Водачът на моторно превозно средство е длъжен да носиДата01.04.2017
Размер41.15 Kb.
#18256
Водачът на моторно превозно средство е длъжен да носи:

 • Свидетелство за управление на моторно превозно средство от съответната категория и контролния талон към него

 • Свидетелство за регистрация на моторното превозно средство, което управлява и за тегленото от него ремарке

 • Документ за сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите за моторното превозно средство, което управлява и за тегленото от него ремарке

 • Водачът на моторно пътно превозно средство е длъжен да залепи валиден винетен стикер за платена винетна такса съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата в долния десен ъгъл на предното стъкло на моторното пътно превозно средство при движение по републиканските пътища и да премахва незабавно винетния стикер след изтичането на неговата валидност

В кои случаи се отнемат контролни точки, реда за тяхното възстановяване, най-често срещаните нарушения и глобите за тях

 • За отказ на водач да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол 12 контролни точки

 • За превишаване на разрешената максимална скорост с над 50 km/h в населено място 12 контролни точки

 • За неспиране на пътен знак „Стоп”, неправилно изпреварване или неспазване предимството 8 контролни точки

 • За използване на мобилен телефон по време на управление 6 контролни точки

 • За незползване на предпазен колан или за неносене на предпазна каска 6 контролни точки

 • За неправилно престояване или паркиране в зоната на пешеходна пътека, спирка за обществен превоз на пътници или кръстовище 6 контролни точки

 • За преминаване при червен сигнал на светофара
  8 контролни точки

 • За неосигуряване на предимство при преминаване през пешеходна пътека 8 контролни точки


Броят на контролните точките за потвърждаване валидността на свидетелството се възстановява:

- Чрез частично увеличаване с 1/3 от първоначалния брой точки след преминато допълнително обучение, но не повече от веднъж за срок от 1 година


- Служебно, ако водачът няма наложени наказания в рамките на две години, считано от датата, на която е влязло в сила последното наказателно постановление, с което на водача са отнети контролни точки.

Водач, на когото са отнети всички контролни точки, губи придобитата правоспособност и е длъжен да върне свидетелството за управление в съответната служба на МВР.

Водачът има право отново да бъде допуснато до изпит пред съответните органи за придобиване на такава правоспособност, но не по-рано от 6 месеца от датата, на която е върнато свидетелството. При кандидатстване за придобиване на правоспособност за категория, за която се изисква стаж, се зачита съответният стаж, придобит преди загубата на правоспособността.

На водач, който притежава контролен талон „Водач на МПС без наказания" (т.н. златен талон), не се отнемат контролни точки при налагане на наказание за нарушение, посочено в Наредба№ Iз-2539 от 17.12.2012 г, с изключение на нарушенията по ал. 1, т. 1, 2 и 3(употреба на алкохол и отказ да бъде изпробван за употреба на алкохол)НАЙ -ЧЕСТО ИЗВЪРШВАНИ НАРУШЕНИЯ И ПРЕДВИДЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА САНКЦИИ

 • За управление на МПС след употреба на алкохол над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително Лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 до 12 месеца и глоба от 500 до 1000 лв.

 • За повторно управление на МПС след употреба на алкохол над 0,5 до 1,2 на хиляда в рамките на една година лишаване от право да управлява МПС за срок от една до три години и глоба от 1000 до 2000 лв.

 • За отказ на водач да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол лишаване от право да управлява МПС за срок от 2 години и глоба 2000 лв.

 • За управление на МПС, което не е регистрирано или което е регистрирано, но е без табели с регистрационни номера Лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв.

 • За причиняване на пътно-транспортно произшествие глоба от 100 до 200 лв., ако деянието не съставлява престъпление

 • За превишаване на разрешената максимална скорост в населено място
  с 10 km/h глоба 20 лв

 • За превишаване на разрешената максимална скорост в населено място
  от 11 до 20 km/h глоба 50 лв

 • За превишаване на разрешената максимална скорост в населено място
  от 21 до 30 km/h глоба 100 лв

 • За превишаване на разрешената максимална скорост в населено място
  от 31 до 40 km/h глоба 200 лв

 • За превишаване на разрешената максимална скорост в населено място
  над 40 km/h глоба 300 лв

 • За превишаване на разрешената максимална скорост в населено място
  над 50 km/h глоба 350 лв. и три месеца лишаване от право да управлява МПС, като за всеки следващи 5 km/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв

 • За превишаване на разрешената максимална скорост извън населено място с 10 km/h
  глоба 20 лв

 • За превишаване на разрешената максимална скорост извън населено място от 11 до 20 km/h глоба 50 лв

 • За превишаване на разрешената максимална скорост извън населено място от 21 до 30 km/h глоба 100 лв

 • За превишаване на разрешената максимална скорост извън населено място от 31 до 40 km/h глоба 150 лв

 • За превишаване на разрешената максимална скорост извън населено място от 41 до 50 km/h глоба 200 лв

 • За превишаване на разрешената максимална скорост извън населено място над 50 km/h глоба 300 лв. като за всеки следващи 5 km/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв

 • При отказ да изпълни нареждане на органите за контрол или неспиране на подаден сигнал за извършване на проверка лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв

 • За неспиране на пътен знак „Стоп”, неправилно престоява или е паркирал неправилно глоба 20 лв

 • За използване на мобилен телефон по време на управление глоба 50 лв

 • За незползване на предпазен колан или за неносене на предпазна каска глоба 50 лв

 • За неправилно престояване или паркиране в зоната на пешеходна пътека, спирка за обществен превоз на пътници или кръстовище глоба 50 лв

 • За преминаване при червен сигнал на светофара глоба 100 лв. При повторност глоба 200 лв и лишаване един месец

 • За неосигуряване на предимство при преминаване през пешеходна пътека глоба 100 лв.При повторност глоба 200 лв и лишаване един месец

 • Навлиза след знак, забраняващ влизането на съответното пътно превозно средство Глоба 30лв.


Каталог: rdonlyres
rdonlyres -> Областна дирекция на мвр – р а з г р а д районно управление на мвр – р а з г р а д
rdonlyres -> Република българия министерство на вътрешните работи а н а л и з
rdonlyres -> Стара Загора Дата Време
rdonlyres -> „развитие на човешките ресурси” Ч
rdonlyres -> Дипломна работа за получаване на образователно-квалификационна степен „Магистър" по специалността „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред"
rdonlyres -> Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
rdonlyres -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
rdonlyres -> Закон за движението по пътищата в сила от 01. 09. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
rdonlyres -> Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 Г. За правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница