Видове застрахователни разноски


Гражданска отговорност на автомобилиститестраница4/8
Дата14.12.2022
Размер93.76 Kb.
#115890
1   2   3   4   5   6   7   8
тема Елена
Свързани:
Анализ на разходите на фирма „Икар -в-04 ад за отчетната 2009г, праскова, тема 10
Гражданска отговорност на автомобилистите
Тази застраховка касае онзи, който управлява автомобила и покрива виновните вреди при ПТП, срокът и е 1 година;
- има професионална и обща гражданска отговорност;
-това е задължителна застраховка с цел гарантиране правата на застрахованите лица за виновно причинени щети на 3-ти лица;
-предмет на покритието е отговорността;
-гражданската отговорност е законна отговорност;
-тя е рисков бизнес, почти винаги застраховките се лимитират, като лимитите се определят всяка година;
- в РБ лимитите са 200 хил. лв. имуществени вреди и 700 хил. лв. неимуществени вреди за 1 лице и 1 млн. лв. в агрегат;
-териториална валидност-покрива територията на всички страни членки на ЕС; за държавите, които не са членки на ЕС е въведена международна застраховка гражданска отговорност („Зелена карта”);
-рискът по тази застраховка е свързан както с автомобила, така и с водача; тази отговорност покрива вреди на 3-ти лица, но не на съпрузи или роднини; застраховката е задължителна, застрахователната премия може да се плати на цяло или разсрочено;


Застраховане „Злополука“
При застраховките “Злополука” се разбира, че злополуката е риск, чието настъпване уврежда човешкия организъм, т.е. накърнява здравето на човека или застрашава неговия живот.
Предвид конкретното си предназначение застраховането “Злополука” се реализира чрез множество видове застраховки, които в повечето случаи са доброволни.
Застраховка “Злополука на работниците”
Застраховката “Злополука на работниците” е доброволна застраховка. Нейни обекти са работниците. Тя може да се сключи както от работника, така и от работодателя в полза на работника.
/Застраховката може да е задължителна за определели категории дейности./
Покритието на тази застраховка обикновено има следния обхват:
- смърт от злополука (застрахователната сума се изплаща в зависимост от договорения единичен, двоен или троен размер на наследниците или на посоченото за ползващо се лице в застрахователната полица);
- трайна загуба на трудоспособност от злополука (изплаща се % от застрахователната сума равен на % нетрудоспособност);
- временна загуба на трудоспособност (например от 21 до 30 дни, се изплаща сума равностойна на 5 % от застрахователната сума за ден, а след 30 дни 10 % от застрахователната сума за ден до определен период – например 2 месеца).
-медицински разноски – например за лекарства, консумативи и други, след злополука (в предварително определен размер – абсолютна сума или процент от застрахователната сума);
-разноски за репатриране след злополука – например в предварително определен или нелимитиран размер;
-разноски за болничен престой след злополука – в предварително определен размер;
- разноски за погребение – в предварително определен размер.
Гореизложеното покритие е класическо покритие и се прилага по отношение на множество видове застраховки “Злополука“, вкл. частично или в комбинация от допълнителни покрития като медицински разноски вследствие на акутно (внезапно) заболяване, разноски за зъболечение (обикновено лимитирани) и други разноски като правни, за придружител.

Други видове застраховки „Злополука“


2.2  Индивидуална или групова застраховка „Злополука”
2.3 Застраховка „Злополука и медицински разноски при пътуване с асистент в чужбина”
2.4 Застраховка „Злополука на лицата в превозните средства“
2.5. Задължителна застраховка “Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз“ /задължителна застраховка в Република България/
2.6. Застраховка “Злополука” на кредитополучателя
2.7. Застраховка “Злополука” на учащи и деца
2.2  Индивидуална или групова застраховка „Злополука”
Основни рискове:
- Смърт от злополука;
- Трайна загуба на работоспособност вследствие злополука;
Допълнителни рискове:
- Смърт от професионално заболяване;
-Трайна загуба на работоспособност вследствие професионално заболяване;
- Временна загуба на работоспособност вследствие злополука;
- Временна загуба на работоспособност вследствие общо или професионално заболяване;
- Медицински разходи вследствие злополука;
-Медицински разходи вследствие общо или професионално заболяване;
- Разходи за медицинско транспортиране вследствие злополука;
- Разходи за транспортиране на тленни останки и/или погребение вследствие злополука;
Разходи за спасяване вследствие злополука.
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница