Вътрешни правила за извършване на административното обслужванеДата14.09.2017
Размер139.78 Kb.
#30218
Прил. №2 към Заповед №..45-01-21./17.01.2008 г.

Вътрешни правила

за

извършване на административното обслужване

при издаване на свидетелства, удостоверения и лицензи

в ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация”

І. Издаване на свидетелства за правоспособност на авиационния летателен персонал:

1. Приемане на необходимите документите става във Фронт офиса – сектор Персонал.

2. Потвърждаването на квалификационен клас и заверката на удостоверението за медицинска годност се извършват на място във Фронт офиса като дежурният инспектор се уверява в наличието на всички необходими документи (съгласно Наредба №1 за издаване на свидетелства за правоспособност на авиационния персонал и Наръчник на инспектора по въздухоплаване – Лицензиране на авиационния персонал) и в тяхното правилно оформление и съдържание.

3. При необходимост от вписване на нов квалификационен клас документите се приемат във Фронт офиса като там се проверява тяхната наличност съгласно Наредба №1 за издаване на свидетелства за правоспособност на авиационния персонал и Наръчник на инспектора по въздухоплаване – Лицензиране на авиационния персонал.

4. В установение от Наредба № 1 срок се извършват всички действия и се попълват всички документи, предвидени в Наръчник на инспектора по въздухоплаване – Лицензиране на авиационния персонал. Отдел „Лицензиране на авиационния персонал” осъществява координацията с отдел „Летателна експлоатация”. Отдел „Летателна експлоатация” извършва проверката на съдържанието на документите и удостоверява тяхното съответствие с изискванията за конкретния квалификационен клас.

5. Отдел „Лицензиране на авиационния персонал” въвежда информацията в базата данни, отпечатва новото свидетелство, представя го за подпис и след подписването поставя печата ва ГД „ГВА”.

6. Свидетелството се получава лично в отдел „Лицензиране на авиационния персонал”.

7. Отдел „Лицензиране на авиационния персонал” прилага всички документи по всяко конкретно вписване или потвърждаване в личното дело на заявителя.ІІ. Издаване на свидетелства за правоспособност на авиационния технически персонал:

1. Приемане на необходимите документите става във Фронт офиса – сектор Персонал.

2. В установения от Наредба № 1 срок се извършват всички действия, предвидени в Наръчник на инспектора по въздухоплаване – Лицензиране на авиационния персонал. Отдел „Лицензиране на авиационния персонал” осъществява координацията с отдел „Летателна годност”. Отдел „Летателна годност” извършва проверката на съдържанието на документите и удостоверява тяхното съответствие с изискванията за конкретния квалификационен клас.

3. Отдел „Лицензиране на авиационния персонал” въвежда информацията в базата данни, отпечатва новото свидетелство, представя го за подпис и след подписването поставя печата ва ГД „ГВА”.

4. Свидетелството се получава лично в отдел „Лицензиране на авиационния персонал”.

5. Отдел „Лицензиране на авиационния персонал” прилага всички документи по всяко конкретно вписване или потвърждаване в личното дело на заявителя.


ІІІ. Издаване на свидетелства за правоспособност на авиационния персонал – ръководител полети:

1. Приемане на необходимите документите става във Фронт офиса – сектор Персонал.

2. В установение от Наредба № 1 срок се извършват всички действия, предвидени в Наръчник на инспектора по въздухоплаване – Лицензиране на авиационния персонал. Отдел „Лицензиране на авиационния персонал” осъществява координацията с отдел „Сертифициране и аеронавигационно обслужване”. Отдел „Сертифициране и аеронавигационно обслужване” извършва проверката на съдържанието на документите и удостоверява тяхното съответствие с изискванията за конкретния квалификационен клас.

3. Отдел „Лицензиране на авиационния персонал” въвежда информацията в базата данни, отпечатва новото свидетелство, представя го за подпис и след подписването поставя печата ва ГД „ГВА”.

4. Свидетелството се получава лично в отдел „Лицензиране на авиационния персонал”.

5. Отдел „Лицензиране на авиационния персонал” прилага всички документи по всяко конкретно вписване или потвърждаване в личното дело на заявителя.


ІV. Удостоверение за регистрация на въздухоплавателно средство или вписване на промени в гражданския регистър на въздухоплавателните средства

1. Приемане на необходимите документите става във Фронт офиса – сектор Деловодство.

2. Отдел „Летателна годност” извършва всички действия и попълва всички необходими документи, контролни карти и форми, предвидени в съответния раздел на Наръчник на инспектора по въздухоплаване – Летателна годност.

3. Техническото оформление, отпечатването, подписването и подпечатването на Удостоверението се извършва в отдел „Летателна годност”

4. Удостоверението се получава в отдел „Летателна годност”.

5. Отдел „Летателна годност” прилага всички документи по процедурата в делото на въздухоплавателното средство.


V. Удостоверение за летателна годност на въздухоплавателни средства

1. Приемане на необходимите документите става във Фронт офиса – сектор Деловодство.

2. Отдел „Летателна годност” извършва всички действия и попълва всички необходими документи, контролни карти и форми, предвидени в съответния раздел на Наръчник на инспектора по въздухоплаване – Летателна годност.

3. Техническото оформление, отпечатването, подписването и подпечатването на Удостоверението се извършва в отдел „Летателна годност”

4. Удостоверението се получава в отдел „Летателна годност”.

5. Отдел „Летателна годност” прилага всички документи по процедурата в делото на въздухоплавателното средство.


VІ. Удостоверение за летателна годност на авиационно оборудване

1. Приемане на необходимите документите става във Фронт офиса – сектор Деловодство.

2. Отдел „Летателна годност” извършва всички действия и попълва всички необходими документи, контролни карти и форми, предвидени в съответния раздел на Наръчник на инспектора по въздухоплаване – Летателна годност.

3. Техническото оформление, отпечатването, подписването и подпечатването на Удостоверението се извършва в отдел „Летателна годност”

4. Удостоверението се получава в отдел „Летателна годност”.
VІІ. Удостоверение за летателна годност на съответния тип въздухоплавателно средство

1. Приемане на необходимите документите става във Фронт офиса – сектор Деловодство.

2. Отдел „Летателна годност” извършва всички действия и попълва всички необходими документи, контролни карти и форми, предвидени в съответния раздел на Наръчник на инспектора по въздухоплаване – Летателна годност.

3. Техническото оформление, отпечатването, подписването и подпечатването на Удостоверението се извършва в отдел „Летателна годност”

4. Удостоверението се получава в отдел „Летателна годност”.
VІІІ. Експортни удостоверения за летателна годност

1. Приемане на необходимите документите става във Фронт офиса – сектор Деловодство.

2. Отдел „Летателна годност” извършва всички действия и попълва всички необходими документи, контролни карти и форми, предвидени в съответния раздел на Наръчник на инспектора по въздухоплаване – Летателна годност.

3. Техническото оформление, отпечатването, подписването и подпечатването на Удостоверението се извършва в отдел „Летателна годност”

4. Удостоверението се получава в отдел „Летателна годност”.

5. Отдел „Летателна годност” прилага всички документи по процедурата в делото на въздухоплавателното средство.


ІХ. Удостоверение за летателна годност на новопроизведени въздухоплавателни средства и новопроизведена авиационна техника

1. Приемане на необходимите документите става във Фронт офиса – сектор Деловодство.

2. Отдел „Летателна годност” извършва всички действия и попълва всички необходими документи, контролни карти и форми, предвидени в съответния раздел на Наръчник на инспектора по въздухоплаване – Летателна годност.

3. Техническото оформление, отпечатването, подписването и подпечатването на Удостоверението се извършва в отдел „Летателна годност”

4. Удостоверението се получава в отдел „Летателна годност”.
Х. Удостоверения за газови емисии на авиационните двигатели

1. Приемане на необходимите документите става във Фронт офиса – сектор Деловодство.

2. Отдел „Летателна годност” извършва всички действия и попълва всички необходими документи, контролни карти и форми, предвидени в съответния раздел на Наръчник на инспектора по въздухоплаване – Летателна годност.

3. Техническото оформление, отпечатването, подписването и подпечатването на Удостоверението се извършва в отдел „Летателна годност”

4. Удостоверението се получава в отдел „Летателна годност”.
ХІ. Удостоверения за авиационен шум на въздухоплавателно средство

1. Приемане на необходимите документите става във Фронт офиса – сектор Деловодство.

2. Отдел „Летателна годност” извършва всички действия и попълва всички необходими документи, контролни карти и форми, предвидени в съответния раздел на Наръчник на инспектора по въздухоплаване – Летателна годност.

3. Техническото оформление, отпечатването, подписването и подпечатването на Удостоверението се извършва в отдел „Летателна годност”

4. Удостоверението се получава в отдел „Летателна годност”.

5. Отдел „Летателна годност” прилага всички документи по процедурата в делото на въздухоплавателното средство.


ХІІ. Лицензи за извършване на техническо обслужване или ремонт на авиационна техника

1. Приемане на необходимите документите става във Фронт офиса – сектор Деловодство.

2. Отдел „Летателна годност” извършва проверката на съдържанието на документите и удостоверява тяхното съответствие, както и съответствието на заявителя, с изискванията, съдържащи се в действащите нормативни документи. Отдел „Летателна годност” извършва всички действия и попълва всички необходими документи, контролни карти и форми, предвидени в съответния раздел на Наръчник на инспектора по въздухоплаване – Летателна годност.

3. Техническото оформление, отпечатването, подписването и подпечатването на лиценза се извършва в отдел „Летателна годност”

4. Лиценза се получава в отдел „Летателна годност”.

5. Отдел „Летателна годност” прилага всички документи по процедурата в делото на съответната Организация за обслужване или ремонт на авиационна техника.


ХІІІ. Лицензи за лаборатории за обективен контрол

1. Приемане на необходимите документите става във Фронт офиса – сектор Деловодство.

2. Отдел „Летателна годност” извършва проверката на съдържанието на документите и удостоверява тяхното съответствие, както и съответствието на заявителя, с изискванията, съдържащи се в действащите нормативни документи. Отдел „Летателна годност” извършва всички действия и попълва всички необходими документи, контролни карти и форми, предвидени в съответния раздел на Наръчник на инспектора по въздухоплаване – Летателна годност.

3. Техническото оформление, отпечатването, подписването и подпечатването на лиценза се извършва в отдел „Летателна годност”

4. Лиценза се получава в отдел „Летателна годност”.

5. Отдел „Летателна годност” прилага всички документи по процедурата в делото на съответната Организация за обслужване или ремонт на авиационна техника.


ХІV. Удостоверения за експлоатационна годност на летища и летателни площадки

1. Приемане на необходимите документите става във Фронт офиса – сектор Деловодство.

2. Отдел „Летища и лицензиране на летищни оператори” извършва проверката на съдържанието на документите и удостоверява тяхното съответствие, както и съответствието на заявителя, с изискванията, съдържащи се в действащите нормативни документи. Отдел „Летища и лицензиране на летищни оператори” извършва всички действия, предвидени в Наредба № 20 от 24.11.2006 год. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата. За целта същият съставя становища, попълва контролни карти и форми, при необходимост издава предписания за отстраняване на установените несъответствия.

3. Техническото оформление, отпечатването, представянето за подпис и подпечатването на Удостоверението се извършва от отдел „Летища и лицензиране на летищни оператори”

4. Удостоверението се получава в отдел „Летища и лицензиране на летищни оператори”

5. Отдел „Летища и лицензиране на летищни оператори” води дела за всяко летище и летателна площадка, както и съответния регистър.


ХV. Лиценз за летищни оператори и оператори по наземно обслужване

1. Приемане на необходимите документите става във Фронт офиса – сектор Деловодство.

2. Отдел „Летища и лицензиране на летищни оператори” извършва проверката на съдържанието на документите и удостоверява тяхното съответствие, както и съответствието на заявителя, с изискванията, съдържащи се в действащите нормативни документи. Отдел „Летища и лицензиране на летищни оператори” и отдел “Икономическо регулиране” извършват по компетентност всички действия, предвидени в Наредба № 20 от 24.11.2006 год. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата. За целта те съставят становища, попълват контролни карти и форми, при необходимост издават предписания за отстраняване на установените несъответствия.

3. Техническото оформление, отпечатването, представянето за подпис и подпечатването на Удостоверението се извършва от отдел „Летища и лицензиране на летищни оператори”

4. Удостоверението се получава в отдел „Летища и лицензиране на летищни оператори”

5. Отдел „Летища и лицензиране на летищни оператори” води дела за всеки оператор, както и съответния регистър.ХVІ. Удостоверения за експлоатационна годност на системите и съоръженията за обслужване на пътници, обслужване и осигуряване на въздухоплавателните средства, товаренето и разтоварването на багажи, товари и поща

1. Приемане на необходимите документите става във Фронт офиса – сектор Деловодство.

2. Отдел „Летища и лицензиране на летищни оператори” извършва проверката на съдържанието на документите и удостоверява тяхното съответствие, както и съответствието на заявителя, с изискванията, съдържащи се в действащите нормативни документи. Отдел „Летища и лицензиране на летищни оператори” извършва всички действия, предвидени в Наредба № 20 от 24.11.2006 год. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата. За целта същият съставя, попълва контролни карти и форми, при необходимост издава предписания за отстраняване на установените несъответствия.

3. Техническото оформление, отпечатването, представянето за подпис и подпечатването на Удостоверението се извършва от отдел „Летища и лицензиране на летищни оператори”

4. Удостоверението се получава в отдел „Летища и лицензиране на летищни оператори”

ХVІІ. Свидетелства за извършване на аеронавигационно обслужване

1. Приемане на необходимите документите става във Фронт офиса – сектор Деловодство.

2. Отдел „Сертифициране и аеронавигационно обслужване” извършва проверката на съдържанието на документите и удостоверява тяхното съответствие, както и съответствието на заявителя, с изискванията, съдържащи се в действащите нормативни документи. Отдел „Сертифициране и аеронавигационно обслужване” и отдел “Икономическо регулиране” извършват по компетентност всички действия, предвидени в Наредба № 2096 от 05.12.2006 год. за условията и реда за издаване и отнемане на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване в обслужваното гражданско въздушно пространство на Република България. За целта те съставят становища, попълват контролни карти и форми, при необходимост издават предписания за отстраняване на установените несъответствия.

3. Техническото оформление, отпечатването, представянето за подпис и подпечатването на Свидетелството се извършва от отдел „Сертифициране и аеронавигационно обслужване”.

4. Свидетелството се получава в отдел „Сертифициране и аеронавигационно обслужване”.

5. Отдел „Сертифициране и аеронавигационно обслужване” води дела за всеки предоставящ аеронавигационно обслужване, както и съответния регистър.


ХVІІІ. Удостоверения за експлоатационна годност на навигационни съоръжения за въздушна навигация и кацане

1. Приемане на необходимите документите става във Фронт офиса – сектор Деловодство.

2. Отдел „Сертифициране и аеронавигационно обслужване” извършва проверката на съдържанието на документите и удостоверява тяхното съответствие, както и съответствието на заявителя, с изискванията, съдържащи се в действащите нормативни документи. Отдел „Сертифициране и аеронавигационно обслужване” извършва всички действия, предвидени в Наредба № 141 от 27.03.2002 год. за удостоверяване експлоатационната годност на навигационни съоръжения за въздушна навигация и кацане. За целта същият съставя становища, попълва контролни карти и форми, при необходимост издава предписания за отстраняване на установените несъответствия.

3. Техническото оформление, отпечатването, представянето за подпис и подпечатването на Удостоверението се извършва от отдел „Сертифициране и аеронавигационно обслужване”.

4. Удостоверението се получава в отдел „Сертифициране и аеронавигационно обслужване”.
ХІХ. Свидетелства на авиационни оператори

1. Приемане на необходимите документите става във Фронт офиса – сектор Деловодство.

2. Съответствието на заявителя и представените от него документи с изискванията на Наредба № 24 от 15.02.2000 год. за издаване свидетелства на авиационните оператори, извършващи специализирани авиационни работи и на Наредба № 37 от 05.10.2007 год. за условията и реда за издаване на свидетелства на авиационните оператори за търговски въздушен превоз в съответствие с изискванията на JAR-OPS и контрола върху тях се констатира съгласно процедурите, предвидени в посочените наредби и в Наръчник на инспектора по въздухоплаване – Лицензиране на авиационните оператори. За целта инспекторите по въздухоплаване съобразно своите компетенции попълват контролни карти и форми, при необходимост издават предписания за отстраняване на установените несъответствия и съставят становища. Общата координация по процедурите се извършва от отдел „Летателна експлоатация”

3. Техническото оформление, отпечатването, представянето за подпис и подпечатването на Свидетелството се извършва от отдел „Регистри и статистика”.

4. Свидетелството се получава в отдел „Регистри и статистика”.

5. Отдел „Регистри и статистика” води Регистър на авиационните оператори в Република България и съставя и комплектова делата на всички авиационни оператори.


ХХ. Лицензи за въздушен превозвач

1. Приемане на необходимите документите става във Фронт офиса – сектор Деловодство.

2. Отдел „Икономическо регулиране” извършва всички действия, предвидени в Наредба № 2407 от 19.11.2004 год. за условията и реда за издаване на лиценз за въздушен превозвач. За целта същият съставя становища за съответствията с действащите нормативни документи, попълва контролни карти и форми, при необходимост издава предписания за отстраняване на установените несъответствия.

3. Техническото оформление и отпечатването на лиценза се извършва от отдел „Регистри и статистика”.

4. Лиценза се представя за подпис и се подпечатва от отдел „Икономическо регулиране” и се получава в него.

5. Отдел „Регистри и статистика” води Регистър на въздушните превозвачи в Република България и съставя и комплектова делата на всички въздушните превозвачи.


ХХІ. Свидетелства на авиационни учебни центрове

1. Приемане на необходимите документите става във Фронт офиса – сектор Деловодство.

2. Съответствието на заявителя и представените от него документи с изискванията на Наредба № 27 от 30.03.2000 год. за авиационните учебни центрове, вкл. Приложение 3 - JAR-STD се констатира съгласно процедурите, предвидени в посочена наредба. За целта инспекторите по въздухоплаване съобразно своите компетенции попълват контролни карти и форми, при необходимост издават предписания за отстраняване на установените несъответствия и съставят становища. Общата координация по процедурите се извършва от отдел „Лицензиране на авиационния персонал”.

3. Техническото оформление, отпечатването, представянето за подпис и подпечатването на Свидетелството се извършва от отдел „Регистри и статистика”.

4. Свидетелството се получава в отдел „Регистри и статистика”.

5. Отдел „Регистри и статистика” съставя и комплектова делата на всички авиационни учебни центрове.


ХХІІ. Свидетелства за авиационен тренажор

1. Приемане на необходимите документите става във Фронт офиса – сектор Деловодство.

2. Съответствието на заявителя и представените от него документи с изискванията на Наредба № 27 от 30.03.2000 год. за авиационните учебни центрове, вкл. Приложение 3 - JAR-STD се констатира съгласно процедурите, предвидени в посочена наредба. За целта инспекторите по въздухоплаване съобразно своите компетенции попълват контролни карти и форми, при необходимост издават предписания за отстраняване на установените несъответствия и съставят становища. Общата координация по процедурите се извършва от отдел „Летателна експлоатация”.

3. Техническото оформление, отпечатването, представянето за подпис и подпечатването на Свидетелството се извършва от отдел „Регистри и статистика”.4. Свидетелството се получава в отдел „Регистри и статистика”.

5. Отдел „Регистри и статистика” комплектова преписката по процедурата в делото на съответния авиационени учебен ценътр.
Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница