Въпрос 10. Първични химични източници на електрична енергия – галванични и горивни елементи. Процеси (хиет)Дата06.11.2018
Размер28 Kb.
#104456
Въпрос 10. Първични химични източници на електрична енергия – галванични и горивни елементи.Процеси (ХИЕТ).

ХИЕТ са всеки два електрода потопени в един и същи или два различни електролита,които се намират в контакт.На единия електрод се извършва редукция,а на другия окисление.В електролитната клетка на отрицателния полюс се извършва редукция,а на положителния – окисление.В галваничния елемент е обратното,на отрицателния – окисление,а на положителния – редукция.За уеднаквяване на понятията се приема този електрод,на който се извършва редукция независимо от неговия заряд и се нарича катод.Процеса се нарича катоден.Електроди,на които се извършва окисление се наричат анод и процеса е аноден.ХИЕТ се делят на първични химични източници или галванични елементи.Те се използват само еднократно,поради изразходване на веществата участващи в реакцията.Те се използват многократно поради възможността за възстановяване на участващите вещ-ва при пропускане на ток в обратна посока.Галваничен елемент на Даниел Якоби-той представлява цинкова пластина потопена в р-р на цинков сулфат и медна пластина потопена в р-р на меден сулфат.При потапянето на цинк в р-р на цинкови йони запова бързо преимуществено отделне на цинкови йони от метала към р-ра.Метала се зарежда отрицателно от некомпенсираните електрони,а цинка положително от преминалите йони. (A) Zn-2e=Zn^2+ .При потапяне на меден електрод в р-р на меден сулфат започва отделяне на медни йони от р-ра в-у метала.Метала се зарежда положително,а р-ра отрицателно.Ако свържем двата електрода с проводник започва движение на електрони от цинк към мед.На медния електрод тези електрони се отдават на медните катиони от р-ра (К) Cu^2+ +2e=Cu. Необходимо е двата р-ра на медния и цинковия сулфат да бъдат свързани с една у-образна тръбичка с електролит.Причината за това е,че като цяло електролитите са електронеутрални,което означава равенство на броя на положителните и отрицателните йони.В резултат на протичането на анодния процес се увеличава броя на цинковите йони,а около катода – броя на сулфатните йони.Контакта м-у двата електрода е необходим за изравняване на броя на положителните и отрицателните йони.Галваничния елемент на Даниел Якоби принадлежи към обратимите галванични елементи поради следните причини: 1)Ако външната верига е прекъсната не се извършва химичния процес м-у електродите и електролитите,в които са потопени. 2)Ако пропусна мел ток в обратна посока се извършват точно обратните процеси.Необходимите галванични елементи са тези,при които не се спазени две условия.Такъв е галваничния елемент на Волта,който представлява цинкови и медни пластини потопени в р-р на сярна киселина. (А) Zn-2e=Zn^2+; (K) 2H^+ +2e=H2. ЕДН м-у галваничния елемент представлява разликата в потенциалите на двата електрода.То трябва да бъде винаги положително,поради което от потенциала на катода се извежда потенциала на анода Е=Ек-Еа. Забелязва се,че от всеки два метала е възможно да се конструира галваничен елемент.Колкото е по-голяма разликата м-у потенциала на тока, толкова по-голямо ще бъде ЕДН.Най-изгодно се работи с алкални и благородни метали.Алкалните метали могат да се използват само като са потопени в неводна среда. Най-често за конструиране на галваничен елемент се използва цинк и графитов електрод.Сухи галванични елементи-най-разпространени в техниката са цинковата гилза,която изпълнява ролята на анод.Като катод се използва графитен електрод,който е пресован.Като електролит може да се използва ZnCl2,NH4Cl или КОН. Горивни елементи-при тях химичната енергия на горивото се използва 70%.Водородо-кислороден горивен елемент-като се използва газообразен водород и чист кислород.Водородно-кислородно горивния елемент притежева полюсни електроди, които са покрити с някакъв катализатор,най-често платина.Като електролит- калиева основа. (A) 2H2-4e+4OH^- =4H2O; (K) O2+4e+H2O=OH^-. Характерно за горивните елементи е,че могат да работят неопределено дълго време,защото вещ-вата участващи в реакцията се подават непрекъснато.
Каталог: Home -> Rado -> home -> 1.Първи%20курс%20-%20ФЕТТ -> ХИМИЯ -> Химия -> Himiq%20Lekcii%20pishtovi
Himiq%20Lekcii%20pishtovi -> Въпрос 11. Вторични химични източници на електрична енергия- акумулатори. Видове. Процеси при зареждане и работа
ХИМИЯ -> Напишете ел. Структура на като използвате правилото на Клечковски
1.Първи%20курс%20-%20ФЕТТ -> Търси се нов външен вид или допълнителна функция,или друга реализация на някои от функциите на то „Климатик”
1.Първи%20курс%20-%20ФЕТТ -> Задача №2 Емил Емилов Георгиев еф; Курс 1; Поток 2; Група 8; Подгрупа а обект билборд
1.Първи%20курс%20-%20ФЕТТ -> Търси се нов външен вид или допълнителна функция,или друга реализация на някои от функциите на то „Сигнализатор”
1.Първи%20курс%20-%20ФЕТТ -> Специалност: Електроника
Himiq%20Lekcii%20pishtovi -> Въпрос Теория на металното съединение-метална кристална решетка и метална химична връзка. Зонна теория на твърдото тяло и някои типични св-ва на металите


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница