десетилетия, и повишеното търсене на транспортни услуги, изискват ново и усъвършенствано, дългосрочно планиране на нейното бъдещо развитие. Необходим е значителен период от време за създаването на такава модерна транспортна инфраструктура, както и за дългосрочно планиране, осигуряващо съществуването на надежден и постоянен приток на финансови ресурси, и интерес от страна на всички институции и организации, участващи в този процес. В съответствие с публичните политики, и в съответствие с принципа на партньорство, е много важно да бъдат създадени по-добри условия за засилване ролята на частния сектор за развитието на инфраструктурата, включително възможности за реализиране на различни форми на публично-частно партньорство.

Транспортът като цяло, и най-вече пътният транспорт, влияе отрицателно върху околната среда, като замърсява и уврежда качеството на атмосферния въздух в населените зони, променя глобалния климат, създава шум и отпадъци, унищожава земеделска земя и естествени местообитания на диви животни и птици, при изграждането на инфраструктура.

Поради повишеното потребление на безоловни бензини през последните години, емисиите на олово от пътния транспорт бяха значително намалени в сравнение с минали периоди. Въпреки това, замърсяването на атмосферния въздух, в така наречените горещи точки на страната, се задълбочава, поради непрекъснато нарастващия автомобилен трафик. Проблемът с увеличаването на атмосферното замърсяване от моторни превозни средства допълнително се утежнява от факта, че наличният автомобилен парк в страната e с неблагоприятна възрастова структура. Нивото на модернизиране на товарния парк е положително, като новорегистрираните моторни превозни средства са в съответствие с изискванията за вредни емисии и шум.

През 2008 г., емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух отбелязаха растеж, в сравнение с предни години., което се дължи основно на нарастване на дела на петролните продукти (около 98%) в общо употребената енергия от транспорта. Това е предимно употребата на енергия от автомобилния транспорт, която нараства с изпреварващи темпове, спрямо другите видове транспорт и освен това представлява средно около 90% от общото количество енергия, употребена за транспортни цели, както е видно от показаното на Фиг. 1.Фиг.1

*тне – тона нефтен еквивалент; Индикаторът представлява потреблението на енергия от всички видове транспорт, с изключение на морския и тръбопроводния.


Изложение

Съществена част от градския обществен транспорт са таксиметровите превози. Използването на електромобили за извършването на тези превози е една възможност за градовете да намалят замърсяването получавано от автомобилите с ДВГ.

Следващият преглед по държави показва тенденцията в световен мащаб за все по-широко използване на автомобилите задвижвани с електроенергия, и повишаващия се интерес към използването им за лекотоварни таксиметрови превози.
Япония

На автосалона в Токио през 2009 година японският производител "Тойота" представи нова концепция за прилагане на електроавтомобилите в токсиметровите превози. Изложението премина под лозунга "хармонично управление - ново бъдеще за хората и цялата планета".

Най-интересното превозно средство сред новостите от "Тойота" безспорно е  RiN (Фиг.2), екологичен електроавтомобил, подходящ за таксиметров автомобил. Колата е облицована с атрактивни зелени прозорци, които защитават пасажерите от вредните ултравиолетови и инфрачервени лъчи. Сред екстрите в колата впечатляват обогатяващия въздуха с кислород климатик, овлажнителя на въздуха и волана, променящ вида си според настроението на водача.
Фиг.2

"Тойота" RiNСАЩ

В течение на близките пет години всички таксиметрови автомобили в Ню Йорк ще бъдат автомобили задвижвани с алтернативна енергия. Това разпореждане е на кмета на града Майкъл Блумбърг. Майкъл Блумбърг спечели втори кметски мандат в мегаполиса Ню Йорк. Известен като "факир на финансовата информация", милиардерът отново беше избран на поста - доказателство, че жителите на града са доволни от неговата работа.

Внедряването на автомобили, снабдени с електродвигатели, започва през 2007 година и към 2012 година всичките 13 хиляди таксиметрови автомобила трябва да бъдат оборудвани. В началото на 2009 година в Ню Йорк действат 375 такива автомобили.

Всичко това ще бъде направено в рамките на установените световни приоритети - до 2030 година да се съкрати изпускането на вредни емисии на 30%.През 2008 година Калифорния започва изграждане на мрежа от зарядни станции с подкрепата на градските власти на Сан Франциско, Сан Хосе и Оукланд (фиг.3). В проекта ще бъдат инвестирани около 1 милиард долара , с което крайбрежието ще се превърне в „столицата на електрическите автомобили за САЩ”

Фиг.3

1 - обсег от 100 мили, в който може да се подменят батерии;2 - места за зареждане на батерии;

3 – магистрала.
Русия

Фиг.4


В Санкт Петербург е разработен първият руски действащ прототтип на електроавтомобил, предназначен за серийно производство (фиг.4). При него, в ясно време запаса от енергия може да се възстановява через слънечеви батарии непосредственно във време на движение. Ако няма пряка слънчева светлина, може да възстанови запаса от енергия за 8 часа. Автомобила може да развие скорост до 40 км/час. Оборудван е и с система за възстановяване на енергия по време на спиране.

Проекта е насочен към прилагане на постигнатото в лекотоварния таксиметров превоз в Санкт Петербург.Испания

Испанското правителство си постави задачата до 2014 година по пътищата на страната да се движат поне милион елетромобили. Това се оказва част от мащабен национален проект за намаляване на зависимостта от петрола и ограничаване на енергийните разходи. Планът ще струва 245 милиона и трябва да доведе до икономии за над 5 милиарда евро. “Всеки път, когато отпуснем педала на газта ние всъщност форсираме националния доход и заетостта” казва испанския министър на икономиката. През последните 12 месеца Испания е отделила 17 милиарда евро за усвояване на алтрнативни източници на енергия.

Броят на хибридните автомобили в Испания през 2008 г. достига 1000 според японските производители(Фиг.5). В някои провинции се покрива разликата в разходите за закупуване на електроавтомобили, микробуси и мотоциклети, реализирани от фирми, асоциации и местни институции в тази провинция. През 2008 г. максималната сума възлиза на 4 500 EUR на автомобил или микробус и 1050 EUR за всеки мотоциклет.

Институтът за диверсифициране и намаляване разхода на енергия (IDAE) подпомага по финансовата линия ICO-IDEA през 2008 г. закупуването на екологично чисти автомобили или такива с алтернативно гориво, за автопарковете на градския транспорт и администрацията. Общинската транспортна компания в Мадрид притежава до момента 20 автобуса (електрически и дизелови).

Фиг.5
Португалия

Португалия представи национална програма за инвестиции в електроавтомобили, които да намалят вредните емисии и да намалят зависимостта на страната от внос на петрол. Програмата предвижда пряко сътрудничество между правителството в Лисабон и концерна "Рено-Нисан", които ще доставят електроавтомобилите. Целта на инициативата е да създаде национална мрежа от станции за презареждане, както и данъчни стимули и промоции, които да направят електроавтомобилите привлекателна алтернатива на стандартните коли. Електрически автомобили се приемат много добре от гражданите. При закупуване има 50% данъчно облекчение.

Португалия, която отдавна призовава ЕС да използва "политически мускули", за да се пребори с повишаващите се цени на горивата, поема пътя на ИЗРАЕЛ, АВСТРАЛИЯ и ДАНИЯ, които работят за създаването на пазар за електроавтомобили по проекта Better Place. Все пак "Рено-Нисан" посочи именно Португалия като първия си партньор в пряка програма за комерсиализацията на автомобилите, които не изхвърлят вредни емисии в атмосферата. Концернът посочи, че през 2011 г. електромобилите вече ще бъдат на разположение на португалските потребители, а според Базилио Орта, директор на португалската Агенция за държавни инвестиции, новата кола ще "революционизира автомобилната и петролната индустрия".
Италия

Най-големият парк на електрически автомобили в Европа в Рим има: 12 хибридни автобуса, 52 минибуса (1 500 000 km годишно, 3 млн. пътници, 5 маршрута), 7 автобуса, работещи с биогаз, 371 автобуса EURO IV, 30 нови тролейбуса (и 1 нова тролейбусна линия). Кметството на Перуджа през 2008 година закупи 57 електромобила и хибридни автомобили FREE DUCK за нуждите на пощенските поделения и за използване от туристи.


Унгария

В страната има около 100 Toyota Prius автомобила.
Гърция

Мерките за насърчаване въвеждането на хибридни и електрически автомобили в Гърция включват:  • освобождаване от пътна такса;

  • премахване на таксата за регистрация;

  • премахване на ограниченията за достъп до центъра на Атина.


Словения

Броят на електрическите автомобили е малък (общо 20). Използват се от компаниите за общински услуги в градовете Любляна, Пиран, Целие и Марибор. В Любляна има също 3 електрически таксиметрови автомобила. Според собственика на тези таксиметрови автомобили в Любляна, те са икономически ефективни. Броят на личните електроавтомобили в страната е малък.


България

До момента в България изследвания са провеждани единствено върху комбинацията на електрически двигател с ДВГ с оглед на по-нататъшната разработка и прилагане на електрически автомобили. По проекта Green Post e за временно ползване за научни изследвания е доставен пощенски електромобил Free Duck, който беше изпробван в експлоатационните условия на Български пощи ЕАД, ТП Русе за събиране на пощенски писма в рамките на 40 дни.


Заключение

Използването на алтернативни на ДВГ превозни средства в таксиметровите превози е в самото си начало. Но особеностите на тези превози и най-вече градските условия в които те се извършват правят ефективно използването на електромобили и хибридни автомобили.


Изследванията са подкрепени по договор № BG051PO001-3.3.04/28, „Подкрепа за развитие на научните кадри в областта на инженерните научни изследвания и иновациите”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.
Литература

  1. Пенчева В, Д. Симеонов, Оптимизация на организацията на таксиметрови превози в страната, ЕКО Варна, 2004.

  2. Русева А., В. Пенчева, Д. Симеонов. Изследване на входящия поток от повиквания на пътници в условия на таксиметрова фирма. ЕКОВАРНА, Варна 2006.

  3. Симеонов, Д.Г., В. Пенчева. Взаимодействие на видовете транспорт, Русе, 2001 г.

  4. Pentcheva V., A. Ruseva, E. Ruseva, As. Asenov. Dispatching of automobile service systems. Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara. Tome IV. Fascicule 2. 2007. ISSN 1584-2665. p.13-18.

  5. Раздел „Транспорт” на проекта на Национална стратегия за околна среда (2009 – 2018 г.). Разработен е в дирекция „Национална транспортна политика” на Министерство на транспорта, съгласно указанията на ръководството на Междуведомствената работна група, създадена със Заповед № РД-395/30.06.2008 г. на министъра на околната среда и водите, и в изпълнение на чл. 75, ал. 2 и ал. 3 от Закона за опазване на околната среда.


Каталог: files -> article
article -> Характеристики на горивата за двигатели с вътрешно горене ic engines fuel characteristics
article -> Утвърдил весела неделчева
article -> Конкурс за проект, при реализирането на проекти, финансирани със средства от европейските фондове, по реда на зоп
article -> Христо Смирненски
article -> Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за овос
article -> Алгоритми за настройване триточково осветление при наблюдение или заснемане на сценични обекти
article -> Analysis of reliability of the chassis of light lorry during operation
article -> A decision for plant- growing in large agricultural farms by spreadsheets
article -> International Scientific Conference 18 – 19 November 2011, gabrovo


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница