Вълна, фини и груби животински косми; прежди и тъкани от конски косми забележкаДата09.01.2018
Размер269.95 Kb.
#42374
ТипГлаваГЛАВА 51

ВЪЛНА, ФИНИ И ГРУБИ ЖИВОТИНСКИ КОСМИ; ПРЕЖДИ И ТЪКАНИ ОТ КОНСКИ КОСМИ

ЗАБЕЛЕЖКА.

1. В Номенклатурата се разбира под:

а) "вълна" - естествените влакна, покриващи овцете;

б) "фини животински косми" - космите от алпага, лама, вигон, камила, як, ангорска коза, тибетска коза, кашмирска коза или подобни (с изключение на космите от обикновените кози), от зайци (включително ангорските), диви зайци, бобри, нутрии (рагондени) или от мускусен плъх;в) “груби животински косми” - космите от животни, които не са изброени по-горе, с изключение на космите и четината за четкарството (№ 0502) и конските косми (№ 0503).

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАБЕЛЕЖКИ.

1. За прилагането на тарифни №№ 5111 11 11 0, 5111 11 19 0, 5111 11 91 0, 5111 11 99 0, 5111 19 11 0, 5111 19 19 0, 5111 19 31 0, 5111 19 39 0, 5111 19 91 0, 5111 19 99 0, 5112 11 10 0, 5112 11 90 0, 5112 19 11 0, 5112 19 19 0, 5112 19 91 0 и 5112 19 99 0 се взема предвид левовата равностойност на посочената в € цена, по курса на БНБ, обявен за митнически цели.

Код по КН

Описание на стоката

Конвен-ционални мита

Автономни мита

Доп.
мерна единица


5101

Вълни, нещрайхгарни, нито камгарни:

 

 

 

 

 

 

- Непрани (серяви), включително вълните, измити върху животното:

 

 

 

 

 

5101 11 00 0

-- Стригани вълни

5

0

 

 

 

5101 19 00 0

-- Други

5

0

 

 

 

 

- Прани, обезмаслени, некарбонизирани:

 

 

 

 

 

5101 21 00 0

-- Стригани вълни

5

0

 

 

 

5101 29 00 0

-- Други

5

0

 

 

 

5101 30 00 0

- Карбонизирани

5

0

 

 

 

5102

Фини или груби животински косми, нещрайхгарни, нито камгарни:

 

 

 

 

 

 

- Фини животински косми:

 

 

 

 

 

5102 11 00 0

-- От кашмирска коза

5

0

 

 

 

5102 19

-- Други:

 

 

 

 

 

5102 19 10 0

--- От ангорски зайци

5

0

 

 

 

5102 19 30 0

--- От алпака, от лама, от вигон

5

0

 

 

 

5102 19 40 0

--- От камила, от як, от ангорска коза, от тибетска коза и от подобни кози

5

0

 

 

 

5102 19 90 0

--- От зайци, различни от ангорските, от диви зайци, от бобри, от нутрии и от мускусен плъх

5

0

 

 

 

5102 20 00 0

- Груби животински косми

5

0

 

 

 

5103

Отпадъци от вълна или от фини или груби животински косми, включително отпадъците от прежди, с изключение на развлакнените отпадъци:

 

 

 

 

 

5103 10

- Дреб от вълна или от фини животински косми:

 

 

 

 

 

5103 10 10 0

-- Некарбонизиран

5

0

 

 

 

5103 10 90 0

-- Карбонизиран

5

0

 

 

 

5103 20

- Други отпадъци от вълна или от фини животински косми:

 

 

 

 

 

5103 20 10 0

-- Отпадъци от прежда

5

0

 

 

 

 

-- Други:

 

 

 

 

 

5103 20 91 0

--- Некарбонизирани

5

0

 

 

 

5103 20 99 0

--- Карбонизирани

5

0

 

 

 

5103 30 00 0

 - Отпадъци от груби животински косми

5

0

 

 

 

5104 00 00 0

Развлакнени отпадъци от вълна или от фини или груби животински косми.

35

0

 

 

 

5105

Вълна, фини или груби животински косми, щрайхгарни или камгарни (включително безразборно камгарирана вълна):

 

 

 

 

 

5105 10 00 0

- Щрайхгарна вълна

10

4.3

 

 

 

 

- Камгарна вълна:

 

 

 

 

 

5105 21 00 0

-- "Безразборно камгарирана вълна"

10

4.3

 

 

 

5105 29 00 0

-- Други

10

4.3

 

 

 

 

- Фини животински косми, щрайхгарни или камгарни:

 

 

 

 

 

5105 31 00 0

-- От кашмирска коза

35

4.3

 

 

 

5105 39

-- Други:

 

 

 

 

 

5105 39 10 0

--- Щрайхгарни

35

4.3

 

 

 

5105 39 90 0

--- Камгарни

35

4.3

 

 

 

5105 40 00 0

- Груби животински косми, щрайхгарни или камгарни

35

4.3

 

 

 

5106

Прежди от щрайхгарна вълна, непригодени за продажба на дребно:

 

 

 

 

 

5106 10

- Съдържащи тегловно 85 % или повече вълна:

 

 

 

 

 

5106 10 10 0

-- Неизбелени

35

4.7

 

 

 

5106 10 90 0

-- Други

35

4.7

 

 

 

5106 20

- Съдържащи тегловно по-малко от 85 % вълна:

 

 

 

 

 

5106 20 10 0

-- Съдържащи тегловно 85 % или повече смес от вълна и фини животински косми

35

3.8

 

 

 

 

-- Други:

 

 

 

 

 

5106 20 91 0

--- Неизбелени

35

4.9

 

 

 

5106 20 99 0

--- Други

35

4.9

 

 

 

5107

Прежди от камгарна вълна, непригодени за продажба на дребно:

 

 

 

 

 

5107 10

- Съдържащи тегловно най-малко 85 % вълна:

 

 

 

 

 

5107 10 10 0

-- Неизбелени

35

4.7

 

 

 

5107 10 90 0

-- Други

35

4.7

 

 

 

5107 20

- Съдържащи тегловно по-малко от 85 % вълна:

 

 

 

 

 

 

-- Съдържащи тегловно 85 % или повече смес от вълна и фини животински косми:

 

 

 

 

 

5107 20 10 0

--- Неизбелени

35

4.9

 

 

 

5107 20 30 0

--- Други

35

4.9

 

 

 

 

-- Други:

 

 

 

 

 

 

--- Смесени предимно или само с щапелни синтетични влакна:

 

 

 

 

 

5107 20 51 0

---- Неизбелени

35

4.9

 

 

 

5107 20 59 0

---- Други

35

4.9

 

 

 

 

--- Смесени с други влакна:

 

 

 

 

 

5107 20 91 0

---- Неизбелени

35

4.9

 

 

 

5107 20 99 0

---- Други

35

4.9

 

 

 

5108

Прежди от фини животински косми, щрайхгарни или камгарни, непригодени за продажба на дребно:

 

 

 

 

 

5108 10

- Щрайхгарни:

 

 

 

 

 

5108 10 10 0

-- Неизбелени

15

4.6

 

 

 

5108 10 90 0

-- Други

15

4.6

 

 

 

5108 20

- Камгарни:

 

 

 

 

 

5108 20 10 0

-- Неизбелени

15

4.6

 

 

 

5108 20 90 0

-- Други

15

4.6

 

 

 

5109

Прежди от вълна или от фини животински косми, пригодени за продажба на дребно:

 

 

 

 

 

5109 10

- Съдържащи тегловно 85 % или повече вълна или фини животински косми:

 

 

 

 

 

5109 10 10 0

-- На кълбета, гранки или чилета с тегло, превишаващо 125 g, но непревишаващо 500 g

35

12.2

 

 

 

5109 10 90 0

-- Други

35

12.6

 

 

 

5109 90

- Други:

 

 

 

 

 

5109 90 10 0

-- На кълбета, гранки или чилета с тегло, превишаващо 125 g, но непревишаващо 500 g

35

12.5

 

 

 

5109 90 90 0

-- Други

35

12.6

 

 

 

5110 00 00 0

Прежди от груби животински косми или от конски косми (включително обвитите прежди от конски косми), дори пригодени за продажба на дребно.

35

4.6

 

 

 

5111

Тъкани от щрайхгарна вълна или от щрайхгарни фини животински косми:

 

 

 

 

 

 

- Съдържащи тегловно 85 % или повече вълна или фини животински косми:

 

 

 

 

 

5111 11 00 0

-- С тегло, непревишаващо 300 g/m2

35

17.4

 

m2

 

5111 19

-- Други:

 

 

 

 

 

5111 19 10 0

--- С тегло, превишаващо 300 g/m2, но непревишаващо 450 g/m2

35

17.4

 

m2

 

5111 19 90 0

--- С тегло, превишаващо 450 g/m2

35

17.4

 

m2

 

5111 20 00 0

- Други, смесени предимно или само със синтетични или изкуствени нишки

35

17.7

 

m2

 

5111 30

- Други, смесени предимно или само с щапелни синтетични или изкуствени влакна:

 

 

 

 

 

5111 30 10 0

-- С тегло, непревишаващо 300 g/m2

35

17.7

 

m2

 

5111 30 30 0

-- С тегло, превишаващо 300 g/m2, но непревишаващо 450 g/m2

35

17.7

 

m2

 

5111 30 90 0

-- С тегло, превишаващо 450 g/m2

35

17.7

 

m2

 

5111 90

- Други:

 

 

 

 

 

5111 90 10 0

-- Съдържащи повече от 10 % от общото тегло текстилни материали от глава 50

35

16.8

 

m2

 

 

-- Други:

 

 

 

 

 

5111 90 91 0

--- С тегло, непревишаващо 300 g/m2

35

17.7

 

m2

 

5111 90 93 0

--- С тегло, превишаващо 300 g/m2, но непревишаващо 450 g/m2

35

17.7

 

m2

 

5111 90 99 0

--- С тегло, превишаващо 450 g/m2

35

17.7

 

m2

 

5112

Тъкани от камгарна вълна или от камгарни фини животински косми:

 

 

 

 

 

 

- Съдържащи тегловно 85 % или повече вълна или фини животински косми:

 

 

 

 

 

5112 11 00 0

-- С тегло, непревишаващо 200 g/m2

35

17.4

 

m2

 

5112 19

-- Други:

 

 

 

 

 

5112 19 10 0

--- С тегло, превишаващо 200 g/m2, но непревишаващо 375 g/m2

35

17.4

 

m2

 

5112 19 90 0

--- С тегло, превишаващо 375 g/m2

35

17.4

 

m2

 

5112 20 00 0

- Други, смесени предимно или само със синтетични или изкуствени нишки

35

17.7

 

m2

 

5112 30

- Други, смесени предимно или само с щапелни синтетични или изкуствени влакна:

 

 

 

 

 

5112 30 10 0

-- С тегло, непревишаващо 200 g/m2

35

17.7

 

m2

 

5112 30 30 0

-- С тегло, превишаващо 200 g/m2, но непревишаващо 375 g/m2

35

17.7

 

m2

 

5112 30 90 0

-- С тегло, превишаващо 375 g/m2

35

17.7

 

m2

 

5112 90

- Други:

 

 

 

 

 

5112 90 10 0

-- Съдържащи тегловно повече от 10 % от общото тегло текстилни материали от глава 50

35

16.8

 

m2

 

 

-- Други:

 

 

 

 

 

5112 90 91 0

--- С тегло, непревишаващо 200 g/m2

35

17.7

 

m2

 

5112 90 93 0

--- С тегло, превишаващо 200 g/m2, но непревишаващо 375 g/m2

35

17.7

 

m2

 

5112 90 99 0

--- С тегло, превишаващо 375 g/m2

35

17.7

 

m2

 

5113 00 00 0

Тъкани от груби животински косми или от конски косми.

35

16.3

 

m2

 
BULGARIAN ASSOCIATION OF TEXTILE AND CLOTHING (BATEC)
This event has been implemented with the financial support of the European Community’s PHARE programme. The views expressed herein are those of the participants and BATEC and can therefore in no way be taken to reflect the official opinion of the European Commission.

Това събитие бе осъществено с финансовата подкрепа на програма ФАР на Европейската общност. Изразените на него възгледи са на участниците и БАТЕК и затова по никакъв начин не могат да бъдат взети като отражение на официалното мнение на Европейската комисия.
Каталог: download -> sites
sites -> В областта на текстила и конфекцията и опазване на околната среда
sites -> Номер по cas индекс
sites -> Лице изпълнило задачата
sites -> Полезни връзки
sites -> Преработка за премахване на замърсители, проддаващи се на биологично отстраняване /първично и вторично пречистване/. Анализ и проби на отпадните води /методи за анализ/. Разпоредби за контрол на замърсяването
sites -> Bsp2 perfectlink project Survey on Competitiveness
sites -> 2 Нормативна справка 3 Общи положения
sites -> Кодекс за социално осигуряване ксо 09 Закон за здравословни и безопасни условия на труд
sites -> Закон за марките и географските означения, Закон за промишления дизайн, Закон за патентите, Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни, Закон за топологията на интегралните схеми


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница