Вроден сифилис –Lues congenital ЕтиологияДата12.02.2017
Размер42.38 Kb.
#14756
Фармако-терапевтично ръководство

Вроден сифилис –Lues congenital

Етиология:причинител - Treponema pallidum /Spirocheta pallida/-високо подвижен ,спираловиден,Грам-отрицателен бактерий. Широко разпространен, според СЗО годишно се регистрират между 715 000 – 1 575 000 случая годишно, 460 000 аборти и мъртви раждания и около 270 000 случая на вроден сифилис. Заразяването е трансплацентарно след първия триместър на бременността,но е възможно и придобито при преминаване през родовите пътища при първичен сифилис у майката.При нелекувани майки с първичен сифилис трансмисията е 70-100%, а за вторичен - 40-83%,при латентния стадий е 2,5 до 10%.

Диагноза:серопозитивна майка,серопозитивно бебе, често интраутеринна хипотрофия,новороденото обичайно е без клинични симптоми или рядко с проявите на вторичен сифилис-ринит, екзантем,хепатоспленомегалия,менингоенцефалит/рядко/.Верифицира се чрез серологични тестове: неспецифични -Wasserman /комплемент свързваща реакция/ и VDRL/антикардиолипинови антитела/-позитивират се 3-5 седмици след заразата ,сензитивност 86% отношение майка:бебе-1:4 говори за нова синтеза на тези антитела насочени срещу митохондриалната мембрана на вече лизираните клетки;специфични тестове TPHA-Treponema pallidum хемаглутинационен тест или TPPA-T.pallidum particle тест;FTA –флуоресциращи T.pallidum антитела;специфични IgM 20-30 дни след заразяването,IgG персистират 15 месеца.Проследяват се и стандартните лабораторни показатели –пълна кръвна картина,чернодробни показатели,при нужда рентген на дълги кости,изследване на ликвор и ехография на ЦНС при неврологична симптоматика. Контролни специфични тестове се повтарят на 6 мес. И на 18 мес.възраст.

Лекарствена терапия:

Penicillin G sodium 50 000UI/kg венозно на 12 часа първите 7дни,след това на всеки 8 часа в следващите до общо 10 дневен курс.

Ceftriaxon 50mg/kg за 10-14 дни,венозно веднъж дневно.

Ghonorrhoea-Ophthalmia neonatorum

Eтиология:причинява се от Neisseria gonorrhoeae- Грам отрицателни аеробни диплококи,предизвикват от 1-12% в развитите страни до 23% в останалите от случаите на конюнктивит при новородените.Инкубационен период 1-5 дни от раждането.

Диагноза: Клинично изявен конюнктивит с гноевидна секреция,едем на клепачите с хиперемия;доказва се с микробиологично изолиране от конюнктивален секрет на N.gonorrhoeae .

Диференциална диагноза: с конюнктивити от други бактериални,вирусни причинители;основно с тези причинени от Chlamidia/заемат 2 до 40% от неонаталния конюнктивит/.

Лекарствена терапия:

Профилактика с разтвор на сребърен нитрат 1% по 1 капка в очите след раждането.

Локална терапия с очни капки колир:

Ofloxacin 0,3% 2 дневно 10 дни ; или очна маз

Azytromycin 15mg/g 2х дневно за 3 дни;

Levofloxacin 5 mg/ml 3x1 капка в очите за 10 дни

Tobramycin Tobramycin 3 х 1 капка в очите за 10 дни

При наличие на системни прояви на гонорея Ceftriaxon 50 mg/kg веднъж дневно 10 дни.Herpes virus инфекции при новородени

Етиология:Herpesviride, семейство ДНК вируси ,включва 4 вируса:Herpes simplex I и Herpes virus /genitalis /ІІ тип, Herpes Zoster /Varizella zoster/,Cytomegalovirus, Epstein-Barr virus.В периода на новороденото се проявяват Herpes simplex и Herpes genitalis инфекциите.Цитомегаловирусните инфекции започват пренатално със значителни поражения основно на мозъка и с несигурен до липсващ резултат от постнатално специфично етиологично лечение.Варицела инфекцията преминава в стандартните случаи без специфично антивирусно лечение.Широко разпространи сред населението.Много майки имат висок титър на антитела и рецидивиращи херпес симплекс инфекции.Предава се трансплацентарно рядко при първична херпесна инфекция на майката и причинява тежък менингоенцефалит и сепсис.По-често обаче,се предава в хода на преминаване през родовите пътища по контактен път,поради което се препоръчва цезарево сечение в случай на активна инфекция при майката.

Диагноза:поставя се клинично при изява на характерните кожни ерупции при контактната форма и/или наличието на менингоенцефалит със специфични лезии на мозъчната кора при септичната форма ; доказва се серологично с наличие на антитела от Ig M тип във висок титър при бебето.

Диференциална диагноза: менингоенцефалити и вродени инфекции от други вируси,токсоплазмоза.

Лекарствена терапия:

Acyclovir – инхибира вирусната ДНК полимераза,с което спира репликацията му,но не въздействува на вирус преминал в латентна фаза;доза 30 мг/кг за 24 ч. Или 10мг/кг на всеки 8 часав продължение на 10 дни.

Може да се прилага и при останалите вируси от това семейство.

Забележка!: Ефекта на специфичното антихерпесно лечение е силно зависим от наличието на вирусна репликация,т.к. не повлиява латентните епизоми на херпесните вируси и при вече прекарана вътреутробна инфекция няма ефект.

Алтернативно лечение е приложението на имуноглобулинови препарати-специфични и неспецифични.

Фармако-терапевтично ръководство

Остеоартрит при новородени

Възпалението при новородени обхваща ставата ,епифизата и метафизата ,поради наличие на общо кръвоснабдяване и трансфизални съдове с бавен кръвоток.

Етиология: различни бактерии,най-често стафилококи,особен проблем представляват метицилин резистентните,стрептококи група В, Streptococcus haemolyticus , Str.viridans , но се срещат и видове от Enterobacteriaceae -Esherichia , Klebsiella .Честота – 0,12 на 1000 живородени.

Диагноза:клинични симптоми на хиперемия,едем,болезненост и силно ограничени движения с липсваща спонтанна двигателна активност в региона на засегнатата става;микробиологично изследване на хемокултура;рентгенография.

Диференциална диагноза: венозни тромбози,фрактури.

Лекарствена терапия:

Антибиотици - най-добре специфични за причинителя,когато е направено микробиологично изолиране,които са с висока костна проникваемост. Лечението трябва да продължи 14 дни венозно и перорално до един месец.

Clyndamicin 20 -40 мг/кг за 24ч. 3-4 х венозно

Vancomycin по схема

TicarcillinЦефалоспорини ІІІ и ІV генерация
Каталог: userfiles -> files
files -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
files -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
files -> Наредба №111 от 12 октомври 2006 Г. За изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица
files -> Гарантирани вземания на работниците и служителите
files -> Гарантирани вземания на работниците и служителите
files -> I общи разпоредби Ч


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница