Висше учебно заведение: Институционален Болонски експертДата22.08.2016
Размер24.92 Kb.
#7001
Болонският процес в моето висше учебно заведение (ВУЗ)


Висше учебно заведение:


Институционален Болонски експерт:

Контакти:Тристепенна образователна система

Бакалавърски програми: Два основни модела характеризират цялостната структура

Бакалавър-Магистър. Моделът, който включва 180+120 ЕСТК кредити (3+2 академични години) доминира в ЕС и моделът, който включва 240+120 ЕСТК кредити (4+2 академични години). Как е във Вашия ВУЗ, в т.ч. професионален бакалавър, ако имате?


Магистърски програми: Моделът, който включва 120 ЕСТК кредити (2 академични години) е общоприет в ЕС. Как е във Вашия ВУЗ?
2) Европейска система за трансфер и натрупване на кредити (ЕСТК) – 1 кредит е равен на ……часа, в т.ч. …в клас и ……самоподготовка.
3) Европейско Дипломно приложение –издава се автоматично и безплатно, на езика на преподаване и/или английски език – линк към интернет страницата.
4) Признаване на периоди на обучение в чужбина. Вътрешни правила и процедури, публикувани на интернет страницата – посочете линк.
5) Съвместни образователни степени – брой съвместни учебни програми ( …Бакалавърски, …Магистърски и … Докторски)
6) Интернационализация – брой на ……Еразъм споразумения,……Рамкови споразумения, ……Учебни програми, преподавани на чужд език.
7) Мобилност– брой студенти ……..и брой преподаватели ……….за 2010 и 2012 г.
8) Социални измерения – достъпност, вътрешни стипендии, моля опишете накратко.
Bologna Process at my Higher Education Institution (HEI)


Higher Education Institution:


Institutional Bologna Expert:

Contacts:


1) Three Degree Cycle

Bachelor programmes: Two main models to characterise the overall Bachelor-Master structure. The 180+120 credit (3+2 academic years) model which dominates in the EU. and The 240+120 credit (4+2 academic years) model. State of Play at your HEI, including short cycle if any.

Master Programmes: The 120 ECTS credit (2 academic years) model commonly adopted for Master Programmes. State of Play at your HEI.

2) The European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) – 1 credit is equal to …….hours, divided in ……class and ……self-study.
3) The Bologna Diploma Supplement –issued automatically and free of charge, in the language of instruction and/or English - link to the webpage.
4) Recognition of mobility study periods. Internal Procedure for recognition published on the website – link to the webpage.
5) Joint Degrees – number of Joint Curriculum ( …Bachelor, …Master and … Doctoral)
6) International openness – number of ………. Erasmus Agreements, ………Framework Agreements, ………..Study Programs taught in Foreign Language.
7) Mobility – number of ……..student and ……….staff mobility for 2010 and 2012.
8) Social Dimensions – accessibility, internal scholarships, if yes please describe in brief.

Top of Form

Alpha

Този превод по-добър ли е от първоначалния?Да, изпрати превода

Благодарим ви за изпратения превод.

Bolonskiyat protses v moyata Vissha uchilishte ( VU)
Institutsiya za visshe obrazovanie :

Institutsionalna Bologna Ekspert:


Za kontakti:

1 ) treta stepen Cycle


Bakalavŭrski programi : Dve osnovni modeli za kharakterizirane na tsyalostnata bakalavŭr - magistŭr struktura. The 180 120 kredit ( 3 +2 akademichni godini ) model, koĭto dominira v ES. i 240 120 kredit ( 4 2 akademichni godini ) model. Pravilata na igrata v svoya KHEI, vklyuchitelno kratŭk tsikŭl ako ima takiva.

Magistŭrski programi : The 120 ECTS kredit ( 2 akademichni godini ) model chesto priemat za magistŭrski programi . Sŭstoyanie v svoya KHEI .


2) Evropeĭskata sistema za transfer kreditni sistema za natrupvane i (ECTS ) - edin kredit se ravnyava na ....... chasa razdelena v klas ...... i ...... samoobuchenie .

3) Diploma Bologna priturkata - izdava avtomatichno i bezplatno , v ezika na obuchenie i / ili angliĭski ezik - vrŭzka kŭm ueb stranitsa.

4 ) Priznavane na periodi na mobilnost s uchebna tsel. Vŭtreshna protsedura za priznavane publikuvani na internet stranitsata - vrŭzka kŭm ueb stranitsa.

5 ) Sŭvmestnite stepeni - broĭ na Sŭvmestniya Curriculum ( ... bakalavŭr, magistŭr ... i ... stepeni)

6 ) International otkritost - broĭ .......... Erazŭm sporazumeniya , ......... ramkovi sporazumeniya , ........... uchebnite programi prepodava na chuzhd ezik .

7) Mobility - broĭ ........ student i .......... mobilnost na personala

8) Sotsialnoto izmerenie - dostŭpnost, vŭtreshni stipendii , ako da , molya , opishete nakratko .

Примерна употреба на „“:

автоматично преведено от GoogleКаталог: Erasmus -> Erasmus -> Bologna
Erasmus -> General agreement on students placement
Erasmus -> Програма еразъм регистър „ индивидуални договори „ студентска мобилност
Erasmus -> Международна кредитна мобилност допустими региони за сътрудничество и изисквания към образователната степен на студените
Erasmus -> Спорт с дейностите в областта на спорта се подчертава ролята на спорта като обществена проява за насърчаване на социалното приобщаване, равните възможности и укрепваща здравето физическа активност
Erasmus -> Въпроси относно качество на сътрудничеството
Erasmus -> Програма „еразъм+ на ту софия и н ф о р м а ц и я


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница