Версия 92. 64/ Януари 2014Дата24.07.2016
Размер26.73 Kb.
#4359ЕКОМ 2002 ЕООД – OFFICE PLUS

www.ekom2002.com

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МОДУЛ РАБОТНИ ЗАПЛАТИ

Версия 92.64/ Януари 2014!!!!! Важно Преди актуализация е необходимо да се направи архив на данните.

Коригирани са Осигурителните прагове, ТЗПБ и Другите параметри за 2014г.

  1. В меню “Въвеждане на данни ”→“Въвеждане на заплати ”

  • При създаване на период “Януари 2014г.” автоматично ще се попълнят новите прагове за служителите, но няма да се променят в “Настройка ” →”Служители”.

  • Присъствената форма на F3, може да се разпечатва и по категории. Има възможност за избиране на няколко категории с INS.

  1. В меню “Въвеждане на данни”→“Данни за НАП-Декларация 1/Декларация 6” са коригирани спрямо новите изисквания. Променен е Протокола за предаване на Декларациите.

  2. В меню “Въвеждане на данни ”→“Данни за НАП-Декларация 6”добавен е нов код 8. Отнасящ се за целите на данъка по чл.42 от ЗДДФЛ.

!!!ВНИМАНИЕ!!! – Нови правила за подаване на Декларация образец 6.

След 31.12.2013г. декларирането на ДОД се променя. Той се декларира от 1 до 25 число на месеца, следващ месеца на ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА.

Декларирането на социалните осигуровки трябва да стане до 25 число в месеца на начисляване/изплащане на възнагражденията.
Декларации 6: които трябва да бъдат подадени през 01.2014 Ако Възнагражденията за месец декември 2013г. са начислени/изплатени до 31.12.2013г. Декларация 6 се подава по стария начин.
Декларации 6, които трябва да бъдат подадени през 01.2014 Ако Възнагражденията за месец декември 2013г. са начислени и изплатени на 10.01.2014г.

Срокът за деклариране на дължимите социални осигуровки е до 25.01.2014г.Декларация 6, Период 12.2013 начислени/изплатени на 10.01.14 в поле ДОД “НЕ”.

Декларация 6 за ДОД не се подава т.к. ще бъде подадена от 01.02.2014г. до 25.02.2014г.
Декларации 6, които трябва да бъдат подадени през 02.2014: Ако Възнагражденията за месец януари 2014г. са начислени и изплатени на 10.02.2014г.

Срокът за деклариране на дължимите социални осигуровки е до 25.02.2014г.Декларация 6 Период 01.2014 начислени/изплатени на 10.02.14 в поле ДОД “НЕ”.

Срокът за деклариране на дължимия ДОД за декември 2013 е от 01.02.2014г. до 25.02.2014г. т.к. заплатите за декември са изплатени през януари.Декларация 6 Период 12.2013 начислени/изплатени на 10.01.14 в поле ДОД “САМО”.
Декларации 6 могат да се подадат със социални осигуровки и ДОД за един и същи месец, ако възнагражденията са начислени и изплатени в последния ден от месеца.

Декларация 6 Период 01.2014 начислени/изплатени на 31.01.14 в поле ДОД “НЕ”.

Декларация 6 Период 01.2014 начислени/изплатени на 31.01.14 в поле ДОД “САМО”.
Забележка: Клетка Авансово удържан данък по чл.42,ал.6 не се попълва автоматично.

  1. В меню “Ведомости и справки”→“Осигуровки работник” добавена е на на F8-Служебна бележка по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ Годишна-ГД(Нова) отнасяща се за лицата работещи на Граждански договор. Препоръчително е на лицата да се дава и старата т.к. в новата го няма брутното възнаграждение, а само облагаемият доход. Може да се ползва и за доходи от наем, като те се попълват във входния екран.

  2. В меню “Настройка”→“Служители”

  • Годишния платен отпуск на лица назначени на трудов договор на по-малко от 4ч., се изчислява коректно пропорционално на часовете.

  • Добавен е нов вид отпуск 15-Изгубен отпуск. – това е неизползван отпуск от минали години, които не може да се ползва.

  • Добавен е график на отпуските на F10-График. Тук има възможност да се опише графика за ползване на годишния платен отпуск, и да се пусне проверка за даден месец кои служители трябва да ползват отпуск.
Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница