Въпроси & коментари & отговористраница1/5
Дата11.01.2018
Размер0.73 Mb.
#43581
  1   2   3   4   5
МОЛБА ЗА ОСНОВЕН ПРОЕКТ

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АВТОМАГИСТРАЛА „ТРАКИЯ”, Стара Загора - КарнобатВъпроси & коментари & отговори

NB: номерата на страниците се отнасят за английския превод на представените документи.Формуляр за кандидатстване

1) Гл. E.1.2 "Основни елементи и параметри, използвани в анализа „ползи-разходи” за финансов анализ" - Недисконтираните остатъчни стойности в тази таблица (€ 130, 169, 169) се различава с тази, в СФД /стандартен формуляр за данни/ 2007 г. (€ 130, 139, 169). Моля, направете корекция.

Отговор: Недисконтираната остатъчна стойност, каквато е в Секция Е 1.2 на Апликационната форма и е €130,619,169 и това е коректната стойност.
2) Описанието за намаляване на мерките не е в съответствие в раздели B.4.2 (а) "Безопасност & мерки опазване на околната среда" (дължината на предпазните мрежи се различава, не се споменава за биологично укрепване, система за напояване и водостоци) и F.6 "Разходна стойност на мерките, предприети за коригиране на отрицателните въздействия върху околната среда "(дължината на предпазни мрежи се различава, не се споменава за шумови бариери).

Отговор: Съгласни сме с коментара и той бе отразен в Апликационната форма. В секция В.4.2 (а) „Мерки за безопасност и опазване на околната среда” и в секция F.6 “ Разход за коригиращите мерки на отрицателните въздействия върху околната среда” текстът разглеждащ предпазните мрежи, биологичното укрепване, напоително-отводнителната система, дренажните водостоци и шумо-поглъщащите бариери беше уеднаквен, както следва:

- шумо-поглъщащи бариери - 3 500 m

- предпазни мрежи - 275 179 m

- Озеленяване и биологично укрепване на терена 1,152,207 дървета

- Строителство на напоително-отводнителна система

- стоманобетонни тръби 7,429 m

- стоманени тръби 2,798 m

- PVC тръби 5,253 m

- излят бетон 5,926 m3

- дренажни водостоци използвани от заемноводни,влечуги и бозайници 746 m

Анализ „ползи-разходи” /СВА/

3) Службите на Комисията са съгласни с JASPERS, че, въпреки че е трудно да се направи точна оценка на въздействието на новия участък от магистралата върху икономическата структура на региона, от теоретична и практическа гледна точка, някои съображения за това как увеличената достъпност в региона ще доведе до конкурентно предимство и по-нататъшното икономическо развитие на региона трябва да се посочи в част E.2.5 на Формуляра за кандидатстване.

Отговор: Увеличената достъпност ще спомогне за икономическото развитие на Югоизточния район, в който са съсредоточени над 30 % от производството на дървопреработвателната промишленост и изделия от дърво в страната, над 16 % от производството на гуми и пластмаси и над 15 % от производството на храни, напитки и тютюневи изделия. Повишената достъпност и по-ниските транспортни разходи ще облекчат търговията с главните за региона стоки, което ще доведе до повишаване на икономическата активност на региона. Поради изключително доброто местоположение на магистралата, на териториите около пътните връзки се предвижда да бъдат изградени индустриални зони, чието развитие ще доведе до създаване на нови работни места. Този текст бе добавен в част Е2.5 на Апликационната форма и в Секция 4.5 Основни количествено неизмерими ползи на АРП.

4) Във формуляра за кандидатстване и CBA се споменава, че проектът създава пряко, а не приблизителния брой косвено създадени работни места, в резултат на стопанската дейност, генерирана от завършената магистрала. Какви са очакваните косвени последици за заетостта?

Отговор: Новата автомагистрала индиректно ще доведе до създаването на нови работни места, дължащи се на повишената икономическа активност на региона. Според проекта по дължината на трасето са предвидени 8 паркинга (зони за отдих), изградени по съвременен стандарт и отговарящи на всички европейски изисквания за подобен род обекти. Освен бензиностанции и газостанции, на територията на новите зони за отдих ще бъдат разположени търговски зони, зони за хранене и санитарни помещения към тях, като някои от тях ще разполагат и с хотелска част. Една такава зона за отдих би могла да осигури допълнително средно от 19 до 52 човека персонал, обслужващ клиентите на зоната за отдих в зависимост от типа обект, както следва:

 • Бензиностанция – 19 човека при три сменен режим на работа:

 • Заведение за хранене / ресторант – 25 човека при три сменен режим на работа:

Средният брой работни места на 1 зона за отдих на база на средната стойност на брой персонал според типа обект е 31 души обслужващ персонал, т.е. общо 248 допълнителни работни места за хората от региона. Създадените добри икономически връзки чрез постояването на магистралата, ще доведат до подобряване на икономическото състояние на населението. Този текст беше добавен в Част Е.2.5 на Апликацонната форма и в Секция 4.5 Основни количествено неизмерими ползи на АРП.
5) По какъв начин потенциалът на туризма в региона ще бъде разгърнат? Например, местата за почивка ще се намират ли в близост или ще бъдат ли поставени знаци указващи археологически обекти, както беше обсъдено по време на посещението на DG REGIO до планираните обекти на АМ Тракия през месец юли 2009?

Отговор: Туристическият потенциал на региона ще се повлияе благоприятно вследствие на повишената достъпност до неговите туристически забележителности, разположени в и около общини Стара Загора, Нова Загора, Сливен, Ямбол, Карнобат и Бургас.

Град Стара Загора е атрактивна туристическа дестинация, която има потенциал да се доразвива благодарение на улеснения достъп до нея чрез завършването на АМ Тракия. В централната част на града се намира Форумът на античния римски град Августа Траяна – археологически обект, който се ползва и за сцена за редица оперни, театрални, балетни и фестивални прояви. Други забележителности са паркът Аязмото, както и над 15 други парка, а на 14 км от центъра на града е разположен националният балнеологичен курорт Старозагорски минерални бани. На територията на града се намират и културните забележителности - Неолитни жилища, Мемориален комплекс “Бранителите на Стара Загора - 1877 г.”, Регионален исторически музей, Старозагорска митрополия и още шест храма, както и над 15 музеи и галерии.

Туристическият потенциал на град Нова Загора също би се повлиял благоприятно от построяването на Лот 2,3 и 4 от автомагистрала Тракия, тъй като градът се намира само на 5 км. от планираното трасе. Културните забележителности в град Нова Загора са Къща на занаятите, Исторически музей и Художествена галерия „Руси Карабиберов“. На територията на общината се развива международен ловен туризъм и спортен риболов. На основа на термалните извори в района на с. Баня се развива и балнеоложки туризъм.

Природен парк „Сините камъни” и местността Карандила близо до град Сливен предоставят добра възможност за планински туризъм, колоездене, парапланетаризъм и парашутизъм, която би могла да се доразвие благодарение на по-бързия и лесен достъп до града. На територията на Сливен са разположени още множество музеи, сред които Исторически музей, Къща-музей "Добри Чинтулов", Къща-музей "Хаджи Димитър", Къща-музей на Сливенския бит от ХІХ век и Музей на текстилната индустрия, както и Галерия "Май". В област Сливен са разположени архитектурните резервати на село Жеравна и село Катунище, както и старата част на град Котел.

На територията на област Ямбол се намира Националния археологически резерват Кабиле, част от Стоте национални туристически обекта. В границите на общината има две защитени природни територии: Местността Ормана и Лесо-парк на хълм Боровец в града, Исторически музей, Римска баня, Средновековната крепост на Ямбол, единственият запазен покрит пазар „Безистена“ XVI в., османски храм „Ески джамия“, една от най-големите художествени галерии с над 3 500 картини и скулптури фонд, както и църквите „Свети Георги“ и „Света Троица“, всички те с потенциал да бъдат доразвити благодарение на улеснения достъп до града чрез построяването на АМ Тракия.

Община Карнобат също разполага с културно исторически потенциал, който би представлявал интерес за туризма като Средновековната крепост Маркели, родните къщи на писателите Димитър Полянов и Минко Неволин, църквата “Св. Йоан Богослов”, Часовниковата кула, Синанбейов хамам и Черната джамия.

Бургаска област е с много добре развит морски туризъм, чрез достъпа му до Черно море. На територията на областта се намират едни от най-известните български морски курорти - Слънчев бряг, Приморско, Ахтопол, Св. Влас и др., както и добър потенциал за културен туризъм, изразяващ се в следните археологическите забележителности: Старият град на Несебър, обявен за паметник на културата със световно значение под защитата на ЮНЕСКО, както и курортните градове Созопол, Поморие и Ахтопол, в които има останки от древни цивилизации и култури. Забележителностите на територията на община Бургас са Морското казино от 1938, Морската градина, Сградата на митницата от 1921 - национален паметник на културата, Градска галерия, (бивша синагога) по проект на Фридрих Грюнангер и др.

Като цяло регионът има добър потенциал за развитие на туризма, който би могъл да се развие благодарение на по-лесния достъп до него. Освен изброените по-горе има и възможности за спа, селски, еко, конферентен и конгресен туризъм, винен и ловен туризъм. Всички те биха се повлияли благоприятно от построяването на лотове 2,3 и 4 от АМ Тракия.

Съответният текст беше добавен към Част Е.2.5 на Апликацонната форма и в Секция 4.5 Основни количествено неизмерими ползи на АРП.
Изготвяне на проекта

Получаването на разрешителни и геоложки проблеми по време на строителството са едни от най-известните фактори за забавяне на проекта и за нарастване разходите по проекта. Отчуждаването на земята е една от най-честите причини за забавяне на българските инфраструктурни проекти.

В Гл. D.2.4 стр. 27 от Формуляра за кандидатстване е посочено, че: "Процедурите по отчуждаване на земи за изграждането на трасето на трите Лота са били изпълнени и 95% от процедурите по компенсация на отчуждаваните земи са били платени."
6) Имате ли получени всички необходими съгласия и разрешения по отношение на закупуването на земи, планирането на разрешения, законодателните процедури, изискванията за безопасност и т.н., за целия участък от магистралата, който е предмет на тази Апликационна форма? Ако не, кои случаи са все още нерешени и какви са сроковете за тяхното решаване?

Отговор: Отчужденията

за земеделски земи за основното трасе на АМ „Тракия”, Лотове 2, 3, 4 са приключили. Във връзка със завършване на отчужденията за елементите на реконструираната

техническа инфраструктура за лот 2 - предстои тяхното завършване до месец октомври 2010. Относно отчужденията за елементите на техническата инфраструктура за лот 3 и 4 е сключено Допълнително споразумение с Изпълнителите на двата лота, според което до 30 ноември 2010 г. Възложителят трябва да предостави разрешение за строеж и за тях. При всички положения тези неотчуждени, в настоящия момент, терени са отделни точки от протежението на магистралата и те не могат по никакъв начин да възпрепятстват строителните дейности.

Отчуждаването на горския фонд по Лот 2 е приключило за основното трасе, а по отношение на съпътстващата инфраструктура - напоителни полета и газопроводи ще приключи в края на ноември. При Лот 3 нямаме горски фонд за съпътстваща инфраструктура. При Лот 4 е сменено предназначението на държавния горски фонд и предстои завършването на процедурата до края на месец септември.

По отношение на археологическите разкопки, остава да бъде довършена работата по един обект на лот 2 и по два обекта на лот 3 като Министерство на културата ще издаде Протокол за предаване на обекта и освобождаване на трасето за ново строителство до 14 септември 2010 г.

Издадени са следните разрешение за строеж за основно трасе:

- за Лот 2 издадено от МРРБ на 08.04.2010 г. и влязло в сила на 01.05.2010 г.;

- за Лот 3 издадено от МРРБ на 27.07.2010 г..и влязло в сила на 30.08.2010 г.;

- за Лот 4 издадено от МРРБ на 30.08.2010г., подлежи обнародването му в Държавен вестник.
7) Кой в агенция "Пътна инфраструктура (АПИ) е отговорен за проследяване на получаването на тези съгласия и разрешения?

Отговор: Съгласно Правилника за дейността на Агенцията и възприетата практика Дирекция „Изпълнение на проекти по Оперативна програма „Транспорт” и Кохезионен фонд” координира процеса по получаването на съгласия и разрешения свързани със започването на строителните работи по обектите. Отделно определени дейности свързани с получаването на споменатите разрешения се ръководят от други административни единици в Агенцията, като за отделните дейности те са:

 • За отчуждителните процедури – Отдел „Отчуждения” към Дирекция „Правна, отчуждения и управление на собствеността” организира отчуждителните процедури за нуждите на инвестиционните проекти на агенцията и отговаря за законосъобразното провеждане на процедурите по принудително отчуждаване на имоти за държавни нужди съгласно правомощията на агенцията, предвидени с нормативен акт;

 • За археологически проучвания - Отдел „Подготовка на проекти по ОП „Транспорт” към дирекция „Изпълнение на проекти по ОПТ и КФ ” е отговорна за възлагането на археологическите проучвания, извършва контрол по изпълнението на договорите сключени с археологическите институти, тяхното своевременно приключване и финансовото им обезпечаване. Отделът е отговорен за получаването на Протокол от Министерство на културата за завършване на археологическите проучвания и освобождаване на трасето за ново строителство;

 • За оценка на въздействието върху околната среда – Отдел „Оценка на въздействието върху околната среда” в Дирекция „Инвестиционно проектиране, технически норми и правила” организира процедурите свързани с екологичната оценка, оценката за въздействие върху околната среда и оценката за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитени зони на инвестиционните проекти;

 • Разрешение за строеж - Отдел „Подготовка на проекти по ОП „Транспорт” към Дирекция ИПОПТКФ е отговорна за получаване на разрешението за строеж за.


8) Повдигнали ли са някои общини възражения или извършили оттегляне на съгласие?

Отговор: Няма повдигнати възражения от общини или оттегляне на тяхно съгласие. В периода на подготовка на проекта са подавани заявления от гражданин на РБ с предложение за промяна на трасето на АМ „Тракия” в участъка Биково-Воденичане. На всичките заявления е отговаряно в законоустановения срок, на основание заключения на експерти от Агенцията или други институции и органи, съпричастни с проблема. Спазвайки клаузите на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и на вътрешнонормативната база в Агенцията, винаги е предоставяна съответната информация, когато това не противоречи на законовите норми.

Предложените от г-н Т. Тенев направления на автомагистралата са по-скоро идеи, които са проучени от АПИ по отношение на технически възможности и икономическа целесъобразност. Те не удовлетворяват технико-икономически, социални, екологически и други изисквания, целесъобразни за експертите и обществото ни. През последните 15 години г-н Тенев е запознал различните ръководство на Агенцията със свои предложения, но във всичките изразени експертни оценки на работещите по проблемите специалисти, липсва целесъобразност да се приеме предложението, за което своевременно е бил информиран.

Лицето е сезирало 3 пъти Върховния административен съд по някои от решенията, свързани с неговите заявления по ЗДОИ и с други експертни решения. Последното Определение № 8797 от 28.06.2010 г. на Върховният административен съд намира частната жалба за неоснователна.


9) Задължени ли са изпълнителите да предприемат мерки за коригиране, когато става въпрос за неудобствата и вредните въздействия, причинени от строителни дейности, като например щети на местната инфраструктура и шума и замърсяването на въздуха?

Отговор: Съгласно договорните отношения, СМР трябва да се извършват по начин, чрез който да не създават пречки за достъпа или ползването на пътища, тротоари или имоти, собственост на Възложителя или трети лица. Във всички договори по трите лота Изпълнителят е длъжен за своя сметка да извърши рекултивация и/или възстанови в първоначалния им вид всички временни пътища и терени, ползвани при изпълнение на Договора. Изпълнителят носи отговорност за вреди поради неизпълнение на задължението.

В случай на настъпили вреди, Надзорът е задължен да проследи дали фирмата Строител изпълнява мерките, свързани коригиране на вредните въздействия и причинени неудобства.

Поради тяхното голямо отстояние на съществуващите източници на шум (кариери, производствени бази) не се очаква кумулативен ефект от действието им. По време на строителство се отчита незначително увеличаване на приземните концентрации на азотни оксиди на строителната площадка, но не се очаква кумулативен ефект от строителството на АМ по отношение на замърсяването на атмосферния въздух в най-близко разположените селища – с.Хаджидимитрово, с.Дражево, с.Железник, с.Чокоба, гр.Кермен и др.

Във фаза проектиране се предвижда поставяне на постоянни шумозащитни прегради между жилищните терени на с. Дражево и с.Железник и строителните площадки на съответните участъци от пътя.


10) Управлявани ли са някои от тези земи от Държавния горски фонд? Как същият е участвал в планирането на проекта?

Отговор: По протежение на трасето на магистралата земи със статут от държавния горски фонд (ДГФ) са попадали в участъците от лот 2 и лот 4. Към настоящия момент процедурите по промяна на предназначението на земите от ДГФ и тяхното отчуждаване е завършило за основното трасе на магистралата.

Отчуждението на земи от държавния ГФ за лот 2 за изместване на прилежащата техническа инфраструктура е започнало на 05 юли 2010 г. със Заповед на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на парцеларния план. Стъпките от съответната процедура ще продължат 118 дни като отчуждението ще приключи на 01.12.2010 г. Тези терени представляват отделни точки от трасето на магистралата и не могат по никакъв начин да възпрепятстват започналите строителните дейности.

При Лот 4 е сменено предназначението на държавния горски фонд и предстои завършването на процедурата до края на месец септември.
11) Проектирането на местни пътни връзки към новата магистрала трябва да се уточни, така че да има ясен ангажимент, че същите ще бъдат завършени своевременно.

Отговор: В техническия проект има предвидени за изграждане следните пътни връзки с републиканската пътна мрежа /РПМ/, които са връзките на магистралата с местната пътна мрежа и са част от договора за изпълнение на строителството:


 1. Пътни възли, Лот 2:

 • Пътен възел „Стара Загора”, тип „пълна детелина” е проектиран при км 210+550;

 • Етапна връзка при км 241+900. Проектът има за цел да осъществи връзката между края на Лот 2 и съществуващия път „Нова Загора – Раднево”.

 1. Пътен възел, Лот 3:

 • Пътен възел „Нова Загора”, тип „полудетелина”, при км 242+366 се осъществява връзка на Път III-534 с АМ „Тракия”;

 • Етапна връзка при км 277+440. Като такава за връзката с път II-53 „Сливен-Ямбол” при км 277+440 се използва връзка Сливен-София на пътен възел „Ямбол”.

 1. Пътни възли, Лот 4:

 • Пътен възел „II-53, Сливен - Ямбол”. Този възел осъществява връзка между края на Лот 3 и съществуващия път II-53 Сливен – Ямбол.

 • Пътен възел „I – 7 Зимница – Веселиново” при км 290 + 510,10 е допълнително проектиран по Решение на ЕТИС при АПИ, като тип „полудетелина” със запазване на съществуващата косота;

 • Пътен възел „III-895, Карнобат-Драганци”. Този възел при км 324+900 е решен като тип „полудетелина”. Използвана е етапната връзка от Лот 5, като връзка на възела Бургас – Карнобат.

Всички пътни възли и етапни връзки са подробно описани към самия технически проект. Изготвени са подробни планове за отводняване на пътните възли с всички необходими детайли. Подробно са характеризирани броя на лентите, габарита, конструкцията на настилката, техническите параметри и др.Строителство / изпълнение

АПИ като бенефициент на проекта е решила да осъществи работите по проекта чрез договори от типа "проектиране - изграждане”, което означава тяхната актуализация преди реалното изпълнение. Като се има предвид, че продължителността на договорите за строителство включват период на проектиране и два зимни сезона, разпределеното време на 25 месеца за изграждането изглежда много оптимистично. Това изисква сериозна мобилизация на изпълнители и ясно и уверено управление от страна на АПИ.


12) Какви ще са неустойките, ако този план не бъде изпълнен?

Тежестта по получаване на разрешения, например, лежи на първо място върху изпълнителите. Това означава, че те не може да завеждат искове срещу българските институции, отговарящи за издаването на разрешителни, ако те не сътрудничат.Отговор: Съгласно ЗУТ на изпълнителя с протокол е предаден пълен технически проект, на основата на който е издадено разрешение за строеж. Договорите с изпълнителите обхваща строителството и само допълнително проектиране, ако и където се наложи такова.

Изпълнителят е предоставил банкова гаранция в размер на 5% от стойността на договора за изпълнение, с която обезпечава изпълнението на задълженията си по договора.

Договорите за изпълнение на строителството регламентират отговорностите на изпълнителите при неизпълнение или некачествено изпълнение на СМР или сроковете на отделните етапи на строителството – при неизпълнение срока на определен етап АПИ удържа 0,2% на ден от цената на съответния етап, но не повече от 20% от цената на съответния етап, която сума може да бъде възстановена при евентуално наваксване до края на последния етап. При забавено изпълнение на всяко друго задължение по договора изпълнителят дължи на възложителя неустойки. При лошо или частично изпълнение на СМР изпълнителят дължи неустойка в размер на 10% от стойността на СМР, които не са изпълнени точно.
13) Какво ще стане, ако възложителят не изпълни своите задължения по отчуждаване на земята, предаване на площадката на изпълнителя, изместване на инженерните мрежи, или издаване на разрешителни?

Отговор: Съгласно чл. 20 от договорите за изпълнение на строителството в случай, че след началото на изпълнението се наложи допълнително отчуждаване или промяна на предназначението на земите, както и изменение на разрешението за строеж в резултат на такова отчуждаване или промяна предназначението на земите, срокът за изпълнение на съответния етап спира да тече за времето, през което изпълнението е забавено в резултат на тези процедури. Спирането на срока за изпълнение на отделен етап не променя срока за изпълнение на останалите етапи. Възложителят ще упълномощи изпълнителя да извърши от името на Възложителя всички действия, (промяна на инвестиционния проект и разрешението за строеж) ако такова упълномощаване е необходимо за изпълнителя.
Финансиране на проекти

Министерството на финансите е отказало предварително финансиране на проекти, които ползват авансови плащания от Европейската комисия. Други проекти са били възпрепятствани от редовните проблеми с паричния поток, водещи до прекъсване на изпълнението на проекта и дори до риск за тяхното финализиране. Ето защо се изисква един правителствен недвусмислен широк ангажимент за успешно завършване на Автомагистрала "Тракия".


Каталог: dobrev k.mbox -> att-1024
dobrev k.mbox -> На Дарин Вълев Мирчев София 1784, ж к."Младост-1", Полигона
dobrev k.mbox -> В обединението могат да участват всички социалисти до 35 г. То е отворено и към всички членове на съществуващите и сега младежки организации в бсп, които могат да станат част и от обединението
dobrev k.mbox -> Климент охридски” исторически факултет
dobrev k.mbox -> Българска социалистическа партия национален съвет предварителна календарна справка
dobrev k.mbox -> Въпроси към Кирил Добрев
dobrev k.mbox -> Българска социалистическа партия национален съвет предварителна календарна справка
dobrev k.mbox -> Сценарий Мл. Отговорник 1 Благоевград
dobrev k.mbox -> Регионална телевизия “канал рила”
att-1024 -> Іі развитие на пътната инфраструктура по Транс европейските и основни национални транспортни оси


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница