Водоснабдяване на гр. Павел баня и сДата15.10.2018
Размер35.23 Kb.


Page |


Page |

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕЗа издаване на Разрешително за водовземане на подземни води

(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)


Обект

Водоснабдяване на гр. Павел баня и с. Виден, община Павел баня, област Стара Загора

Цел на заявеното водовземане

Обществено питейно-битово водоснабдяване

Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане

BG3G00000NQ003 „Порови води в Неоген - Кватернер - Казанлъшка котловина”

Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането

Седем шахтови кладенеца (ШК1 с дренаж, ШК2, ШК3 - консервиран, ШК4 - консервиран, ШК5 - консервиран, ШК6 с дренаж и ШК7 - консервиран)

Местност, административно

териториална и териториална единица за съоръженията

ЕКАТТЕ


Седем шахтови кладенеца, разположени на територията на следните имоти: ШК1 с дренаж - в ПИ с идентификатор 55021.30.206, местност „Акбунар” по КККР на гр. Павел баня, община Павел баня, област Стара Загора; ШК2 – в ПИ с идентификатор 55021.34.285, местност „Кара дере” по КККР на гр. Павел баня, община Павел баня, област Стара Загора; ШК3 - в имот с № 000197, в землището на с. Виден, община Павел баня, област Стара Загора; ШК4 – в имот с № 000157, в землището на с. Виден, община Павел баня, област Стара Загора; ШК5 – в имот с № 000158, в землището на с. Виден, община Павел баня, област Стара Загора; ШК6 с дренаж - в ПИ с идентификатор 55021.61.228, местност „Сепеджик” по КККР на гр. Павел баня, община Павел баня, област Стара Загора и ШК7 – в ПИ с идентификатор 55021.49.316, местност „Косчийски ливади” по КККР на гр. Павел баня, община Павел баня, област Стара Загора
55021 – гр. Павел баня

10954 – с. ВиденПараметри на разрешеното водовземане

Q пр.ср.ден.общо = 14,80 л/сек;

Q пр.ср.ден. = 2,50 л/сек. за ШК1 с дренаж;

Q пр.ср.ден. = 4,50 л/сек. за ШК2;

Q пр.ср.ден. = 7,80 л/сек. за ШК6 с дренаж;


Q макс. = 10,00 л/сек. за ШК1 с дренаж;

Q макс. = 23,00 л/сек. за ШК2;

Q макс. = 24,00 л/сек. за ШК6 с дренаж;
S макс.доп. = 1,20 м за ШК1 с дренаж;

S макс.доп. = 4,95 м за ШК2;S макс.доп. = 2,65 м за ШК6 с дренаж;

Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите

  • Спазване на разрешеното водно количество;

  • Спазване целите, за които е разрешено водовземането;

  • Провеждане на собствен мониторинг;

  • Монтиране на водомерни устройства, измерващи ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземните съоръжения;

  • Монтиране на нивомери за измерване на нивото на подземните води в съоръжението;

  • Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. ”Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, п.к. 307.


ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”


4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35 Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@abv.bg
Каталог: files -> File -> Razreshitelni -> Obyavlenia-syobshtenia -> Obyavlenia -> 2018
2018 -> Басейнова дирекция източнобеломорски район
2018 -> Обект Канализационна система на град Хасково Цел на заявеното ползване
2018 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район” Page
2018 -> Басейнова дирекция източнобеломорски район
2018 -> Н = 118м, Местност „Аеците гр
2018 -> Един каптиран естествен извор кеи „Терс дере" на пс „Извора", разположен на територията на пи с идентификатор 77195. 226. 5, местност „Терс дере" по кккр на гр. Хасково, община Хасково, област Хасково
2018 -> Предвидените дейности в границите на водния обект р
2018 -> Масивно водохващане „Паша арк на р. Марица, състоящо се от бетонов бент с дължина 70м, от които 30м преливаема част, 25 м водовземна част с плоски таблени затвори, утаител и авариен изпускател, оразмерено за Q= 6


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница