Вид на урока: Урок за обобщение тема на урока: глаголът "слонът" в българската граматика ход на урокаДата30.11.2018
Размер76.48 Kb.
#106439
ТипУрокПредварителна подготовка: Изготвяне на сценарий, костюми, изработване на сертификати

Вид на урока: Урок за обобщение

ТЕМА НА УРОКА: ГЛАГОЛЪТ – “СЛОНЪТ” В БЪЛГАРСКАТА ГРАМАТИКА

ХОД НА УРОКА:

Учителят: Добър ден , ученици! Започва състезанието “Познавам глагола и неговите граматични признаци”. Представям Ви двата отбора: Отборът на знаещите с капитан Деси и Отборът на можещите с капитан Стефчо.(Капитаните имат различни ленти.)

Регламентът на състезанието е следният: Отборът на знаещите представя теоретично граматичните признаци на глагола и поставя задачи, а Отборът на можещите трябва да прилага знанията на практика, като разиграва отделни етюди, свързани с поставените задачи. Допълнително изискване към Отбора на можещите е да бъдат артистични.

Наши гости са: Нейно Величество Граматиката и нейните дъщери : принцесите Морфология и Синтаксис.

(Те се покланят.)Граматиката:

Людмила: Да си Граматиката и да носиш тежката корона, хич не е лесно. Който ме познава добре, няма проблеми с правописа и пункктуацията.

Морфология:

Нанси: Аз съм Морфологията и моите приоритети са думите като части на речта.

Синтаксис:

Елизабет: Аз съм Синтаксис и мен ме интересува начинът на свързване на думите в изречението.

(Оттеглят се встрани.)

(Слонът изскача с наметало.)

Слонът:

Йоан: Чакайте малко! Аз съм “слонът” в българската граматика. Избягах от Зоологическата градина в София и дойдох специално за Вашето състезание. Моят кръстник е Александър Балан - един от най-големите изследователи на българския език. Променям се по лице, число, време , спрежение и залог. Ха, познайте коя част на речта съм?

Отговор_:_Глаголът!__Слонът'>Отговор : Глаголът!

Слонът : Точно така. Хем съм слон , хем са ме приютили в граматиката. Аз ще бъда безпристрастен към участниците в състезанието.

Учителят: Деца, съгласни ли сте слонът да остане при нас?

Отговор: Да!

Учителят: Тогава да не губим време и да започваме! Още повече, че върху слона са залепени граматичните категории на глагола и може да го ползваме като нагледно средство!

Отборът на знаещите:

Деси: Глаголът е изменяема част на речта и означава действие или състояние, свързано с глаголното лице. В речниците всеки глагол се вписва с основната си форма- формата за 1 лице, единствено число, сегашно време.

Илияна: Окончанието на всяка глаголна форма в свързан текст показва лице и число.

Ед.число: аз пея

ти пееш

той

тя пее

то

Мн.число: ние пеем

вие пеете

те пеят

Гергана: Задачата ни е да представите глагола като действие или състояние, свързано с глаголното лице!

Отборът на можещите:

Ваня: Каква лесна задача! Та ние сме Можещите! Ще Ви разкажем приказката “Хитър Петър кмет”.

Кирилка:

Разказвач: Събрали се селяните от Хитър-Петровото село на площада да избират кмет. Излязъл и Хитър Петър. Наложил си новия калпак, защото знаел, че има хора, които съдят човека по калпака, а не по главата. Ето че дошъл и селският чорбаджия:с голям корем, с дълга лула и броеница.

Чорбаджията:

Ваня: - Хей, Петре, този калпак, дето си го наложил, мяза на чорбаджийския! Я дай да го видя!

Разказвач: Хитър Петър му подал калпака си. Чорбаджията го поел и за да разсмее селяните, ударил калпака в земята.

Чорбаджията: - Чакай да опитам гърми ли!

Разказвач: Хитър Петър се навел, взел си калпака от земята, изтупал го и рекъл:

Хитър Петър:

Николай: - Слушайте, хора селяни, да ви разкажа една приказка!

Разказвач: Селяните знаели, че той умеел духовито да разказва, и се натрупали около него.

Хитър Петър: - Вие сте чували за някогашния еврейския цар Соломон. Казват, че той познавал миналото на хората, гадаел бъдещето и проумявал езика на всяка жива гадинка. Веднъж Соломон поканил в градината си всички животни: лъвове, мечки, вълци, зайци, сърни, биволи, коне, магарета. Ще попитате защо ги е поканил? Нали разбирал езиците им, искал да ги послуша и да се посмее, защото много смешни работи си приказвали помежду си. Напълнила се царската градина. Най-сетне дошло магарето. Като видяло толкова много зверове на едно място, навирило уши, изтъпанчило се пред Соломона и почнало да реве, колкото му глас държи. Всичките зверове се спогледнали, Соломон си запушил ушите. Като млъкнало, лъвът се приближил до него и му рекъл:

  • Абе, ти какво правиш?

  • Рева –отвърнало магарето.

  • Защо ревеш?

  • Че аз – отвърнало магарето, - пред такова голямо събрание ако не си покажа магарията, къде да я покажа?

  • Тази е приказката, разбрахте ли я?

Разказвач: - Разбрахме я хубаво – прихнали да се смеят селяните.Селският чорбаджия се измъкнал и побягнал. Тогава селяните избрали за кмет Хитър Петър.

Можещите:

Даяна: Според мен действията в приказката са, че Хитър Петър става кмет, а магарето пее фалшиво. Състоянието на селския чорбаджия е плачевно. Глаголното лице в единствено число е Хитър Петър, а в множествено е магарето, защото има две дълги уши!

Слонът: Разбрахме, разбрахме! Много Ви е ясна граматиката!

Знаещите:

Христина: Основните глаголни времена в българския език са: сегашно, бъдеще и минало свършено време. При сегашно време действието съвпада с момента на говоренето. В бъдеще време – сега говорим, след това вършим действието, а при минало свършено време – действията се извършват преди момента на говорене.

Вероника: Обръщам се към Можещите. Представете ни нагледно основните глаголни времена!

Можещите:

Жоро Бекъма:

Стефчо: Здрасти! Аз съм Жоро Бекъма! Идвам от “Локо” Мездра. Я какъв голем слон, ама и аз съм голем! Значи, сега да Ви обясним за основните глаголни времена. Сега времето у Перник е слънчево и приятно. Преди време играх у друг отбор – “Левски”, ама вече не играем там. Това е минало за мен! По-важно е, че гледам у бъдещето. Мама Божка много се грижи за мен, иска да ме прави фолк звезда у “Комбайнер мюзик”, ама след известно време у бъдещето. Те така разбирам аз българската граматика и основните глаголни времена, щото съм голем езиковед!

Учителят: Да благодарим на Жоро Бекъма и неговото разбиране за основните глаголни времена!

Знаещите:

Дани: Глаголът се променя и по спрежение. Тази негова граматична категория се определя от окончанието на глаголната форма в 3л.ед.число – сегашно време. При първо спрежение завършва на: –е, при второ на: – и, а при трето – на: –а или – я.

Знаещите:

Деси: Как разбирате Вие – Можещите тази граматична категория на глагола?

Можещите:

Михаела: Спрегат ни за клюкарки у наше село, ама ние не сме от тех! Нека они си спрегат глаголо,а не нас!

Не обичам, как`Сийке, и не съм от тия, дето се бъркат в хорските работи, ама има едни жени, като Тана Папучкина, като разчекнат една уста – като ханджийска порта! Онзи ден, както си седя у дома и наплитам чорапа на наш Груя, гледам я през прозореца, тин-тин-тин, зачупила кръст, накокошинила се с кожи, с плетена чанта, с мотив в ръка , и право у доктора влиза. Женена жена ма,сестро, да си седне в къщи и да си гледа работата, а то фитнало се и не оставя човека на мира! Година и половина я гледам все зъби поправя. Какви бяха тия зъби, какво беше туй чудо! И по небцето йда бяха никнали, и все с дупки да бяха, пак досега щяха да се поправят. Развали къщата на човека, кучката му с кучка! Гледам булката му, горката –охка, пъшка, караха се, биха се, -па и тя почна май да си покръшнува: все напудрена, я гледам, излиза и шапката й настрана малко килната, като фантазия.Ивана:

Не ми е работа, как`Сийке, и не съм от тях, ама изпъдденото й слугинче разправяло на Бона Кевина, пък тя казала на наша Кица Събчовата. Ама и за него се чува, че не било стока. От два месеца било без работа и все един подофицер, уж от тяхното село, семъкнел с него. Остава ли ми време, сестро, от пуста работа да разуча отде е, откъде е и дали не е някой модерен братовчед! Пък и работа ли ми е да се меся в хорските маскарлъци! Човек да си гледа къщата, да му е ошетано, преметено и подредено навред, че вчера ходих у Бона Бозаджийкина за квас- пази боже!

Нощвите им как`Сийке, от две години неизстъргани, месалите им загорели от тесто и хвърлени в едно кьоше и отгоре им котката спи. Грехота и срамота! Два пъти си андулира косите и обувки с лачени бомбета носи, а в къщата им сякаш вторничен ден след пазар.Ама тяхна си работа е пак да ти кажа. Да правят, каквото си щат.

Симона: Ооох, каквото, каквото - тяхна работа! Да си мълчи човек и да не се смразява с хората - тъй си зная аз, и кой какво е правил - той да си отговаря, ами я да ставам да си вървя, че оставих малката да пържи лук в къщи: ще вземе да го прегори, че ще замирише, като кога минаваш край Парапанкини. Нали пустата им къща е на кьоше! Тя каква е къща, ама прозорци има и надолу да гледат, и нагоре по улицата. На единия постоянно е майката, а на другия - дъщеря й и не пропускат човек да мине, докато не разчовъркат целия му род. И все на изгоряла манджа мирише покрай тях. Дърта жена мари, сестро, а тръгнала по ума на дъщеря си! Все тоя инженер я бил искал, онзи съдия бил питал - чунким хората са полудели цял живот изгорели манджи да ядат! То да не излезе като Деша Коликучкова? Искали я, молили я, щели да я крадат, а и до ден днешен си стои в къщи смутена и сбръчкана, та и Еньо Кантонеринът й се назлъндисва вече. Пък и той какво ли търси? Чунким не помня, като го роди майка му четири месеца по-напред и какъв байрак развяваше на времето из долната махала!...

Михаела: Снощи по тъмно, като събирах прането из двора, и - тупуррр - събори се нещо през две-три къщи от нас. Тръснах ризите на дърветата, хукнах се и - какво мислиш? На Пена Цанковичина, вдовицата, на дувара, от лява страна до портата - три керемиди съборени. Тъмно беше и не можах хубаво да разгледам, та сутринта рано още ходих и три мъжки стъпки с гумени токове намерих около мястото. Попитах нея каква беше тая тупурдия снощи, а тя: “Котарак - кай, - госпожа, котарак прескочил дувара и съборил керемиди...” Мари аз го зная тоя котарак, дето си има и котка, и две котенца в къщи и дето работи във финансовото, ама не обичам да ги

разправям! От друга страна, яд ме е пък, че все на светица се прави, все на черкова ходи и надолу гледа.Слонът: Доволен съм , че познавате моите граматични признаци.

Учителят: В състезанието Знаещите показаха знания, а Можещите бяха много артистични. Затова отборите бяха напълно равностойни,

Граматиката: Аз също съм доволна, защото ми беше приятно тук, а за Вас - аз бях полезна. Ще Ви раздам сертификати за успешното Ви представяне в състезанието. До нови срещи!

ГРАМАТИКАТА – Людмила Иванова

МОРФОЛОГИЯ – Нанси Окоро

СИНТАКСИС - Елизабет Чорбаджийска

СЛОНЪТ – Йоан Бончев

РАЗКАЗВАЧ – Кирилка Василева

ЧОРБАДЖИЯТА – Иванка Котева

ХИТЪР ПЕТЪР – Николай Йорданов

ЖОРО БЕКЪМА - Стефан Христов

КЛЮКАРКИ – „НЕ съм от тях” – Чудомир – Михаела Стоилова, Ивана Балтова, Симона Радева

Този проект се осъществява благодарение на Програма „М-Тел Грант”, финансирана от Мобилтел ЕАДСподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница