Видение за последното времестраница1/6
Дата13.09.2016
Размер1 Mb.
#9492
  1   2   3   4   5   6

Видение

за последното време


Дейвид Уилкерсън
Тази книга е взета от www.gospelbg.com с разрешението на автора на сайта

Скъпи читатели,

Като срок, през който получих цялата вест за тази книга, трябва да се счита април 1973 година. Много от пророчествата на това видение се изпълниха междувременно, други ще се изпълнят в близко бъдеще, а трети - през годините, които са пред нас. Моля не четете тази книга с очакване, че всички катастрофи посочени в нея, ще настъпят внезапно, в една нощ. Но това, което вярвам е, че повечето неща от това видение ще настъпят в нашето поколение.

С публикуването на това видение нямам за цел да поддържам някакви поучителни становища, свързани с голямата скръб. Аз съм против това да бъда въвлечен в някакви дискусии относно времето, когато Христос ще грабне Своите. Не искам да поставям с това видение някакви научни тези. И, ако тук говоря за преследването на църквата, нямам предвид Голямата скръб.

Отхвърлям мнението, че това видение ще предизвика ужас и паника. Някои смятат, че то ще допринесе само предизвикване на тук описаните катастрофи. Ако следвам тази логика, би трябвало да приемем, че Ной е виновен за потопа, поради своите предупреждения. С тази книга аз само осведомявам всички хора за видението, което имах, без да защитавам осъждането му.

Истината му може да се провери в потока на времето чрез събитията. Бог ще е мой Съдия и нищо, което моите приятели или врагове ще кажат, не може да ме спре да предупредя читателите за нещата, които ще настъпят.

„Защото видението се отнася към едно определено бъдеще време, но бърза към изпълнението си и няма да излъже; ако и да се бави, чакай го, защото непременно ще дойде, няма да закъснее.” Авакум 2:3

„Затова, царю Агрип, не бях непокорен на небесното видение.” Деяния 26:19

От автораУВОД

През живота си съм имал само две видения. Първия път беше през 1958 година, когато Бог във видение ме заведе от един малък град в Пенсилвания, в световния град Ню Йорк да работя всред младежки банди и наркомани. И това не беше лъжливо видение. Сега, след толкова години, неговата истинност се потвърждава, като много младежи, участващи в банди и наркомани се обърнаха към Бога, а голям брой от тях проповядват Евангелието като служители и мисионери.

Второто видение ми бе дадено през 1973 година. То бе видение за пет трагични катастрофи, които ще дойдат върху света. Аз не видях ослепителна светлина или ангели и не чух гласове. Но докато една вечер късно все още се молих, това видение дойде с такава сила, че паднах на колене, като с пресечени нозе. Отначало не исках да повярвам на това, което видях и чух. Вестта на видението бе така ужасяваща, прекалено апокалиптична, така трудно смилаема за моя материалистичен ум. Но видението се повтаряше нощ след нощ. Не можех да избягам от него.

Дълбоко в сърцето си бях убеден, че е от Бога, че е истинско и ще се изпълни. И въпреки това, то ме накара да изпитам сърцето си.

Страхувах се, че повечето хора няма да му повярват и ще ме приемат като голям фанатик. Разказах на някои приятели и сътрудници за видението, които ме предупредиха да не го публикувам. Кой иска да слуша за икономически хаос в едно време на изобилие? Кой ще слуша за идващ съд, когато много хора не могат да се справят със собствения си живот в настоящето? Кой ще повярва, че религиозните свободи, на които се радваме днес, ще бъдат скоро застрашени и че християнското духовно движение ще се превърне в движение на отхвърляне на Христос? Но въпреки моя страх и съмнение, не можех повече да противостоя на убеждението, че това видение трябва да се публикува. Бог изискваше да го издам!!! Аз сравних това видение с Божето слово и открих, че то напълно съответства.

Част от това видение се изпълнява в близко бъдеще, някои събития – в по-далечното. Но знам, че всичко това ще се сбъдне в настоящето поколение! Аз предполагам, че ние вече живеем във време, което Библията нарича „начало на страданията”. Този свят е изправен пред невероятно големи страдания дори и сега. Земята вече трепери под първите удари на Божия гняв. Хората се питат какво всъщност става с природата, с нашето поколение, къде останаха нашите морални принципи. Мисля, че много неща, които стават в днешно време, се определят от свръхестествени сили и не могат да се контролират от човека.

Мнозина, които четат тази книга, може да забравят скоро нейното съдържание, подмамени от рекламните обяви за благоденстващо общество. Не е много приятно да слушаш за предстоящия съд, докато лежиш на топлия пясък под галещите лъчи на слънцето. Земетресения, глад, наводнения и други нещастия ни се струват така далечни, както пътувате по езерото с моторна лодка. Трудно е да си представиш, че могат да дойдат трудни и тежки времена, когато парите стигат, когато свободата изглежда сигурни и телевизията ни показва живота свободен и лек. Но Бог ни предупреждава, че когато всички хора говорят за мир и сигурност, тогава злото ще се промъкне. Потопа по времето на Ной дойде тогава, когато хората ядяха, пиеха, женеха се и се развеждаха, когато животът беше добър. Човечеството, което се присмиваше на „невероятното послание” на Ной, изведнъж изпитаха яростта на Божий гняв.

Ако все още отблъсквате това видение като невъзможно, чуйте това! Ами ако е истина? Ако все пак Бог ми е говорил? Това видение може да е истинско предупреждение от Бог към този задрямвал свят. Спомнете си, че Библията казва: „...и в последните дни младежите ще виждат видения...” (Деяния 2:17). Ами, приятелю, време е да се приготвиш! Времето е късо и часът настана! Прочети тази книга с открито сърце до край и направи своя избор.Г
1
ЛАВАИКОНОМИЧЕСКО ОБЪРКВАНЕ

Срив в икономиката.

Непосредствено пред нас е икономически хаос от световен мащаб. В моето видение ясно видях, че идва икономическа криза. Много хора са видели същото в своите молитви. Не само американският долар ще има големи затруднения, но и всички други валути в света. Виждам как Европа е обхваната от силна икономическа обърканост, която после ще обхване Япония, САЩ, Канада и други страни в кратък период. Всъщност, това, което видях, не е само икономическа криза, а един икономически упадък с такива размери, които ще повлияят на жизнения стандарт на всички работещи в Америка и по целия свят. Страните, които сега контролират големи количества западна валута, също ще изпаднат в затруднение.

Особено това ще засегне арабските страни. Без съмнение пред нас лежат гладни години, изпълнени с финансови нужди и отчаяние. Колко скоро ще започне не е напълно ясно, но не е много далеч. Най-големите икономисти в света не ще могат да обяснят последвалия голям икономически хаос и в резултат на това, ще расте страхът от голяма интернационална криза. Малко преди същинския икономически упадък още веднъж ще има измамлив икономически напредък, но той ще бъде за много кратко време.

Няколко добри години за подготовка.

Въпреки белезите на опасност от предстоящ икономически спад, години след 1973-а ще бъдат едни от най-цветущите и плодоносни в историята на човечеството. Въпреки строгата парична политика на правителствата, хората ще разпиляват парите си повече от всякога в съвременната история. Кредите ще станат почти неподлежащи на контрол. Видях много ясно, че годините на растящо благоденствие и по-нататъшен икономически растеж няма да продължат дълго. Приходите на църквата и обществата ще растат, заплатите ще се увеличават и жертвите за мисионерска дейност ще се повишават. Промъкващата се инфлация ще повишава все повече цените и заплатите. Пред лицето на влошаващото се икономическо положение, когато световната икономика ще достигне своя възход, ще има незначително замразяване на цените.

Когато през април 1973 година ми се даде това видение, Святия Дух ясно ми даде твърда увереност, че Бог ще ни даде достатъчно средства, за да можем да покрием всички дългове на нашата организация. Те гласяха така: „Ще има голям икономическа криза и скоро ще дойдат гладни години. Но преди това ще има и няколко цветущи години, които ще позволят да се подготвите за гладните такива. Работи и се моли, за да можеш да изплатиш всичките си дългове и се подготви за времето, когато доходите ще паднат! Получаването на доходи няма да бъде така свободно, но ако си свободен от дългове през трудните години, ще бъдеш в състояние да изпълняваш задълженията си и по-нататък. Не се плаши, не изпадай в паника, а се подготви за тези времена!
Банкрутиране на големи индустриални компании.

Вярвам, че ще преживеем рухването на някои от най-големите и известни корпорации. Виждам страшни трудности за голяма част от кредитните институции. Много хора няма да могат да погасяват кредите, които са взели и това ще доведе до хаос във действията им. Хиляди от дребните предприятия ще фалират. Три от четири от най-големите църковни деноминации ще бъдат принудени да работят на минимум, поради липса на средства. Много църкви ще банкрутират и редица независими мисионерски общества и църковни организации ще трябва да се изтеглят. Повечето християнски радио и телевизионни служения ще бъдат изоставени. Паричните недостатъци и трудности ще донесат страх и неувереност. Тези, които имат пари, ще се стремят да ги запазят и спестят. Правителството на САЩ трескаво ще реагират на развиващата се икономическа криза. Различни органи на правителството панически ще издадат голям брой необмислени спешни решения, като помощни средства на разсипващата се икономика, но те ще произведат обратен резултат.

Президента на САЩ ще се опита един-два пъти да успокои по телевизията и радиото, че всичко ще се оправи и че най-добрите времена лежат пред нас. Но това няма да проработи. Хората няма да повярват на тези уверения и страхът им ще доведе до революция на изборите.

Автомобилната индустрията ще бъде силно разтърсена. Производителите на транспортни средства за почивка ще получат силен удар. Складовете ще бъдат пълни с готова продукция, но продажбите ще спаднат до минимум. Силно ще се намали продажбата на стопанските стоки, перспективата е мрачна за почти всички отрасли на промишлеността. Разпадане и разрушаване ще обхване първо отделните отрасли, след това и цялата промишленост.Насочване към селото.

Внезапно ще възникне стремеж да се купуват селски дворове, парцел, земя или къща на село. Хиляди ще се искат да напуснат градовете с надеждата, че връщането към земята и природата ще им донесе сигурност. Ще има силен стремеж и много пари ще бъдат вложени в покупки на земеделски имоти на село от хора, които искат да си отглеждат животни и земеделски култури и така да имат независимо съществуване. Цената на земята бързо ще расте. Обработваемата земя до големите градове ще стане на такава висока цена, че само големите компании ще могат да я купят.Трудности за профсъюзите.

На профсъюзите ще им бъде забранено да организират стачки, работниците повече няма да могат да си позволяват да не работят дори и една седмица. Правителствата ще вземат най-строги мерки срещу стачкуващите и срещу техните водачи, които няма да могат да получат помощ от никъде. Инфлацията ще доведе до изостряне на напрежението между работниците и администрациите, а на някои места, вследствие на стачка, ще бъде прекратено производството и ще се появи безработица.

Водачите на профсъюзите ще имат големи трудности в този икономически хаос и няма да знаят какво да правят. Ще се намерят пред ситуации, които ще изглеждат неразрешими, защото от една страна, ще бъде трудно да се стачкува, масите за преговори ще бъдат затворени, а продължителните стачки ще парализират работата в стопанските предприятия и ще увеличи разпада на икономиката. Подробностите не са ми ясни, но ясно виждам идващи трудности за профсъюзите. Спокойният труд ще стане мечта и ще настанат само бедствия и тревоги. Скоро ще станем свидетели на най-големите и разорителни стачки за всички времена.

Най-много ще пострадат тези, които не са подготвени.

Хора, които лекомислено пръскат пари и купуват непотребни материални неща, ще пострадат най-много. Спекулантите ги чакат трудни времена и много предприемачи ще бъдат напълно ликвидирани. Най-големия строителен бум е пред нас, както е предсказано в Библията. Но преди това онези, които се занимават със строителство, ще се разорят. За цялата строителна промишленост ще дойдат много тежки времена.

Служители, строящи скъпи здания в името на Бога, без да имат за това специално нареждане от Него, ще пострадат много. Започналите егоистични пътувания, включващи огромни проекти и големи суми пари, но които не се движат в съвършената воля на Бога, ще срещнат големи затруднения. Сега не е време за вземате на дългове, а за подготовка и изчистване от тежкото финансово тегло. Когато получих това видение, започнах да се съмнявам. Не се осмелявах да преча на хората, които в името на Бога започват големи строителства, изискващи големи суми пари. Аз зная колко голямо удовлетворение доставя построяването на домове за Бога.

Винаги съм проповядвал вяра в Бога и позитивно действие във вярата, не съм съветвал някого да отстъпва или да отлага нещо, когато Бог ясно му е показал да върви напред. Но видението беше толкова ясно, че съм принуден да го кажа. Чувствам голяма отговорност и съм длъжен да предупредя проповедниците и църковните организации да обмислят основно своите проекти и програми, изискващи големи суми. Някои от тях трябва да се отложат или да се отменят.

За християнските организации е крайно време да се погрижат повече за спасяването на хората, отколкото за строителство. През трудните години нашата активност трябва да се насочи преди всичко към личното свидетелство. Много религиозни организации ще могат да изплатят само процент от дължимите суми, а от това ще пострада мисионерската работа.

Даже притежанието на злато няма да носи сигурност.

Цената на златото ще се покачва. Но всички, които инвестират в тези стоки, за да намерят малко сигурност, ще преживеят трагична изненада. Макар цената на златото да достигне астрономически размери, това няма да е за дълго. Среброто също ще стане много ценен метал и цената му също много ще се покачи. Но и двете не ще могат да дадат сигурност на хората. Колебливата цена на тези метали, ще бъде част от цялата картина на объркването в икономиката, която обхваща света.

Вярвате или не – дори златото няма да задържи стойността си и хора, които са натрупали много злато, ще понесат големи загуби.

Нова световна валутна система.

За регулиране на паричния курс ще се опитат да приемат една валутна система. И въпреки, че курсът на долара ще се стабилизира, това ще е само привидно, малко преди голямото падение. А след това ще настъпи нова криза, която ще разтърси общите световни финанси. Ще минат години, докато отново се върне доверието в долара. Зная, че възстановената римска империя с времето ще стане една от най-могъщата база за световен лидер, който ще се появи, за да възстанови икономическият ред и несъмнено, именно той ще създаде световна система, наречена „жива кредитна карта”. Всички хора ще получават на челата и ръцете си невидими номера, които ще могат да се разчитат само с техника на базата на фотографията. Това ще са вероятно номер от три редици с по шест цифри: те ще бъдат разположени в основата на палеца. Този „белег” ще бъде поставен на всеки човек и никой не ще може да купува или продава без този невидим татуиран белег. Скоро ще се развие един вид световна кредитна система, от която държави ще могат да се възползват от „кредитни блокове”. Въпреки, че една световна парична система все още е въпрос на бъдещето, кредитната система скоро ще бъде въведена и ще послужи за основа на бъдещата световна търговска и финансова система.

Бъдете готови за това, когато чуете за контролиране на търговските договори, основани на международни комитети. За международната търговия ще бъдат изготвени точни инструкции и развитието на световния пазар ще бъде контролиран от най-великите държави.

С други думи, скоро ще преживеем развитието на световна търговска политика, контролирана от световен секретар, на когото са предоставени изключителни пълномощия и който е избран от всички държави, участници в световната търговия.Самоубийства чрез предозиране на сънотворни.

Много хора ще бъдат неподготвени за рухването и икономическия хаос и ще прибягнат към самоубийство. Но станалите така познати сцени от икономическата криза в края на 20-те и началото на 30-те години, когато търговците се хвърляха от горните етажи на високите сгради, няма да се повтарят. И методът да се допре револвера до слепоочието и да се стреля, рядко ще се използва. Новият начин за самоубийство ще е прекомерни дози сънотворни лекарства и други упоителни средства. Някои много известни личности от търговския свят ще се самоубият чрез предозиране с наркотици. Тъй като много от богатите бизнесмени имат частни лични лекари, обществеността няма да бъде информирана за причините за „изненадващата” им смърт. Първоначално причината няма да е известна, но самоубийствата със сънотворни и наркотици така ще зачестят, че ще бъде невъзможно да се прикриват.Нападки над еколозите.

Растящия икономически хаос ще доведе до противопоставянето на всички запори и ограничения, свързани със запазване на природата, които тормозят развитието на промишлеността. Всички области на науката, свързани със опазването на природата бяха на мода и предизвикваха интерес и уважение до момента, в които не се докоснаха до общи интереси и непосредствено не засегнаха личните доходи на всеки човек. Когато учените започнат да представят реални примери на застрашаване на околната среда от промишлените отпадъци, това ще доведе до рязко отдръпване и нападки от страна на предприемачите. Виждам растящи силни нападки над учените-еколози и защитниците на околната среда от експерти, които опровергават много от техните открития и предложения. В медиите ще има нападки над тези, които се занимават с опазване на природата и против замърсяването й. Ще стане много популярно да се противопоставят на защитниците на околната среда и да се провалят програмите им. Обединения и комитети за опазване на околната среда, като клуб „Сиера” ще бъдат подложени на сериозна критика. Ще бъдат обвинявани, че пречат на развитието и разработването на природните ресурси и за растящия икономическия хаос. Те ще бъдат направени „умилостивителни козли”, обвинени за енергийната криза, за оскъдицата от месо и хранителни продукти и безработицата. Не е трудно да се повярва в това, но това общество и научните направления силно ще пострадат и много от тях ще бъдат напълно закрити.

В настоящето вече се включват в действие могъщи сили, организиращи общественото мнение против действията на защитниците на околната среда.

Позитивно мислещите проповедници ще изпаднат в паника.

Онези, които проповядват, че целият успех в живота зависи от позитивно мислене ще открият, че тази монета има и обратна страна. Големи загуби, объркване и неуспехи ще разбие мисловния процес на мнозина добри хора, които погрешно са смятали, че техния успех и икономическо благополучие е плод на положителното им мислене. Но големи загуби, неуспехи и объркване ще срутят илюзорната кула на тези хора. Исус Христос беше защитник на правилното мислене. Бог потвърждава, че не ни е дал „дух на страх, а на сила, любов и здрав разум” (2 Тимотей 1:7). Но много, иначе умни хора, са започнали да ценят силата на плътския ум.

Само тези, които проповядват Библията като основа на позитивното мислене на човешката воля, ще могат да предложат на хората истината, което ще им даде възможност да устоят в идващата криза.

Онези, които не оценяват властта и всемогъществото на Бога, а почитат силата на ума повече от обновяването на сърцето, ще бъдат разобличени като лъжливи учители. Позитивното мислене без праведен живот и страх от Бога не предлага надежда във време на световна и лична криза. Положителното мислене на човек може да е естествено при благополучие и успех. Но когато започнат да ни постигат неуспехи и сривове, може да ни помогне единствено свръхестествената намеса. Само тогава истината ще изплува на повърхността. Факт е, че никакво позитивно мислене на света не може да промени хода на историята, когато всичко отива към катастрофа. Нито проповедник, нито философ може да промени насоката на събитията, определена от Бога.Повече протести и демонстрации.

Размириците и демонстрациите, както и плячкосването на 60-те години вече са история. Но не са отминали, защото видях, че идва нова, по-голяма вълна.

Виждам, че този път пуерториканците, кубинците и мексиканците ще се включат най-активно. От настъпващото икономическо объркване ще се подпалят нови демонстрации, размирици и граждански безредици.

Социалните програми за подпомагане ще се съкратят. Преди всичко малцинствата ще страдат от това. Тези парични ограничения и безработица, спирането на много производства, ще доведат до рязко намаляване на материалното ниво сред тези хора.

Не мога да повярвам, че някога ще видим края на насилието, проливането на кръв и размириците по нашите улици. Презирам тези неща и моля Бог да ни запази от повечето от тях, но съм повече от уверен, че най-лошото предстои да дойде. Видях да идват големи размирици в много от големите градове на Южна Америка. През идващите десетилетия Южна Америка ще бъде барутно буре, което ще експлодира във всички посоки.

САЩ ще бъдат обвинявани.

Въпреки, че Европа ще бъде виновник за икономическата криза, повечето нации ще обвинят Америка за това. Франция ще бъде една от най-яростните противници на Америка в света. Политиците и бизнесмените в Европа и Япония ще обвинят американските банкери и Вашингтон.

Драстично оттегляне на американските войски от Европа ще увеличат още повече объркването. Водачите на европейските страни ще се опитат да спечелят от анти американските настроения и да оформят порочна база за обхващане на търговията в свои ръце. Световната икономическа база ще се премести в Европа.

Икономически отдих.

Може би ще има пълно възстановяване от растящата криза и след това да дойде друг период от две богати и плодоносни години.

Само Бог знае бъдещето – какво ще стане с икономическия свят през идващото десетилетие, ще излезе ли напълно от кризите или те ще се задълбочат и ще се редуват с добри години.

Нямам ясно виждане за това. Но ми се струва, че ще има частично възстановяване, но като цяло състоянието на световната икономика ще остане хаотично до идването на антихриста. От този ден и през всичките следващи години светът ще бъде в страх и несигурност за бъдещето. Никога повече няма да има доверие в икономиката. Всеки период на икономическо оживление, ще води след себе си разорения и банкрут. Когато хората видят тези неща, те никога няма да могат да се освободят от чувството на страх. Ще дойде време, когато хората ще купуват, продават, ще строят, ще се женят и развеждат – но това ще бъде фалшиво спокойствие.

Библията предсказва, че точно в това време на лъжливо процъфтяване Исус Христос ще дойде в облаци, за да вземе Своята църква!

Внимание, трупането на пари няма да ползва!

Сега не е време за трупане на пари, защото няма да дадат реална сигурност. Напълно е възможно да преживеем времето, когато дори държавните застрахователни компании няма да могат да изплащат парите на клиентите си. Единствената истинска сигурност ще има в земята. Събраните пари ще изчезнат като пясък от скъсан чувал. Ще стане такова време, че всеки християнин трябва да се моли за всяко дарение в църквата и на мисионерското поле. Всяка монета, която не е давана за Божието дело, трябва да бъде дадена с точно определена цел. Безразборно даване само за успокояване на съвестта или за отърваване от Божия десятък в църквата повече няма да бъде приемлив от Господа. Тези, които са се покорявали на Божието слово и са давали щедро на драго сърце по време на плодородните години, в гладните години няма да им се наложи да просят хляб. Тези, които виждат трудните времена и се приготвят са мъдри.Не купувайте нищо, от което нямате спешна нужда! Отбягвайте на всяка цена да правите дългове, при първа възможност продайте или разменете всичко, от което нямате нужда! Платете дълговете си, без значение какви жертви ще ви струват и поддържайте текущите си разходи, колкото може по-ниски! Свийте бюджета си! Не купувайте на кредит в никакъв случай! Това е опасно! Не изпадайте в паника! Достатъчно е да бъдете внимателни. Купете си добра и надеждна кола, пазете я и не я сменяйте! Не се опитвайте по някакъв начин да мамите Бога! Поддържайте отношенията си с Небето в добро състояние! Вашето бъдеще зависи от това. Жертвайте доброжелателно, доколкото можете за мисионерска дейност и за нуждите на дейността в църквата! Давайте и ще ви се дава! Тази новина получих, която да предам на всеки истински вярващ: „Благоразумният предвижда злото и се укрива, а неразумните вървят напред - и страдат.” Притчи 27:12.

Каталог: Knigi%20-%20TFM
Knigi%20-%20TFM -> 50 Нобелови лауреати и други велики учени за вярата си в Бога”
Knigi%20-%20TFM -> Ако животните можеха да говорят
Knigi%20-%20TFM -> Аллах моят Отец? Или пътят ми от Корана до Библията Билкис Шейх Издава Мисионерско сдружение «Мисия за България»
Knigi%20-%20TFM -> Ние искаме само твоята душа
Knigi%20-%20TFM -> Калифорнийски млекар, който е основател на Интернационалното Общение на бизнесмените, вярващи в Пълното Евангелие
Knigi%20-%20TFM -> Божиите генерали
Knigi%20-%20TFM -> Разкрити мистерии от книгата "Данаил" Емерсон
Knigi%20-%20TFM -> Бизнес по магарешки питър Брискоу
Knigi%20-%20TFM -> Книга първо на многото верни членове на Metro Christian Fellowship в Канзас Сити, чиято страст за Исус е


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница