Всяко дете научава. Всяко дете успявастраница1/17
Дата10.10.2017
Размер1.35 Mb.
#32041
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Библиотека „Новото образование”
Всяко дете научава. Всяко дете успява


Всяко дете научава. Всяко дете успяваУточненние с пожелание

Този документ е преведен и публикуван благодарение на доброволния труд на екипа на проект „Новото образование”.

Нашето пожелание към всеки читател е да бъде вдъхновен от прочетеното тук, както сме ние, за да очертаем заедно визията - бъдещия образ - за новото българско образование, след което отново заедно да го съградим в името на нашите деца и идните поколения на България.

13.04.2008 г.

Екип „Новото образование”

bgdream2005-edu@yahoo.it

Съдържание

I. Основни въпроси – Въведение 5

I.1 Основни директиви и препоръки - Готови за учене 6

I.2 Основни директиви и препоръки - Какво учат децата 7

I.3 Основни директиви и препоръки - Училището, от което се нуждаем 8

I.4 Основни директиви и препоръки - Успех за всяко дете 9

I.5 Основни директиви и препоръки - Постигане на целите 11

II. Всеобхватен изследователски подход 12

II.1 Разгръщането на всеобхватния процес 13

II.2 Допитване до жителите на Алберта 13

II.3 Изслушване на заинтересованите страни в образованието и експертите 14

II.4 Допитване до учениците 14

II.5 Допитване до лидерите на коренното население и членове на обществото 15

II.6 Започване на проучването 16

II.7 Какво научи комисията по време на работата си 16

II.8 Подготвяне на препоръки 16

III. Подготовка за утрешния ден 17

III.1 Демографската промяна 17

III.2 Икономиката на Алберта продължава да се развива 19

III.3 Влиянието на информатиката и технологиите е голямо 20

III.4 Обществото на Алберта и децата се променят. 20

III.5 Отражението на тенденциите в бъдещето на училището в Алберта 22

IV. Стартираме с ясна идея за бъдещето 23

IV.1 Важни отправни точки 23

IV.2 Поставяне на цел 24

IV.2.1 Всяко дете да е образовано. Всяко дете да просперира. 24

V. Превръщане на идеите в реалност 27

V.1 Готовност за учене 28

V.1.1 Превръщане на идеята в реалност. Ролята на родителите 31

V.1.2 Превръщане на идеята в реалност. Разширени програми в детската градина 32

V.1.3 Превръщане на идеята в реалност. Координирано обслужване за деца 34

V.2 Какво учат децата 34

V.2.1 Превръщане на идеята в реалност. Очакване на конкретни резултати 35

V.2.2 Превръщане на идеята в реалност. Запазване и подобряване на образование на световно ниво 38

V.2.3 Превръщане на идеята в реалност. Подготовка на новото поколение. 41

V.3 Какви училища ни трябват 45

V.3.1 Превръщането на идеята в реалност. Създаваното на професионални образователни общности 46

V.3.2 Превръщането на идеята в реалност. Препоръки за бройката на класовете 47

V.3.3 Превръщане на идеята в реалност. Осигуряване на адекватен брой учебни часове за учениците 51

V.3.4 Превръщане на идеята в реалност. Увеличаване на достъпа на учениците до консултации и друго специализирано обслужване. 52

V.3.5 Превръщане на идеята в реалност. Нови връзки между образователните институции 53

V.4 Превръщането на училищата в центрове за цялостно обгрижване на децата 53

V.5 Изграждане и поддръжка на училищата 56

V.6 Осигуряване на безопасни училища и позитивен избор 57

V.7 Успех за всяко дете 58

VI. Инвестиции в бъдещето на нашите деца 59

VI.1 Инвестици в бъдещето на нашите деца - Осигуряване на адекватно финансиране на сегашната образователна система 60

VI.2 Инвестиции в бъдещето на нашите деца - Подкрепа за нови инициативи 66

VI.3 Инвестициите в бъдещето на нашите деца - Предпоставки за икономии в бъдеще 68

VI.4 Инвестиции в бъдещето на нашите деца - Проучване и въвеждане на допълнителни източници на финансиране. 69

VI.5 Инвестиране в бъдещето на нашите деца 71

VII. Заключителни коментари 72I.Основни въпроси – Въведение


Всяко дете научава. Всяко дете успява.

След месеци консултации с жителите на Алберта, след изслушването на идеи и предложения от широк кръг заинтересовани от образованието страни и експерти, след разглеждане на изследователските студии и доклади, мнението на Комисията за бъдещето на образованието в Алберта са свежда до няколко прости, но завладяващи думи: Всяко дете се научава, всяко дете успява. Наистина - това е, което всички ние искаме за децата на Алберта – всяко едно от тях да успее в училище, в кариерата и в живота.

Този заключителен доклад на Образователната комисия на Алберта представя нашите интензивни консултации, мненията, които чухме от безброй отделни хора и организации, както и изчерпателен преглед на широк кръг от теми, свързани с мандата на Комисията. Всички те ни предизвикаха да разглеждаме днешните проблеми напред в бъдещето, да си представим нашата провинция след десет или повече години, и да обмислим какви точно умения, знания, програми и подкрепа ще са нужни на децата за да успеят сега и в едно бъдеще, което може да бъде много различно от онова, което виждаме днес.

Мнението на Комисията започва с пет особено важни отправни точки.

Първата е, че Алберта има една изключителна образователна система. Това е видно от коментарите и презентациите, направени по време на нашите обществени консултации. Това обаче съвсем не значи, че трябва самодоволно да я приемем като «достатъчно добра». Това просто означава, че имаме една по-висока платформа за отскачане.

Второ, образованието е най-важната инвестиция, която можем да развиваме като общество. Нашата образователна система не просто определя живота на всеки отделен ученик; тя определя и същинската природа на нашето общество. Силна и жизнена обществена образователна система – система, която цени всяка отделна личност, влива позитивни ценности, изгражда толерантност и уважение - това е решаващо условие за да се развие обществената сплотеност и типа гражданско общество, което хората на Алберта искат да имат в бъдеще.

Третият важен момент е, че ние всички трябва да погледнем отвъд притискащите проблеми на днешния ден и да се готвим за бъдещето, каквото и да е то. Най-добрият подход е да осигурим на образователната система възможността да остане гъвкава, подвижна и в състояние да предвижда и да се адаптира към бъдещето, което несъмнено ще носи белезите на постоянна промяна.

Четвърто, образованието ще става дори още по-важно за жителите на Алберта, за техните общини и за цялата провинция, особено с нарастването важността на уменията, знанията и идеите за бъдещето на нашето общество и ролята на Алберта в глобалната икономика. Албертинци са силни лобисти на своята обществена образователна система. Но тя ще остане една от най-добрите системи в света само в случай, че ние работим целенасочено и с конкретни действия я запазим такава.

Накрая – най-важното е, че всичко в образователната система трябва да започва и да свършва с ученика. Училищата не са създадени заради учителите, ръководството или училищните настоятели. Не са и заради родителите, бизнеса или правителството. Те са създадени заради децата. И затова първият и единствен критерий за отсъждането успеха на училищата и образователната система трябва да бъде доколко добре учи всяко едно дете.

За да постигнем това, Комисията счита, че са нужни конкретни и целенасочени действия в осем направления:

1. Готови за учене – Да се уверим, че всяко дете идва в училище с нагласата и готовността да учи. Това означава, че първите действия трябва да се предприемат отрано от техните родители, както и от всички възрастни, заобикалящи детето в живота му, за да сме сигурни, че всяко дете получава позитивен и здравословен старт в живота и за да разпознаем евентуалните проблеми още преди детето да тръгне на училище.

2. Какво учат децата – Поддържане на най-съвършени учебни планове и увереност, че детето ще получи в училище онези умения, знания и качества, които ще му осигурят успех в ученето, в работата и в живота.

3. Училищата, от които се нуждаем – Развитие на отлични училища с неотклонно желание за подобряване резултатите на учениците, където се стремят децата да научават най-доброто в рамките на своите възможности и им помагат да израснат уверени в себе си, способни и продуктивни индивиди, готови да преследват целите си и да допринасят за развитието на обществото.

4. Успех за всяко дете – Адаптиране на програмите и оказване на подкрепа – така че всички деца, включително и децата на индианците и ескимосите, децата със специални нужди, новодошлите в Канада деца, както и децата със специални дарби и таланти – да могат да получат всички възможности да успеят в училище.

5. Завършване на клас – Залагане на високи стандарти и осигуряване на покриването им чрез постоянно оценяване, усъвършенстване и отчетност.

6. Технологиите като предимство – Не просто учене за компютрите или закупуване на компютри за училищата, а учене на всички предмети с тяхна помощ, осигуряване на широк кръг нови образователни технологии, напълно интегрирани в учебния процес като мощни инструменти – както за преподаване, така и за учене.

7. Отлични учители и училищни директори – Осигуряване на всяко дете със способни и грижовни учители, а всяко училище – с изтъкнат, изключителен директор.

8. Добро управление – Осигуряване на умно и способно управление, положителни трудови взаимоотношения, ангажиране на много родители в образователния процес - с взаимно доверие и уважение.


Каталог: edu
edu -> N това множество се въвежда аксиоматически чрез три основни числа и пет аксиоми. Тези аксиоми се наричат аритметични аксиоми на Пеано на името на италианския математик Джузепе Пеано (1858 1932). Основните (първичните) понятия на Пеано са
edu -> Книга първа платон елевсинските мистерии Младостта на Платон и смъртта на Сократ
edu -> Основни теми: Компютърно-подпомогнат лекарствен дизайн (cadd): въведение
edu -> Историческа справка
edu -> Програма: І западен език 19 часа седмично Български език 3 часа седмично Математика 3 часа седмично
edu -> Комбинаторика Исторически бележки
edu -> Рационални неравенства
edu -> С п р а в о ч н и к н а студента първокурсник
edu -> Група А, Направление: Интернет приложения
edu -> Sofia university faculty of physics


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница