Вещества, които могат да предизвикат професионални белодробни заболяванияДата31.08.2017
Размер21.93 Kb.
#29207
ВЕЩЕСТВА, КОИТО МОГАТ ДА ПРЕДИЗВИКАТ

ПРОФЕСИОНАЛНИ БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Списъкът съдържа примерни химични вещества или процеси, при въздействието на които работниците могат да получат увреждания от високото ниво на концентрация и да възникнат опасни последствия на респираторната система

Производствено въздействие: при вдишване

Азбест


Минна промишленост, строителство, производство на материали съдържащи азбест

Алуминий

Пиротехника, производство на керамика, бои, електрооцветители, абразиви, припой

Амоняк

Производство на амоняк, химикали, торове, взрив

Азотен окис

Заваряване, взривни вещества, изхвърляни газове

Арсеник

Пестициди, пигменти, сплави

Берилий

Извличане на руди, някой сплави, керамика

Вещества, отделяни при изгарянето на кокса

Производство на кокс

Кадмий

Електрооборудване, сплави, пигменти, заварки, припой

Ксилол

Разтворители, производство на смола, лепило, оцветители и други химикали

Каолин

Керамично производство

Манган

Различни източници в металургията и химическата промишленост

Никел

Рудодобив, топене, електролитни изхвърляния, изкопаемо гориво

Озон

Заваряване, избелване, очистване на вода

Олово

Добив и обработка на олово

Фористыи водород

Разтворители, пластмаси, фотоленти, производство на химикали

Фосген

Производство на пестициди и пластмаси, случайни изхвърляния от химикали, съдържащи хлор (например при нагряване)

Перхлоретилен

Химическо чистене, обезмасляване на метали, опушване на зърно

Силиций

Кариери, каменообработка, строителство, селско стопанство

Серен двуокис

Производство на химикали,опушване, избелване, охлаждане

Талк

Гумена и парфюмерийна промишленост

Тоулен 2,4-диизоцианат

Производство на пластмаси

Хлор

Избелване, производство на хартия и целулоза, пречистване на вода и пестициди

Хром

Заваряване, вани за обработка на метал, боядисващи пигменти, производство на хромови съединения

Каталог: documents -> documenti -> vhod -> 3 Chemical prom
3 Chemical prom -> Картотека на произведените/използваните опасни химични вещества в
vhod -> Правила за оказване на пъра долекарска помощ
vhod -> Програма за прилагане на добри производствени и хигиенни практики при предлагане на храни за консумация
vhod -> Ръководство за прилагане на системата за безопасност на медицинските изделия
vhod -> П л а н за действие на личния състав за гасене на пожари и ликвидиране на аварии и евакуация при пожар или авария на личния състав и пребиваващите в обекта лица
3 Chemical prom -> Правила за безопасно съхраняване на химични вещества и продукти съвместното съхраняване на пожаро- и взривоопасни ве­щества г р у п а
3 Chemical prom -> Хигиенно-токсикологична характеристика на някои основни химични вещества


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница