Възпитанието на децата от предучилишна възраст. Основни аспекти: Умствено, нравствено, естетическо, трудово, физическо възпитание и допълнителни аспекти: гражданско, екологично и полово възпитаниестраница10/10
Дата22.06.2023
Размер48.76 Kb.
#118130
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
5. Същност на възпитанието
Гражданско възпитание
Гражданското възпитание обхваща отговорностите и правата както в настоящето, така и като подготовка за гражданско поведение в зряла възраст. В детските градини се подготвят основите на позитивно гражданско съзнание и поведение, за да им се помогне при усвояването и разбирането на съществена информация, възприемана в периода на тяхното израстване и развитие.
Чрез гражданското възпитание се развиват знания, умения и установки, необходими в изучаването, вземането на зрели решения и управлението на отговорности и права в демократичното общество.
То има следните цели:

  1. формиране на позитивно, активно гражданско съзнание и поведение.

  2. Подпомагане на децата с получаване и разбиране на основна информация, върху която да се развиват техните умения, ценности и установки спрямо гражданските принципи.

Според изследване на ЮНЕСКО (1994), в процеса на гражданското образование личността усвоява знания за държавата, обществото, правото, политиката, икономиката, овладява социални умения необходими за изпълнението на различни социални роли и реализиране на междуличностни отношения в социалните групи и обществото. Гражданското образование включва и формиране на граждански компетентности, изразяващи се в избор на стратегии за действие, работа в екип, решаване на конфликти, действия в условия на кризи, сътрудничество и партньорство, участие в граждански ситуации. В Хартата за правата на човека, приета от ООН се казва, че се зачитат и осигуряват правата на детето, без дискриминация, независимо от раса, цвета на кожата, пол, език, религия, политически или други възгледи, национален, етнически и социален произход, имуществено състояние инвалидност на детето или на неговите родители. На всяко дете е присъщо правото на живот, на жизнен стандарт, съответстващ на нуждите на неговото физическо, умствено, духовно морално и социално развитие. Образованието и възпитанието на децата трябва да бъде насочено към развитие на личността, талант, умствени и физически способности; в подготовката му за отговорен живот в свободно общество, в духа на разбирателство, мир и толерантност, равенство между половете, дружба с всички народи, етнически, национални и религиозни групи и коренно население.
Гражданското възпитание способства установяването на разумни правила на поведение, за да се избегне произвол, конфликти, силово налагане на определени гледни точки. Тези правила се налагат от религията, морала, политиката, идеологията. Основните насоки в работата са:

  • Програми за личностно развитие, за изграждане на умения за общуване, морално развитие и здравно възпитание;

  • Програми за екологично образование

  • Програми за междукултурно образование

  • Програми за семейни отношения, за обучение в дух на разбирателство между народите, права и отговорности в предучилищните заведения и др.

Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница