Възлагателно писмо настоящото писмо се издава от рекламодателяДата24.07.2016
Размер35.74 Kb.
ВЪЗЛАГАТЕЛНО ПИСМО
Настоящото писмо се издава от РЕКЛАМОДАТЕЛЯ:

…………………………………………………………….................................................................................

(наименование на търговеца съгласно Търговския регистър)

......................................................................................................................................................

(седалище и адрес на управление)

......................................................................................................................................................(ЕИК, ИН по ЗДДС)

представлявано от ...................................................................... - ..........................................,(имена и длъжност)

за да удостовери, че РЕКЛАМОДАТЕЛЯТ възлага рекламното обслужване на РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ:....................................................................................................................................................,

(наименование на рекламната агенция съгласно Търговския регистър)

......................................................................................................................................................(седалище и адрес на управление)

......................................................................................................................................................

(ЕИК, ИН по ЗДДС)

представлявана от ............................................................................. - ...................................,(имена и длъжност)
с правото РЕКЛАМНАТА АГЕНЦИЯ да представлява РЕКЛАМОДАТЕЛЯ пред „НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП” АД, ЕИК 832093629.
С настоящото писмо РЕКЛАМОДАТЕЛЯТ оправомощава РЕКЛАМНАТА АГЕНЦИЯ да преговаря и закупува от името на РЕКЛАМОДАТЕЛЯ и за негова сметка рекламно време в програмите „Нова телевизия”, „Диема”, „Кино Нова”, „Диема Фемили” и „Нова Спорт” на „Нова Броудкастинг Груп” АД, като и в програмите “DISCOVERY CHANNEL”, “TLC”, “DISNEY CHANNEL, “FOX”, “FOX CRIME”, “FOX LIFE”, “24KITCHEN”, “NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL”, “FIESTA” и “CARTOON NETWORK”, в които „Нова Броудкастинг Груп” АД има право да продава рекламно време за реализиране на търговски съобщения, съгласно Общите условия за реализиране на търговски съобщения (реклама, спонсорство и други рекламни форми) от „Нова Броудкастинг Груп” АД за периода: от ....................... 2013 г. - до ........................ 2013 г.
1. РЕКЛАМОДАТЕЛЯТ декларира, че притежава правото да използва с рекламни цели името и/или търговската марка на продуктите и/или услугите – предмет на рекламната кампания, както следва:

.................................................................................................................................;

.................................................................................................................................;

.................................................................................................................................;

2. РЕКЛАМОДАТЕЛЯТ декларира, че:

2.1. има законово, договорно или отстъпено по друг легален начин право да използва с рекламни цели включените в рекламните материали графични и словесни марки, търговски девизи и послания (слогани), музикални, литературни и други защитени произведения, както и образите на лицата, рекламиращи продукта и/или услугата;

2.2. е уредил отношенията, включително и имуществените, с авторите на рекламните материали, предоставени за излъчване, с всички други носители на авторски и сродни права, чиито произведения и изпълнения са включени в тях, в съответствие с изискванията на Закона за авторското право и сродните му права и действащото приложимо законодателство, като е получил от носителите на права всички необходими разрешения за използването на създадените от тях обекти на авторско и сродно право за целите на телевизионното излъчване в програмите „Нова телевизия”, „Диема”, „Кино Нова”, „Диема Фемили” и „Нова Спорт” на „Нова Броудкастинг Груп” АД, като и в програмите “DISCOVERY CHANNEL”, “TLC”, “DISNEY CHANNEL, “FOX”, “FOX CRIME”, “FOX LIFE”, “24KITCHEN”, “NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL”, “FIESTA” и “CARTOON NETWORK”, и е заплатил дължимите възнаграждения за това излъчване на трети лица.

3. С настоящото писмо РЕКЛАМОДАТЕЛЯТ заявява, че РЕКЛАМНАТА АГЕНЦИЯ има/няма право да превъзлага на други рекламни агенции реализацията на рекламната кампания на посочените по-горе стоки/услуги в програмите „Нова телевизия”, „Диема”, „Кино Нова”, „Диема Фемили”, „Нова Спорт”, “DISCOVERY CHANNEL”, “TLC”, “DISNEY CHANNEL, “FOX”, “FOX CRIME”, “FOX LIFE”, “24KITCHEN”, “NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL”, “FIESTA” и “CARTOON NETWORK”.

4. С настоящото писмо РЕКЛАМОДАТЕЛЯТ гарантира, че ще поеме цялата отговорност в случай, че към „Нова Броудкастинг Груп” АД бъдат предявени каквито и да било претенции, включително на „Нова Броудкастинг Груп” АД бъдат издадени наказателни постановления по повод реализирани рекламни материали.

За РЕКЛАМОДАТЕЛЯ:

...............................................................................................(име и длъжност на представляващия)1
Дата: ................ 2013 г.

За РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ:

..............................................................................................

(име и длъжност на представляващия)
Дата: ................ 2013 г.


1 Възлагателното писмо се подписва само от лице, представляващо по закон или пълномощие Търговеца – Възложител. Това обстоятелство се доказва чрез Удостоверение за актуално състояние или чрез нотариално заверено пълномощно, които се прилагат към настоящото Възлагателно писмо.

Стр. от


Каталог: assets -> Uploads
assets -> От Закона за туризма уважаеми хотелиери
assets -> 143 основно училище “георги бенковски”; град софия район “подуяне”; улица “тодорини кукли” №9
assets -> 143 основно училище "георги бенковски"; град софия
Uploads -> По обществена поръчка опазване на птици и оценка състоянието на компоненти на околната среда в Национален парк „Централен Балкан, обособени в
Uploads -> „Доставка на тест-набори за химичен анализ за фотометри Spectroquant® “nova”60; общо химикали за физико-химични изпитвания и консумативи за изпитване на питейни води по микробиологични показатели” за нуждите на „В и К” оод – град Габрово по обособени
Uploads -> «29» февраля 2016 г. Изменения в проектную декларацию от 15. 12. 2015 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница