Видове търговски банки в българияДата19.01.2023
Размер1.28 Mb.
#116325
Видове търговски банки в българия

Видове търговски банки в българия


Банка ДСК
Обслужвайки над три милиона клиенти, ДСК е една от водещите банки в България и заема предни позиции в банковата класация. Разполагайки с една от най-големите клонови мрежа в България, Банката има огромна инфраструктура за предлагане на своите кредитни и депозитни услуги. Тя осигурява високо ниво на обслужване чрез индивидуален подход и пълна гама от банкови продукти (кредити, депозити, кредитни карти и др.) и услуги, съобразени с нуждите на малкия и среден бизнес в цялата страна. Банкката предлага частно банкиране, корпоративно банкирани, услуги за малкия бизнес и др.
Първа Инвестиционна Банка
Fibank е кредитна институция, която предлага широк асортимен от продукти и услуги както за индивидуални, така и за фирмени клиенти. С традиции в корпоративното банкиране и с разширено присъствие на пазара на банкиране на дребно Първа инвестиционна банка e сред водещите банки в България в сферата на картовия бизнес и в международните разплащания, в бизнеса с инвестиционно злато и с други благородни метали. Fibank е предпочитана банка за спестяване от населението. Първа инвестиционна банка предлага на клиентите високотехнологични решения и модерно банкиране.
Уникредит Булбанк
УниКредит Булбанк е една от най-големите български банки. Тя обслужва над един милион граждани и домакинства, частни клиенти, малки и средни предприятия, големи местни и международни компании. Групата има банкова дейност в 17 държави в Европа и международна мрежа в близо 50 страни по света. UniCredit е пазарен лидер в ЦИЕ и една от 28-те обявени за системно значими банки в света. Една от водещите банки в България с широк набор от банкови продукти като кредити, спестовни услуги, картови разплащания и др.
Райфайзен Банк
Райфайзенбанк (България) ЕАД е сред водещите универсални банки в България, предлагаща банкови услуги във всички сегменти – корпоративно и инвестиционно банкиране, малки и средни предприятия, услуги за физически лица. Банката предлага съвременни финансови услуги, отговарящи на най-високите професионални стандарти. Като част от международна банкова група Райфайзенбанк (България) EАД използва широка мрежа от банки кореспонденти, което й дава бърз и ефикасен достъп до световните финансови пазари (САЩ, Западна Европа, Азия).
Алианц Банк България
Една от водещите банки в България. Алианц Банк България е универсална търговска банка със седалище в гр. София. Тя предлага своите продукти (потребителски и ипотечни кредити, депозити, кредитни карти, електронно банкиране) в над 100 бизнес и финансови центрове, покриващи цялата страна, които успешно се допълват и от широката агентска мрежа на Алианц България Холдинг. Банката притежава пълен лиценз за извършване на банкови и финансови операции.
Централна Кооперативна Банка
Централна кооперативна банка АД е универсална търговска банка, една от добре познатите банки в България. Тя широка гама от услуги в областта на финансовото посредничество и поставя акцент върху финансиране на малки и средни предприятия и индивидуалното банкиране на своите клиенти. Чрез добре развитата клонова мрежа банката гарантира улеснен достъп до своята продуктова гама, като предлага адекватни и бързи решения за своите клиенти – ипотечни и потребителски кредити, кредити за малкия и средния бизнес, спестовни влогове и много др. финансови услуги.
Пощенска Банка
Пощенска банка е една от модерните универсални банки в България, която предлага иновативни продукти, финанси и финансови услуги на своите клиенти. Пощенска банка е един от лидерите на пазара на кредитни и дебитни карти, потребителски, жилищни кредити и спестовни продукти, както и по отношение на факторинг услуги за корпоративни клиенти, инвестиционно банкиране и попечителски услуги за местни и чуждестранни клиенти. На банката може да разчитате и за инвестиции и финансови пазари – дългови инструменти, валутна търговия, управление на пазарни рискове, инвестиционно посредничество, инвестиционно банкиране, взаимни фондове и др.
Обединена Българска Банка
Обединена българска банка е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор. Тя е една от големите банки в България с клонова мрежа от над 200 структурни единици. Част от банковите и финансови услуги са: кредити и депозити, валутни операции, бързи вътрешнобанкови преводи, електронно банкиране, кеш мениджмънт за бизнек клиенти, операции по левови и валутни сметки и пътнически чекове, разплащания с дебитни и кредитни карти, банкови гаранции и акредитиви, търговия с ценни книжа и др.
Ти Би Ай Банк ЕАД
TBI Bank е част от групата на TBIF Financial Services B.V, към която принадлежат и утвърдените на българския пазар марки TBI Credit, TBI Leasing и TBI Rent. Предложенията за развитие на успешен бизнес на микро, малки и средни предприятия включват разнообразни видове кредити и лизинг. Една от отговорните банки в България, която предлага добра лихва и изгодни условия за срочни депозити, разплащателни сметки, банкови и документарни операции.

Изготвил:Айше Ибрям 12–в класСподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница