Възпитанието на децата от предучилишна възраст. Основни аспекти: Умствено, нравствено, естетическо, трудово, физическо възпитание и допълнителни аспекти: гражданско, екологично и полово възпитание


Задачите на естетическото възпитаниестраница5/10
Дата22.06.2023
Размер48.76 Kb.
#118130
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
5. Същност на възпитанието
Задачите на естетическото възпитание:
Въз основата от естетически знания, убеждения, възгледи и чувства да се формира съзнание на активно естетическо отношение към действителността;

  1. Пробуждане и развитие на естетико-художествени заложби.

  2. Постигане на единство и синхрон между основните сфери, фактори и средства на естетическото възпитание.

  3. Изграждане на естетическа възпитаност, направляваща желаната естетика на поведение.


Процесът на формиране на естетическо отношение към действителността е свързан със същността на възпитателния процес. Естетическото възприятие е отражение на естетическите явления от околония свят, когато действат непосредствено на рецепторите – това е усещането на красотата в отделните предмети и явленията като цяло, да се различава прекрасното от безобразното, трагичното от комичното, възвишеното от низкото. От точността на формиране на естетическо отношение към действителността зависи по-нататъшното формиране на естетическите възприятия на детето. Естетическото чувство е преживяване, породено от възприемането на естетическите явления в действителността. То е преживяно отношение към възприетата естетическа информация. Естетичедския вкус е проява на способността на човек да разбира, оценява, разграничава и предпочита естетическите ценности и явления в природата и обществения живот. Естетическата потребност изразява необходимостта на човек от естетически ценности, от красиво, възвишено и прекрасно. Първоначално това е на равнище възприемане и съпреживяване на естетическите ценности, второто ниво е създаване на естетически ценности. Естетически идеал на съвременния човек е целенасочеността и хармонията, творчески развиващата се и утвърждаваща се личност.
Средства на естетическото възпитание са трудът (трудов творчески процес), изкуството (конкретизиран образ в разнообразни художествени форми на разпиляната в живота красота) и природата (важно е влиянието на природната красота).
Естетическа възпитаност е резултат от естетическото възпитание и проява на естетическа култура на човека. Основните критерии за естетическа възпитаност са отношението към красивото в живото и труда, отношението към красивото в изкуството, отношение към красивото в природата.
В условията на демократизиране и хуманизиране на обществото естетическото възпитание и развитие са от особена важност, тъй като именно чрез тях е възможно противопоставянето на грубостите, насилието, агресията, отчуждеността.

      1. Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница