Виенска конвенция за консулските отношения ратифицирана с Указ №947 на Държавния съвет на нрб от 1989 г


Раздел II. Прекратяване на консулските функцииPdf просмотр
страница8/24
Дата18.05.2022
Размер371.91 Kb.
#114325
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24
02-VKKO-bg (1)
Раздел II.
Прекратяване на консулските функции
Прекратяване функциите на член на консулство
Член 25
Функциите на член на консулство се прекратяват, по-специално: а) при уведомление от изпращащата държава до приемащата държава, че неговите функции са прекратени; b) при оттегляне на екзекватурата; с) при уведомление от приемащата държава до изпращащата държава, че тя е престанала да счита въпросното лице за член на консулския персонал.
Заминаване от територията на приемащата държава
Член 26
Приемащата държава е длъжна, дори в случай на въоръжен конфликт, да предоставя на членовете на консулството и на членовете на частния персонал, които не са граждани на приемащата държава, а също така на членовете на техните семейства, които живеят заедно с тях, независимо от тяхното гражданство, необходимото време и улеснения, за да могат да подготвят своето заминаване и да напуснат нейната територия колкото се може по-скоро след прекратяване на техните функции.
По-специално тя трябва в случай на необходимост да предоставя на тяхно разположение превозните средства, необходими за самите тях и за тяхното имущество, с изключение на имуществото, придобито в приемащата държава, чийто износ е забранен по време на заминаването.
Закрила на консулските помещения и архив и на интересите на
изпращащата държава при изключителни обстоятелства
Член 27 1. В случай на скъсване на консулските отношения между две държави: а) приемащата държава е длъжна, дори в случай на въоръжен конфликт, да уважава и закриля консулските помещения, а също така имуществото на консулството и консулския архив; b) изпращащата държава може да повери охраната на консулските помещения, а също така и на имуществото, което се намира в тях, и на консулския архив на трета държава, приемлива за приемащата държава; с) изпращащата държава може да повери защитата на своите интереси и на интересите на своите граждани на трета държава, приемлива за приемащата държава.
2. В случай на временно или окончателно закриване на консулство се прилагат разпоредбите на буква "а" от точка 1 на този член. Освен това: а) когато изпращащата държава, макар да не е представляваната в приемащата държава от дипломатическо представителство, но има на територията на тази държава друго консулство, на това консулство може да бъде поверена охраната на помещенията на закритото консулство заедно с намиращото се в него имущество и консулския архив, а също така със съгласие на приемащата държава и изпълнението на консулските функции в окръга на това консулство; или b) ако изпращащата държава няма в приемащата държава нито дипломатическо

представителство, нито друго консулство, прилагат се разпоредбите на букви "b" и "с" от точка 1 на този член.


Сподели с приятели:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница