Въпросник 2010 гДата31.12.2017
Размер20.71 Kb.
Недържавни източници на
договорното право

Въпросник 2010 г.


05-10 Кратък исторически преглед на източниците на договорното право. Единство през Средновековието. Разпад на единството след 1789 година. Големи граждански кодификации през 19. и 20. век. Опити за унификация. UNIDROIT. UNCITRAL. Principles of International Commercial Contracts 2004. Principles of European Contract Law. Draft Common Frame of Reference.

06-10 Престация. Понятие и видове. Задължение за прехвърляне на право на собственост. Негативни престации. Алтернативни задължения. Парични задължения. Задължения за лихва.

07-10 Злоупотреба с право. Източници на облигационните задължения. Договорът като основен вид източник на облигационно отношение. Видове договори – граждански, търговски, трудови, процесуални; едностранни, двустранни, многостранни, несъвършено двустранни; консенсуални, реални и формални; комутативни и алеаторни договори. Наименовани и ненаименовани договори.

08-10 Свобода на договарянето и нейните граници. Сключване на договора между присъстващи, между отсъстващи и чрез електронна комуникация. Конклудентно сключване и сключване чрез нунций (апарати). Типови договори, бланки, общи условия.

11-10 Преддоговорни отношения. Предварителни договори. Договор в полза на трето лице. Изпълнение. Точно, реално и добросъвестно изпълнение. Субекти на изпълнението. Даване вместо изпълнение. Време и място на изпълнението. Прихващане на изпълнението. Доказване на изпълнението. Забава на кредитора: форми и последици.

12-10 Неизпълнение. Форми на неизпълнение. Причини за неизпълнението и значението им. Случаи на отговорност за неизпълнението според причината му. Средства за защита на кредитора при неизпълнение. Иск за реално изпълнение. Обезщетение вместо изпълнение. Извършване или възлагане на дължимото и дирене на обезщетение. Сключване на заместваща сделка и обезщетение за нея. Възражение за неизпълнен договор. Разваляне. Намаление на цената/насрещната престация. Обезщетение за вреди от неизпълнението.

13-10 Изискуемост и изпълняемост на задължението. Забава на длъжника. Забава на кредитора. Предпоставки и упражнение на правото на разваляне. Понятие за вреда и видове вреди – имуществени и неимуществени, претърпяна вреда и пропусната полза. Вреди при неизпълнение на парични задължения. Лихви за забава. Граници на гражданската отговорност.

18-10 Неустойка – понятие, функции, видове. Намаляване на неустойката поради прекомерност. Прихващане на насрещни задължения. Подновяване. Опрощаване. Встъпване в дълг и заместване в дълг. Цесия. Солидарност.

19-10 Система на обезпеченията. Залог. Ипотека. Особени залози. Банкова гаранция. Права на предпочтително удовлетворение.

20-10 Договор за продажба. Разграничение от други транслативни договори, от договора за изработка и от цесията. Видове продажби според обекта и качеството на страните. Права и задължения. Отговорност за правни и за фактически недостатъци.

/ Създадено на 05 октомври 2010 г.

Последно отпечатано на 05.10.2010 г. 08:32:00Каталог: wp-content -> uploads -> universitates
uploads -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
uploads -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
uploads -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
uploads -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
universitates -> О б л и г а ц и о н н о п р а в о


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница