Вестник „24 часа" вестник „дневник"Дата24.10.2018
Размер40.91 Kb.
#95987
ДО

ВЕСТНИК „24 ЧАСА”

ВЕСТНИК „ДНЕВНИК”

АГЕНЦИЯ „ФОКУС”


Уважаеми Господа,


Във връзка с ваши публикации от 30 юли 2008, отнасящи се до наложена обезпечителна мярка върху акциите на „АРОМА” АД и реакцията на г-н Лукан Луканов, Председател на надзорния съвет на дружеството по този повод, съм длъжен да направя следните пояснения.

Вече осем години се водят съдебни спорове между г-н Луканов и мен в качеството ми на акционер, притежавал 50% от капитала на дружеството, по повод незаконосъобразното отнемане на акционерните ми права. Съдебните производства се развиваха с променлив успех до окончателното възстановяване качествата ми на акционер с две решения на Върховния Касационен Съд от 2004 г. .

Вчерашните изявления на г-н Луканов налагат извода за странния му двоен стандарт в отношенията му към българската съдебна система. Това му отношение видимо е в пряка зависимост от характера на издаваните съдебни актове, т.е. дали са в негова полза или вреда. Когато тези актове удовлетворяват претенциите му, явно съдебната система е безпристрастна, справедлива и праведна, а самите съдии – почтени и компетентни. Такива бяха решенията от месец юни 2000 г. , когато СГС вписа отстраняването ми от Борда на директорите, в резултат на обезсилване на акциите ми и лишаване от акционерни права. С последващи две решения от 2001 г. СГС вписа промяна в устава и увеличение на капитала, като и в двата случая представих пред съда нотариално заверен протокол от Общо събрание, от който бе видно, че противозаконно не съм допуснат до участие в събранието. Освен това при тези вписвания на лице бе висящ процес по дело срещу решението на Общото Събрание за отстраняването ми като акционер и това обстоятелство бе противопоставено от мен пред Регистърния Съд за недопускане на вписванията. Но Съдът е счел, че няма пречка да извърши исканите от Луканов вписвания и го е правил. Нещо повече – по време на извършване на тези вписвания беше налице обезпечителна мярка на Съда, забраняваща упражняването на правата по акциите, но въпреки това решенията на Общото Събрание бяха вписвани. На 6 март 2003 г. Върховния Касационен Съд допусна обезпечение на мой иск срещу решение на Общото Събрание чрез налагане на запор върху акциите на „АРОМА” АД. Преди това същия запор бе допуснат с решение на СГС от 2002 г. Обезпечителните заповеди бяха предявени пред „АРОМА” АД, Централния Депозитар и тогавашната Комисия за ценни книжа. Въпреки наличието на тези заповеди, тогава Централния Депозитар извърши действия в противовес с техните разпореждания и от тези действия естествено се възползва г-н Луканов. Същевременно с цел още по-сигурно преграждане възможността за мои претенции към Дружеството при евентуално възстановяване на акционерните ми права, предвид водените от мен съдебни дела и въпреки моите възражения, Съда вписа вливания и сливания на Дружеството, прекъсващи връзката между мен и същото. През всичкото това време нито веднъж г-н Луканов не се оплака от съдебната система или от действията на един или друг държавен орган.

Когато обаче Съдът се произнася с актове в моя полза, той е окачествен като тенденциозен, корумпиран, а отделни съдии са направо поименно посочени като некомпетентни и участници в корупционна схема, естествено организирана от мен. Явно така е в следните случаи: с решение на Софийския Апелативен Съд, потвърдено от ВКС от 2004 г. бе отменено решението на Общото Събрание от 2000 г. за обезсилване на акциите и изключването ми от Съвета на Директорите. С решение на СГС от 2004 г. (необжалвано от Луканов), бяха отменени решенията на ОС от 2001 г. за промени в Устава и увеличение на капитала.

Понастоящем, поради липса на друга правна възможност, предявих иск за компенсиране и овеществяване на правата ми на акционер с 50%-ен дял от капитала, като имайки в предвид стремежа на г-н Луканов по всякакъв начин да ми пречи, поисках налагане на обезпечителна мярка именно чрез стопиране правата на акциите на „АРОМА” АД, към които естествено имам законно признати претенции. Към молбата за обезпечение, като мотиви за допускането й съм приложил всички изброени по-горе влезли в сила съдебни решения, включително тези на ВКС и ВАС, възстановяващи правата ми на акционер. Молбата за обезпечение бе подадена в края на февруари 2008 г., а самия иск, по който се искаше допускането й, бе депозиран в края на март 2008г. и по него е образувано гражданско дело, насрочено за 23.09.2008 г. „Спестяване” на истината от г-н Луканов и неговите юристи е, че не са знаели за обезпечителното производство, след като около три месеца правиха обструкции по получаване на призовки и съобщения и депозираха писмени становища по искането ми за обезпечение. Това може да се провери по самото обезпечително дело. Известно им е и за насроченото за 23.09.2008 г. исково производство за удовлетворяване на акционерните ми права, а след като те са признати от най-висшата съдебна инстанция е ясно и на малките деца, че законното ми право ще бъде по някакъв начин удовлетворено. И затова никак не ме учудва истеричната реакция на г-н Луканов, който много добре знае, че макар и след 8 години, дойде време правата ми да бъдат удовлетворени. На този фон могат само да предизвикат съжаление внушаващи тези за съдебна корупция. Никак не ме изненадва и намесването и на името на Председателя на СГС – г-н Светлин Михайлов /които очевадно от съдебния акт няма отношение към него/, предвид присъствието на адвокат Венцислав Стоев – член на Надзорния Съвет на „АРОМА” АД и личен съветник на г-н Луканов. Неговата война с г-н Михайлов е вече пословично банална и отдавна омръзнала на широката публика. Една малка илюстрация за това е интервюто му от 23.09.2006 г. във в-к „24 ЧАСА”, съдържащо грозни персонални обвинения.

Безпокои ме само обаче факта, че се прокрадва информация за нежелание на Централния Депозитар да впише обезпечителната мярка – така, както направи и през 2002 г. И ако наистина си позволи да не изпълни съдебна заповед сега – през 2008 г., когато Република България е член на ЕС, няма да има институция в ЕС, имаща отношение по въпроса, която да не бъде сезирана от мен, включително и по съдебен ред, за тенденциозни действия на този централен орган в полза на едни и във вреда на други акционери, застрашаващи интересите на инвеститорите, търгуващи на фондовата борса.Надявам се, че чрез Вашите уважавани издания ще се даде гластност на това мое право на отговор, с цел заинтересованите лица и обществеността да получат вярна представа за действителния характер на проблема.
Красимир Митев

* Всички изложени от мен факти могат да бъдат документално установени от материалите по съответните съдебни преписки.Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница