Въпрос 1: По каква причина през 2013г. Центърът за градска мобилност обявява обществена поръчка, която включва на едно място разнородни дейности като отпечатване на документи и поддръжка на софтуер? Въпрос 2Дата30.11.2018
Размер189 Kb.

Въпрос 1:

- По каква причина през 2013г. Центърът за градска мобилност обявява обществена поръчка, която включва на едно място разнородни дейности като отпечатване на документи и поддръжка на софтуер?

Въпрос 2:

- Каква е причината след като поради обжалванията обществената поръчка е с променен обхват и остава само за "Модернизация и оптимизация, посредством софтуерна разработка, на системата за организация на паркирането на територията на Столична Община", прогнозната стойност се запазва същата - 5 млн.лв.?
Отговор:

Първоначално е обявена обществена поръчка с предмет, който включва общ пакет от всички дейности. По настояване на Столична община и Столичен общински съвет предмета на поръчката е разделен. Обявени са две обществени поръчки едната е „Модернизация и оптимизация, посредством софтуерна разработка, на системата за организация на паркирането на територията на Столична община“ с прогнозна стойност 4,8 млн. лв. Другата е „Отпечатване и периодична доставка на следните документи и ценни образци: винетни стикери за локално паркиране, карти за преференциално паркиране в зоните за почасово паркиране на автомобили, превозващи хора с увреждания, стикери за паркиране на електромобил и изработка на холограмни стикери“ с прогнозна стойност 50 хил. лв. годишно за срок от 4 г.Въпрос 3:

- Проверява ли Центърът за градска мобилност фирмите, на които възлага обществени поръчки, за свързаност с общински съветници или служители?

Отговор:

Да, „Център за градска мобилност” ЕАД проверява фирмите, както и членовете на комисиите за провеждане на обществените поръчки, чрез документите, които фирмите, респективно членовете на комисиите, представят съгласно Закона за обществените поръчки.


Въпрос 4:

- Как си обяснявате факта, че фирми като "Инфосистемс интернешънъл" и "Системни комуникации" участват през различни консорциуми в голяма част от обществените поръчки на Центъра за градска мобилност в последните две години и ги печелят? Проверява ли Центърът за градска мобилност фирмите, които участват в търгове, за свързаност помежду си? Според вас това нарушение на условията за честна конкуренция ли е?
Отговор:

Кандидат или участник, във всяка една процедура за обществена поръчка, може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. „Център за градска мобилност” ЕАД, в качеството си на Възложител, спазва стриктно разпоредбите на Закона за обществените поръчки и не поставя ограничения относно участието на кандидат или участник в обявените от дружеството обществени поръчки, което е и основният принцип за свободна и лоялна конкуренция, прокламиран в Закона за обществените поръчки.

Участникът, класиран на първо място и определен за изпълнител на дадена обществена поръчка, преди сключване на договор за възлагането й, представя определените в Закона за обществените поръчки документи. Чрез представените документи „Център за градска мобилност” ЕАД извършва проверка за съответствие на посочените факти и обстоятелства с изискванията на Закона за обществените поръчки.


Въпрос 5:

- Голяма част от избраните изпълнители в обществени поръчки на Центъра за градска мобилност, например в тази за "Доставка и монтаж на 600 броя електронни информационни табла", са собственост на офшорни компании. В медийни публикации от тази седмица темата с офшорната собственост на фирми-изпълнители на поръчки на Столична община беше повдигната като проблемна. Според вас проблем ли е това?

Отговор:

Процедура за "Доставка и монтаж на 600 броя електронни информационни табла" е част от проекта за Интегриран столичен градски транспорт, осъществен с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие 2007-2013“, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР, проведена от Столична община.

Избраният изпълнител отговаря на изискванията на Закона за обществените поръчки и Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици и Закона за кооперативното подоходно облагане.

Процедурата е била обект на контрол от Комисията по транспорт към СОС, на предварителен и последващ контрол от страна на Агенцията за обществените поръчки и Управляващия орган.

„Център за градска мобилност” ЕАД няма сключени договори за изпълнение на обществени поръчки с фирми, собственост на офшорни компании.

Въпрос 6:

- Същевременно в поръчките на Центъра за градска мобилност от последните три години не участват големи западни или местни установени играчи например от строителния или софтуерния бранш. Според вас проблем ли е това?

Отговор:

Всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, може да участва в обществените поръчки, които „Център за градска мобилност” ЕАД обявява.Всички процедури по Закона за обществените поръчки, обявени от „Център за градска мобилност” ЕАД след месец септември 2012 г. до момента, са проведени в пълно съответствие и стриктно спазване на разпоредбите на българското и европейско законодателство.

С уважение,


Симеон Арнаудов

Изпълнителен директор

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница