ВиноанализаторДата21.01.2018
Размер50.8 Kb.
#49495

HYPERLAB


ВИНОАНАЛИЗАТОР
Най-надеждният

уред за контрол на

качеството на виното


HYPERLAB


ВИНОАНАЛИЗАТОР

Hyperlab представлява най-съвременно решение за автоматизация на аналитичния контрол в областта на енологията. Резултатите от анализите са изключително точни и позволяват на потребителя да работи по един изключително ефективен начин, тъй като се подобрява качеството на анализите и се оптимизират разходите спрямо ползите.

Hyperlab е автоматичен мулти-параметричен анализатор, т.е. той може да изпълни всички работни процедури автоматично. Пробовземачът, контролиран с микропроцесор, извършва вземането на проби, тяхното разреждане (ако се изисква от метода) и засмуква реактивите. И пробата и реагентите се разпределят в работна кювета, и там остават достатъчно дълго, при постоянна и контролиране температура, за да се даде възможност на реакцията да протече напълно.

Полученият продукт се анализира при предварително зададена дължина на вълната и абсорбцията се изразява в концентрационна стойност, чрез подходящи алгоритми. Миенето се извършва между аспирационните и разпределящите цикли, като по този начин се предотвратява риска от замърсяване между реагенти и проби. След като кюветата се изсуши, претърпява оптичен контрол за точност преди да започне нов анализ.

Минимален брой анализи за час - 180

Най-добро качество и икономичност  • Hyperlab гарантира най-добрата точност и прецизност на резултатите, по този начин се намаляват разходите за анализите с около 7 пъти в сравнение с ръчните методологии. С Hyperlab реагентите са сведени до минимум: едно измерване изисква по-малко от 300 микролитра.

Основни характеристики

  • Иновативен софтуер: Windows, удобни функции, тъч скрийн, програмируемо включване и изключване, он-лайн поддръжка.

  • Монитор: Информация за програмираните методи, избраните анализи, номера на анализите, които ще се осъществяват, калибриране и проверка на състоянието.

  • Таблица с реагенти: показва позицията на пробите и обема им.

  • Проби: Показва състоянието на пробите. Възможност за добавяне, премахване или модифициране на пробите по време на анализа.

  • Работен лист: Неограничен брой работни листи могат да бъдат използвани едновременно. При грешка тестовете могат да бъдат добавяни, премахвани или автоматично повтаряни. Проверка на кинетиката на реакцията може да се извършва за всеки един тест.

  • Калибриране: Чрез празна проба, от 1 до 8 концентрационни стандарта за един тест. Линейна и нелинейна регресия.

  • Обработка на информацията: Резултатите могат да бъдат преизчислени в края на анализа, чрез корелацията им до една или повече проби с фиксирана стойност. Новата регресионна линия стойността получена чрез преизчисляване.


  • Тестове: Всички анализи свеждащи се до спектрофотометрично определяне могат да бъдат автоматизирани


Методи

Концентрация

CV, % ≤

Оцетна киселина

1.0 гр/л

0.8

Лимонена киселина

2.0 гр/л

1.2

D-Глюконова киселина

2.0 гр/л

1.0

D-Млечна киселина

0.6 гр/л

2.0

L-Млечна киселина

0.6 гр/л

2.0

L-Ябълчена киселина

1.0 гр/л

0.6

Пиругроздена киселина

0.6 гр/л

1.5

Винена киселина

5.0 гр/л

0.5

Ацеталдехид

100 мг/л

1.5

Антоциани

500 мг/л

0.4

Аминен азот

150 мг/л

1.5

Амонячен азот

50 мг/л

1.5

Калций

100 мг/л

1.9

Катехини

25 мг/л

0.5

Хлориди

1.0 гр/л

1.0

Желязо

20 мг/л

1.5

Глицерол

10 гр/л

1.5

Глюкоза/Фруктоза

2.0 гр/л

0.5

Глюкоза/Фруктоза (за мъст с високо захарно съдържание)

250 гр/л

1.5

Магнезий

100 мг/л

1.0

Общи Полифеноли

4000 мг/л

1.8

Калий

1500 мг/л

1.5

Мед

2.0 гр/л

2.0

Свободен серен диоксид

20 мг/л

1.0

Общ серен диоксид

150 мг/л

1.0

Оптичен референтен р-р

50 единици оптична плътност

0.3
Методи в паметта


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница