Втора главаPdf просмотр
страница3/31
Дата03.01.2022
Размер487.39 Kb.
#113234
ТипУчебник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
expoze
Литература
1. Бакалов, Г., Речник на чуждите думи. Държавно издателство "Наука и изкуство", С., 1949.
2. Кузманова, М., М. Александрова, Мениджмънт. Теория и практика. Изд. "Крисан-С", С., 2012.
3. Сун Дзъ, Изкуството да побеждаваш. "Военно издателство" ЕООД, С., 2005.
4. Уелч, Дж., С. Уелч, Да печелиш. Изд. "Класика и стил" ООД, С., 2005.
5. Анфилатов, В. С. и др., Системный анализ в управлении. Изд. "Финансы и статистика", М., 2007.
6. Виханский, О. С., А. И. Наумов, Менеджмент. "Икономисть", М., 2008.
7. Драчева, Е. Л., Л. И. Юликов, Менеджмент. Практикум. Изд. центр "Академия", М., 2010.
8. Лапин, А. Н., Стратегическое управление современной организацией. ООО "Журнал "Управление персоналом". М., 2004.
9. Лапыгин, Ю. Н., Теория организаций. ИНФРА-М, М., 2007.
10. Мильнер, Б. З., Теория организации. ИНФРА-М, М., 2005.
11. Сенге, П. М., Арт Клейнер и др., Танец перемен: новые проблемы самообучающихся организации/ Пер. с англ.: ЗАО “Олимп Бизнес”, М., 2004.
12. Уорд, М., 50 методик менеджмента. Изд. "Финансы и статистика", М., 2004.
13. Уорнер, М. (ред.), Классики менеджмента. Энциклопедия./ Пер. с англ. Изд. "Питер", СПб., 2001.
14. Шеметов, П. В., Л. Е. Чередникова, С. В. Петухова, Менеджмент: управление организационными системами.
Уч. пособие. Изд. "ОМЕГА-Л", М., 2008.
15. Barnard, C. I., The Functions of the Executive, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1968.
16. Burns, T., A Description of the three Social Systems - instrumental, career and political - contained within every
Organization. London: Taviftock, 1966.
17. Drucker, P. F., The Effective Executive. London: Heinemann, 1967.
18. Drucker, P. F., People and Performance. London: Heinemann, 1973.
19. Drucker, P. F., Management: Tasks, Responsibilities, Practices. London: Heinemann, 1974.
20. Drucker, P. F., Innovation and Entrepreneur skin. London: Heinemann, 1985.
21. Fayol, H., General and Industrial Management, trans, I. Gray. New York: David S. Lake, 1984.
22. Griffin, R. W., Management. Texas A&M University, Boston, 1996.
23. Griffin, R. W., Management. 10th Edition, South-Western Cengage Learning, USA, 2010.
24. Gulick, L. H. & Urwick, L. F. (eds), Papers on the Science of Administration. New York: Institute of Public
Administration, 1937.
25. Mintzberg, H., The Nature of Managerial Work. Harper & Row, 1973.
26. Mintzberg, H., The Structuring of Organizations. Prentice Hall, 1979.


9.
27. Mintzberg, H., J. Quinn, S. Ghoshal, The Strategy Process. Prentice Hall, 1995.
28. Morgan, G., Images of Organization. Newbury Park, CA& Sage Publications, 1986.
29. Robins, St., Organization theory: Structure, Design and Application. Prentice Hall Int., Inc., 1998.
30. http://www.coca-colahellenic.bg.
31. http://www.danone.bg.
32. http://www.unwe.acad.bg.


10.
Втора глава
ТЕОРИИ И ПОДХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
1. ВЪВЕДЕНИЕ
Първите идеи за управлението датират от древността и са свързани с такива дейности като конструирането на търговски кораби, организирането на продължителни преходи по суша и море, построяването на пирамидите и др. За пръв път египтяните около 5000 г. пр.н.е. говорят за планиране и организационен контрол. По това време никой не разглежда управлението като съзнателна човешка дейност, свързана с успешното решаване на възникващите проблеми. Акцентът е поставен върху властта, силата на влиянието и дългосрочното мислене на отделните личности, които успяват да ръководят и насочват усилията на хората в желаната от тях посока.
2. РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО ПО ВРЕМЕ НА ПРОМИШЛЕНАТА
РЕВОЛЮЦИЯ
По време на промишлената революция настъпват сериозни изменения в начина на производство и управлението на организациите, свързани с навлизането на новите техника и технологии.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница