Влияние на потребителското поведение и бизнес средата върху управлението на индустриалното предприятиеДата09.04.2018
Размер31.12 Kb.
#64903


Списък публикации

на доц. д-р Кирил Ангелов Петров

Дисертационен труд на тема: Влияние на потребителското поведение и бизнес средата върху управлението на индустриалното предприятие.

1. Петров, К., Някой от основните характеристики на ефективния контрол, Университет проф. д-р Ас. Златаров, 2000г., гр. Бургас 2. Възможни модели за управление на индустриалните предприятия от регион Бургас в условията на динамична бизнес среда, Юбилейна международна научна конференция, 2001г., Стопанска Академия Д. А. Ценов, Свищов. 3. Управление на индустриалните фирми от Бургаски регион в специфична бизнес среда, Международна научна конференция, 26-28.10. 2001г., Стопанска Академия Д. А. Ценов, Свищов. 4. Някои аспекти на потребителското поведение и възможности за неговото управление, Международна юбилейна научна конференция, Икономически университет, 2002, Варна. 5. Влияние на потребителско поведение върху избора на управленска стратегия, І Международна конференция „Мениджмънт и инженеринг”, 2003г., гр. София 6. Основни трудности в управлението на индустриалните предприятия от Бургаски регион предизвикани от реформата, ІІ Международен симпозиум „Икономика- 2003”, Сл. Бряг, 2003г. 7. Процесът на стратегическо маркетингово планиране, Годишник на Университет "Проф. д-р А. Златаров", 2004г., 8. Бенчмаркинг – подход за устойчиво развитие на фирмата, VІ научна конференция „Управление и устойчиво развитие”, Лесотехнически университет, Юндола, 2004г. 9. Възможности за приложение на системата за управление на взаимоотношенията с клиентите, Годишник на Университет" Проф. д-р А. Златаров", т. ХХХІІІ, Кн. 1, 2004г., гр. Бургас 10. Потребителското поведение и управлението на индустриалните предприятия, Годишник на Университет" Проф. д-р А. Златаров", т. ХХХІV, Кн. 1, 2005г., гр. Бургас 11. Роля на маркетинговите изследвания в стратегическото планиране, Научно приложна конференция с международно участие, т. І, Кн. 1, 2005г, Университет "Проф. д-р А. Златаров", гр. Бургас 12. Съвременния маркетинг в съвременния свят, Научно приложна конференция с международно участие, т. І, Кн. 2, 2006г, Университет "Проф. д-р А. Златаров", гр. Бургас 13. Управленски трудности в индустриалните предприятия от регион Бургас, предизвикани от реформата, Годишник на Университет "Проф. д-р А. Златаров", т. ХХХІV, Кн. 1, 2005г., гр. Бургас 14. Влияние на рекламата на услугите на „Vivatel” върху поведението на купувачите на възраст от 20 до 50 години (маркетингово изследване), Научно приложна конференция с международно участие, т. ІІ, Кн. 2, 2006г, Университет "Проф. д-р А. Златаров", гр. Бургас 15. Възможности за стимулиране на търсенето, Годишник на Университет "Проф. д-р А. Златаров", т. ХХХV, Кн.1, 2006г., гр. Бургас 16. Правата на потребителите в съвременната бизнес среда – етика и реалност, Годишник на Университет "Проф. д-р А. Златаров", т. ХХХV, Кн.1, 2006г., гр. Бургас

Студии 1. Управление на взаимоотношенията с клиентите – нова концепция със стари принципи, т. І, Международен симпозиум „Икономика- 2005”, Съюз на учените в България – клон Бургас , Сл. Бряг, 2005г. 2.Директният маркетинг като възможност за увеличение на продажбите, т. ІІ, Международен симпозиум „Икономика- 2006”, Съюз на учените в България – клон Бургас , Сл. Бряг, 2006г. 3. Основни трудности в индустриалните предприятия от регион Бургас, предизвикани от реформата, т. ІІ, Международен симпозиум „Икономика- 2006”, Съюз на учените в България – клон Бургас, Сл. Бряг, 2006г.

Монотрафии, учебници и учебни помагала

1. Съвременен маркетингов подход, 172 стр., 11 печатни коли, ISBN 10: 954-91005-8-8, ISBN 13: 978-954-91005-8-7, изд. „Виктория принт”, 2006г., гр. Бургас 2. Комуникационни маркетингови средства и потребителско поведение, 242стр. 16 печатни коли, ISBN 978-954-8726-01-6, изд. „Демараж”, 2006г., гр. Бургас 3. Маркетингови изследвания, стр. 168, 11 печатни коли, ISBN 978-954-8726-02-3, изд. „Демараж”, 2007г., гр. Бургас 4. Ръководство за работа със SPSS – ръководство за провеждане на маркетингови изследвания, стр. 169, 10,625 печатни коли, ISBN 978-954-8726-03-0, изд. „Демараж”, 2007г., гр. Бургас


Каталог: userinfo
userinfo -> Лична информация
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница